புரட்டாதி மாத கார்த்திகை உற்சவம் -01

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தில் நிகழும் விகாரி வருஷம் புரட்டாதி மாதம் 02ம்(19-09-2019)திகதி வியாழக்கிழமை கார்த்திகை உற்சவம் சிறப்பாக நடைபெறவுள்ளது என்பதை அடியார்களுக்கு அறியத்தருகின்றோம். Continue reading

மண்டலாபிஷேக பூர்த்தி(சங்காபிஷேகம்) விழாவுக்கு நிதி உதவியோர்!

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தில் எதிர்வரும் 24-08-2019 சனிக்கிழமை நடைபெறவுள்ள மண்டலாபிஷேக பூர்த்தி(சங்காபிஷேகம்) விழாவுக்கு நிதி நன்கொடைகளை வழங்கியுள்ள அடியார்களின் விபரங்களை வெளியிடுகின்றோம். Continue reading

கும்பாபிஷேக விழா வரவு செலவு அறிக்கை – தொடர்ச்சி

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தில் கடந்த 11-07-2019 வியாழக்கிழமையன்று நடைபெற்ற மகா கும்பாபிஷேக விழாவின் வரவு செலவு அறிக்கையை வெளியிடுகின்றோம். Continue reading

கும்பாபிஷேக விழா வரவு செலவு அறிக்கை

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தில் கடந்த 11-07-2019 வியாழக்கிழமையன்று நடைபெற்ற மகா கும்பாபிஷேக விழாவின் வரவு செலவு அறிக்கையை வெளியிடுகின்றோம். Continue reading

திருப்பணி வரவு செலவு அறிக்கை – தொடர்ச்சி

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தில்  தற்போது நடைபெற்று முடிந்த இராஜகோபுரம் உட்பட சகல திருப்பணி வேலைகளின் 13-11-2018ம் திகதிக்கு பின் இன்று வரையுள்ள வரவுகள், செலவுகள் அறிக்கையை வெளியிடுகின்றோம். Continue reading

திருப்பணி வரவு செலவு அறிக்கை – தொடர்ச்சி

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தில்  தற்போது நடைபெற்று முடிந்த இராஜகோபுரம் உட்பட சகல திருப்பணி வேலைகளின் 13-11-2018ம் திகதிக்கு பின் இன்று வரையுள்ள வரவுகள், செலவுகள் அறிக்கையை வெளியிடுகின்றோம். Continue reading

ஜூன் மாத வரவு செலவு அறிக்கை – 2019

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தின் 2019 –ஜூன் மாத வரவு – செலவு அறிக்கையை வெளியிடுகின்றோம் என்பதனை எம்பெருமான் அடியார் பெருமக்களுக்கு அறியத் தருகின்றோம். Continue reading

மண்டலாபிஷேக பூர்த்தி(சங்காபிஷேகம்) விழா!

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தில் நிகழும் விகாரி வருஷம் ஆவணி மாதம் 07ம் நாள் (24-08-2019) சனிக்கிழமையன்று மகா கும்பாபிஷேகத்தின் மண்டலாபிஷேக பூர்த்தி விழா நடைபெறவுள்ளது. Continue reading

மண்டலாபிஷேக பூஜை – உபயகாரர்கள் விபரம்

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தின் அதிசுந்தர பஞ்சதள இராஜகோபுர புனராவர்த்தன நவகுண்ட பக்ஷ மகா கும்பாபிஷேக நிகழ்வு 11-07-2019 அன்று மிகச் சிறப்பாக நடைபெற்றது. அதனைத் தொடர்ந்து Continue reading

ஆனி மாத கார்த்திகை விரத விஷேட பூஜை – 2019

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தில் நிகழும் விகாரி வருஷம் ஆனி மாதம் 14ம்(29-06-2019)திகதி சனிக்கிழமை கார்த்திகை விரத விஷேட பூஜை சிறப்பாக நடைபெறவுள்ளது என்பதை அடியார்களுக்கு அறியத்தருகின்றோம். Continue reading