ஜூன் மாத வரவு செலவு அறிக்கை – 2023

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தின் 2023ம் ஆண்டு ஜூன் மாத வரவு செலவு அறிக்கையை வெளியிடுகின்றோம் என்பதை அடியார்களுக்கு அறியத்தருகின்றோம்.

வரவு
மே மாத முடிவில் கையிருப்பு – 470,355 ரூபா
01-06- ஏ.கணேசபிள்ளை- நா.கிழக்கு- நித்திய பூஜை- 30,000ரூபா
01-06- சு.சக்திவேல்- லண்டன் – நன்கொடை – 1,000ரூபா
02-06- ச.ஞானசேகர் – லண்டன்- வெள்ளி அபிஷேகம்- 23,000ரூபா
02-06- ஆ.நவரத்தினசாமி- நா.மேற்கு அன்னதானம் – 20,000ரூபா
02-06- நா.ஹரிசன் – லண்டன்- காளி வடை தேசி மாலை- 800ரூபா
03-06- சு.சஞ்சயன் – லண்டன்- வைகாசி விசாக உற்சவம்- 30,000ரூபா
06-06- மு.கணேசமூர்த்தி- லண்டன்- நன்கொடை –  5,000 ரூபா
06-06- சு.ச.தமிழ்செல்வன்- லண்டன்- காளி உரு.அபிஷேகம்- 8,000ரூபா
06-06- சு.ச.தமிழ்செல்வன்- லண்டன்- பிற.நாள் பிர.பூஜை – 2,000ரூபா
06-06- சு.ச.தமிழ்செல்வன்- லண்டன்- பிற.நாள் நன்கொடை- 1,000ரூபா
07-06- ந.செல்வராசா- நா.கிழக்கு- பிரசாத பூஜை – 1,000ரூபா
09-06- சி.அருமைநாயகம்- நா.மேற்கு- வெள்ளி அபிஷேகம்- 23,000ரூபா
09-06- ஆ.நவரத்தினசாமி- நா.மேற்கு அன்னதானம் – 20,000ரூபா
09-06- ந.நாராயணன் – லண்டன்- காளி வடை தேசி மாலை- 800ரூபா
13-06- ம.டிலன் – லண்டன்- காளி விஷேட பூஜை – 3,000ரூபா
15-06- கு.குருகுலசிங்கம்- நா.கிழக்கு- கார்த்திகை உற்சவம்- 30,000ரூபா
16-06- சிவராசா சரஸ்வதி- நா.கிழக்கு- வெள்ளி அபிஷேகம்- 23,000ரூபா
16-06- ஆ.நவரத்தினசாமி- நா.மேற்கு அன்னதானம் – 20,000ரூபா
16-06- நா.சுஜாதா – லண்டன்- காளி வடை தேசி மாலை- 800ரூபா
20-06- ச.ஆதவன்- லண்டன்- காளி உரு.அபிஷேகம்- 8,000ரூபா
23-06- அ.ஜெகதீஸ்வரன்- நா.மேற்கு – திருமணம் – 40,000ரூபா
23-06- குணம் அழகேஸ்வரி- நா.மேற்கு- வெள்ளி அபிஷேகம்- 23,000ரூபா
23-06- ஆ.நவரத்தினசாமி- நா.மேற்கு அன்னதானம் – 20,000ரூபா
23-06- ர.விதுஸ் – லண்டன்- காளி வடை தேசி மாலை- 800ரூபா
24-06- யாழினி தனேசன் – நோர்வே – சஷ்டி விரத வி.பூஜை- 5,000ரூபா
26-06- க.சிவப்பிரகாசம்- நா.கிழக்கு- ஆனி உத்தர உற்சவம்- 30,000ரூபா
26-06- க.சிவப்பிரகாசம்- நா.கிழக்கு-  பிரசாத பூஜை- 2,000ரூபா
26-06- கோ.லியோ- லண்டன்- படிக்கட்டு அபிஷேகம்- 5,000ரூபா
26-06- கோ.லியோ- லண்டன்- வடை மாலை – 1,000ரூபா
26-06- கோ.லியோ- லண்டன் – விஷேட அன்னதானம்- 25,000ரூபா
27-06- நடராசசுந்தரம் மயூரன்- பரு.துறை- காளி வி.பூஜை- 3,000ரூபா
27-06- ச.ஆதவன் – லண்டன் – பிற.நாள் பிரசாத பூஜை – 2,000ரூபா
27-06- ச.ஆதவன் – லண்டன் – பிற.நாள் நன்கொடை – 1,000ரூபா
30-06- சிலோஜன் பூங்கோதை – அவுஸ்.- வெள்ளி அபிஷேகம்- 23,000ரூபா
30-06- சிலோஜன் பூங்கோதை – அவுஸ்.- நன்கொடை – 500ரூபா
30-06- நா.ஹரிசன் – லண்டன்- காளி வடை தேசி மாலை- 800ரூபா
30-06- அர்ச்சனை சிட்டை விற்பனை – 3,030ரூபா
2023  – ஜூன் மாத மொத்த வரவு   – 902,855 ரூபா

செலவு
02-06- வைகாசி விசாக உற். குரு.தெட்சணை – 3,000ரூபா
02-06- உதவி ஐயர் தெட்சணை – 3,000ரூபா
02-06- அபிஷேக பிரசாதம் – 2,250ரூபா
02-06- அபிஷேக பழவகை – 2,200ரூபா
02-06- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர்  – 3,800ரூபா
02-06- சாத்துப்படி அலங்காரம் – 6,000ரூபா
02-06-  வெள்ளி அபிஷேக பிரசாதம் – 2,250ரூபா
02-06- வெள்ளி அன்னதானம் – 20,700ரூபா
02-06- காளி வடை தேசி மாலை – 800ரூபா
06-06- காளி உரு.அபி.குரு.தெட்சணை – 1,000ரூபா
06-06- அபிஷேக பிரசாதம் – 2,250ரூபா
06-06- அபிஷேக சாமான்கள் –  1,400ரூபா
06-06- பிரசாத பூஜை (தமிழ்செல்வன்) – 1,800ரூபா
07-06- பிரசாத பூஜை (செல்வராசா) – 900ரூபா
09-06- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை – 2,000ரூபா
09-06- உதவி ஐயர் தெட்சணை – 2,000ரூபா
09-06- அபிஷேக பிரசாதம் – 2,250ரூபா
09-06- அபிஷேக பழவகை –  2,100ரூபா
09-06- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் – 2,700ரூபா
09-06- வெள்ளி அன்னதானம் – 20,700ரூபா
09-06- காளி வடை தேசி மாலை – 800ரூபா
13-06- செவ்வாய் காளி விஷேட பூஜை –  2,250ரூபா
15-06- கார்த்திகை உற்சவ குரு.தெட்சணை – 3,000ரூபா
15-06- உதவி ஐயர் தெட்சணை – 3,000ரூபா
15-06- அபிஷேக பிரசாதம்  – 2,250ரூபா
15-06- அபிஷேக பழவகை – 2,400ரூபா
15-06- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் – 3,650ரூபா
15-06- சாத்துப்படி அலங்காரம் – 6,000ரூபா
15-06- படையல் செலவு – 2,100ரூபா
16-06- வெள்ளி அபி. குரு.தெட்சணை – 2,000ரூபா
16-06- உதவி ஐயர் தெட்சணை  – 2,000ரூபா
16-06- அபிஷேக பிரசாதம்  – 2,250ரூபா
16-06- அபிஷேக பழவகை  – 2,400ரூபா
16-06- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் – 2,700ரூபா
16-06- வெள்ளி அன்னதானம் – 20,400ரூபா
16-06- காளி வடை தேசி மாலை – 800ரூபா
20-06- காளி உரு.அபி.குரு.தெட்சணை – 1,000ரூபா
20-06- அபிஷேக பிரசாதம் – 2,250ரூபா
20-06- அபிஷேக சாமான் செலவு – 1,400ரூபா
23-06- திருமண செலவு குருக்கள் – 35,000ரூபா
23-06- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை – 2,000ரூபா
23-06- உதவி ஐயர் தெட்சணை – 2,000ரூபா
23-06- அபிஷேக பிரசாதம் – 2,250ரூபா
23-06- அபிஷேக பழவகை – 2,400ரூபா
23-06- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் – 2,700ரூபா
23-06- வெள்ளி அன்னதானம் – 21,100ரூபா
23-06- காளி வடை தேசி மாலை – 800ரூபா
24-06- சஷ்டி விரத பூஜை குரு.தெட்சணை- 1,000ரூபா
24-06- அபிஷேக பிரசாதம் – 2,250ரூபா
24-06- அபிஷேக சாமான் சந்தனம் – 1,200ரூபா
26-06- ஆனி உத்தர உற்சவ குரு.தெட்சணை- 3,000ரூபா
26-06- உதவி ஐயர் தெட்சணை  – 3,000ரூபா
26-06-  அபிஷேக பிரசாதம்  – 2,250ரூபா
26-06- அபிஷேக பழவகை  – 2,400ரூபா
26-06- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர்  – 3,200ரூபா
26-06- பிரசாத பூஜை (சிவப்பிரகாசம்) – 1,800ரூபா
26-06- மிருதங்கம் (இராஜேந்திரம்)  – 500ரூபா
26-06- படிக்கட்டு அபி.குரு.தெட்சணை- 1,000ரூபா
26-06- அபிஷேக பிரசாதம் – 2,250ரூபா
26-06-  வடை மாலை   – 1,000ரூபா
26-06- விஷேட அன்னதானம் – 23,100ரூபா
27-06- செவ்வாய் காளி விஷேட பூஜை – 2,250ரூபா
27-06- பிற.நாள் பிரசாத பூஜை(ஆதவன்) – 1,800ரூபா
30-06- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை – 2,000ரூபா
30-06- உதவி ஐயர் தெட்சணை – 2,000ரூபா
30-06- அபிஷேக பிரசாதம் – 2,250ரூபா
30-06- அபிஷேக பழவகை –  2,400ரூபா
30-06- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் – 2,700ரூபா
30-06- வெள்ளி அன்னதானம் – 16,400ரூபா
30-06- காளி வடை தேசி மாலை – 800ரூபா
30-06- மாதத்திற்குரிய பால்  – 1,800ரூபா
30-06- மாதத்திற்குரிய மாலை – 10,500ரூபா
30-06- அபிஷேக சாமான்கள்  – 9,750ரூபா
30-06- கற்பூரம் – 2,400ரூபா
30-06- மின் கட்டணம் கோவில்  – 25,270ரூபா
30-06- மின் கட்டணம் – மடம்  – 1,470ரூபா
30-06- விறகு  – சங்கர் – 5,000ரூபா
30-06- குருக்கள் மாத சம்பளம் – 30,000ரூபா
30-06- கிளார்க் ஐயா மாத சம்பளம் – 25,000ரூபா
2023 ஜூன் மாத மொத்தச் செலவு – 405,740 ரூபா

2023 ஜூன் மாத மொத்த வரவு – 902,855 ரூபா
2023 ஜூன் மாத மொத்தச் செலவு- 405,740 ரூபா

2023 ஜூன் மாத முடிவில் கையிருப்பு –  497,115 ரூபா

முருகையா மெய்யடியார்களே!
2023ம் ஆண்டிற்குரிய ஜூன் மாத கணக்கறிக்கையை தற்போது வெளியிட்டுள்ளோம். இக்கணக்கறிக்கையில் ஏதும் தவறுகள் மற்றும் சந்தேகங்கள் காணப்படுமிடத்து உடனடியாக நிர்வாக சபை பொருளாளருடன் தொடர்பு கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

நிர்வாக சபையினர்