மே மாத வரவு செலவு அறிக்கை – 2023

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தின் 2023ம் ஆண்டு மே மாத வரவு செலவு அறிக்கையை வெளியிடுகின்றோம் என்பதை அடியார்களுக்கு அறியத்தருகின்றோம்.

வரவு
ஏப்ரல் மாத முடிவில் கையிருப்பு- 392,030 ரூபா
மணவாளக்கோல விழா கையிருப்பு – 61,075ரூபா
01-05- க.கிருஸ்ணராசா- நோர்வே- நித்திய பூஜை- 30,000ரூபா
01-05- சு.சக்திவேல்- லண்டன்- நன்கொடை – 1,000ரூபா
01-05- பா.கபிசன் – லண்டன்- பிற.நாள் பிர.பூஜை-  2,000ரூபா
01-05- பா.கபிசன்- லண்டன்- பிற.நாள் நன்கொடை- 1,000ரூபா
02-05- நா.ஹரிசன் – காளி விஷேட பூஜை – 3,000ரூபா
02-05- ஆ.அழகராசா- நா.மேற்கு- பிரசாத பூஜை – 3,000ரூபா
05-05- நா.ஹரிசன்- லண்டன் வெள்ளி அபி.அன்ன.- 40,000ரூபா
05-05- நா.ஹரிசன்- லண்டன்- காளி வடைதேசிமாலை- 800ரூபா
05-05- த.வதனராசா- நா.கிழக்கு- நெய்தீபம் – 300ரூபா
06-05- கெ.பிரியங்கா- அவுஸ்.- பிரசாத பூஜை – 5,000ரூபா
09-05- சி.கௌதமன்- லண்டன்- காளி விஷேட பூஜை- 3,000ரூபா
12-05- சு.நாகலட்சுமி- நா.கிழக்கு- வெள்ளி அபி.அன்ன.- 40,000ரூபா
12-05- த.வதனராசா- நா.கிழக்கு- நெய்தீபம் – 300ரூபா
12-05- க.அரியரத்தினம்-நா.கிழக்கு- நடேசரபிஷேகம்- 8,000ரூபா
12-05- ந.நாராயணன்- லண்.- காளி வடைதேசி மாலை- 800ரூபா
12-05- வை.நமசிவாயம்- நா.கிழக்கு- பிரசாத பூஜை- 2,000ரூபா
13-05- சு.சஞ்சயன்- லண்.- பிற.நாள் பிரசாத பூஜை – 2,000ரூபா
13-05- சு.சஞ்சயன்- லண்டன்- பிற.நாள் நன்கொடை- 1,000ரூபா
15-05- தீ.சர்வேஸ் – கனடா- விஷேட அபிஷேகம் – 23,000ரூபா
15-05- தீ.சர்வேஸ் – கனடா – வடை மாலை – 1,000ரூபா
16-05- பா.கபிசன்- லண்டன்- காளி உ.அபிஷேகம்- 8,000ரூபா
19-05- க.செல்லாச்சி- நா.மேற்கு- வெள்ளி அபி.அன்ன.- 40,000ரூபா
19-05- சி.அகலிகா- பரு.துறை- கார்த்திகை உற்சவம்- 30,000ரூபா
19-05- ர.விதுஸ்- லண்டன்- காளி வடைதேசி மாலை- 800ரூபா
19-05- சி.ஈசுரபாதம்- அவுஸ்.- படிக்கட்டு அபிஷேகம் – 5,000ரூபா
19-05- சி.ஈசுரபாதம்- அவுஸ்.- பிரசாத பூஜை – 5,000ரூபா
23-05- ர.காயத்திரி- லண்டன்- காளி விஷேட பூஜை- 3,000ரூபா
25-05- கோ.கார்த்திகா- லண்டன்- சஷ்டி விரத வி.பூஜை- 5,000ரூபா
26-05- சி.சிவஞானசுந்தரம்- லண்.- வெள்ளி அபி.அன்.- 40,000ரூபா
26-05- சி.சிவஞானசுந்தரம்- லண்டன்- நன்கொடை- 3,600ரூபா
26-05- நா.சுஜாதா- லண்டன்- காளி வடைதேசி மாலை- 800ரூபா
26-05- மு.கணேசமூர்த்தி – லண்டன்- நன்கொடை – 5,000ரூபா
27-05- ஆ.மயில்வாகனம்- அவுஸ்.- பிரசாத பூஜை- 5,000ரூபா
29-05- க.ஜெயக்குமாரன்- நா.கிழக்கு- காவடி,பாற்செம்பு – 1,000ரூபா
29-05- ஸ்ரீ.பிரதீப்குமார் – நா.கிழக்கு- காவடி- 500ரூபா
29-05- ச.நிசாந்தன்- நா.மேற்கு- காவடி,பாற்செம்பு- 800ரூபா
29-05- ம.தர்சிகன்- நா.கிழக்கு – காவடி – 600ரூபா
29-05- து.வருண் – நா.கிழக்கு – காவடி – 500ரூபா
29-05- த.றதீஸ் – நா.கிழக்கு – காவடி – 500ரூபா
29-05- கு.டிலன் – நா.கிழக்கு – காவடி,பாற்செம்பு – 800ரூபா
29-05- அ.அமுதா – நா.கிழக்கு – பாற்செம்பு – 200ரூபா
29-05- த.லோகிதன்- நா.கிழக்கு – காவடி – 500ரூபா
30-05- கோ.கார்த்திகா- லண்டன்- காளி வி.பூஜை – 3,000ரூபா
30-05- ந.செல்வராசா- நா.கிழக்கு- அமுது பூஜை – 500ரூபா
31-05- அர்ச்சனை சிட்டை விற்பனை – 3,500ரூபா
2023 மே மாத மொத்த வரவு   – 783,905 ரூபா

செலவு
01-05- பிரசாத பூஜை (கபிசன்) – 1,800ரூபா
02-05- செவ்வாய காளி வி.பூஜை – 2,250ரூபா
02-05- பிரசாத பூஜை (அழகராசா) – 2,700ரூபா
05-05- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை- 2,000ரூபா
05-05- உதவி ஐயர் தெட்சணை – 2,000ரூபா
05-05- அபிஷேக பிரசாதம் – 2,250ரூபா
05-05- அபிஷேக பழவகை – 2,100ரூபா
05-05- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர்- 2,700ரூபா
05-05- வெள்ளி அன்னதானம்- 20,900ரூபா
05-05- காளி வடை தேசி மாலை – 800ரூபா
06-05- பிரசாத பூஜை (பிரியங்கா) – 4,500ரூபா
09-05- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை- 2,250ரூபா
12-05- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை- 2,000ரூபா
12-05- உதவி ஐயர் தெட்சணை – 2,000ரூபா
12-05- அபிஷேக பிரசாதம் –  2,250ரூபா
12-05- அபிஷேக பழவகை – 2,250ரூபா
12-05- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர்- 2,700ரூபா
12-05- வெள்ளி அன்னதானம் – 20,000ரூபா
12-05- காளி வடை தேசி மாலை – 800ரூபா
12-05- பிரசாத பூஜை(நமசிவாயம்) – 1,800ரூபா
12-05- நடேசரபிஷேகம்- குரு.தெட்சணை- 1,000ரூபா
12-05- நடேசரபிஷேக பிரசாதம்- 2,250ரூபா
12-05- அபிஷேக சாமான்கள் – 1,450ரூபா
13-05- பிற.நாள் பிரசாத பூஜை(சஞ்சயன்) – 1,800ரூபா
15-05- விஷேட அபி.குரு.தெட்சணை – 2,000ரூபா
15-05- உதவி ஐயர் தெட்சணை – 2,000ரூபா
15-05- அபிஷேக பிரசாதம் – 2,250ரூபா
15-05- அபிஷேக பழவகை – 2,300ரூபா
15-05- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் – 2,800ரூபா
15-05- வடை மாலை – 900ரூபா
16-05- உரு.அபி.குரு.தெட்சணை – 1,000ரூபா
16-05- அபிஷேக பிரசாதம் – 2,250ரூபா
16-05- அபிஷேக சாமான்கள் –  1,300ரூபா
19-05- கார்த்திகை உற்சவ குரு.தெட்சணை- 3,000ரூபா
19-05- உதவி ஐயர் தெட்சணை – 3,000ரூபா
19-05- கார்த்திகை பிரசாதம் – 2,250ரூபா
19-05- அபிஷேக பழவகை – 3,250ரூபா
19-05- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் – 3,400ரூபா
19-05- சாத்துப்படி அலங்காரம் – 6,000ரூபா
19-05- மிருதங்கம்(இராஜேந்திரம்) – 500ரூபா
19-05- வெள்ளி  அன்னதானம் – 21,600ரூபா
19-05- வெள்ளி அபிஷேக பிரசாதம் – 2,250ரூபா
19-05- காளி வடை தேசி மாலை – 800ரூபா
19-05- படிக்கட்டு அபிஷேக பிரசாதம்- 2,250ரூபா
19-05- அபிஷேக சாமான்- 700ரூபா
19-05- பிரசாத பூஜை (ஈசுரபாதம்) – 4,500ரூபா
23-05- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை – 2,250ரூபா
25-05- சஷ்டி வி.பூஜை குரு.தெட்சணை- 1,000ரூபா
25-05- சஷ்டி பூஜை பிரசாதம் – 2,250ரூபா
25-05- அபிஷேக சாமான், சந்தனம் – 1,250ரூபா
26-05- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை – 2,000ரூபா
26-05- உதவி ஐயர் தெட்சணை – 2,000ரூபா
26-05- அபிஷேக பிரசாதம் – 2,250ரூபா
26-05- அபிஷேக பழவகை – 2,300ரூபா
26-05- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் – 2,700ரூபா
26-05- வெள்ளி அன்னதானம் – 21,500ரூபா
26-05- காளி வடை தேசி மாலை – 800ரூபா
27-05- பிரசாத பூஜை (மயில்வாகனம்) – 4,500ரூபா
30-05- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை – 2,250ரூபா
30-05- அமுது பூஜை (செல்வராசா) – 450ரூபா
31-05- மாதத்திற்குரிய பால் – 1,200ரூபா
31-05- மாதத்திற்குரிய மாலை – 7,500ரூபா
31-05- அபிஷேக சாமான்கள் –  9,750ரூபா
31-05- தேங்காய் எண்ணெய் – 3,000ரூபா
31-05- கற்பூரம் – 2,400ரூபா
31-05- கதிர்காம யாத்திரீகர் சாப்பாடு- 2,600ரூபா
31-05- எண்ணெய் ஊற்றிய செலவு மணியம் – 2,000ரூபா
31-05- மணிமண்டப மாலை பொலித்தீன் – 650ரூபா
31-05- விறகு சங்கர் – 5,000ரூபா
31-05- மின் கட்டணம் – கோவில் – 15,980ரூபா
31-05- மின் கட்டணம் – மடம் – 4,120ரூபா
31-05- குருக்கள் மாத சம்பளம்- 30,000ரூபா
31-05- கிளார்க் மாத சம்பளம் – 25,000ரூபா
2023 மே மாத மொத்தச் செலவு – 313,550 ரூபா

2023 மே மாத மொத்த வரவு – 783,905 ரூபா
2023 மே மாத மொத்தச் செலவு- 313,550 ரூபா

2023 மே மாத முடிவில் கையிருப்பு –  470,355 ரூபா

முருகையா மெய்யடியார்களே!
2023ம் ஆண்டிற்குரிய மே மாத கணக்கறிக்கையை தற்போது வெளியிட்டுள்ளோம். இக்கணக்கறிக்கையில் ஏதும் தவறுகள் மற்றும் சந்தேகங்கள் காணப்படுமிடத்து உடனடியாக நிர்வாக சபை பொருளாளருடன் தொடர்பு கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

நிர்வாக சபையினர்