ஏப்ரல் மாத வரவு செலவு அறிக்கை – 2023

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தின் 2023ம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாத வரவு செலவு அறிக்கையை வெளியிடுகின்றோம் என்பதை அடியார்களுக்கு அறியத்தருகின்றோம்.

வரவு
மார்ச் மாதக் கையிருப்பு – 269,590 ரூபா
ரோகிணி வளர்ந்து கையிருப்பு – 69,540ரூபா
01-04- ந.செல்வராசா – நா.-கிழ.- நித்.பூஜை- 30,000ரூபா
01-04- சு.சக்திவேல்- லண்டன்- நன்கொடை- 1,000ரூபா
02-04- இ.அனார்த்தன்- லண்.-பிற.நாள் பிர.பூஜை- 2,000ரூபா
02-04- இ.அனார்த்தன்- லண்.-பிற.நாள் நன்கொடை- 1,000ரூபா
04-04- இ.அனார்த்தன்- லண்டன்- காளி அபி.- 8,000ரூபா
05-04- சு.பார்த்திபராசா- லண்.- பங்குனி. உத்தரம்- 30,000ரூபா
07-04- சே.ரவிச்சந்திரன்- நா.மே.- வெள்ளி அபி.அன்ன.- 40,000ரூபா
07-04- சு.பார்த்திபராசா- லண்.-பிற.நாள் பிர.பூஜை- 2,000ரூபா
07-04- சு.பார்த்திபராசா-லண்.- பிற.நாள் நன்கொடை- 1,000ரூபா
07-04- ர.விதுஸ்- லண்டன்- காளி வடை தேசி மாலை- 800ரூபா
08-04- த.சுகிர்தன்- பிரான்ஸ்- விஷேட அபிஷேகம்- 20,000ரூபா
10-04- சு.கிருபாகரன்- லண்.-பிற.நாள் பிர.பூஜை- 2,000ரூபா
10-04- சு.கிருபாகரன்- லண்.-பிற.நாள் நன்கொடை- 1,000ரூபா
11-04- ச.அஜந்தா- ஜேர்மனி- காளி வி.பூஜை- 3,000ரூபா
11-04- நா.நாகேந்திர குருக்கள்- கரணவாய்- படி.அபி.- 5,000ரூபா
14-04- மா.அருமைலிங்கம்- நா.கிழ.- புதுவருட பூஜை- 10,000ரூபா
14-04- த.சோதிசிவம்- கனடா-வெள்ளி அபி.அன்ன.- 40,000ரூபா
14-04- சம்மாட்டிமார் அன்னாபிஷேகம்- 5,000ரூபா
14-04- ந.நாராயணன்- லண்.- காளி வடை தேசி மாலை- 800ரூபா
14-04- ஜெ.கிரிசாம்பாள்- லண்டன்- பிர.பூஜை- 2,000ரூபா
17-04- ஆ.அழகராசா ஞாபகார்த்தம்-நா.மே.- பிர.பூஜை- 5,000ரூபா
17-04- ஆ.அழகராசா- நா.மே.-வி. அன்ன. மட காணிக்.- 1,000ரூபா
18-04- சு.சக்திவேல்- லண்டன்- காளி வி.பூஜை – 3,000ரூபா
20-04- ஐ.நவதாஸ் குடும்பம்- நா.மேற்.- படி.அபி.- 5,000ரூபா
21-04- ந.செல்வநாதன்- லண்டன்-வெள்ளி அபி.அன்ன.- 40,000ரூபா
21-04- க.சரஸ்வதி- நா.கிழக்கு- பிர.பூஜை – 3,000ரூபா
21-04- நா.ஹரிசன்- லண்டன்- காளி வடை தேசி மாலை- 800ரூபா
22-04- த.சுபேந்திரன் – நா.கிழ.- கார்த்திகை உற்சவம்- 30,000ரூபா
25-04- த.தனுசா – சுவிஸ்- காளி அபிஷேகம் – 8,000ரூபா
25-04- நிறோசா மதிவதனன்- நோர்வே- சஷ்டி வி.பூஜை- 5,000ரூபா
27-04- இ.சண்முகப்பிரியா,ச.அசலிகா- லண்.- பிற.நாள் பிர.பூஜை – 2,000ரூபா
27-04- இ.சண்முகப்பிரியா,ச.அசலிகா- லண்.- பிற.நாள் நன்கொடை – 1,000ரூபா
28-04- நா.சுந்தரலிங்கம்- அவுஸ்.- வெள்ளி அபி.அன்ன.- 40,000ரூபா
28-04- ர.விதுஸ்- லண்டன்- காளி வடை தேசி மாலை- 800ரூபா
30-04- த.தனுசா- சுவிஸ்- பிற.நாள் பிர.பூஜை- 2,000ரூபா
30-04- த.தனுசா- சுவிஸ் – பிற.நாள் நன்கொடை – 1,000ரூபா
30-04- அர்ச்சனை சிட்டை விற்பனை – 2,400ரூபா
2023 ஏப்ரல் மாத மொத்த வரவு – 693,730ரூபா

செலவு
02-04- பிற.நாள் பிர.பூஜை(அனார்த்தன்)- 1,800ரூபா
04-04- காளி அபி.குரு.தெட்சணை- 1,000ரூபா
04-04- அபிஷேக பிரசாதம் – 2,250ரூபா
04-04- அபிஷேக செலவு – 1,100ரூபா
05-04- பங்.உத்தர குரு.தெட்சணை- 3,000ரூபா
05-04- உதவி ஐயர் தெட்சணை- 3,000ரூபா
05-04- அபிஷேக பிரசாதம்- 2,250ரூபா
05-04- அபிஷேக பழவகை- 2,150ரூபா
05-04- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர்- 3,200ரூபா
05-04- உற்சவ சாத்துப்படி – 6,000ரூபா
07-04- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை- 2,000ரூபா
07-04- உதவி ஐயர் தெட்சணை- 2,000ரூபா
07-04- அபிஷேக பிரசாதம்- 2,250ரூபா
07-04- அபிஷேக பழவகை- 2,100ரூபா
07-04- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர்- 1,800ரூபா
07-04- வெள்ளி அன்னதானம் – 20,500ரூபா
07-04- காளி வடை தேசி மாலை – 750ரூபா
07-04- பிற.நாள் பிர. பூஜை(பார்த்திபராசா)- 1,800ரூபா
08-04- விஷேட அபி.குரு.தெட்சணை- 2,000ரூபா
08-04- உதவி ஐயர் தெட்சணை- 2,000ரூபா
08-04- அபிஷேக பிரசாதம் – 2,250ரூபா
08-04- அபிஷேக பழவகை – 1,900ரூபா
08-04- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் – 1,800ரூபா
10-04- பிற.நாள் பிர.பூஜை(கிருபாகரன்)- 1,800ரூபா
11-04- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை – 2,000ரூபா
11-04- படி.அபி.குரு.தெட்சணை- 1,000ரூபா
11-04- அபிஷேக பிரசாதம் – 2,250ரூபா
11-04- அபிஷேக சாமான்கள் – 1,000ரூபா
14-04- புதுவருட பொங்கல் சாமான்- 6,800ரூபா
14-04- புதுவருட பூஜை பிரசாதம்- 2,250ரூபா
14-04- புதுவருட பழவகை சாமான்- 600ரூபா
14-04- பிரசாத பூஜை(கிரிசாம்பாள்) – 1,800ரூபா
14-04- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை- 2,000ரூபா
14-04- உதவி ஐயர் தெட்சணை – 2,000ரூபா
14-04- அபிஷேக பிரசாதம் – 2,250ரூபா
14-04- அபிஷேக பழவகை – 2,000ரூபா
14-04- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் – 1,900ரூபா
14-04- வெள்ளி அன்னதானம் – 19,750ரூபா
14-04- காளி வடை தேசி மாலை – 750ரூபா
14-04- அன்னாபிஷேக செலவு – 3,700ரூபா
17-04- பிரசாத பூஜை(அழகராசா) – 4,500ரூபா
18-04- செவ்வாய் காளி விஷேட பூஜை- 2,000ரூபா
20-04- படி.அபி.குரு.தெட்சணை – 1,000ரூபா
20-04- அபிஷேக பிரசாதம்- 2,250ரூபா
20-04- அபிஷேக பழங்கள்- 350ரூபா
21-04- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை- 2,000ரூபா
21-04- உதவி ஐயர் தெட்சணை – 2,000ரூபா
21-04- அபிஷேக பிரசாதம் – 2,250ரூபா
21-04- அபிஷேக பழவகை – 1,850ரூபா
21-04- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர்- 2,200ரூபா
21-04- வெள்ளி அன்னதானம் இல்லை
21-04- காளி வடை தேசி மாலை – 750ரூபா
22-04- கார்த்திகை குரு.தெட்சணை- 3,000ரூபா
22-04- உதவி ஐயர் தெட்சணை – 3,000ரூபா
22-04- அபிஷேக பிரசாதம் – 2,250ரூபா
22-04- அபிஷேக பழவகை – 2,100ரூபா
22-04- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் – 3,200ரூபா
22-04- உற்சவ சாத்துப்படி – 6,000ரூபா
22-04- புராணப்படிப்பு – 500ரூபா
25-04- சஷ்டி குரு.தெட்சணை – 1,000ரூபா
25-04- அபிஷேக பிரசாதம் – 2,250ரூபா
25-04- அபி.சாமான்- சந்தனம் – 1,000ரூபா
25-04- காளி அபி.குரு.தெட்சணை – 1,000ரூபா
25-04- அபிஷேக பிரசாதம் – 2,250ரூபா
25-04- அபிஷேக சாமான்கள் – 1,100ரூபா
27-04- பிற.நாள் பிர.பூஜை(பிரியா,அசலி)- 1,800ரூபா
28-04- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை- 2,000ரூபா
28-04- உதவி ஐயர் தெட்சணை – 2,000ரூபா
28-04- அபிஷேக பிரசாதம் – 2,250ரூபா
28-04- அபிஷேக பழவகை – 2,100ரூபா
28-04- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் – 1,700ரூபா
28-04- வெள்ளி அன்னதானம்- 20,700ரூபா
28-04- காளி வடை தேசி மாலை – 750ரூபா
30-04- பிற.நாள் பிரசாத பூஜை(தனுசா)- 1,800ரூபா
30-04- மாதத்திற்குரிய பால் – 1,800ரூபா
30-04- மாதத்திற்குரிய மாலை- 11,500ரூபா
30-04- அபிஷேக சாமான்கள்- 8,200ரூபா
30-04- தேங்காய் எண்ணெய் – 3,000ரூபா
30-04- கற்பூரம்- 2,100ரூபா
30-04- மின்சார கட்டணம் -கோவில் – 10,980ரூபா
30-04- மின்சாரக் கட்டணம்- மடம் – 1,470ரூபா
30-04- குருக்கள் மாத சம்பளம் – 30,000ரூபா
30-04- கிளார்க் ஐயா மாத சம்பளம் – 25,000ரூபா
2023 ஏப்ரல் மாத மொத்தச் செலவு – 301,700ரூபா

2023 ஏப்ரல் மாத மொத்த வரவு  – 693,730 ரூபா
2023 ஏப்ரல் மாத மொத்தச் செலவு- 301,700 ரூபா

2023 ஏப்ரல் மாத முடிவில் கையிருப்பு – 392,030 ரூபா

முருகையா மெய்யடியார்களே!
2023ம் ஆண்டிற்குரிய ஏப்ரல் மாதக் கணக்கறிக்கையை தற்போது வெளியிட்டுள்ளோம். இக்கணக்கறிக்கையில் ஏதும் தவறுகள் மற்றும் சந்தேகங்கள் காணப்படுமிடத்து உடனடியாக நிர்வாக சபை பொருளாளருடன் தொடர்பு கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

நிர்வாக சபையினர்