தேர், தேர் முட்டி திருப்பணி வரவு செலவு அறிக்கை

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தின் தேர் திருப்பணிக்கு இதுவரை கிடைக்கப்பெற்ற மொத்த வரவு அறிக்கையை வெளியிடுகின்றோம் என்பதை எம்பெருமான் அடியார் பெருமக்களுக்கு அறியத்தருகின்றோம்.

வரவு
001)- 05-09-20 – க.கிருஷ்ணராசா – நோர்வே –                            110,000 ரூபா
002)- 15-09-20 – அழகராசா(சின்னத்தம்பி சம்மாட்டி) நா.மே-  100,000 ரூபா
003)- 17-09-20 – ஆ.நவரத்தினசாமி- நா.மே.- பிறந்தநாள்-        200,000 ரூபா
004)- 17-09-20 – க.ரங்கநாதன்- லண்டன்- பிறந்தநாள் –            100,000 ரூபா
005)- 19-09-20 – நா.சுந்தரலிங்கம் குடும்பம் – அவுஸ். –           100,000 ரூபா
006)- 21-09-20 – நாராயணன் ஹரிசன் – லண்டன் –                  100,000 ரூபா
007)- 22-09-20 – சுந்தரலிங்கம் பழனி ஞாபகார்த்தம்– நா.கி.-   100,000 ரூபா
008)- 22-09-20 – சுந்தரலிங்கம் தர்சினி ஞாபகார்த்தம்– நா.கி.  100,000 ரூபா
009)- 22-09-20 – ந.உமாதேவி ஞாபகார்த்தம் -நா.மே. –             100,000 ரூபா
010)- 24-09-20 – கு.சுபகுமார் – கனடா –                                           30,000 ரூபா
011)- 30-09-20 – சி.ஆறுமுகம் ஞாபகார்த்தம்- நா.கிழக்கு-        100,000 ரூபா
012)- 01-10-20 – வீரகத்தி, இராசமணி ஞாபகார்த்த- நா.கிழ.    100,000 ரூபா
013)- 01-10-20 – அருணகிரி அனுஷ்னன்-நா.கிழ.-பிற.நாள்-      10,000 ரூபா
014)- 01-10-20 –  மு.கணேசமூர்த்தி – லண்டன் –                         11,752 ரூபா
015)- 03-10-20 –  பா.மரியதாஸ் குடும்பம் – கனடா –                   30,000 ரூபா
016)- 03-10-20 –  து.கந்தசாமி குடும்பம் – கனடா –                        40,000 ரூபா  017)- 06-10-20 – மு.கோபாலகிருஸ்ணன் – லண்டன் –               15,550 ரூபா
018)- 08-10-20 – கதிரேசு மலர்வேணியம்மா- வல்வை –          100,000 ரூபா
019)- 11-10-20 – நடராசா செல்வநாதன் – லண்டன் –                 100,000 ரூபா
019)- 11-10-20 – நடராசா செல்வராசா – நாகர். கிழக்கு-             100,000 ரூபா
019)- 11-10-20 – செல்வராசா கமல்ராஜ் – சுவிஸ் –                      100,000 ரூபா
020)- 14-10-20 – க.அருணாசலபவன் – லண்டன்  –                     100,000 ரூபா
021)- 14-10-20 – க.யோகேஸ்வரி – லண்டன் –                              15,000 ரூபா
022)- 18-10-20 – ஆ.மாரிமுத்து ஞாபகார்த்தம்- நா.கிழக்கு-      100,000 ரூபா
023)- 19-10-20 – சி.மயில்வாகனம் குடும்பம்- பரு.துறை-         200,000 ரூபா
024)- 23-10-20 – சி.அபிராஜ் – ஜேர்மனி – பிறந்தநாள்  –               10,000 ரூபா
025)- 25-10-20 – ம.ஈழதாசன் குடும்பம்- அவுஸ்திரேலியா-      160,000 ரூபா
026)- 29-10-20 – ம.பவிர்னா,ம.பரிவன்- அவுஸ்.- பிறந்தநாள் – 40,000 ரூபா
027)- 30-10-20 – ஹரினி பரமானந்தராசா – நாகர். கிழ. –               5,000 ரூபா
028)- 30-10-20 – சாளினி பன்னீர்ச்செல்வம்- நாகர். கிழக்கு-        10,000 ரூபா
029)- 31-10-20 – ஈழதாசன் கயல் – அவுஸ்திரேலியா –                10,000 ரூபா
030)- 31-10-20 – பா.தர்சிகா – லண்டன் –                                         100,000 ரூபா
031)- 01-11-20 – த.சுகிர்தன் – பிரான்ஸ் –                                        101,111 ரூபா
032)- 03-11-20 – ONLINE SHOP – COVENTRY – UK –                          20.000 ரூபா
033)- 09-11-20 – ம.ஈழதாசன் குடும்பம் – அவுஸ்திரேலியா –     10,000 ரூபா
034)- 12-11-20 – ஈ.விதிர்லா –அவுஸ்திரேலியா– பிறந்தநாள்-    20,000 ரூபா
035)- 13-11-20 – த.தர்மிதா – சுவிஸ். – பிறந்தநாள்  –                  100,000 ரூபா
036)- 15-11-20 – செல்லையா அருந்தவம் – பிரான்ஸ்-               100,000 ரூபா
037)- 15-11-20 – கந்தையா உமையாத்தை ஞாபகார்.-நா.கி.-     100,000 ரூபா
038)- 12-11-20 – சிவப்பிரகாசம் உதயகுமார் – கொழும்பு –            5,000 ரூபா
039)- 17-11-20 – கந்தசாமி பரமேஸ்வரி – லண்டன் –                   50,000 ரூபா
040)- 20-11-20 – ரமேஸ் இராசநாயகம் – அவுஸ்திரேலியா-        2,663 ரூபா
041)- 21-11-20 – க.சின்னராசா(புஷ்பராசா) குடும்பம்- லண்.-       50,000 ரூபா
042)- 26-11-20 – ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம் – அவுஸ். –           25,000 ரூபா
043)- 27-11-20 – ம.தங்கமலர் – அவுஸ்திரேலியா –                      30,000 ரூபா
044)- 01-12-20 – நிலானி சிவானந்தராசா – லண்டன் –               200,000 ரூபா
045)- 03-12-20 – TUDOR STORE – HINCKLEY. UK  –                         118,500 ரூபா
046)- 05-12-20 – ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம்- அவுஸ். –            25,000 ரூபா
047)- 06-12-20 – கிரிதரன் விஜிதரன் – லண்டன்  –                        50,000 ரூபா
048)- 09-12-20 – ஏரம்பு சின்னமணி ஞாபகார்த்தம்-லண்டன்-    50,000 ரூபா
049)- 12-12-20 – சற்விந்தர் சிங்(Satwider singh) – லண்டன்  –       50,000 ரூபா
050)- 12-12-20 – ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம் – அவுஸ். –          10,000 ரூபா
மொத்தம் –  3,614,576 ரூபா
051)- 13-12-20 – ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம் – அவுஸ். –          20,000 ரூபா
052)- 16-12-20 – பத்மநாதன் கேமரூபன்- நாகர். கிழக்கு –             5,000 ரூபா
053)- 16-12-20 – சின்னராசா கௌரி – லண்டன்   –                        14,000 ரூபா
054)- 17-12-20 – பொ.நாகமுத்து குடும்பம்- லண்டன் –              100,000 ரூபா
055)- 19-12-20 – ந.நகுலேஸ்வரன் – லண்டன்  –                           50,000 ரூபா
056)- 22-12-20 – வே.மயில்வாகனம் குடும்பம் – நா.கிழக்கு-      50,000 ரூபா
057)- 26-12-20 – ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம்- அவுஸ். –             25,000 ரூபா
058)- 26-12-20 –  கலைச்செல்வி – நாகர்கோவில் கிழக்கு –          2,000 ரூபா
059)- 27-12-20 – பா.தங்கமலர் – நாகர்கோவில் கிழக்கு –              2,000 ரூபா
060)- 28-12-20 – ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம் – அவுஸ். –           25,000 ரூபா  061)- 28-12-20 – செந்தூரன் தருண் – லண்டன் –                            50,000 ரூபா
062)- 01-01-21 – ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம் – அவுஸ். –           50,000 ரூபா
063)- 05-01-21 – மயில்வாகனம் சிவகுகதாசன்- லண்டன்-         50,000 ரூபா
064)- 05-01-21 – அரியரத்தினம் ஜெயக்குமார்- லண்டன் –           50,000 ரூபா
065)- 09-01-21 – ஆ.மயில்வாகனம்- அவுஸ்.- பிறந்தநாள்-         25,000 ரூபா
066)- 09-01-21 – ரங்கநாதன் விதுஸ் – லண்டன் –                          25,000 ரூபா
067)- 10-01-21 – ஆறு. அருணாசலம் ஞாபகார்த்த- நா.மே.-      101,100 ரூபா
068)- 11-12-21 – ஆருதி பரமானந்தராசா- நாகர். கிழக்கு –              3,000 ரூபா
069)- 14-01-21 –  ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம்- அவுஸ்.-             10,000 ரூபா
070)- 17-01-21 –  ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம் – அவுஸ்.-            25,000 ரூபா
071)- 22-01-21 –  வி.இராசமலர் – நாகர்கோவில் மேற்கு –             1,000 ரூபா
072)- 24-01-21 –  ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம் – அவுஸ்.-            25,000 ரூபா
073)- 24-01-21 – அருணகிரி கௌரி திருமணநாள்- நா.கிழ.-         5,000 ரூபா
074)- 27-01-21 –  பா.அருள்தரன் – சுவிஸ்  –                                     50,000 ரூபா
075)- 27-01-21 –  க.மயூரன் குடும்பம் – அவுஸ்திரேலியா –         10,000 ரூபா
076)- 28-01-21 –  நாராயணன் சுஜாதா திருமணநாள்-லண்.        50,000 ரூபா
077)- 30-01-21 –  ம.ஈழதாசன் – அவுஸ்திரேலியா –                      30,000 ரூபா
078)- 31-01-21 –  வைகரன் ஆனந்தமூர்த்தி- நாகர்.மேற்கு-          5,000 ரூபா
079)- 05-02-21 –  ஆதவன் சஞ்சயன் – லண்டன் –                          25,000 ரூபா
080)- 09-02-21 –  சுரபி தீபன்ராஜ் பிறந்தநாள் – கனடா –                 5,000 ரூபா
081)- 09-02-21 –  துஷாந்த் பிரதீபன்- நாகர்கோவில் கிழக்கு-      2,000 ரூபா
082)- 12-02-21 –  செல்லையா நந்திநாதன் – அவுஸ்.-                   3,000 ரூபா
083)- 12-02-21 –  க.ரங்கநாதன் – லண்டன் –                                   30,000 ரூபா
084)- 14-02-21 –  அழகராசா மீனாட்சிப்பிள்ளை- நா.மே.-        120,000 ரூபா
085)- 17-02-21 –  நா.சத்தியமூர்த்தி – இத்தாலி –                           30,000 ரூபா
086)- 17-02-21 – திபாகரன் ரவிக்குமார்- டென்மார்க் –                 72,500 ரூபா
087)- 19-02-21 – சி.துளசிகா ஞாபகார்த்தம் – நாகர்.கிழ. –          100,000 ரூபா
088)- 21-02-21 – முருகையாவின் பக்தர் ஒருவர்- லண்.-      1,000,000 ரூபா
089)- 23-02-21 – தளையசிங்கம் செல்லம்மா ஞா- நா.மே.-     100,000 ரூபா
090)- 26-02-21 – அனித்தா மதிராஜ் – நோர்வே –                           25,000 ரூபா
091)- 27-02-21 – இராஜகோபால் கிருஸ்ணா- அமெரிக்கா –      10,000 ரூபா
092)- 04-03-21 – கயல் ஈழதாசன் – அவுஸ்.- பிறந்த நாள்    –   100,000 ரூபா
093)- 04-03-21 – சுஜாதா நாராயணன்- லண்டன்- பிற. நாள்-    25,000 ரூபா
094)- 05-03-21 – இ.தர்மகுலசிங்கம் குடும்பம்- லண்டன் –      100,000 ரூபா
095)- 05-03-21 – செ.அருந்தவச்செல்வன் – சுவிஸ் –                  30,000 ரூபா
096)- 10-03-21 – கயல் ஈழதாசன் – அவுஸ்திரேலியா –             40,000 ரூபா
097)- 13-03-21 – கயல் ஈழதாசன் – அவுஸ்திரேலியா –             50,000 ரூபா
098)- 14-03-21 – ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம் – அவுஸ். –           5,000 ரூபா
099)- 18-03-21 – கயல் ஈழதாசன் – அவுஸ்திரேலியா –             25,000 ரூபா
100)- 20-03-21 – கயல் ஈழதாசன் – அவுஸ்திரேலியா –             20,000 ரூபா
மொத்தம்       – 2,775,600 ரூபா
101)- 21-03-21 – குமாரசாமி கிருஷ்ணகுமார் – லண்டன் –        50,000 ரூபா
102)- 27-03-21 –  சுகந்தா மயூரன் – அவுஸ்.- பிறந்தநாள்   –       25,000 ரூபா
103)- 30-03-21 –  நவரத்தினம் குடும்பம் – ஆழியவளை –          10,000 ரூபா
104)- 02-04-21 –  செ.கமலேஸ்வரன் டெனிஷா- டென்மார்க்- 50,000 ரூபா
105)- 04-04-21 –  சி.கேதீஸ்வரன் குடும்பம் – சுவிஸ்  –            100,000 ரூபா
106)- 11-04-21 – மு.அன்னக்கொடி ஞாபகார்த்தம் – USA –        100,000 ரூபா
107)- 14-04-21 – ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம் – அவுஸ். –         10,000 ரூபா
108)- 16-04-21 –  மயூரன் கணேசபிள்ளை- அவுஸ்.பிற.நாள்-  25,000 ரூபா
109)- 16-04-21 – நாகதம்பி அன்னபூரணம்- நாகர்.மேற்கு –        50,000 ரூபா
110)- 18-04-21 – க.சிவபாதசுந்தரம் குடும்பம்- பரு.துறை-       100,000 ரூபா
111)- 20-04-21 – யாழினி தனேசன் – நோர்வே –                            10,000 ரூபா
112)- 20-04-21 – ஜனனி கமலக்கண்ணன் – லண்டன் –               10,000 ரூபா
113)- 21-04-21 – பாலசுப்பிரமணியம்(இராசலிங்கம்- நா.கி-      25,000 ரூபா
114)- 24-04-21 –  கு.விஜயகுமார் குடும்பம் – லண்டன் –             53,900 ரூபா
115)- 24-04-21 –  மோ.சுபத்திரா – லண்டன் –                                 10,000 ரூபா
116)- 24-04-21 –  வி.தமிழினி – லண்டன் –                                     10,000 ரூபா
117)- 24-04-21 –  வி.தர்மிளா – லண்டன் –                                      10,000 ரூபா
118)- 26-04-21 –   ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம்- அவுஸ்.-            5,000 ரூபா
119)- 26-04-21 –   ஆ.மாரிமுத்து ஞாபகார்த்தம் – நாகர்.கிழ.-    10,000 ரூபா
120)- 26-04-21 –   க.வள்ளிப்பிள்ளை ஞாபகார்த்தம்- நா.மே.-   10,000 ரூபா
121)- 27-04-21 –   ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம்- அவு.- பி.நாள்-20,000 ரூபா
122)- 28-04-21  –  அனித்தா மதிராஜ் – நோர்வே   –                       35,000 ரூபா
123)- 28-04-21  –  வே.மயில்வாகனம் – நாகர்.கிழக்கு –              20,000 ரூபா
124)- 29-04-21  –  கண்ணையா அன்னபாக்கியம்- நா.கிழக்-      50,000 ரூபா
125)- 29-04-21  –  த.வதனராசா – நாகர்.கிழக்கு –                           25,000 ரூபா
126)- 30-04-21  –  நா.சுந்தரராசா குடும்பம் – லண்டன் –             100,000 ரூபா
127)- 01-05-21 –  ஏ.சுப்பிரமணியம் – லண்டன் –                            25,000 ரூபா
128)- 01-05-21 –  வ.வ.கந்தசாமி ஞாபகார்த்தம்- நா.மே.-            20,000 ரூபா
129)- 02-05-21 –   ர.காயத்திரி – லண்டன்  –                                   120,000 ரூபா
130)- 03-05-21 –   வீ.இராஜசிங்கம் – நோர்வே –                              50,000 ரூபா
131)- 03-05-21 –   வீ.இராஜசிங்கம் – நோர்வே –                            100,000 ரூபா
132)- 03-05-21  –  அ.கண்ணையா ஞாபகார்த்தம்- நா.மேற்-       50,000 ரூபா
133)- 03-05-21  –  வி.விக்கினேஸ்வரன் – நாகர்.கிழக்கு –             3,000 ரூபா
134)- 04-05-21  –  நா.நாகேந்திரக் குருக்கள்- கரணவாய்-           10,000 ரூபா
135)- 05-05-21  –  நா.ஹரிசன் – லண்டன்- பிறந்தநாள் –             25,000 ரூபா
136)- 05-05-21  –  ப.கேமரூபன் – நாகர்.கிழக்கு –                             2,000 ரூபா
137)- 06-05-21  –  மு.கணேசமூர்த்தி குடும்பம்- லண்டன்-         25,147 ரூபா
138)- 07-05-21  –  சு.நாகலட்சுமி ஞாபகார்த்தம்- நா.கிழக்கு –     25,000 ரூபா
139)- 07-05-21  –  சு.நாகலட்சுமி ஞாபகார்த்தம்- நா.கிழக்கு –     75,000 ரூபா
140)- 07-05-21) – கோகிலரமணன் நிவேஸ்னா- நா.கிழக்கு –     10,000 ரூபா
141)- 07-05-21  –  சி.கலைப்பிரியா – நாகர்.கிழக்கு –                       5,000 ரூபா
142)- 10-05-21  –  ப.ஹரினி – நாகர்கோவில் கிழக்கு –                  2,000 ரூபா
143)- 12-05-21  –  பெ.கமலதாசன் – நாகர்கோவில் கிழக்கு –       5,000 ரூபா
144)- 13-05-21  – க. ஆனந்தராசா – நாகர்கோவில் மேற்கு –       10,000 ரூபா
145)- 14-05-21  –  க.செல்லாச்சி ஞாபகார்த்தம்- நா.மேற்கு –     50,000 ரூபா
146)- 15-05-21  –  தீபராஜ் சர்வேஸ் – கனடா – பிறந்தநாள் –         5,000 ரூபா
147)- 18-05-21  –  ந.நாராயணன்- லண்டன்- பிறந்தநாள் –          25,000 ரூபா
148)- 22-05-21  –  ர.காயத்திரி – லண்டன்- பிறந்தநாள் –              25,000 ரூபா
149)- 28-05-21  –  ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம்- அவுஸ்.-          10,000 ரூபா
150)- 28-05-21  –  ஜெயம் காந்தமணி – லண்டன் –                         1,000 ரூபா
மொத்தம்   – 1,602,047 ரூபா
151)- 03-06-21  –  இ.ரவிச்சந்திரன்- நாகர்.மேற்கு –                        5,000 ரூபா
152)- 04-06-21  –  ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம் – அவுஸ். –        10,000 ரூபா
153)- 04-06-21  –  ப.சாரல் – அவுஸ்திரேலியா- பிறந்தநாள்-      25,000 ரூபா
154)- 08-06-21 –   நாகதம்பி நேசரத்தினம் – கனடா –                    10,000 ரூபா
155)- 08-06-21 –   நேசரத்தினம் ஸ்ரீரஞ்சினி- கனடா –                   10,000 ரூபா
156)- 09-06-21 –   கஜேந்திரன் சாருஜன்- நா.கிழ.- பிற.நாள்-        2,000 ரூபா
157)- 10-06-21 –  ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம் – அவுஸ். –          20,000 ரூபா
158)- 11-06-21 –  ஆ.சிவானந்தராசா-(அவு.)-கொடுக்கிளாய்-      50,000 ரூபா
159)- 11-06-21 –  ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம்- அவுஸ்.  –          10,000 ரூபா
160)- 15-06-21 –   த.வதனராசா – நாகர். கிழக்கு- பிறந்தநாள்-    10,000 ரூபா
161)- 18-06-21 –  ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம்- அவுஸ்.  –          10,000 ரூபா
162)- 18-06-21 –  ரஜீவன் அன்பரசி – கனடா   –                                50,000 ரூபா
163)- 20-06-21 –  க.பாஸ்கரன் – சுவிஸ் –                                        25,000 ரூபா
164)- 21-06-21 –  ப.ஆருதி – நாகர்கோவில் கிழக்கு  –                    1,000 ரூபா
165)- 23-06-21 –  கணன் ஹோம்ஸ் – அவுஸ்திரேலியா –          10,000 ரூபா
166)- 25-06-21 –  ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம்- அவுஸ்.-            10,000 ரூபா
167)- 25-06-21  – வில்வராசா சுமதி – நாகர். கிழக்கு –                    5,000 ரூபா
168)- 29-06-21 –  ஆ.தங்கவேலாயுதம் – நாகர்.கிழக்கு.-              20,000 ரூபா
169)- 29-06-21 –  க.சிறீஸ்கந்தராசா ஞாபகார்த்தம்- நா.மே-    100,000 ரூபா
170)- 29-06-21 –  கீதன் ராஜ்குமார் – கனடா   –                               50,000 ரூபா
171)- 30-06-21 –  வேணுயன் சிவாயநம- நா.மே.- பிற.நாள்-     10,000 ரூபா
172)- 01-07-21 –  கிறிஷ்வா தனேசன்- நோர்வே- பிற.நாள்-      10,000 ரூபா
173)- 01-07-21 –  அ.ஜெயக்குமார் குடும்பம் – லண்டன்  –           10,000 ரூபா
174)- 02-07-21 –  சி.ஜெயக்குமார் குடும்பம்- சுவிஸ்  –                50,000 ரூபா
175)- 02-07-21 –  ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம்- அவுஸ்.-           10,000 ரூபா
176)- 03-07-21 –  ரங்கநாதன் காயத்திரி- லண்.-திரு.நாள்-         10,000 ரூபா
177)- 04-07-21 –  ஐரா கலைத்தீபன்- நோர்வே- பிறந்தநாள்-      10,000 ரூபா
178)- 04-07-21 –  இரத்தினசிங்கம் அழகேஸ்வரி- கனடா-       107,400 ரூபா
179)- 04-07-21 –  நாகமுத்து ஐங்கரன் – லண்டன்  –                      50,000 ரூபா
180)- 05-07-21 –  ஜெகதீஸ்வரன் அருமைத்துரை – லண்டன் – 10,000 ரூபா
181)- 05-07-21 –  அனுஷன் தர்மராசா- அவுஸ்திரேலியா-        15,000 ரூபா
182)- 06-07-21 –  க.மயூரன் குடும்பம்- அவுஸ்திரேலியா-         20,000 ரூபா
183)- 07-07-21 –  கணன் ஹோம்ஸ் – அவுஸ்திரேலியா –         50,000 ரூபா
184)- 08-07-21 –  பாலா ஜெயானி – அவுஸ்திரேலியா-              17,000 ரூபா
185)- 08-07-21 –  சி.தமயந்தி – அவுஸ்திரேலியா-                     100,000 ரூபா
186)- 09-07-21 –  ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம்- அவுஸ்.-          10,000 ரூபா
187)- 09-07-21 – பொ.சிவராசா குடும்பம்- நாகர். தெற்கு –    30,000 ரூபா
188)- 09-07-21 –  செ.கமலேந்திரன் – லண்டன் –                          50,000 ரூபா
189)- 10-07-21 –  ரமேஸ் தேவா குடும்பம் – அவுஸ். –                50,000 ரூபா
190)- 10-07-21 –  வே.நற்குணம் – நாகர்கோவில் கிழக்கு –             500 ரூபா
191)- 10-07-21 –  வை.சந்திராதேவி-பூதராயர் ஒழுங்.-பரு.-       1,000 ரூபா
192)- 10-07-21 –  க.வேல்நாயகம்-  அம்பன்- பிறந்தநாள் –          2,000 ரூபா
193)- 11-07-21 –  செல்வறஞ்சினி குலதுங்கம் – அவுஸ்.-         10,000 ரூபா
194)- 12-07-21 –  ம.ஈழதாசன் –  அவுஸ்திரேலியா –                  20,000 ரூபா
195)- 13-07-21 –  ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம்- அவுஸ்.-         10,000 ரூபா
196)- 13-07-21 –  கார்த்திகா கோகுலன் – லண்டன் –                  25,000 ரூபா
197)- 13-07-21 –  உதயன் பிருந்தன்- கொழும்பு- பிற.நாள் –       5,000 ரூபா
198)- 14-07-21 –  கீர்த்தனா தன்சியா – அவுஸ்திரேலியா –       20,000 ரூபா
199)- 15-07-21 –  ம.பவிர்னா, ம.பரிவன்- அவுஸ்திரேலியா.-  20,000 ரூபா
200)- 16-07-21 –  ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம் – அவுஸ்.-        10,000 ரூபா
மொத்தம்     –    1,175,900 ரூபா
201)- 16-07-21 –  நா.சு.சின்னத்தம்பி ஞாபகார்த்தம்- (பரு.-    600,000 ரூபா
202)- 17-07-21 –  கயல் ஈழதாசன்- அவுஸ்திரேலியா –             10,000 ரூபா
203)- 18-07-21 –  கெ.பிரியங்கா – அவுஸ்திரேலியா –                10,000 ரூபா
204)- 19-07-21 –  AMMA OFF LICENCE  –  COVENTRY – UK.  –        30,000 ரூபா
205)- 20-07-21 –  HOP N APPLE – COVENTRY – UK. –                       25,000 ரூபா
206)- 21-07-21 –  க.சுப்பிரமணியம் குடும்பம்– பளை                50,000 ரூபா
207)- 21-07-21 –  ராமு – லண்டன்                                                    3,110 ரூபா
208)- 21-07-21 –  வடிவாம்பிகை யோகராசா- லண்டன்-            6,220 ரூபா
209)- 22-07-21 –  ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம்- அவுஸ்.-           5,200 ரூபா
210)- 23-07-21 –  ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம்- அவுஸ்.-         10,000 ரூபா
211)- 23-07-21 –  அ.மதிமுகராசா – லண்டன் –                           10,000 ரூபா
212)- 24-07-21 –  கே.கோபாலகிருஸ்ணன்- லண்டன் –              3,110 ரூபா
213)- 24-07-21 –  சின்னத்துரை சண்முகநாதன்- நா.தெ-          15,550 ரூபா
214)- 24-07-21 –  எஸ்.வாமதேவன் – லண்டன் –                          3,110 ரூபா
215)- 24-07-21 –  எம்.சிவா – லண்டன் –                                          3,110 ரூபா
216)- 24-07-21 –  ஜே.ராகுலன் – லண்டன் –                                   3,110 ரூபா
217)- 24-07-21 –  எஸ்.யோகேஸ்வரன் – லண்டன் –                   3,110 ரூபா
218)- 24-07-21 –  எஸ்.கேதீஸ்வரன் – லண்டன் –                        6,220 ரூபா
219)- 25-07-21 –  ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம்- அவுஸ்.-        10,000 ரூபா
220)- 25-07-21 –  சிவமோகன் பிரபு குடும்பம் – அவுஸ்.-         34,000 ரூபா
221)- 26-07-21 –  திலகவதி குடும்பம் – லண்டன் –                    15,861 ரூபா
222)- 26-07-21 –  சிறிதரன் – லண்டன் –                                         3,110 ரூபா
223)- 26-07-21 –  செல்லம்- லண்டன் –                                          3,110 ரூபா
224)- 26-07-21 –  கணன் ஹோம்ஸ் – அவுஸ்திரேலியா –      10,000 ரூபா
225)- 28-07-21 –  குமார் – லண்டன் –                                              3,110 ரூபா
226)- 28-07-21 –  பி.தர்சன்  – லண்டன் –                                        3,110 ரூபா
227)- 28-07-21 –  எஸ்.சயந்தன் – லண்டன் –                                6,220 ரூபா
228)- 28-07-21 – முருகபக்தர் ஒருவர் – லண்டன் –                    3,110 ரூபா
229)- 28-07-21 –  எஸ்.சுந்தரலிங்கம் – லண்டன் –                      3,110 ரூபா
230)- 28-07-21 –  கெயா குடும்பம் – உடுத்துறை – அவுஸ்.-   17,000 ரூபா
231)- 29-07-21 –  ஜே.ராகுலன்  லண்டன் –                                15,550 ரூபா
232)- 29-07-21 –  என்.ராஜ்குமார் – லண்டன் –                             3,110 ரூபா
233)- 29-07-21 –  அபயலிங்கம் – லண்டன் –                                3,110 ரூபா
234)- 29-07-21 –  சுந்தரம் – லண்டன் –                                          3,110 ரூபா
235)- 30-07-21 –  செல்வம் – லண்டன் –                                     15,550 ரூபா
236)- 30-07-21 –  ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம்- அவுஸ்.-      10,000 ரூபா
237)- 31-07-21 –  இராமச்சந்திரன் – லண்டன் –                         15,861 ரூபா
238)- 31-07-21 –  சதானந்தன் – லண்டன் –                                   3,110 ரூபா
239)- 31-07-21 –  வேணுகோபால் – லண்டன் –                           3,110 ரூபா
240)- 31-07-21 –  திருவடிவேல் சிறிஸ்கந்தராசா- அவு.-       17,000 ரூபா
241)- 01-08-21 –  சி. பாலசுந்தரம் – நாகர். தெற்கு-                   15,550 ரூபா
242)- 01-08-21 –  பாஸ்கரன் – லண்டன் –                                    3,110 ரூபா
243)- 01-08-21 –  காங்கேயன் – லண்டன் –                                  3,110 ரூபா
244)- 03-08-21 –  க.சிவசஞ்ஜை – லண்டன்- பிற. நாள்-          10,000 ரூபா
245)- 03-08-21 –  ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம்- அவுஸ்.-        7,000 ரூபா
246)- 03-08-21 –  க. சுரேந்திரன்- மாமுனை- (கனடா) –          25,000 ரூபா
247)- 04-08-21 –  குணானந்தம் – லண்டன் –                               3,110 ரூபா
248)- 04-08-21 –  பரமசிவம் – லண்டன் –                                     6,220 ரூபா
249)- 04-08-21 –  இராமு – லண்டன் –                                           6,220 ரூபா
250)- 04-08-21 –  விவேகானந்தன் – லண்டன்-                          3,110 ரூபா
மொத்தம்   –     1,080,532 ரூபா
251)- 04-08-21 –  சூபன் – லண்டன் –                                             3,110 ரூபா
252)- 04-08-21 –  சிந்துஜா – லண்டன் –                                        3,110 ரூபா
253)- 04-08-21 –  பரராசசிங்கம் – லண்டன் –                              7,775 ரூபா
254)- 04-08-21 –  பரமேஸ்வரன் – லண்டன் –                            3,110 ரூபா
255)- 04-08-21 –  காங்கேயன் – லண்டன் –                                 1,555 ரூபா
256)- 04-08-21 –  மயில்வாகனம் கண்ணன்- லண்டன்-       50,000 ரூபா
257)- 05-08-21 –  கோ.வாசுகி – லண்டன் –                               25,000 ரூபா
258)- 06-08-21 –  தக்மன் கனகசிங்கம்  – லண்டன் –               6,220 ரூபா
259)- 06-08-21 –  மாஸ்டர் – லண்டன் –                                     3,110 ரூபா
260)- 06-08-21 –  பாஸ்கரன் – லண்டன் –                                  3,110 ரூபா
261)- 06-08-21 –  பத்மநாதன் – லண்டன் –                                1,555 ரூபா
262)- 06-08-21 –  அருணானந்தராசா – லண்டன் –                  3,110 ரூபா
263)- 06-08-21 –  சிவப்பிரதட்சன் – லண்டன் –                        3,110 ரூபா
264)- 06-08-21 –  ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம்- அவுஸ்.-   10,000 ரூபா
265)- 06-08-21 –  ந.கனகம்மா – நாகர்கோவில் மேற்கு –     25,000 ரூபா
266)- 07-08-21 – சி.சிவகௌரி – லண்டன்- பிறந்தநாள் -10,000 ரூபா
267)- 08-08-21 –  மு.கணேசமூர்த்தி – லண்டன் –                   3,500 ரூபா
268)- 08-07-21 –  எஸ்.ரமேஸ் – லண்டன் –                            15,550 ரூபா
269)- 08-07-21 –  எஸ்.தாஸ்குமார்- லண்டன் –                      6,220 ரூபா
270)- 08-07-21 –  ரீ.ரவிநாதன் – லண்டன் –                             3,110 ரூபா
271)- 08-07-21 –  கே.சுந்தரலிங்கம் – லண்டன் –                    3,110 ரூபா
272)- 08-07-21 –  கே.சோதிநாதன் – லண்டன் –                      3,110 ரூபா
273)- 08-08-21 –  தேவலிங்கம்  – லண்டன் –                           3,110 ரூபா
274)- 08-08-21 –  சர்வா – லண்டன் –                                         3,110 ரூபா
275)- 08-08-21 –  எம்.சண்முகநாதன்– லண்டன் –                3,110 ரூபா
276)- 08-08-21 –  நீலன் சண்முகநாதன் – லண்டன் –            3,110 ரூபா
277)- 08-08-21 –  ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம்- அவுஸ்.-  15,000 ரூபா
278)- 10-08-21 –  மதுரா – லண்டன் –                                         7,775 ரூபா
279)- 10-08-21 –  சிவராம் – லண்டன் –                                      7,775 ரூபா
280)- 10-08-21 –  காந்தன் – லண்டன் –                                      9,330 ரூபா
281)- 10-08-21 –  சுரேஷ் – லண்டன் –                                        3,110 ரூபா
282)- 10-08-21 –  கே.அஞ்சலி – லண்டன் –                               3,110 ரூபா
283)- 10-08-21 –  எம்.சிவலோகன் – லண்டன் –                       3,110 ரூபா
284)- 10-08-21 –  ரீ.பத்மநாதன் – லண்டன் –                            1,555 ரூபா
285)- 10-08-21 –  ரகுநாதன்- லண்டன் –                                    6,220 ரூபா
286)- 10-08-21 –  கே.வாரித்தம்பி – லண்டன் –                        6,220 ரூபா
287)- 10-08-21 –  கே.ரவிசங்கர்  – லண்டன் –                           4,665 ரூபா
288)- 10-08-21 – வீரகத்தி குடும்பம்- நாகர். தெற்கு-           100,000 ரூபா
289)- 11-08-21 –  சிவசாமி ஜெயரட்ணம் – லண்டன் –          20,000 ரூபா
290)- 12-08-21 –  சற்விந்தர் சிங்(Satwider singh) – லண்ட.-  28,600 ரூபா
291)- 13-08-21 –  ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம்- அவுஸ்.-   10,000 ரூபா
292)- 10-08-21 –  இரத்தினசிங்கம் – லண்டன்-                       15,550 ரூபா
293)- 15-08-21 –  மாதினி .கி- நோர்வே-பிற.நாள்-                 25,000 ரூபா
294)- 15-08-21 – க.சண்முகராசா – லண்டன் –                     30,000 ரூபா
295)- 16-08-21 –  ஓங்காரம் குடும்பம் (யாழிசா)- அவுஸ்.-  34,000 ரூபா
296)- 18-08-21 –  சுகந்தா.ம – அவுஸ்திரேலியா –                  10,000 ரூபா
297)- 20-08-21 –  ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம்- அவுஸ்.-    10,000 ரூபா
298)- 21-08-21 –  ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம்- அவுஸ்.-      6,000 ரூபா
299)- 22-08-21 –  கௌதமன் சிவானந்தராசா – லண்டன்-   57,200 ரூபா
300)- 22-08-21 –  நிலானி சிவானந்தராசா –  லண்டன்-        57,200 ரூபா
மொத்தம்      –  677,335 ரூபா
301)- 27-08-21 –  சி.கமலாதேவி – லண்டன்- பிறந்தநாள்  –    15,000 ரூபா
302)- 27-08-21 – ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம் – அவுஸ். –      10,000 ரூபா
303)- 29-08-21 – செல்லையா குடும்பம்-வெ.கேணி-(அவு-  173,000 ரூபா
304)- 30-08-21 – சுகந்தா மயூரன் – அவுஸ்திரேலியா –           10,000 ரூபா
305)- 31-08-21 –  சுரிந்தர் சிங்(Surinder singh) – u.k-                    12,870 ரூபா
306)- 31-08-21 – பொ.நாகமுத்து குடும்பம்- லண்டன் –          30,000 ரூபா
307)- 03-09-21 – ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம் – அவுஸ். –      10,000 ரூபா
308)- 03-09-21 – சி.கமலக்கண்ணன்- புனிதநகர்-பிற.நாள்-      5,000 ரூபா
309)- 04-09-21 – நல்லதம்பி கிருஷ்ணமோகன்- லண்ட.-       50,000 ரூபா
310)- 04-09-21 – மு.கோபாலகிருஷ்ணன் – லண்டன் –        15,000 ரூபா
311)- 05-09-21 – தீவிக்கா கெங்காசுதன்- அவு.-பிற.நாள்-        20,000 ரூபா
312)- 09-09-21 – பரமேஸ்வரன் யதுராம் – நாகர். மேற்கு –       2,000 ரூபா
313)- 10-09-21 – ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம் – அவுஸ். –      10,000 ரூபா
314)- 15-09-21 — நாகமுத்து கற்பகம் ஞாபக-நா.மே.-              75,000 ரூபா
315)- 17-09-21 – ஆ.நவரத்தினசாமி-நா.மேற்கு- பிற.நாள்-    25,000 ரூபா
316)- 17-09-21 – க.ரங்கநாதன்-கொவன்றி,U.K – பிற.நாள் –    25,000 ரூபா
317)- 17-09-21 – SUKHJIT SINGH – COVENTRY, U.K –                   14,250 ரூபா
318)- 17-09-21 – ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம் – அவுஸ். –      10,000 ரூபா
319)- 19-09-21 – க.சுப்பிரமணியம் குடும்பம்– பளை             100,000 ரூபா
320)- 22-09-21 – 21 நாகர்.ம.வி. மாணவர்கள் நினைவாக-     21,000 ரூபா
321)- 24-09-21 – ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம்– அவுஸ்         14,000 ரூபா
322)- 25-09-21 – வீ.இராசசிங்கம் – நோர்வே                              10,000 ரூபா
323)- 30-09-21 – நா.சின்னப்பிள்ளை- வெற்.கேணி-                 15,100 ரூபா
324)- 01-10-21 – ம.கணநாதன் ஞாபகார்த்தம்- நா.மேற்கு-     20,000 ரூபா
325)- 02-10-21 – பிரியங்கா கெங்காசுதன்- அவு.- பி.நாள்-       20,000 ரூபா
326)- 08-10-21 – சி.நவினநாயகம் – லண்டன் –                           17,000 ரூபா
327)- 11-10-21 – கே.பரமேஸ்வரன் – லண்டன்                            3,000 ரூபா
328)- 11-10-21 – ஏ.கேசவராஜா – லண்டன்                                   3,000 ரூபா
329)- 11-10-21 – பி.தர்மகுலசிங்கம் – லண்டன்                           3,000 ரூபா
330)- 11-10-21 – எஸ்.சிறிரங்கன் – லண்டன்                                6,000 ரூபா
331)- 12-10-21 – கோ.லக்சயா – லண்டன்                                   25,000 ரூபா
332)- 12-10-21 – கோ.ஹாசினி – லண்டன்                                 25,000 ரூபா
333)- 12-10-21 – வீ.பொன்னுத்துரை குடும்ப.- நா.மேற்கு-     25,000 ரூபா
334)- 14-10-21 – சுதர்சனன் சக்திவேல் – லண்.- பிற.நாள்-     25,000 ரூபா
335)- 15-10-21 – வி.ஐயப்பா – லண்டன்                                        3,000 ரூபா
336)- 15-10-21 – கே.சந்திரன் – லண்டன்                                      3,000 ரூபா
337)- 15-10-21 – எஸ்.பரமகுரு – லண்டன்                                   6,000 ரூபா
338)- 15-10-21 – ஜெயசோதி – லண்டன்                                       3,000 ரூபா
339)- 16-10-21 – கா.தியாகராசா ஞாபகார்த்த- நா.மேற்.-       10,000 ரூபா
340)- 16-10-21 – வே.ஏரம்பு ஞாபகார்த்தம் – நா.கிழக்கு-        10,000 ரூபா
341)- 16-10-21 – கவித்தனா கிருஸ்ணமூர்த்தி – லண்.-         10,000 ரூபா
342)- 16-10-21 – அஸ்வின் கிருஸ்ணமூர்த்தி – லண்டன்-    10,000 ரூபா
343)- 16-10-21 – விதுஸ் கிருஸ்ணமூர்த்தி – லண்டன் –       10,000 ரூபா
344)- 22-10-21 – ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம்– அவுஸ்        10,000 ரூபா
345)- 22-10-21 – சி.சிவகணேசன் குடும்பம் – லண்டன் –      200,000 ரூபா
346)- 29-10-21 – ம.பவிர்னா, ம.பரிவன்- அவுஸ். பி.நாள்-    25,000 ரூபா
347)- 15-10-21 – கே.கதிரவேல் – லண்டன்                                  3,000 ரூபா
348)- 15-10-21 – பி.இராஜசேகர் – லண்டன்                                 3 ,000 ரூபா
349)- 15-10-21 – தவம் – லண்டன்                                                  3,000 ரூபா
350)- 15-10-21 – அரவிந்தன் – லண்டன்                                       6,000 ரூபா
மொத்தம்    –     1,159,220 ரூபா
351)- 15-10-21 – நிரோஜா மதிவதனன்- நோர்வே-பி.நாள்-  10,000 ரூபா
352)- 02-11-21 – கணேசபாலன் கலைச்செல்வன்- லண்.-    50,000 ரூபா
353)- 04-11-21 – எஸ்.கருணலிங்கம் – லண்டன் –                    9,000 ரூபா
354)- 04-11-21 – யோகச்சந்திரன் குடும்பம் – லண்டன் –         7,500 ரூபா
355)- 13-12-21 – விஜயரத்தினம் இராசமலர் – நா.மேற்கு –    1,000 ரூபா
356)- 18-11-21 – கணன் ஹோம்ஸ் நிறுவனம்- அவுஸ்.-     10,000 ரூபா
357)- 20-11-21 – சர்வானந்தம் – லண்டன் –                                 3,000 ரூபா
358)- 20-11-21 – சிறிபதி பாலா – லண்டன் –                                3,000 ரூபா
359)- 20-11-21 – வீ.யோகராசா – லண்டன் –                                6,000 ரூபா
360)- 26-11-21 – கெ.சுஜீவரேகா – அவுஸ்.- பிறந்தநாள் –       15,000 ரூபா
361)- 27-11-21 – அஜீஷ் சங்கீத் – ஜேர்மனி- பிறந்தநாள் –      10,000 ரூபா
362)- 27-11-21 – ம.தங்கமலர் – அவுஸ். – பிறந்தநாள் –          15,000 ரூபா
363)- 27-11-21 – க.அன்னகேசரி – நா.மேற்கு- பிற.நாள் –       10,000 ரூபா
364)- 28-11-21 – ர.காயத்திரி – லண்டன் –                                  10,000 ரூபா
365)- 29-11-21 – கதிரவேலு ஜெயக்குமார் – லண்டன் –          10,000 ரூபா
366)- 05-12-21 – எம்.குலசிங்கம் – லண்டன் –                             3,000 ரூபா
367)- 06-12-21 – நாகமணி பாலச்சந்திரன் – சுவிஸ் –               6,500 ரூபா
368)- 06-12-21 – ஜெயக்குமார் லக்கி – சுவிஸ் –                         6,500 ரூபா
369)- 06-12-21 – சிவச்சந்திரகாந்தன் வித்தியா – சுவிஸ் –      6,500 ரூபா
370)- 06-12-21 – நேசேஸ்வரி ஜெயசீலன் – கொழும்பு –        13,000 ரூபா
371)- 06-12-21 – ஜெயக்குமார் குமுதினி – சுவிஸ் –               13,000 ரூபா
372)- 06-12-21 – சரவணமுத்து கனகரத்தினம் – சுவிஸ் –    13,000 ரூபா
373)- 06-12-21 – RANJAN BIACHI – சுவிஸ் –                                 7,800 ரூபா
374)- 08-12-21 – சோதிசிவம் ஆருண்யா – கனடா-                 50,000 ரூபா
374)- 08-12-21 – சோ.அச்சுதன் ஆதித்தி – கிளிநொச்சி          50,000 ரூபா
375)- 12-12-21 – ஆருதி பரமானந்தராசா- நாகர்.கிழக்கு-        2,000 ரூபா
376)- 13-12-21 – ம.பன்னிருகரன் – அவுஸ். பிற.நாள்-           10,000 ரூபா
377)- 17-12-21 – சுதர்சனன் அஜய்- லண்டன்- பிறந்த நாள்- 10,000 ரூபா
378)- 17-12-21 – மு.கணேசமூர்த்தி – லண்டன்-                      25,000 ரூபா
379)- 25-12-21 – து.சி.பாலாமணி குடும்பம்- நா.கிழக்கு-      25,000 ரூபா
380)- 26-12-21 – ம.ஈழதாசன் – அவுஸ்.-.பிறந்தநாள்-           10,000 ரூபா
381)- 28-12-21 – ம.கெங்காசுதன் -.அவுஸ்.- பிற.நாள்-         10,000 ரூபா
382)- 01-01-22 – ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம் -.அவுஸ்.-     50,000 ரூபா
383)- 05-01-22 – தர்மராசா தனுசா -.சுவிஸ்.-                          50,000 ரூபா
384)- 10-01-22 – அ.கண்ணையா ஞாபக.- நா.மேற்கு-           10,000 ரூபா
385)- 10-01-22 – க.அன்னபாக்கியம் ஞாபக.- நா.மேற்கு-     10,000 ரூபா
386)- 10-01-22 – வீ.சின்னாச்சிப்பிள்ளை ஞாபக.-நா.கிழ.-   10,000 ரூபா
387)- 14-01-22 – க.பாஸ்கரன் குடும்பம் – சுவிஸ் –                15,000 ரூபா
388)- 14-01-22 – கா.முத்தையா ஞாபகார்த்தம்.- நா.கிழ.-    10,000 ரூபா
389)‐ 16-01-22 – வினுசியா குமார் -.நோர்வே – பிற.நாள்-    10,000 ரூபா
389)- 16-01-22 – செ.கமலேந்திரன் குடும்பம் – லண்டன்-     35,000 ரூபா
390)- 22-01-22 – சுரேஸ் கமலாஜினி குடும்பம்- லண்.-       200,000 ரூபா
391)- 28-01-22 – சு.நேசரஞ்சன்(பாபு) – லண்டன் –                   30,000 ரூபா
392)- 28-01-22 – சுரபி தீபராஜ் – கனடா –                                     3,000 ரூபா
393)- 10-02-22 – வடிவேலு யசோதரன் – பிரான்ஸ் –            50,000 ரூபா
394)- 28-01-22 – சு.பாலகுமார் – அவுஸ்திரேலியா –               1,000 ரூபா
395)- 20-02-22 – அனித்தா மதிராஜ் – நோர்வே –                     10,000 ரூபா
396)- 04-03-22 – விதுசியா குமார்- நோர்வே-பிற.நாள்-        10,000 ரூபா
397)- 05-03-22 – கௌரி அருணகிரி- நா.கிழ.-பிற.நாள்-    5,000 ரூபா
398)- 05-03-22 – சோதிமலர் இராசசிங்கம்- நோர்-பி.நாள்-  10,000 ரூபா
399)- 28-01-22 – சிலோஜன் பூங்கோதை – அவுஸ். –               5,000 ரூபா
400)- 28-01-22 – சி.செல்லையா ஞாபகார்த்தம்- அவுஸ்.-     7,050 ரூபா
மொத்தம்  –      961,850 ரூபா
401)- 20-03-22 – கலைத்தீபன் கிருஷ்ணராசா- நோர்வே–     30,610 ரூபா
402)- 25-03-22 – க.இராசலிங்கம் குடும்பம்- நா.மேற்கு-       100,000 ரூபா
403)- 27-03-22 – சி.தில்லைநாதன் குடும்பம்- லண்டன்-        93,000 ரூபா
404)- 30-03-22 – அபிஷா அசோக்ராஜ்- கற்கோவள-பி.நாள்-   5,000 ரூபா
405)- 30-03-22 – ந.சிதம்பரப்பிள்ளை குடும்பம் – நா.கிழ.-     105,000 ரூபா
406)- 07-04-22 – நடராசசுந்தரம் மயூரன் – பரு.துறை –            10,000 ரூபா
407)- 09-04-22 – வ.லோகராஜ் – நா.கிழ.- பிற. நாள்-            10,000 ரூபா
408)- 13-04-22 – மேனன் புண்ணியமூர்த்தி – மாமுனை –      10,000 ரூபா
409)- 16-04-22 – க.கலைமோகன்(கண்ணன்) -லண்டன் –      50,000 ரூபா
410)- 27-04-22 – வீரகத்தி ஞாபகார்த்தம் – நாகர்.கிழக்கு –      15,000 ரூபா
411)- 28-04-22 – சத்ரூபன் துவாரகி- இத்தாலி- திரு.நாள்-       5,000 ரூபா
412)- 01-05-22 – சிவகுகதாசன் சகானா – லண்டன் –               25,000 ரூபா
413)- 01-05-22 – சிவகுகதாசன் சாதனா – லண்டன் –               25,000 ரூபா
414)- 01-05-22 – செ.கமலவேணி – லண்டன் –                           50,000 ரூபா
415)- 06-05-22 – கோகுலரமணன் சண்டிகாஜினி- திரு.நாள்-   5,000 ரூபா
416)- 10-05-22 – சிவசாமி ஜெயதாசன் – லண்டன் –                  50,000 ரூபா
417)- 13-05-22 – ஈசா நகுலேஸ்வரன் – லண். – பிற.நாள்-       50,000 ரூபா
418)- 13-05-22 – நேகா நகுலேஸ்வரன் – லண்டன் –                 50,000 ரூபா
419)- 14-05-22 – சுதர்சனன் ரிஷா – லண்டன் –                           10,000 ரூபா
420)- 17-05-22 – மு.கணேசமூர்த்தி – லண்டன் –                         5,000 ரூபா
421)- 26-05-22 – செந்திவேல் அருண்மதி – லண்டன் –               5,000 ரூபா
422)- 03-06-22 – அ.அகிர்த்தா,அ.அர்ச்சனா- லண்.-பி.நாள்-     10,000 ரூபா
423)- 17-06-22 – மு.கணேசமூர்த்தி – லண்டன் –                        30,000 ரூபா
424)- 24-06-22 – கண்ணையா பாஸ்கரன் –   சுவிஸ் –               10,000 ரூபா
425)- 26-06-22 – பாலசுப்பிரமணியம் சசீபன்- மாமுனை-         5,000 ரூபா
426)- 28-06-22 – திலீப்குமார் ஆதீஷ் – அவுஸ்திரேலியா-       50,000 ரூபா
427)- 30-06-22 – சிவாயநம வேணுஜன்- நாகர்.மேற்கு            10,000 ரூபா
428)- 01-07-22 – முருகேசு பிறேமா குடும்பம் – லண்டன் –   100,000 ரூபா
429)- 03-07-22 – தரண்யா மதிவதனன்- நோர்வே- பிற.நாள்- 10,000 ரூபா
430)- 08-07-22 – விதுசன் குமார்- நோர்வே- பிற.நாள்-             10,000 ரூபா
431)- 13-07-22 – ஆ.அழகராசா குடும்பம்- நாகர்.மேற்கு         100,000 ரூபா
432)- 29-07-22 – தா.வல்லிபுரம் குடும்பம்- நாகர்.மேற்கு         25,000 ரூபா
433)- 01-08-22 –சிவதனுசா செல்வரூபன்- லண்டன்-               20,000 ரூபா
434)- 01-08-22 – ம.செல்லம்மா – நாகர்.கிழக்கு-                           5,000 ரூபா
435)- 02-08-22 – சோ.அகிலாண்டன் குடும்பம்- நா.கிழக்கு-       5,000 ரூபா
436)- 02-08-22 – பா.அருள்தரன்- சுவிஸ் – பிறந்தநாள்              10,000 ரூபா
437)- 03-08-22 – கிருஷ்ணராசா தம்பதிமலர்- நோர்வே –         10,000 ரூபா
438)- 07-08-22 – கி.கணேசமூர்த்தி – நா.கிழக்கு-                           5,000 ரூபா
439)- 09-08-22 – மா.சிவகுருநாதன் – நா.கிழக்கு-                         5,000 ரூபா
440)- 10-08-22 – க.சிவப்பிரகாசம் குடும்பம்- நா.கிழக்கு-       100,000 ரூபா
441)- 13-08-22 – மணியப்பா வள்ளிப்பிள்ளை- நா.கிழக்கு-       3,000 ரூபா
442)- 15-08-22 – சு.கிருபாகரன் – லண்டன்-                                  10,000 ரூபா
443)- 24-08-22 – ஆ.அழகராசா குடும்பம் – நாகர்.மேற்கு-    1,000,000 ரூபா
443)- 24-08-22 – ஆ.அழகராசா குடும்பம் – நாகர்.மேற்கு-  500,000 ரூபா
444)- 24-08-22 – சத்தியபவான் மோகனா- பருத்தித்துறை-       2,000 ரூபா
445)- 24-08-22 – மு.சாய் பிரியங்கா – பருத்தித்துறை-                1,000 ரூபா
446)- 26-08-22 – முருகேசு மாதவன் – லண்டன்-                        25,000 ரூபா
447)- 05-09-22 – தீவிக்கா கெங்காசுதன்- அவுஸ்.- பிற.நாள்-   10,000ரூபா
448)- 11-09-22 – பா.மேகநாதன் – இத்தாலி-                                   5,000 ரூபா
மொத்தம்    – 2,784,610 ரூபா

 தேர் திருப்பணி மொத்த வரவு
3,614,576 + 2,775,600 + 1,602,047 + 1,175,900 +
1,080,532 + 677,335 + 1,159,220 + 961,850 +
2,784,610 = 15,831,670 ரூபா

தேர் திருப்பணி இதுவரை கிடைத்த மொத்த வரவு –

 – 15,831,670/=
ஏப்ரல் மாத கையிருப்பில் இருந்து திருப்பணிக்கு மாற்றியது –  400,000/=
தேர் திருப்பணி உண்டியல் மூலம் வரவு  – 138,370/=

மொத்தம் – 15,831,670 + 400,000 + 138,370 =  16,370,040/=

தேர் திருப்பணி வரவில் வரவேண்டியுள்ள தொகை – 600,000/=

தற்போதைய மொத்த வரவு – 15,770,040/=

முருகையாவின் மெய்யடியார்களே!
தேர் மற்றும் தேர் முட்டி திருப்பணிக்கான வரவு அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளோம். இதில் ஏதும் தவறுகள் இருந்தால் நிர்வாக சபை பொருளாளருடன் தொடர்பு கொள்ளுமாறு பணிவன்புடன் வேண்டுகின்றோம்.

நிர்வாக சபையினர்