ஜூன் மாத வரவு செலவு அறிக்கை – 2022

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தின் 2022 – ஜூன் மாத வரவு செலவு அறிக்கையினை வெளியிடுகின்றோம் என்பதனை எம்பெருமான் அடியார் பெருமக்களுக்கு அறியத் தருகின்றோம்.

வரவு
01-06- மே மாத முடிவில் கையிருப்பு –                                     55,789ரூபா
01-06- ஏ.கணேசபிள்ளை- நா.கிழக்கு- நித்.பூஜை –                    25,000ரூபா
01-06- சு.சக்திவேல் – லண்டன்- நன்கொடை-                              1,000ரூபா
03-06- ச.ஞானசேகர்- லண்.-வெள்ளி அபி.அன்ன.-                   15,000ரூபா
03-06- ஆ.மயில்வாகனம்- அவுஸ்.- அன்னதானம்-                 17,000ரூபா
03-06- நா.ஹரிசன்- லண்டன்- காளி வடைமாலை-                     800ரூபா
04-06- ஆ.சுந்தரலிங்கம்- நா.கிழக்கு- எள்தீபம்-                              240ரூபா
05-06- கோ.கார்த்திகா – லண்டன்- ஷஷ்டி வி.பூஜை-                5,000ரூபா
06-06- சு.ச.தமிழ்செல்வன்- லண்.-பிற.நாள்.பிர.பூஜை-            2,000ரூபா
06-06- சு.ச.தமிழ்செல்வன்- லண்.-பிற.நாள் நன்கொடை-       1,000ரூபா
06-06- வை.நமசிவாயம்- நா.கிழக்கு – காவடி கட்டியது-             450ரூபா
06-06- ச.கயந்தன்- நா.கிழக்கு- காவடி கட்டியது-                          300ரூபா
06-06- கு.கமலன்- நா.கிழக்கு- காவடி கட்டியது-                           450ரூபா
06-06- வ.லோகராஜ்- நா.மேற்கு- காவடி கட்டியது-                      300ரூபா
06-06- த.லோகிதன்- நா.கிழக்கு- காவடி கட்டியது-                       300ரூபா
06-06- சி.பிரதீப்குமார்- நா.கிழக்கு- காவடி கட்டியது-                   300ரூபா
06-06- பு.மதிராஜ்- நா.கிழக்கு – காவடி கட்டியது-                           300ரூபா
06-06- ப.சிந்துராஜ்- நா.கிழக்கு – காவடி கட்டியது.-                       300ரூபா
06-06- அ.ராதிகா- நா.கிழக்கு- பால்செம்பு எடுத்தது-                     200ரூபா
06-06- ந.லக்சனா- நா.கிழக்கு- பால்செம்பு எடுத்தது-                    200ரூபா
07-06- சு.ச.தமிழ்செல்வன்- லண்டன்- காளி அபிஷேகம்-        7,000ரூபா
10-06- சி.அருமைநாயகம்- நா.மே.- வெள்ளி அபி.அன்ன.-    15,000ரூபா
10-06- ஆ.மயில்வாகனம்- அவுஸ்.- அன்னதானம்-                17,000ரூபா
10-06- நா.ஹரிசன்- லண்.- காளி வடைதேசி மாலை-                 800ரூபா
11-06- முகிலன் கௌசல்யா- லண்.- வி.அபிஷேகம்-             15,000ரூபா
13-06- தி.வரதராசா- கொழும்பு- வி.அபிஷேகம்-                      16,000ரூபா
14-06- ம.டிலன்- லண்டன்- காளி வி.பூஜை-                                2,000ரூபா
17-06- தா.சிவராசா- நா.கிழக்கு- வெள்ளி அபிஷேகம்-          16,000ரூபா
17-06- ஆ.மயில்வாகனம்- அவுஸ்.- அன்னதானம்-                17,000ரூபா
17-06- ந.நாராயணன்- லண்.- காளி வடைதேசி மாலை –           800ரூபா
19-06- கணன் ஹோம்ஸ் நிறுவனம்- அவுஸ்.- பிர.பூஜை-      5,000ரூபா
21-06- ச.ஆதவன்- லண்டன்- காளி அபிஷேகம்-                       7,000ரூபா
24-06- குணம் அழகேஸ்ரீ்வரி- நா.மே.- வெள்ளி அபி.-             16,000ரூபா
24-06- ஆ.மயில்வாகனம்- அவுஸ்.- அன்னதானம்-               17,000ரூபா
24-06- ந.நாராயணன்- லண்.- காளி வடைதேசி மாலை-           800ரூபா
25-06- சி.அருணகிரிநாதர்- அவுஸ்.- கார்த்திகை உற்சவம்- 25,000ரூபா
27-06- ச.ஆதவன்- லண்டன்- பிற.நாள்- பிரசாத பூஜை-          2,000ரூபா
27-06- ச.ஆதவன்- லண்டன்- பிற.நாள்- நன்கொடை-             1,000ரூபா
28-06- ந.மயூரன்- பருத்தித்துறை- காளி வி.பூஜை –                2,000ரூபா
30-06- அர்ச்சனை சிட்டை விற்பனை மூலம்-                         1,600ரூபா
2022- ஜூன் மாத மொத்த வரவு – 309,929ரூபா

செலவு
03-06- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை-           2,000ரூபா
03-06- அபிஷேக பிரசாதம்-                              1,800ரூபா
03-06- அபிஷேக பழவகை-                              1,930ரூபா
03-06- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர்-                2,850ரூபா
03-06- வெள்ளி அன்னதானம்-                        20,600ரூபா
03-06- உதவி ஐயர் தெட்சணை-                       1,500ரூபா
03-06- காளி வடை தேசி மாலை-                       750ரூபா
05-06- ஷஷ்டி வி.பூஜை குரு.தெட்சணை-    1,000ரூபா
05-06- ஷஷ்டி பிரசாதம்-                                    1,800ரூபா
ஷஷ்டி சந்தனம்-                                                    400ரூபா
ஷஷ்டி அபிஷேக பால் இளநீர்-                          300ரூபா
06-06- பிரசாத பூஜை (தமிழ்செல்வன்)-          1,800ரூபா
07-06- காளி அபி.குரு.தெட்சணை-                  1,000ரூபா
07-06- அபிஷேக பிரசாதம்-                                1,800ரூபா
07-06- அபிஷேக பழவகை-                                   950ரூபா
07-06- அபிஷேக தேங்.இளநீர்-                             600ரூபா
10-06- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை-             2,000ரூபா
10-06- அபிஷேக பிரசாதம்-                                1,800ரூபா
10-06- அபிஷேக பழவகை-                                2,050ரூபா
10-06- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர்-                  2,850ரூபா
10-06- வெள்ளி அன்னதானம்-                         17,000ரூபா
10-06- உதவி ஐயர் தெட்சணை-                        1,500ரூபா
10-06- காளி வடை தேசி மாலை-                        750ரூபா
11-06- வி.அபி.குரு.தெட்சணை-                        2,000ரூபா
11-06- அபிஷேக பிரசாதம்-                                 1,800ரூபா
11-06- அபிஷேக பழவகை-                                 1,830ரூபா
11-06- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர்-                   2,850ரூபா
11-06- உதவி ஐயர் தெட்சணை –                        1,500ரூபா
13-06- வி.அபி.குரு.தெட்சணை-                        2,000ரூபா
13-06- அபிஷேக பிரசாதம்-                                 1,800ரூபா
13-06- அபிஷேக பழவகை-                                 1,800ரூபா
13-06- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர்-                   2,700ரூபா
13-06- உதவி ஐயர் தெட்சணை –                        1,500ரூபா
14-06- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை –                     1,500ரூபா
17-06- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை-               2,000ரூபா
17-06- அபிஷேக பிரசாதம்-                                  1,800ரூபா
17-06- அபிஷேக பழவகை –                                 1,780ரூபா
17-06- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர்-                   2,700ரூபா
17-06- வெள்ளி அன்னதானம்-                           17,000ரூபா
17-06- உதவி ஐயர் தெட்சணை-                          1,500ரூபா
17-06- காளி வடை தேசி மாலை –                         750ரூபா
19-06- பிரசாத பூஜை (கணன் ஹோம்ஸ்)-       4,500ரூபா
21-06- காளி அபி.குரு.தெட்சணை-                     1,000ரூபா
21-06- அபிஷேக பிரசாதம்-                                  1,800ரூபா
21-06- அபிஷேக பழவகை-                                     850ரூபா
21-06- அபிஷேக தேங்.இளநீர்-                               600ரூபா
24-06- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை-               2,000ரூபா
24-06- அபிஷேக பிரசாதம்-                                  1,800ரூபா
24-06- அபிஷேக பழவகை-                                  1,980ரூபா
24-06- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர்-                    2,850ரூபா
24-06- வெள்ளி அன்னதானம்-                           17,000ரூபா
24-06- உதவி ஐயர் தெட்சணை –                         1,500ரூபா
24-06- காளி வடை தேசி மாலை –                         750ரூபா
25-06- கார்த்திகை உற்சவ குரு.தெட்சணை-   3,000ரூபா
25-06- கார்த்திகை பிரசாதம்-                               1,800ரூபா
25-06- கார்த்திகை அபி.பழவகை-                      2,150ரூபா
25-06- கார்த்திகை அபி.தேங்காய் இளநீர்-       3,150ரூபா
25-06- உற்சவ சாத்துப்படி-                                   5,000ரூபா
25-06- படிப்புக்காரர் சாப்பாடு-                             1,265ரூபா
25-06- உதவி ஐயர் தெட்சணை-                         2,000ரூபா
25-06- மிருதங்கம் (இராசேந்திரம்)-                      500ரூபா
27-06- பிரசாத பூஜை (ஆதவன்) –                       1,800ரூபா
28-06- செவ்வாய் காளி விஷேட பூஜை-          1,500ரூபா
30-06- மாதத்திற்குரிய பால்-                               1,360ரூபா
30-06- மாதத்திற்குரிய மாலை-                          6,000ரூபா
30-06- அபிஷேக சாமான்கள்-                           12,560ரூபா
30-06- தினசரி வெற்றிலை பழம்-                      6,380ரூபா
30-06- தேங்காய் எண்ணெய்-                              4,200ரூபா
30-06- கற்பூரம்-                                                      1,400ரூபா
30-06- மின்சார கட்டணம்-                                  3,500ரூபா
30-06- குருக்கள் சம்பளம்-                                 25,000ரூபா
30-06- கிளார்க் மாத சம்பளம்-                          20,000ரூபா
30-06- காவலாளர் மாத சம்பளம்-                     5,000ரூபா
2022- ஜூன் மாத மொத்தச் செலவு- 262,035ரூபா

2022 ஜூன் மாத மொத்த வரவு  – 309,929ரூபா
2022 ஜூன் மாத மொத்தச் செலவு- 262,035ரூபா

2022 ஜூன் மாத முடிவில் கையிருப்பு – 47,894ரூபா

முருகையா மெய்யடியார்களே!
2022ம் ஆண்டிற்குரிய ஜூன் மாதக் கணக்கறிக்கையை தற்போது வெளியிட்டுள்ளோம். இக்கணக்கறிக்கையில் ஏதும் தவறுகள் மற்றும் சந்தேகங்கள் காணப்படுமிடத்து உடனடியாக நிர்வாக சபை பொருளாளருடன் தொடர்பு கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

நிர்வாக சபையினர்