ரோகிணி வளர்ந்து விஷேட பூஜை! வரவு செலவு அறிக்கை- 2022

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தில் கடந்த 03-05-2022 அன்று நடைபெற்ற ரோகிணி வளர்ந்து விஷேட பூஜையின் வரவு செலவு அறிக்கையினை வெளியிடுகின்றோம் என்பதனை எம்பெருமான் அடியார் பெருமக்களுக்கு அறியத் தருகின்றோம்.

வரவு
01. ஆ.மயில்வாகனம் – அவுஸ்.-              1,500 ரூபா
02. ம.தங்கமலர் – அவுஸ்.-                         1,300 ரூபா
03. ம.கெங்காசுதன் – அவுஸ்.-                   1,300 ரூபா
04. கெ.சுஜீவரேகா- அவுஸ்.-                      1,300 ரூபா
05. கெ.பிரியங்கா – அவுஸ்.-                      1,300 ரூபா
06. கெ.மிதுசன் – அவுஸ்.-                          1,300 ரூபா
07. கெ.தீவிக்கா – அவுஸ்.-                         1,300 ரூபா
08. ம.பன்னிருகரன் – அவுஸ்.-                  1,300 ரூபா
09. ப.லாவனியா – அவுஸ்.-                       1,300 ரூபா
10. ப.சாரல் – அவுஸ்.-                                 1,300 ரூபா
11. க.மயூரன் – அவுஸ்.-                              1,300 ரூபா
12. ம.சுகந்தா – அவுஸ்.-                              1,300 ரூபா
13. ம.பவிர்னா – அவுஸ்.-                            1,300 ரூபா
14. ம.பரிவன் – அவுஸ்.-                              1,300 ரூபா
15. ம.ஈழதாசன் – அவுஸ்.-                         1,300 ரூபா
16. ஈ.கயல் – அவுஸ்.-                                  1,300 ரூபா
17. ஆ.நவரத்தினசாமி- நா.மே.-                1,300 ரூபா
18. ந.கனகம்மா – நா.மே. –                          1,300 ரூபா
19. ந.சிறிகுமரன் – லண்டன் –                    1,300 ரூபா
20. ந.கோபிநாத் – லண்டன் –                      1,300 ரூபா
21. ந.நேகா – லண்டன் –                               1,300 ரூபா
22. ந.ஈசா – லண்டன் –                                  1,300 ரூபா
23. நா.ஹரிசன் – லண்டன் –                       1,300 ரூபா
24. ம.சுஜிவ் – லண்டன் –                              1,300 ரூபா
25. ம.டிலன் – லண்டன் –                             1,300 ரூபா
26. ர.விதுஸ் – லண்டன் –                            1,300 ரூபா
27. த.தர்மிதா – சுவிஸ் –                              1,300 ரூபா
28. த.தனுஜா – சுவிஸ் –                               1,300 ரூபா
29. பா.இலட்சுமி – லண்டன் –                     1,300 ரூபா
30. பா.தர்சிகா – லண்டன் –                          1,300 ரூபா
31. பா.கபிசன் – லண்டன் –                          1,300 ரூபா
32. இ.அனார்த்தன் – லண்டன் –                 1,300 ரூபா
33. இ.அன்பரசன் – லண்டன் –                    1,300 ரூபா
34. கி.கிருஸ்ணா – லண்டன் –                   1,300 ரூபா
35. கி.கிருத்திகா – லண்டன் –                     1,300 ரூபா
36. ச.ஆதவன் – லண்டன் –                         1,300 ரூபா
37. சு.ச.தமிழ்ச்செல்வன்- லண்டன் –       1,300 ரூபா
38. சி.ரவிசங்கர் – அவுஸ்.-                         2,000 ரூபா
39. தி.கிருஷ்ணமூர்த்தி குடு. லண்டன்- 2,000 ரூபா
40. ஏ.செல்வராசா குடு.- லண்டன்-          2,000 ரூபா
41. நா.சுந்தரலிங்கம் குடு.- அவுஸ்.-        5,000 ரூபா
42. ஏ.செல்வராசா – லண்டன் –                  1,300 ரூபா
43. ந.செல்வராசா- நா.கிழ. –                      1,300 ரூபா
44. செ.கமல்ராஜ்- சுவிஸ்-                         1,300 ரூபா
45. ஆ.தங்கவேலாயுதம் குடு.- நா.கி. –    5,000 ரூபா
46. சி. நேயாஸ் – லண்டன்-                       1,000 ரூபா
47. கே.ரேணுகா – நா.கிழக்கு –                   1,300 ரூபா
48. ர.கெங்கா – மாமுனை –                        1,300 ரூபா
49. சி.ராஜ்குமார் – கனடா –                         1,300 ரூபா
50. ஆ.ரகு – வல்வை –                                  1,300 ரூபா
51. க.பானுமதி – வல்வை –                        1,300 ரூபா
52. த.சுகிதா – நா.தெற்கு –                           1,300 ரூபா
53. செ.புவிதாஸ் – நா.தெற்கு –                  1,300 ரூபா
54. த.கௌதமி – நா.தெற்கு –                      1,300 ரூபா
55. யோ.ஜனார்த்தன் குட.-நா.தெற்கு-    1,500 ரூபா
56. வ.விசாலி – நா.கிழக்கு –                      1,300 ரூபா
57. க.ஆனந்தமூர்த்தி- நா.மேற்கு-           1,500 ரூபா
58. சே.கிருத்திகா- நா.மேற்கு-                  1,300 ரூபா
59. க.அன்னலட்சுமி- நா.மேற்கு –            1,300 ரூபா
60. பு.கோகுலன் – லண்டன்-                      1,300 ரூபா
61. பி.நேகன்யா – பரு.துறை –                   1,000 ரூபா
62. பி.அக்சலன் – பரு.துறை –                    1,000 ரூபா
63. யோ.வள்ளிக்கொடி – நா.மேற்கு –      1,300 ரூபா
64. சு.கமலாஜினி – லண்டன் –                   1,300 ரூபா
65. இ.திவாகரன் – நா.மேற்கு –                  1,300 ரூபா
66. இ.கிரிசாந் – நா.மேற்கு –                       1,300 ரூபா
67. சி.ஆருசன் – நா.தெற்கு –                      1,300 ரூபா
68. க.ரகுராம். – நா.தெற்கு –                       1,300 ரூபா
69. ச.நிசாந்தன் – நா.கிழக்கு –                   1,300 ரூபா
70. க.சிவபாதசுந்தரம் – பரு.துறை –        1,300 ரூபா
71. சி.தெய்வானைப்பிள்ளை- பரு.-        1,300 ரூபா
72. சி.அகலிகா – பருத்தித்துறை –            1,300 ரூபா
73. சி.சிவகணேசன் குடு.- லண்டன்-       2,000 ரூபா
74. சி.சுதர்சனன் குடும்பம்- லண்டன்-    2,000 ரூபா
75. கோ.வாசுகி குடும்பம்- லண்டன்-      2,000 ரூபா
76. ச.அஜந்தா குடும்பம்- ஜேர்மனி-        2,000 ரூபா
77. கோ.கார்த்திகா குடு.- லண்டன்-        2,000 ரூபா
78. கா.தினேசன் -நாகர்.தெற்கு-               1,300 ரூபா
79. சாஜி ஜனனி – அல்வாய் –                    1,300 ரூபா
80. நா.குமரேசு – நாகர்.மேற்கு-                1,000 ரூபா
81. தீ.சர்வேஸ் – கனடா –                           1,300 ரூபா
82. ஏ.கணேசபிள்ளை- நாகர்.கிழக்கு-     1,000 ரூபா
83. க.விநாயகநாதன்- சுவிஸ் –                1,000 ரூபா
84. க.ஜெயமோகன்- லண்டன்-                1,000 ரூபா
85. க.ஜீவா – லண்டன் –                              1,000 ரூபா
86. க.ஜீவரஞ்சிதம் குடும்பம்- லண்.-      1,000 ரூபா
87. க.மயூரன் குடும்பம்- அவுஸ்.-            1,000 ரூபா
88. அ.ராதிகா – நாகர்.கிழக்கு –                  1,300 ரூபா
89. அ.பிருந்தன் – நாகர்.கிழக்கு –             1,300 ரூபா
90. அ.சிறிசாந் – நாகர்.கிழக்கு –                1,300 ரூபா
91. ந.செல்வநாதன் – லண்டன் –              1,000 ரூபா
92. சி.சிவாயநம – நாகர்.கிழக்கு –            1,300 ரூபா
93- கு.சாத்மிகா –                                         1,300 ரூபா
94. செ.அகிலன் – லண்டன் –                     1,000 ரூபா
2022- ரோகிணி பூஜை மொத்த வரவு – 132,300 ரூபா

செலவு
ரோகிணி அபிஷேக குருக்கள் தெட்சணை- 2,000 ரூபா
ரோகிணி அபிஷேக பிரசாதம்  –                      2,700 ரூபா
ரோகிணி அபிஷேக பழவகை –                       2,450 ரூபா
ரோகிணி அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் –         2,800 ரூபா
உதவி ஐயர் தெட்சணை  –                                1,500 ரூபா
அன்னதான மளிகைச் சாமான் –                   22,190 ரூபா
அன்னதான மரக்கறி வகைகள்   –                 18,630 ரூபா
அன்னதான சமையல் விறகு  –                       4,000 ரூபா
அன்னதான சமையல் கூலி  –                          5,000 ரூபா
அன்னதான சாமான் ஏற்றுக்கூலி-                  2,500 ரூபா
அலங்கார மாலை  –                                            1,500 ரூபா
வளர்ந்து வைக்க பந்தல்   –                                8,000 ரூபா
வெள்ளை அலங்காரம் மணியம்-                   3,000 ரூபா
2022 – ரோகிணி பூஜை மொத்தச் செலவு – 76,270 ரூபா

2022 – ரோகிணி வளர்ந்து விஷேட பூஜை மொத்த வரவு –  132,300 ரூபா
2022 – ரோகிணி வளர்ந்து விஷேட பூஜை மொத்தச் செலவு- 76,270 ரூபா

2022 – ரோகிணி பூஜை கையிருப்பு  – 56,030 ரூபா
மார்ச் மாத முடிவில் கையிருப்பு –  391,505 ரூபா

தற்போதைய கையிருப்பு – 56,030 + 391,505 =   447,535 ரூபா

இக்கணக்கறிக்கையில் ஏதும் தவறுகள் மற்றும் சந்தேகங்கள் காணப்படுமிடத்து உடனடியாக நிர்வாக சபை பொருளாளருடன் தொடர்பு கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

நிர்வாக சபையினர்