மார்ச் மாத வரவு செலவு அறிக்கை – 2022

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தின் 2022–மார்ச் மாத வரவு – செலவு அறிக்கையை வெளியிடுகின்றோம் என்பதனை எம்பெருமான் அடியார் பெருமக்களுக்கு அறியத் தருகின்றோம்.

வரவு
01-03- பெப்ரவரி மாதக் கையிருப்பு –                                   392,345 ரூபா
01-03- க.அரியரத்தினம்- நா.கிழக்கு நித்.பூஜை-                     25,000 ரூபா
01-03- வ.சின்னப்பொடி- நா.மேற்கு- சிவராத்திரி-                  20,000 ரூபா
01-03- சு.சக்திவேல்- லண்டன்- நன்கொடை-                            1,000 ரூபா
01-03- கோ.ஹாசினி- லண்டன்- காளி வி.பூஜை-                     2,000 ரூபா
04-03- நா.குமரேசு- நா.மேற்கு- வெள்ளி அபிஷேகம்-           15,000 ரூபா
04-03- அ.அம்மன்கிளி- நா.கிழக்கு- வி.அன்னதானம்-          20,000 ரூபா
04-03- பொ.செல்வநாதன்-நா.மேற்கு-உரு.அபிஷேகம்-        7,000 ரூபா
04-03- நா.சுஜாதா- லண்டன்- காளி வடை தேசி மாலை-          800 ரூபா
08-03- வீ.இராசசிங்கம்-நோர்வே- சஷ்டி வி.பூஜை-                 5,000 ரூபா
08-03- நா.ஐங்கரன்- லண்டன்- கார்த்திகை உற்சவம்-           25,000 ரூபா
08-03- ம.பன்னிருகரன்- அவுஸ்.- காளி அபிஷேகம்-              7,000 ரூபா
08-03- ம.பன்னிருகரன்- அவுஸ்- காளி தேசி மாலை-                800 ரூபா
11-03- சி.செகராசா – நா.கிழக்கு-வெள்ளி அபி.அன்ன.-         32,000 ரூபா
11-03- நா.ஹரிசன் – லண்டன்- காளி வடை தேசி மாலை-       800 ரூபா
11-03- நாள் சம்மாட்டிமார் அன்னாபிஷேகம் –                         4,500 ரூபா
15-03- சு.ரிஷா – லண்டன் – காளி வி.பூஜை –                             2,000 ரூபா
15-03- ஏ.கணேசபிள்ளை- நா.கிழக்கு- பிரசாத பூஜை –           2,000 ரூபா
15-03- செல்வக்குமார் – நா.மேற்கு – பிரசாத பூஜை –              1,000 ரூபா
18-03- த.அனுஜன் – அவுஸ். – வெள்ளி அபிஷேகம் –           15,000 ரூபா
18-03- சு.பார்த்திபராசா- லண்டன்- பங்குனி உத்தரம்-          25,000 ரூபா
18-03.- சு.பார்த்திபராசா- லண்டன்- வி.அன்னதானம்-         17,000 ரூபா
18-03- கி.கிருத்திகா- லண்டன்- பிற.நாள் பிர.பூஜை-             1,000 ரூபா
18-03- கி.கிருத்திகா- லண்டன்- பிற.நாள் நன்கொடை-         1,000 ரூபா
18-03- ந.நேகா- லண்டன்- காளி வடை தேசி மாலை –             800 ரூபா
22-03- கி.கிருத்திகா- லண்டன்- காளி அபிஷேகம்-                7,000 ரூபா
25-03- தளையசிங்கம் செல்லம்மா- நா.மே.-அபி.அன்ன.- 32,000 ரூபா
25-03- நா.ஹரிசன்- லண்டன்- காளி வடை தேசி மாலை –    800 ரூபா
25-03- நாகமுத்து தவம் – லண்டன்- பிரசாத பூஜை-              2,000 ரூபா
25-03- க.அரியரத்தினம்- நா.கிழக்கு- பிரசாத பூஜை-            2,000 ரூபா
26-03- ஆ.சுந்தரலிங்கம்- நா.கிழக்கு- எள்தீபம் –                        240 ரூபா
29-03- ந.நகுலேஸ்வரன்-0 லண்டன்- காளி வி.பூஜை-         2,000 ரூபா
31-03- அர்ச்சனை சிட்டை விற்பனை  –                                   1,600 ரூபா
2022 – மார்ச் மாத மொத்த வரவு  –                             670,685 ரூபா

செலவு
01-03- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை –                  1,500 ரூபா
01-03- சிவராத்திரி அபி. குரு.தெட்சணை-    2,000 ரூபா
01-03- அபிஷேக பிரசாதம் –                             1,800 ரூபா
01-03- அபிஷேக பழவகை சாமான்-              3,820 ரூபா
01-03- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் –              3,300 ரூபா
01-03- படிப்புக்காரர் சாப்பாடு – பாயாசம்-      1,980 ரூபா
01-03- உதவி ஐயர் தெட்சணை –                     1,500 ரூபா
04-03- வெள்ளி அபிஷே குரு.தெட்சணை-   2,000 ரூபா
04-03- அபிஷேக பிரசாதம் –                             1,800 ரூபா
04-03- அபிஷேக பழவகை சாமான் –             2,050 ரூபா
04-03- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர்-               2,600 ரூபா
04-03- வெள்ளி  வி.அன்னதானம் –              19,200 ரூபா
04-03- உதவி ஐயர் தெட்சணை –                    1,500 ரூபா
04-03- அன்னாபிஷேக பிரசாதம் –                 4,050 ரூபா
04-03- காளி வடை தேசி மாலை –                    550 ரூபா
04-03- உரு.அபி.குரு.தெட்சணை –                1,000 ரூபா
04-03- அபிஷேக பிரசாதம் –                            1,800 ரூபா
04-03- அபிஷேக பழவகை –                               650 ரூபா
04-03- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர்-                 600 ரூபா
08-03- சஷ்டி விரத குரு.தெட்சணை –          1,000 ரூபா
08-03- சஷ்டி பூஜை பிரசாதம் –                       1,800 ரூபா
08-03- அபிஷேக – இளநீர்-                                  300 ரூபா
08-03- சந்தனக் காப்பு  –                                        360 ரூபா
08-03- கார்த்திகை குரு.தெட்சணை –            3,000 ரூபா
08-03- கார்த்திகை பிரசாதம்  –                        1,800 ரூபா
08-03- அபிஷேக பழவகை சாமான்-             2,220 ரூபா
08-03- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர்-              2,900 ரூபா
08-03- சாத்துப்படி அலங்காரம் –                     5,000 ரூபா
08-03- படிப்புக்காரர்  செலவு-                          1,880 ரூபா
08-03- பஜனைக்குழு (இராசேந்திரம்) –            500 ரூபா
08-03- உதவி ஐயர் தெட்சணை –                    2,000 ரூபா
08-03- காளி அபிஷேக குரு.தெட்சணை-    1,000 ரூபா
08-03- காளி அபிஷேக பிரசாதம்-                  1,800 ரூபா
08-03- காளி அபிஷேக பழவகை-                  1,050 ரூபா
08-03- காளி அபிஷேக தேங்காய் இளநீர்-      600 ரூபா
08-03- காளி தேசிக்காய் மாலை –                     800 ரூபா
11-03- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை-          2,000 ரூபா
11-03- அபிஷேக பிரசாதம் –                            1,800 ரூபா
11-03- அபிஷேக பழவகை சாமான்-             1,930 ரூபா
11-03- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் –             2,600 ரூபா
11-03- வெள்ளி அன்னதானம் –                    17,000 ரூபா
11-03- உதவி ஐயர் தெட்சணை –                   1,500 ரூபா
11-03- காளி வடை தேசி மாலை –                   550 ரூபா
15-03- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை –               1,500 ரூபா
15-03- பிரசாத பூஜை (கணேசபிள்ளை) –     1,800 ரூபா
15-03- பிரசாத பூஜை (செல்வக்குமார்) –         900 ரூபா
18-03- பங்குனி உத்தர குரு.தெட்சணை-    3,000 ரூபா
18-03- அபிஷேக பிரசாதம் –                           1,800 ரூபா
18-03- அபிஷேக பழவகை சாமான் –           2,350 ரூபா
18-03- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர்-             2,900 ரூபா
18-03- சாத்துப்படி அலங்காரம் –                    5,000 ரூபா
18-03- வெள்ளி அன்னதானம் –                    17,000 ரூபா
18-03- வெள்ளி பிரசாதம்  –                             1,800 ரூபா
18-03- உதவி ஐயர் தெட்சணை –                   2,000 ரூபா
18-03- காளி வடை தேசி மாலை –                   550 ரூபா
18-03- பிற.நாள் பிர.பூஜை (கிருத்திகா) –        900 ரூபா
22-03- காளி அபி.குரு.தெட்சணை –             1,000 ரூபா
22-03- காளி அபி.பிரசாதம் –                           1,800 ரூபா
22-03- அபிஷேக பழவகை –                           1,050 ரூபா
22-03- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர்-                600 ரூபா
25-03- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை –       2,000 ரூபா
25-03- அபிஷேக பிரசாதம் –                          1,800 ரூபா
25-03- அபிஷேக பழவகை சாமான்-           1,930 ரூபா
25-03- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர்-            2,600 ரூபா
25-03- வெள்ளி அன்னதானம் –                  16,900 ரூபா
25-03- உதவி ஐயர் தெட்சணை –                 1,500 ரூபா
25-03- காளி வடை தேசி மாலை –                 550 ரூபா
25-03- பிரசாத பூஜை(நாகமுத்து தவம்)-   1,800 ரூபா
25-03- பிரசாத பூஜை(அரியரத்தினம்)-       1,800 ரூபா
29-03- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை –             1,500 ரூபா
31-03- மாத பால் வாங்கியது –                     1,540 ரூபா
31-03- மாத மாலை வாங்கியது-                 6.000 ரூபா
31-03- தினசரி வெற்றிலை பழம் –              6,200 ரூபா
31-03- அபிஷேக சாமான்கள்-                   10,820 ரூபா
31-03- கற்பூரம்  –                                             1,500 ரூபா
31-03- தேங்காய் எண்ணெய் –                     5,000 ரூபா
31-03- விறகு  –                                                3,500 ரூபா
31-03- மின் கட்டணம் (தேர் கொட்.) –        1,000 ரூபா
31-03- மின் கட்டணம் (ஆலயம்) –             6,200 ரூபா
31-03- குருக்கள்  மாத சம்பளம் –             25,000 ரூபா
31-03- கருமபீட அலுவலர் சம்பளம்-      20,000 ரூபா
31-03- காவலாளர் மாத சம்பளம் –            5,000 ரூபா
2022- மார்ச் மாத மொத்தச் செலவு- 279,180 ரூபா

2022- மார்ச் மாத மொத்த வரவு – 670,685 ரூபா
2022- மார்ச் மாத மொத்தச் செலவு –279,180 ரூபா

2022 – மார்ச் மாத முடிவில் கையிருப்பு – 391,505 ரூபா

முருகையா மெய்யடியார்களே!
2022ம் ஆண்டிற்குரிய மார்ச் மாதக் கணக்கறிக்கையை தற்போது வெளியிட்டுள்ளோம். இக்கணக்கறிக்கையில் ஏதும் தவறுகள் மற்றும் சந்தேகங்கள் காணப்படுமிடத்து உடனடியாக நிர்வாக சபை பொருளாளருடன் தொடர்பு கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

நிர்வாக சபையினர்