கந்தஷஷ்டி விரத உற்சவம்! (2016) வரவு செலவு அறிக்கை

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தில் நடைபெற்று முடிந்த கந்தஷஷ்டி விரத உற்சவ வரவு செலவு அறிக்கையை வெளியிடுகின்றோம்.

வரவு
திரு. ஆ.அழகராசா குடும்பம் – லண்டன் –                                   50,000 ரூபா
திரு. மா.அருமைலிங்கம் குடும்பம் – நாகர்.கிழக்கு    –            50,000 ரூபா
திரு. ந.சபாரத்தினம் குடும்பம்   – லண்டன்                    –           50,000 ரூபா
திரு. திருக்கல்யாண உபயகாரர் – நாகர்.கிழக்கு          –            37,000 ரூபா
திரு. வே.சிதம்பரநாதன்   –  நாகர்.தெற்கு                       –            35,000 ரூபா
திரு. ம.சிவகரன்   – லண்டன்                                             –            24,500 ரூபா
திரு. சி.ஈசுரபாதம்      –   அவுஸ்திரேலியா                     –            23,500 ரூபா
திரு. வ.யோகேஸ்வரன்  – நாகர்.மேற்கு                        –            23,500 ரூபா
திரு. வே.மயில்வாகனம் குடும்பம்  – நாகர்.கிழக்கு   –             20,000 ரூபா
திரு. க.சிறீஸ்கந்தராசா குடும்பம் – நாகர்.மேற்கு       –             18,000 ரூபா
திரு. ஆ.நவரத்தினசாமி குடும்பம் – நாகர்.மேற்கு       –              5,000 ரூபா
திரு. த.இன்பராசா  – நாகர்.கிழக்கு                                   –              5,000 ரூபா
திரு. ந.செல்வநாதன் – லண்டன்                                     –               5,000 ரூபா
திரு. க.சின்னராசா –     லண்டன்                                      –               5,000 ரூபா
திரு. ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம் – அவுஸ்.               –                5,000 ரூபா
திரு. கெ.பிரியங்கா         – அவுஸ்.                                  –                 5,000 ரூபா
திரு. ஆ.சுந்தரலிங்கம்    – லண்டன்                              –                 3,000 ரூபா
திரு. சி.சிவகணேசன்      – லண்டன்                             –                  3,000 ரூபா
திரு. சி.சுதர்சனன்           – லண்டன்                              –                  2,000 ரூபா
திரு. க.சிவபாதசுந்தரம் – நாகர்.கிழக்கு                       –                  2,000 ரூபா
திரு. சு.தர்மராசா குடும்பம் – சுவிஸ்                            –                 1,500 ரூபா
திரு. சு.பார்த்திபராசா குடும்பம் – லண்டன்                –                 1,500 ரூபா
திரு. சு.கிருபாகரன் குடும்பம் – லண்டன்                    –                 1,500 ரூபா
திரு. சு.சஞ்சயன் குடும்பம்    – லண்டன்                      –                1,500 ரூபா
திரு. ஆ.சாந்தி – நாகர்.மேற்கு                                          –               1,000 ரூபா
திரு. கி.புண்ணியமூர்த்தி  – மாமுனை                          –              1,000 ரூபா
திரு.சி.சர்மிகா   – நாகர்.கிழக்கு                                         –              1,000 ரூபா
திரு. ஏ.கணேசபிள்ளை  – நாகர்.கிழக்கு                         –              1,000 ரூபா
திரு. க.விநாயகநாதன்   – சுவிஸ்                                     –             1,000 ரூபா
திரு. க.ஜெயமோகன்    – லண்டன்                                   –             1,000 ரூபா
திரு. பு.புவனேஸ்வரன் – லண்டன்                                  –             1,000 ரூபா
திரு.சி.வசந்தகுமார்        – லண்டன்                                  –            1,000 ரூபா
திரு. க.மயூரன்     – அவுஸ்.                                                  –           1,000 ரூபா
திரு. ந.மயூரன்   – லண்டன்                                                 –            1,000 ரூபா
திரு. சி.வாசுகி    –  லண்டன்                                                –            1,000 ரூபா
திரு. சி.கார்த்திகா   – லண்டன்                                            –           1,000 ரூபா
திரு. வீ.இராசசிங்கம்  – நோர்வே                                       –           1,000 ரூபா
திரு. நா.நேசரத்தினம் குடும்பம்   –  கனடா                     –           1,000 ரூபா
திரு. நா.குமரேசு குடும்பம் – நாகர்.மேற்கு                      –           1,000 ரூபா
திரு. மு.சரசுவதி  –     நாகர்.மேற்கு                                   –           1,000 ரூபா
திரு. சே.லலிதாதேவி  – மாமுனை                                  –           1,000 ரூபா
திரு. கணபதிப்பிள்ளை – சுமதி   –   நாகர்.கிழக்கு           –           1,000 ரூபா
திரு. க.நிசாந்தன்  – நாகர்.கிழக்கு                                        –          1,000 ரூபா
திரு. இ.பத்மநாதன்  – நாகர்.கிழக்கு                                   –           1,000 ரூபா
திரு. செ.நாகேஸ்வரி  – நாகர்.கிழக்கு                               –           1,000 ரூபா
திரு. செ.அனார்த்தன் – லண்டன்                                       –              750 ரூபா
திரு. செ.அன்பரசன்    – லண்டன்                                        –             750 ரூபா
திரு. த.பரமானந்தராசா – நாகர்.கிழக்கு                           –               500 ரூபா
திரு. அ.ராதிகா  – நாகர்.கிழக்கு                                         –                500 ரூபா
திரு. நீ.தெய்வானை    – நாகர்.கிழக்கு                            –                 500 ரூபா
திரு. செ.அன்னபாக்கியம்  – நாகர்.கிழக்கு                    –                 500 ரூபா
திரு. க.சிறிகுமார்   – நாகர்.கிழக்கு                                   –                 500 ரூபா
திரு. இ.ரவிச்சந்திரன்  – நாகர்.கிழக்கு                            –                 500 ரூபா
திரு. சி.சாந்தாதேவி  – வெற்றிலைக்கேணி                –                 500 ரூபா
திரு. ஜெ.கல்யாணி    – நாகர்.மேற்கு                             –                  500 ரூபா
திரு. சோ.மங்கையர்க்கரசி – நாகர்.கிழக்கு               –                     500 ரூபா
திரு. ம.மங்கையர்திலகம்  – நாகர்.கிழக்கு                  –                   500 ரூபா
திரு. கேசவன் – விஜிதா – நாகர்.மேற்கு                        –                  500 ரூபா
திரு. யோ.நித்தியா  – நாகர்.மேற்கு                                –                  500 ரூபா
திரு. ப.அருள்ராஜ்    – நாகர்.கிழக்கு                                –                  500 ரூபா
திரு. ந.சிறிகுமரன்  – லண்டன்                                       –                   500 ரூபா
திரு. ந.கோபிநாத்  – லண்டன்                                       –                     500 ரூபா
திரு. நா.ஹரிசன்   – லண்டன்                                      –                      500 ரூபா
திரு. ம.சுஜிவ்        – லண்டன்                                        –                      500 ரூபா
திரு. செ.சிவரஞ்சன்  – நாகர்.கிழக்கு                          –                      500 ரூபா
திரு. சி.தணிகாசலம் – நாகர்கோவில்                      –                       500 ரூபா
திரு. செ.செல்வக்குமார் – நாகர்.கிழக்கு                  –                        500 ரூபா
திரு. கே.பத்மாதேவி – நாகர்.கிழக்கு                        –                        500 ரூபா
திரு. ஜெயபாலு – சுதா – நாகர்.கிழக்கு                      –                        500 ரூபா
திரு. ஜெயபாலு – துர்க்கா – நாகர்.கிழக்கு                –                        500 ரூபா
திரு. க.வெள்ளிமயில் – நாகர்.கிழக்கு                     –                         500 ரூபா
திரு. பொ.தங்கேஸ்வரி – நாகர்.மேற்கு                  –                         500 ரூபா
திரு. ர.ஜெயந்தினி  – நாகர்.கிழக்கு                          –                         500 ரூபா
திரு. த.வதனராசா – நாகர்.கிழக்கு                           –                          500 ரூபா
திரு. வ.அருந்ததி – நாகர்.கிழக்கு                             –                          500 ரூபா
திரு. சி.சிவகுமார் – நாகர்.கிழக்கு                            –                          500 ரூபா
திரு. ம.மயூரி   – நாகர்.கிழக்கு                                  –                          500 ரூபா
திரு. மே.அனிதா – நாகர்.கிழக்கு                            –                           500 ரூபா
திரு. க.ஆனந்தராசா  – நாகர்.மேற்கு                     –                           500 ரூபா
திரு. ம.மங்கையர்க்கரசி – நாகர்.கிழக்கு            –                             500 ரூபா
திரு. ச.சரிதா – நாகர்.மேற்கு                                 –                              500 ரூபா
திரு. க.பானுமதி – நாகர்.மேற்கு                          –                              500 ரூபா
திரு. கு.கீர்த்தன்  – நாகர்.கிழக்கு                        –                               500 ரூபா
திரு. ம.ஜெயா – நாகர்.கிழக்கு                             –                               500 ரூபா
திரு. ப.சுஜிக்கா – நாகர்.கிழக்கு                          –                               500 ரூபா
திரு. சோ. அரிதாஸ் – நாகர்.கிழக்கு                 –                               500 ரூபா
திரு. ஜெ.கஜீபன் – நாகர்.கிழக்கு                         –                              500 ரூபா
திரு. ந.செல்வராசா – நாகர்.கிழக்கு                   –                              500 ரூபா
திரு. சு.அகிம்சனா  – நாகர்.கிழக்கு                    –                              500 ரூபா
திரு. சி.கலீபன்    –   நாகர்.தெற்கு                      –                               500 ரூபா
திரு. பொ.சிவராசா  – நாகர்.தெற்கு                   –                               500 ரூபா
திரு.  செல்லப்பாக்கியம் – நாகர்.கிழக்கு          –                             500 ரூபா
திரு. க.இராசலிங்கம்  – சுவிஸ்                         –                               500 ரூபா
திரு. மு.வெற்றிவேல் – நாகர்.கிழக்கு            –                               500 ரூபா
திரு. சி.கலைப்பிரியா  – நாகர்.கிழக்கு            –                               500 ரூபா
திரு. சி.கன்னிகாபரமேஸ்வரி – நாகர்.கிழக்கு  –                           500 ரூபா
திரு. சி.பத்மநாதன் குடும்பம் – மாமுனை           –                         500 ரூபா
திரு. செ.இந்திராதேவி  – மாமுனை                     –                          500 ரூபா
திரு. பெ.கமலதாசன்     – நாகர்.கிழக்கு                 –                         500 ரூபா
திரு. சோ.சண்டிகாபரமேஸ்வரி – நாகர்.கிழக்கு –                        500 ரூபா
திரு. செ.இந்திராணி  – நாகர்.கிழக்கு                       –                       500 ரூபா
திரு. செ.கமல்ராஜ்     – சுவிஸ்                                  –                        500 ரூபா
திரு. க.இராசமலர்      – நாகர்.கிழக்கு                        –                      500 ரூபா
திரு. செ.அகிலன்     – லண்டன்                                   –                     500 ரூபா
திரு. ம.செல்லம்மா – நாகர்.கிழக்கு                           –                     500 ரூபா
திரு. ம.சிவதனுசா   – லண்டன்                                   –                    500 ரூபா
திரு. பா.ரதி      – நாகர்.கிழக்கு                                     –                     500 ரூபா
திரு. பா.பிரதீபன்    – நாகர்.கிழக்கு                           –                       500 ரூபா
திரு. ப.விஜயலட்சுமி  – நாகர்.கிழக்கு                        –                   500 ரூபா
திரு. கு.பழனிநாதன்     –  நாகர்.தெற்கு                       –                  500 ரூபா
திரு. க.அன்னலட்சுமி   – நாகர்.மேற்கு                      –                   500 ரூபா
திரு. மு.அன்னக்கொடி  – நாகர்.மேற்கு                    –                    500 ரூபா
திரு. யோகநாதன் – லேகா  – நாகர்.மேற்கு             –                     500 ரூபா
திரு. வ.கலைவாணி   – நாகர்.கிழக்கு                     –                      500 ரூபா
திரு. த.தங்கமணி   – நாகர்.மேற்கு                          –                       500 ரூபா
திரு. வி.இராசமலர்  – நாகர்.மேற்கு                         –                      500 ரூபா
திரு. தே.ஜெயசோதி    – நாகர்.மேற்கு                    –                       500 ரூபா
திரு. பா.அருணகிரி     –  நாகர்.கிழக்கு                   –                        500 ரூபா
திரு. அ.கௌரி         – நாகர்.கிழக்கு                        –                        500 ரூபா
திரு. கோ.சண்டிகாயினி – நாகர்.கிழக்கு               –                       500 ரூபா
திரு. த.தவமணிதேவி  –  நாகர்.கிழக்கு                –                       500 ரூபா
திரு. ச.ஜெயந்தினி  –      நாகர்.கிழக்கு                  –                        500 ரூபா
திரு. அ.மகேஸ்வரி  –    நாகர்.மேற்கு                  –                         500 ரூபா
திரு. அ.வைகுந்தன்  –   லண்டன்                         –                         500 ரூபா
திரு. அ.விநாயகலிங்கம்  – லண்டன்               –                            500 ரூபா
திரு. அ.திருவருள்          –   லண்டன்                     –                        500 ரூபா
திரு. அ.முருகவேள்      –    லண்டன்                   –                          500 ரூபா
திரு. அ.பார்த்தசாரதி     – இந்தியா                      –                           500 ரூபா
திரு. சி.தமயந்தி             –   அவுஸ்.                        –                         500 ரூபா
திரு. கே.குந்திதேவி     –  சுவிஸ்                           –                         500 ரூபா
திரு. க.கிரிசாம்பாள்       – லண்டன்                        –                       500 ரூபா
திரு. கி.காவேரி             –  நோர்வே                         –                        500 ரூபா
திரு. மா.அருமைலிங்கம்       –  நாகர்.கிழக்கு     –                        500 ரூபா
திரு. சி.உதயசிறி               – நாகர்.கிழக்கு              –                       500 ரூபா
திரு. ஜெ.சுகந்தன்            – நாகர்.கிழக்கு               –                        500 ரூபா
திரு. கி.கிருபா         –   நாகர்.கிழக்கு                         –                     500 ரூபா
திரு. அ.தங்கம்மா  – நாகர்கோவில் கிழக்கு          –                    200 ரூபா
திரு. க.சிவபாக்கியம் – நாகர்.கிழக்கு                      –                     200 ரூபா
திரு. செ.சற்குணதேவி  – நாகர்.மேற்கு               –                        200 ரூபா
சூரன் திக்கு விஜயம் வரவு                                                             3170 ரூபா
மொத்த வரவு                                                                –              448,270 ரூபா     

செலவு
அபிஷேக சாமான்கள் – மருந்துக்கடை               –             7,644 ரூபா
அபிஷேக சாமான்கள் – மளிகைக்கடை              –           10,545 ரூபா
அபிஷேகத்திற்குரிய பழ வகைகள்                     –             10,860 ரூபா
குருக்கள் வேட்டிகள் – சாமிப்பட்டுகள் – புடவை –         24,590 ரூபா
ஆட்டோ சாமான்கள் ஏற்றிய கூலி                        –             1,000 ரூபா
தேங்காய் – செவ்விளநீர் – அபிஷேகத்திற்கு       –            6,150 ரூபா
வெற்றிலை – பாக்கு – பாக்குச் சீவல்                      –            2,080 ரூபா
அன்னதானச் சாமான்கள் – 5 நாட்கள்                    –          36,620 ரூபா
அன்னதானச் சாமான்கள் – பாரணை                     –          37,500 ரூபா
வாகனக் கூலி                                                               –            1,000 ரூபா
சூரன் உடுப்புகள் – வாகனக் கூலி – தெட்சணை  –            5,600 ரூபா
அபிஷேகத்திற்கு வாங்கிய பால் வகையில்      –            1,190 ரூபா
குருக்கள் சம்பளம் – 7நாட்கள்                                  –           35,000 ரூபா
மேளம் – தெட்சணை உட்பட                                    –           91,000 ரூபா
சாத்துப்படி  – மாலைகள் உட்பட – 6 நாட்கள்       –           27,000 ரூபா
வெள்ளை அலங்காரம்                                              –           15,000 ரூபா
ஒளி அமைப்பு – காந்தி – குடத்தனை                     –           15,000 ரூபா
பிரசாத வகையில்  ஐயரிடம்…   – 7 நாட்கள்       –            15,300 ரூபா
ஐயர் வேதனம்  – 7 நாட்கள்                                     –             10,500 ரூபா
விரதகாரர் – இளநீர் வாகனக் கூலியுடன்….       –               3,000 ரூபா
மண்டப  மாலை அலங்காரம்                               –                5,000 ரூபா
வீடியோ  –                                                                    –               7,000 ரூபா
வாணம் – வெடிப்பொருட்கள்                                –             24,500 ரூபா
மொத்தச் செலவு                                                     –           393,079 ரூபா

மொத்த வரவு                     –    448,270 ரூபா
மொத்தச் செலவு              –    393,079 ரூபா
கையிருப்பு                        –        55,191 ரூபா

முருகையா மெய்யடியார்களே!
 2016ம் ஆண்டிற்குரிய கந்தஷஷ்டி விரத உற்சவ கணக்கறிக்கையை தற்போது வெளியிட்டுள்ளோம். இக்கணக்கறிக்கையில் ஏதும் தவறுகள் மற்றும் சந்தேகங்கள் காணப்படுமிடத்து உடனடியாக நிர்வாக சபையினருடன் தொடர்பு கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

மேலும் ஆலயத்தில் சுற்றுக்கொட்டகை (மூடு மண்டபம்)  வேலைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன.

எனவே, ஆலய திருப்பணிகளுக்கு நிதி நன்கொடைகளை வழங்க விரும்பும் அடியார்கள் கீழ் குறிப்பிடும் ஆலய வங்கிக் கணக்குகளுக்கும் அனுப்பி வைக்கலாம் என்பதையும் அறியத் தருகின்றோம்.

ஆலய வங்கிக் கணக்குகள் விபரம்.

இலங்கை வங்கி. – பருத்தித்துறை கிளை
01. சேமிப்புக் கணக்கு இலக்கம்  – 73515574
02. நடைமுறைக் கணக்கு இல. –   79059813

தொடர்புகளுக்கு
1. நா– குமரேசு – தலைவர் –  தொ. இல. –           0094 77 6701175
2. சி – சிவாயநம – பொருளாளர் – தொ. இல. –   0094 77 6685054
3. சி.கலீபன் –  செயலாளர்  – தொலை.இல –    0094 76 7659415
4. ஆ– நவரத்தினசாமி – போஷகர் – தொ.இல– 0094 77 3548525

நிர்வாக சபையினர்
அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானம்
நாகர்கோவில் வடக்கு: