2016 – ஐப்பசி மாத வரவு செலவு அறிக்கை

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தின் 2016ம் ஆண்டின் ஐப்பசி மாத வரவு செலவு கணக்கறிக்கையை வெளியிடுகின்றோம்.

ஐப்பசி மாதம்  வரவு

புரட்டாதி மாதக் கையிருப்பு                                         –                    63,388 ரூபா
07-10-2016 ஏரம்பு சின்னமணி குடும்பம் – லண். அபி.அன்ன.-     20,000 ரூபா
08-10 க.சிவபாதசுந்தரம் குடும்பம் – நா.கிழ. – பிரசாத பூஜை –      4,000 ரூபா
14-10 – தி.இராஜேந்திரம் குடும்பம் – நா.கிழ. அபிஷேகம்   –        10,000 ரூபா
14-10. ஆ.மயில்வாகனம் – அவுஸ். அன்னதானம்              –         10,000 ரூபா
15-10. அ.முருகவேள் – லண். – படி.அபிஷேகம் – பிரசாத பூஜை- 5,000 ரூபா
18-10. ந.செல்வராசா – நா.கிழ. கார்த்திகை பூஜை        –                  2,000 ரூபா
21-10. வ.சுந்தரலிங்கம் – நா.கிழ. – அபிஷேகம் –                             10,000 ரூபா
21-10. ஆ.மயில்வாகனம் – அவுஸ். – அன்னதானம்   –                  10,000 ரூபா
21-10. யோகநாதன் – நாகர்.மேற்கு பிரசாத பூஜை           –               3,000 ரூபா
21-10. கு.நாகதம்பி குடும்பம் – நா.மேற்கு- நித்.பூஜை- ஐப்பசி –   25,000 ரூபா
21-10. மு.கதிர்காமு குடும்- நா.கிழ. ஐயனார் திருவாசி- ஆச     21,000 ரூபா
21-10. க.சிவபாதசுந்தரம் குடு.நா.கிழ. காளி திருவாசி-ஆசன –  21,000 ரூபா
21-10. ஆ.சுந்தரலிங்கம் – லண்டன் – நன்கொடை                         –    100 ரூபா
21-10. பெ.கமலதாசன் நா.கிழ. வீடு குடிபுகுதல்                           –   1,000 ரூபா
21-10. ந.செல்வராசா – நா.கிழக்கு- பிரசாத பூஜை   –                        2,000 ரூபா
21-10. சி.ஈசுரபாதம் – அவுஸ். நா.தெற்கு – பிரசாத பூஜை          –   4,000 ரூபா
20-10. நாகதம்பிரான் தீர்த்தம் – பிரசாத பூஜை –                               3,000 ரூபா
26-10- க.பரமேஸ்வரி – நா.மேற்கு – வீடு குடிபுகுதல்            –           500 ரூபா
26-10. க.பரமேஸ்வரி – நா.மேற்கு – பிரசாத பூஜை              –          1,000 ரூபா
28-10. சி.மயில்வாகனம் குடும்பம்- பருத்தித்துறை-அபி-அன்.-20,000 ரூபா
29-10. ஆ.அழகராசா குடும்பம் – லண்டன் – தீபாவளி பூஜை –      3,000 ரூபா
29-10. நா.குமரேசு – நா.மேற்கு – பிரசாத பூஜை                –                 500 ரூபா
31-10. அர்ச்சனை சிட்டை வரவு வகையில்.   16 – 20/=  –                  320 ரூபா
மொத்த வரவு                                                                   –                239,808 ரூபா

ஐப்பசி மாதம் செலவு

06-10-2016 – மின்சாரக் கட்டணம் புதிய மீற்றர்            –                    5,000 ரூபா
06-10-         மின்சாரக் கட்டணம் – புரட்டாதி                 –                     4,500 ரூபா
07-10-    அபிசேக பழவகை                                               –                    1,680 ரூபா
07-10     அபிஷேக பிரசாதம்                                             –                    1,800 ரூபா
07-10 –   குருக்கள் – தெட்சணை                                      –                     2,000 ரூபா
07-10 –   அன்னதானம்                                                       –                   10,000 ரூபா
07-10 –   க.சிவபாதசுந்தரம் காளி பிரசாதம்                 –                      3,600 ரூபா
14-10-    அபிஷேக பழவகை                                           –                      1,650 ரூபா
14-10-   அபிஷேக பிரசாதம்                                            –                      1,800 ரூபா
14-10-   குருக்கள் தெட்சணை                                        –                       2,000 ரூபா
14-10-   அன்னதானம்                                                       –                     10,000 ரூபா
15-10-   அ.முருகவேள் பிரசாத பூஜை                        –                        2,700 ரூபா
18-10-   ந.செல்வராசா கார்த்திகை பூஜை பிரசாதம் –                      1,800 ரூபா
21-10-  அபிஷேக பழவகை சாமான்கள்                     –                       1,200 ரூபா
21-10 – அபிஷேக பிரசாதம்                                           –                        1,800 ரூபா 21-10-  குருக்கள் தெட்சணை                                       –                         2,000 ரூபா  21-10- அன்னதானம்                                                       –                      10,000 ரூபா  20-10- நாகதம்பிரான் தீர்த்த பிரசாதம்                       –                        2,700 ரூபா  21-10- பெ.கமலதாசன் – பிரசாதம்                                –                         450 ரூபா  25-10- பொக்ஸ் திருத்தம் –  ராகவன்                          –                       3,310 ரூபா 27-10- யோகநாதன் பிரசாதம்                                       –                       2,700 ரூபா 27-10- ந.செல்வராசா – பிரசாதம்                                  –                      1,800 ரூபா 27-10- அபிஷேக திரவிய சாமான்கள் – 4 வாரம்     –                        6,680 ரூபா 28-10 –  அபிஷேக பழவகை சாமான்                         –                       1,420 ரூபா 28-10-  அபிஷேக பிரசாதம்                                          –                       1,800 ரூபா 28-10-  குருக்கள் தெட்சணை                                      –                       2,000 ரூபா 28-10-   அன்னதானம்                                                    –                     10,000 ரூபா 28-10-    விறகு –  மடப்பள்ளி                                       –                           500 ரூபா 29-10-  அழகராசா – தீபாவளி பிரசாத பூஜை           –                        1,800 ரூபா 30-10- பால் வாங்கிய வகையில் – 9 வாரம்            –                        1,080 ரூபா 30-10-  வேல் திருத்தம் செய்தது                               –                        3,000 ரூபா 30-10 –  தேங்காய் – இளநீர் – 5 வாரம்                        –                        2,560 ரூபா 30-10-  பரமேஸ்வரி பிரசாத பூஜை                          –                           900 ரூபா 30-10-   குமரேசு பிரசாத பூஜை                                  –                           450 ரூபா 31-10-   ஐயர் ஐப்பசி மாத வேதனம்                         –                       25,000 ரூபா  31-10-  கருமபீட அலுவலர் சம்பளம்                      –                       12,000 ரூபா  31-10-  காவலாளி சம்பளம்                                       –                         5,000 ரூபா 31-10- மின்சாரம்- பல்ப்கள் – வயர்கள் சாமான்   –                           5,970 ரூபா 31-10- ராகவன்  கூலி வகையில்                            –                           2,500 ரூபா 31-10- முகட்டு ஓடு கட்டிய கூலி வகையில்      –                           5,550 ரூபா 31-10- காளி – ஐயனார் – திருவாசி – ஆசனம்       –                         39,000 ரூபா மொத்தச் செலவு                                                   –                        201,700 ரூபா

ஐப்பசி மாதம் மொத்த வரவு          –  239,808 ரூபா
ஐப்பசி மாதம் மொத்தச் செலவு   –  201,700 ரூபா
கையிருப்பு
   
                                      –       38,108 ரூபா

முருகையா மெய்யடியார்களே!
 2016ம் ஆண்டிற்குரிய ஐப்பசி மாத கணக்கறிக்கையை தற்போது வெளியிட்டுள்ளோம். இக்கணக்கறிக்கையில் ஏதும் தவறுகள் மற்றும் சந்தேகங்கள் காணப்படுமிடத்து உடனடியாக நிர்வாக சபையினருடன் தொடர்பு கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

விசேட பூஜை, அர்ச்சனைகள்
அத்துடன் தங்களது பிள்ளைகள் மற்றும் பேரப்பிள்ளைகளின் பிறந்த நாட்கள், திருமண நாட்கள் மற்றும் பெற்றோர்களின் நினைவு தினங்கள் போன்றவற்றில் பூஜை செய்ய, அர்ச்சனை பண்ண மற்றும் மோட்ச அர்ச்சனை செய்ய விரும்பும் அடியார்கள் ஆலய நிர்வாக சபையினருடன் தொடர்பு கொள்ளவும். தாங்கள் கொடுக்கும் விலாசத்திற்கு உடனுக்குடன் வீபூதி பிரசாதம் தபாலில் அனுப்பி வைப்போம்.என்பதையும் அறியத் தருகின்றோம்.

மேலும் ஆலய திருப்பணிகளுக்கு நிதி நன்கொடைகளை வழங்க விரும்பும் அடியார்கள் கீழ் குறிப்பிடும் ஆலய வங்கிக் கணக்குகளுக்கும் அனுப்பி வைக்கலாம் என்பதையும் அறியத் தருகின்றோம்.

ஆலய வங்கிக் கணக்குகள் விபரம்.

இலங்கை வங்கி.
பருத்தித்துறை கிளை
01. சேமிப்புக் கணக்கு இலக்கம்  – 73515574
02. நடைமுறைக் கணக்கு இல. –   79059813

தொடர்புகளுக்கு
1. நா– குமரேசு – தலைவர் –  தொ. இல. –           0094 77 6701175
2. சி – சிவாயநம – பொருளாளர் – தொ. இல. –   0094 77 6685054
3. சி.கலீபன் –  செயலாளர்  – தொலை.இல –    0094 76 7659415
4. ஆ– நவரத்தினசாமி – போஷகர் – தொ.இல– 0094 77 3548525

நிர்வாக சபையினர்
அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானம்
நாகர்கோவில் வடக்கு: