மே மாத வரவு செலவு அறிக்கை – 2024

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தின் 2024ம் ஆண்டு மே மாதத்திற்குரிய வரவு செலவு அறிக்கையினை வெளியிடுகின்றோம் என்பதனை அடியார்களுக்கு அறியத்தருகின்றோம்.

வரவு
01-05- ஏப்ரல் மாதக் கையிருப்பு – 594,622ரூபா

01-05- க.அரியரத்தினம்- நாகர்.கிழக்கு- நடேசரபிஷேகம்- 8,500ரூபா
01-05- பா.கபிசன்- லண்டன்- பிற.நாள் பிரசாத பூஜை- 2,000ரூபா
01-05- பா.கபிசன்- லண்டன்- பிற.நாள் நன்கொடை- 1,000ரூபா
02-05- ம.தங்கமலர்- அவுஸ்.- பிரசாத பூஜை- 3,000ரூபா
03-05- நா.கரிசன்- லண்டன்- வெள்ளி அபி.அன்ன.- 40,000ரூபா
03-05- நா.கரிசன்- லண்.- காளி வடை தேசி மாலை- 1,000ரூபா
05-05- ஆ.அழகராசா- நா.மே.- அன். பாத்திர வாடகை- 4,000ரூபா
05-05- ஆ.அழகராசா- நா.மேற்கு- அன்னதான விறகு- 3,000ரூபா
05-05- ஆ.அழகராசா- ஞாப. பிரசாத பூஜை- 5,000ரூபா
07-05- சி.கௌதமன்- லண்டன்- காளி விஷேட பூஜை- 3,000ரூபா
07-05- ந.கனகம்மா- நா.மே.- காளி வடைதேசி மாலை- 1,000ரூபா
08-05- த.சுபேந்திரன்- நா.கிழக்கு- கார்த்திகை உற்.- 30,000ரூபா
10-05- சு.நாகலட்சுமி- நா.கிழ.- வெள்ளி அபி.அன்ன.- 40,000ரூபா
10-05- ந.நாராயணன்- லண்.- காளி வடை தேசி மாலை- 1,000ரூபா
13-05- சு.சஞ்சயன்- லண்டன்- பிற.நாள் பிர.பூஜை- 2,000ரூபா
13-05- சு.சஞ்சயன்- லண்டன்- பிற.நாள் நன்கொடை- 1,000ரூபா
13-05- சு.அபிரனா- அம்பன்- சஷ்டி விரத பூஜை- 5,000ரூபா
13-05- மா.அருமைலிங்கம்- நா.கிழக்கு-  பாத்திர வாடகை-2,000ரூபா
13-05- வி.சங்கீதா- நா.கிழக்கு- பாற்செம்பு- 250ரூபா
13-05- அ.சரண்யா- நா.கிழக்கு- பாற்செம்பு- 250ரூபா
13-05- க.அட்சரன்- நா.கிழக்கு- காவடி- 500ரூபா
13-05- க.தமிழ்வாணி- நா.கிழக்கு- பாற்செம்பு- 250ரூபா
13-05- த.வதனராசா- நா.கிழக்கு- காவடி- 500ரூபா
13-05- லோ.மேரி கிருஷ்ணா- நா.மேற்கு- பாற்செம்பு- 250ரூபா
13-05- து.ஜெயசுதா- நா.மேற்கு- பாற்செம்பு- 250ரூபா
13-05- து.வருண்- நா.மேற்கு- காவடி- 500ரூபா
13-05- அ.ராதிகா- நா.கிழக்கு- பாற்செம்பு- 250ரூபா
13-05- கு.அமலன்- நா.கிழக்கு- காவடி- 500ரூபா
13-05- ச.றபிசன்- நா.கிழக்கு- காவடி- 500ரூபா
13-05- அ.அட்சரா- நா.கிழக்கு- பாற்செம்பு- 250ரூபா
13-05- வ.லோகராஜ்- நா.மேற்கு- காவடி- 500ரூபா
14-05- பா.கபிசன்- லண்டன்- காளி உரு.அபிஷேகம்- 8,500ரூபா
14-05- ந.கனகம்மா- நா.மேற்கு- காளி வடை தேசி மாலை- 1,000ரூபா
15-05- பொ.தருமலிங்கம்- நா.மேற்கு- பிரசாத பூஜை- 3,000ரூபா
17-05- க.செல்லாச்சி- நா.மேற்கு- வெள்ளி அபி.அன்ன.- 40,000ரூபா
17-05- நாசுஜாதா- லண்.- காளி வடைதேசி மாலை- 1,000ரூபா
17-05- இ.பத்மநாதன்- நா.கிழக்கு- நெய்தீபம்- 200ரூபா
18-05- யாழினி திவாகரன்- கனடா- அன்ன. நன்கொடை- 25,000ரூபா
21-05- ர.காயத்திரி- லண்.- காளி விஷேட பூஜை- 3,000ரூபா
21-05- ந.கனகம்மா- நா.மே.- காளி வடை தேசி மாலை- 1,000ரூபா
21-05- த.வதனராசா- நா.கிழக்கு- நெய்தீபம்- 200ரூபா
22-05- சு.சஞ்சயன்- லண்டன்- வைகாசி விசாகம்- 30,000ரூபா
24-05- சி.சிவஞானசுந்தரம்- லண்.- வெள்.அபி.அன்.- 40,000ரூபா
24-05- சி.சிவஞானசுந்தரம்- லண்.- நன்கொடை- 4,000ரூபா
24-05- நா.கரிசன்- லண்.- காளி வடை தேசி மாலை- 1,000ரூபா
28-05- கோ.கார்த்திகா- லண்.- காளி விஷேட பூஜை- 3,000ரூபா
28-05- ந.கனகம்மா- நா.மே.- காளி வடைதேசி மாலை- 1,000ரூபா
28-05- வைகுந்தன்- திருவருள்- ஆதவன்- லண்.- பிர.பூஜை- 3,000ரூபா
28-05- வ.விசாலி- நா.கிழக்கு- நெய்தீபம்- 200ரூபா
30-05- அ.அபிசனா- பிற.நாள் அமுது பூஜை- 1,000ரூபா
31-05- ச.ஞானசேகர்- லண்டன்- வெள்ளி அபிஷேகம்- 23,000ரூபா
31-05- ஆ.மயில்வாகனம்- அவுஸ்.- வெள். அன்னதானம்- 20,000ரூபா
31-05- ந.நாராயணன்- லண்.- காளி வடை தேசி மாலை- 1,000ரூபா
31-05- நா.பத்மநாதன்- நா.மே.- கருங்காலி கொள்முதல்- 1,000ரூபா
31-05- க.கிருஷ்ணராசா- நோர்வே- நித்திய பூஜை- 30,000ரூபா
31-05- அர்ச்சனை ரிக்கற் விற்பனை- 4,260ரூபா
2024- மே மாத மொத்த வரவு- 997,232ரூபா

செலவு
01-05- நடே.அபிஷேக குரு.தெட்சணை- 1,000ரூபா
01-05- அபிஷேக பிரசாதம்- 2,250ரூபா
01-05- அபிஷேக செலவு- 1,350ரூபா
01-05- குரு.தெட்சணை- 500ரூபா
01-05- பிற.நாள் பிர.பூஜை(கபிசன்)- 1,800ரூபா
02-05- பிரசாத பூஜை(தங்கமலர்)- 2,700ரூபா
03-05- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை- 2,000ரூபா
03-05- உதவி ஐயர் தெட்சணை- 2,000ரூபா
03-05- அபிஷேக பிரசாதம்- 2,250ரூபா
03-05- அபிஷேக பழவகை- 1,500ரூபா
03-05- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர்- 2,900ரூபா
03-05- வெள்ளி அன்னதானம்- 18,765ரூபா
03-05- சாமான் வாகனக் கூலி- 400ரூபா
03-05- காளி வடை தேசி மாலை- 850ரூபா
05-05- ஞாப.பிரசாத பூஜை(அழகராசா)- 4,500ரூபா
07-05- செவ்வாய் காளி விஷேட பூஜை- 2,250ரூபா
07-05- காளி வடை தேசி மாலை- 900ரூபா
08-05- கார்த்திகை உற்சவ குரு.தெட்சணை- 3,000ரூபா
08-05- உதவி ஐயர் தெட்சணை- 2,500ரூபா
08-05- கார்த்திகை பிரசாதம்- 2,250ரூபா
08-05- அபிஷேக பழவகை- 1,500ரூபா
08-05- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர்- 3,100ரூபா
08-05- வெற்றிலை பாக்கு- 780ரூபா
08-05- படையல் செலவு- 1,150ரூபா
08-05- உற்சவ சாத்துப்படி- 6,000ரூபா
08-05- சாமான் வாகனக் கூலி- 300ரூபா
10-05- வெள்ளி அபி.பிரசாதம்- 2,250ரூபா
10-05- அபிஷேகப் பொருட்கள்- 4,200ரூபா
10-05- காளி வடை தேசி மாலைர- 920ரூபா
13-05- பிற.நாள் பிர.பூஜை- 1,800ரூபா
13-05- சஷ்டி அபிஷேக குரு.தெட்சணை- 1,000ரூபா
13-05- அபிஷேக பிரசாதம்- 2,250ரூபா
13-05- அபி.செலவு- சந்தனம்- 700ரூபா
14-05- காளி அபி.குரு.தெட்சணை- 1,000ரூபா
14-05- அபிஷேக பிரசாதம்- 2,250ரூபா
14-05- அபிஷேக செலவு- 970ரூபா
14-05- குரு.தெட்சணை- 500ரூபா
14-05- காளி வடை தேசி மாலை- 870ரூபா
15-05- பிரசாத பூஜை(தருமலிங்கம்)- 2,700ரூபா
17-05- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை- 2,000ரூபா
17-05- உதவி ஐயர் தெட்சணை- 2,000ரூபா
17-05- அபிஷேக பிரசாதம்- 2,250ரூபா
17-05- அபிஷேக பழவகை- 1,300ரூபா
17-05- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர்- 2,750ரூபா
17-05- கற்பூரம்- 250ரூபா
17-05- வெள்ளி அன்னதானம்- 18,235ரூபா
17-05- சாமான் வாகனக் கூலி- 400ரூபா
17-05- காளி வடை தேசி மாலை- 870ரூபா
17-05- அபிஷேக சாமான்கள்- 2,700ரூபா
21-05- செவ்வாய் காளி விஷேட பூஜை- 2,250ரூபா
21-05- காளி வடை தேசி மாலை- 920ரூபா
22-05- வைகாசி விசாக குரு.தெட்சணை- 3,000ரூபா
22-05- உதவி ஐயர் தெட்சணை- 2,500ரூபா
22-05- அபிஷேக பிரசாதம்- 2,250ரூபா
22-05- அபிஷேக பழவகை- 1,500ரூபா
22-05- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர்- 3,400ரூபா
22-05- கற்பூரம்- 250ரூபா
22-05- அன்னதானம்- 7,235ரூபா
22-05- உற்சவ சாத்துப்படி- 6,000ரூபா
22-05- குரு.தெட்சணை- 1,500ரூபா
22-05- வாகனக் கூலி- 350ரூபா
22-05- தேசிக்காய் மாலை- 470ரூபா
24-05- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை- 2,000ரூபா
24-05- உதவி ஐயர் தெட்சணை- 2,000ரூபா
24-05- அபிஷேக பிரசாதம்- 2,250ரூபா
24-05- அபிஷேக பழவகை- 1,400ரூபா
24-05- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர்- 2,750ரூபா
24-05- வெள்ளி அன்னதானம்- 18,005ரூபா
24-05- சாமான் வாகனக் கூலி- 400ரூபா
24-05- காளி வடை தேசி மாலை- 870ரூபா
28-05- செவ்வாய் காளி விஷேட பூஜை – 2,250ரூபா
28-05- காளி வடை தேசி மாலை- 900ரூபா
28-05- பிர.பூஜை(வைகுந்.திருவருள்.ஆதவன்)-2,700ரூபா
30-05- பிற.நாள் அமுது பூஜை(அபிசனா)- 900ரூபா
31-05- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை- 2,000ரூபா
31-05- உதவி ஐயர் தெட்சணை- 2,000ரூபா
31-05- அபிஷேக பிரசாதமத்- 2,250ரூபா
31-05- அபிஷேக பழவகை- 1,300ரூபா
31-05- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர்- 3,050ரூபா
31-05- வெள்ளி அன்னதானம்- 18,015ரூபா
31-05- கற்பூரம்- 250ரூபா
31-05- சாமான் வாகனக் கூலி- 400ரூபா
31-05- காளி வடை தேசி மாலை- 810ரூபா
31-05- நித்திய வெற்றிலை பழம்- 1,000ரூபா
31-05- மாதத்திற்குரிய பால்- 1,200ரூபா
31-05- மாதத்திற்குரிய மாலை-10,500ரூபா
31-05- தேங்காய் எண்ணெய்- 2,400ரூபா
31-05- கற்பூரம்- 1,200ரூபா
31-05- மின்சார கட்டணம்- கோவில்- 14,880ரூபா
31-05- மின்சார கட்டணம்- மடம்- 615ரூபா
31-05- குருக்கள் மாத சம்பளம்- 30,000ரூபா
31-05- கிளார்க் ஐயா மாத சம்பளம்- 25,000ரூபா
2024 மே மாத மொத்தச் செலவு- 307,580ரூபா

2024 மே மாத மொத்த வரவு – 997,232 ரூபா
2024 மே மாத மொத்தச் செலவு- 307,580 ரூபா

2024 மே மாத முடிவில் கையிருப்பு – 689,652 ரூபா

முருகையா மெய்யடியார்களே!
2024ம் ஆண்டிற்குரிய மே மாத கணக்கறிக்கையை தற்போது வெளியிட்டுள்ளோம். இக்கணக்கறிக்கையில் ஏதும் தவறுகள் மற்றும் சந்தேகங்கள் காணப்படுமிடத்து உடனடியாக நிர்வாக சபை பொருளாளருடன் தொடர்பு கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

நிர்வாக சபையினர்