பெப்ரவரி மாத வரவு செலவு அறிக்கை – 2024

`நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தின் 2024ம் ஆண்டு பெப்ரவரி மாதத்திற்குரிய வரவு செலவு அறிக்கையினை வெளியிடுகின்றோம் என்பதனை அடியார்களுக்கு அறியத்தருகின்றோம்.

வரவு
ஜனவரி மாதக் கையிருப்பு – 280,722ரூபா
02-02- க.வள்ளிப்பிள்ளை – நா.மேற்கு- வெள்ளி அபி.அன்ன.- 40,000ரூபா
02-02- ந.நாராயணன்- லண்டன்- வடைதேசி மாலை- 800ரூபா
06-02- க.மயூரன்- அவுஸ்.- காளியம்மன் உரு.அபிஷேகம்- 8,000ரூபா
06-02- இ.பூபதியம்மா-நா.கிழ.-  ஞாபகார்த்த பிரசாத பூஜை – 2,000ரூபா
06-02- இ.பூபதியம்மா- நா.கிழ.- நெய்தீபம்- 100ரூபா
09-02- மு.கணேசமூர்த்தி- லண்டன்- பிரசாத பூஜை- 5,000ரூபா
09-02- வீ.இராசசிங்கம்- நோர்வே – நித்திய பூஜை- 30,000ரூபா
09-02- ந.மயூரன்- லண்டன்- தை அமாவாசை- 20,000ரூபா
09-02- சு.சஞ்சயன் – லண்டன்- வெள்ளி அபி.அன்ன.- 40,000ரூபா
09-02- நா.ஹரிசன்- லண்டன்- வடைதேசி மாலை- 800ரூபா
10-02- ஆ.சுந்தரலிங்கம்- லண்டன்- பிற.நாள் பிர.பூஜை- 2,000ரூபா
10-02- ஆ.சுந்தரலிங்கம்- லண்டன்- பிற.நாள் நன்கொடை- 1,000ரூபா
13-02- கோ.வாசுகி- லண்டன்- காளி விஷேட பூஜை- 3,000ரூபா
14-02- கமல்ராஜ் திசானன்- சுவிஸ்- அமுது பூஜை- 1,000ரூபா
15-02- வீ.இராசசிங்கம்- நோர்வே- சஷ்டி விரத விஷேட பூஜை- 5,000ரூபா
16-02- சி.செல்லையா- அவுஸ்.- வெள்ளி அபி.அன்ன.- 40,000ரூபா
16-02- நா.ஐங்கரன் – லண்டன்- கார்த்திகை உற்சவம்- 30,000ரூபா
16-02- அ.கேதீஸ்வரன்- நா.மேற்கு- பாத்திர வாடகை- 500ரூபா
16-02- நா.சுஜாதா- லண்டன்- வடைதேசி மாலை- 800ரூபா
18-02- சி.செல்லையா ஞாப.- வெற.கேணி- மோட்ச அர்ச்சனை- 2,000ரூபா
20-02- த.வதனராசா- நா.கிழக்கு- நெய் தீபம்- 200ரூபா
20-02- சி.சுதர்சனன்- லண்டன்- காளி விஷேட பூஜை- 3,000ரூபா
23-02- வீ.சிவானந்தராசா- லண்டன்- வெள்ளி அபி.அன்ன.- 41,500ரூபா
23-02- அனித்தா மதிராஜ்- நோர்வே – நடேசரபிஷேகம்- 8,000ரூபா
23-02- ர.விதுஸ்- லண்டன்- வடைதேசி மாலை- 800ரூபா
24-02- கார்த்திகா கோகுலன்- லண்டன்- மாசிமகம்- 8,000ரூபா
24-02- சங்கீத் அஜந்தா – லண்டன்- படிக்கட்டு அபிஷேகம்- 5,000ரூபா
27-02- கோ.ஹசினி- லண்டன்- காளி விஷேட பூஜை- 3,000ரூபா
28-02- ஆ.மயில்வாகனம்- அவுஸ்.- பிரசாத பூஜை- 5,000ரூபா
29-02- அர்ச்சனை சிட்டை விற்பனை- 2,620ரூபா
2024 பெப்ரவரி மாத மொத்த வரiவு- 589,842ரூபா

செலவு
02-02- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை- 2,000ரூபா
02-02- உதவி ஐயர் தெட்சணை- 2,000ரூபா
02-02- அபிஷேக பிரசாதம்- 2,250ரூபா
02-02- அபிஷேக பழவகை- 1,500ரூபா
02-02- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர்- 2,400ரூபா
02-02- வெள்ளி அன்னதானம்- 17,900ரூபா
02-02- அபிஷேக பொருட்கள்- 1,110ரூபா
02-02- காளி வடை தேசி மாலை- 650ரூபா
02-02- குருக்கள்- ஐயர் தெட்சணை- 1,500ரூபா
06-02- காளி அபி.குரு.தெட்சணை- 1,000ரூபா
06-02- அபிஷேக பிரசாதம்- 2,250ரூபா
06-02- அபிஷேக செலவு- 960ரூபா
06-02- பிரசாத பூஜை(பூபதியம்மா)- 1,800ரூபா
09-02- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை- 2,000ரூபா
09-02- உதவி ஐயர் தெட்சணை- 2,000ரூபா
09-02- அபிஷேக பிரசாதம்- 2,250ரூபா
09-02- அபிஷேக பழவகை- 1,500ரூபா
09-02- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர்- 2,400ரூபா
09-02- வெள்ளி அன்னதானம்- 18,945ரூபா
09-02- அபிஷேக பொருட்கள்- 950ரூபா
09-02- காளி வடை தேசி மாலை- 650ரூபா
09-02- பிரசாத பூஜை(கசமூர்த்தி)- 4,500ரூபா
09-02- தை அமாவாசை குரு.தெட்சணை- 2,000ரூபா
09-02- உதவி ஐயர் தெட்சணை- 2,000ரூபா
09-02- அபிஷேக பிரசாதம்- 2,250ரூபா
09-02- அபிஷேக பழவகை- 500ரூபா
09-02- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர்- 1,400ரூபா
09-02- பொங்கல் சாமான்கள்- 1,730ரூபா
10-02- பிற.நாள் பிர.பூஜை(சுந்தரலிங்கம்)- 1,800ரூபா
13-02- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை- 2,250ரூபா
14-02- அமுது பூஜை(திசானன்)- 900ரூபா
15-02- சஷ்டி குரு.தெட்சணை- 1,000ரூபா
15-02- சஷ்டி பிரசாதம்- 2,250ரூபா
15-02- அபி.செலவு- சந்தனம்- 700ரூபா
16-02- கார்த்திகை குரு.தெட்சணை- 3,000ரூபா
16-02- உதவி ஐயர் தெட்சணை- 3,000ரூபா
16-02- கார்த்திகை பிரசாதம்- 2,250ரூபா
16-02- வெள்ளி அபி. பிரசாதம்- 2,250ரூபா
16-02- அபிஷேக பழவகை- 1,500ரூபா
16-02- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர்- 3,100ரூபா
16-02- வெள்ளி அன்னதானம்- 20,730ரூபா
16-02- குரு.தெட்சணை- 1,000ரூபா
16-02- காளி வடை தேசி மாலை- 650ரூபா
16-02- வெற்.பாக்கு- கற்பூரம்- 650ரூபா
16-02- கார்த்திகை சாத்துப்படி- 6,000ரூபா
18-02- மோட்ச அர்ச்சனை பிரசாதம்- 1,800ரூபா
20-02- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை- 2,250ரூபா
23-02- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை- 2,000ரூபா
23-02- உதவி ஐயர் தெட்சணை- 2,000ரூபா
23-02- அபிஷேக பிரசாதம்- 2,250ரூபா
23-02- அபிஷேக பழவகை- 1,500ரூபா
23-02- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர்- 2,750ரூபா
23-02- வெள்ளி அன்னதானம்- 19,650ரூபா
23-02- காளி வடை தேசி மாலை- 650ரூபா
23-02- நடேசரபிஷேகம் குரு.தெட்சணை- 1,000ரூபா
23-02- அபிஷேக பிரசாதம்- 2,250ரூபா
23-02- அபிஷேக செலவு- கற்பூரம்- 750ரூபா
24-02- மாசி மகம் குரு.தெட்சணை- 1,000ரூபா
24-02- அபிஷேக பிரசாதம்- 2,250ரூபா
24-02- அபிஷேக செலவு- 1,000ரூபா
24-02- வெற்.பாக்கு- தயிர்- 800ரூபா
24-02- சொப்பிறங் பாக்- 150ரூபா
27-02- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை – 2,250ரூபா
28-02- பிரசாத பூஜை(மயில்வாகனம்)- 4,500ரூபா
29-02- மாதத்திற்குரிய பால்- 1,200ரூபா
29-02- மாதத்திற்குரிய மாலை- 6,000ரூபா
29-02- தினசரி வெற்றிலை பழம்- 1,000ரூபா
29-02- தேங்காய் எண்ணெய் – 1,600ரூபா
29-02- கற்பூரம்- 800ரூபா
29-02- அபிஷேகப் பொருட்கள்- 5,370ரூபா
29-02- மின்சார கட்டணம்- கோவில்- 18,475ரூபா
29-02- மின்சார கட்டணம்- மடம்- 1,475ரூபா
29-02- இன்ரநெற் மாத பில்- 1,345ரூபா
29-02- குருக்கள் மாத சம்பளம்- 30,000ரூபா
29-02- கிளார்க் ஐயா மாத சம்பளம்- 25,000ரூபா
2024 பெப்ரவரி மாத மொத்தச் செலவு- 277,990ரூபா

2024 பெப்ரவரி மாத மொத்த வரவு – 589,842 ரூபா
2024 பெப்ரவரி மாத மொத்தச் செலவு- 277,990 ரூபா

2024 பெப்ரவரி மாத முடிவில் கையிருப்பு – 311,852 ரூபா

முருகையா மெய்யடியார்களே!
2024ம் ஆண்டிற்குரிய பெப்ரவரி மாத கணக்கறிக்கையை தற்போது வெளியிட்டுள்ளோம். இக்கணக்கறிக்கையில் ஏதும் தவறுகள் மற்றும் சந்தேகங்கள் காணப்படுமிடத்து உடனடியாக நிர்வாக சபை பொருளாளருடன் தொடர்பு கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

நிர்வாக சபையினர்