ஜூலை மாத வரவு செலவு அறிக்கை – 2023

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தின் 2023ம் ஆண்டு ஜூலை மாத வரவு செலவு அறிக்கையை வெளியிடுகின்றோம் என்பதை அடியார்களுக்கு அறியத்தருகின்றோம்.

வரவு
ஜூன் மாதக் கையிருப்பு – 497,115 ரூபா
01-07- கு.விஜயகுமார்- லண்.- நித்.பூஜை – 30,000ரூபா
01-07- சு.சக்திவேல்- லண்டன்- நன்கொடை- 1,000ரூபா
03-07- ஆ.மயில்வாகனம்- அவுஸ்.- கதிர்காம தீர்த்தம்- 30,000ரூபா
04-07- வே.புவிர்சா – அம்பன்- காளி வி. பூஜை- 3,000ரூபா
07-07- இ.அழகேஸ்வரி- கனடா- வெள்ளி அபி.அன்ன.- 40,000ரூபா
07-07- ர.விதுஸ்- லண்டன்- காளி வடைதேசி மாலை – 800ரூபா
11-07- ம.சுஜிவ்- லண்டன்- காளி வி.பூஜை – 3,000ரூபா
14-07- வடிவேலு நிர்மலாதேவி- நா.தெற்கு- வெள்ளி அபி.அன்.- 40,000ரூபா
14-07- நா.ஹரிசன் – லண்டன்- காளி வடைதேசி மாலை- 800ரூபா
17-07- ஆ.வசந்தகோகிலம்- நா.கிழக்கு- ஆடிப்பிறப்பு – 6,000ரூபா
17-07- க.அரியரட்ணம் – நா.கிழக்கு- பிரசாத பூஜை- 3,000ரூபா
17-07- பா.அனுஜன் – நா.கிழக்கு – பிரசாத பூஜை – 3,000ரூபா
15-07- அழகராசா – நா.மேற்கு – நன்கொடை – 1,000ரூபா
15-07- முருகபக்தர் ஒருவர்- நா.கிழக்கு-  நன்கொடை – 500ரூபா
13-07- சி.அருணகிரிநாதர்- அவுஸ்.- கார்த்திகை உற்சவம்- 30,000ரூபா
18-07- சி.சிவகணேசன்- லண்டன்- காளி வி.பூஜை- 3,000ரூபா
15-07- வை.நமச்சிவாயம்- நா.கிழக்கு- பிரசாத பூஜை- 2,000ரூபா
16-07- ந.மயூரன்- லண்டன்- பிரசாத பூஜை – 2,500ரூபா
21-07- பொ.நாகமுத்து – லண்டன்- வெள்ளி அபி.அன்ன.- 40,000ரூபா
21-07- சி.ஜெயதாசன்- லண்டன்- நன்கொடை – 1,000ரூபா
21-07- ந.நாராயணன் – லண்டன்- காளி வடைதேசி மாலை – 800ரூபா
22-07- க.சிவபாதசுந்தரம்- பரு.- ஆடிப்பூர உற்சவம்- 30,000ரூபா
22-07- ஆ.மயில்வாகனம்- அவுஸ்.- ஆடிப்பூரம் நன்கொடை- 5,000ரூபா
22-07- பா.ஆனந்தமயில்- நா.கிழக்கு- பிரசாத பூஜை- 1,000ரூபா
22-07- க.அரியரட்ணம்- நா.கிழக்கு- அமுது பூஜை – 500ரூபா
23-07- ஜனனி கமலக்கண்ணன்- லண்டன்- சஷ்டி பூஜை – 5,000ரூபா
25-07- செ.கமல்ராஜ் – சுவிஸ்- காளி வி.பூஜை – 3,000ரூபா
28-07- க.சிறிஸ்கந்தராசா- நா.மேற்கு- வெள்ளி அபி.அன்ன.- 40,000ரூபா
28-07- ந.செல்வராசா- நா.கிழக்கு – அமுது பூஜை – 500ரூபா
28-07- நா.ஹரிசன் – லண்டன்- காளி வடைதேசி மாலை – 800ரூபா
31-07- அர்ச்சனை சிட்டை விற்பனை – 2,580ரூபா
2023 ஜூலை மாத மொத்த வரவு  – 826,895 ரூபா

செலவு
04-07- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை – 2,250ரூபா
04-07- கதிர்காம தீர்தம்- குரு.தெட்சணை- 3,000ரூபா
04-07- உதவி ஐயர் தெட்சணை – 3,000ரூபா
04-07- அபிஷேக பிரசாதம் – 2,250ரூபா
04-07- அபிஷேக பழவகை – 2,200ரூபா
04-07- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர்- 3,700ரூபா
04-07- சாத்துப்படி அலங்காரம் – 6,000ரூபா
04-07- அன்னதான படையல் – 1,700ரூபா
07-07- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை – 2,000ரூபா
07-07- உதவி ஐயர் தெட்சணை – 2,000ரூபா
07-07- அபிஷேக பிரசாதம் – 2,250ரூபா
07-07- அபிஷேக பழவகை – 2,400ரூபா
07-07- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர்- 2,750ரூபா
07-07- வெள்ளி அன்னதானம் – 21,100ரூபா
07-07- காளி வடை தேசி மாலை – 800ரூபா
07-07- பிரசாத பூஜை (அனுஜன்) – 2,700ரூபா
11-07- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை – 2,250ரூபா
11-07- பிரசாத பூஜை (அரியரட்ணம்) – 2,700ரூபா
13-07- கார்த்திகை குரு.தெட்சணை – 3,000ரூபா
13-07- உதவி ஐயர் தெட்சணை – 3,000ரூபா
13-07- கார்த்திகை பிரசாதம் – 2,250ரூபா
13-07- அபிஷேக பழவகை – 2,200ரூபா
13-07- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் – 3,700ரூபா
13-07- படிப்புச் செலவு – 500ரூபா
13-07- படிப்புக்காரர் சாப்பாடு – 2,200ரூபா
13-07- சாத்துப்படி அலங்காரம் – 6,000ரூபா
13-07- மிருதங்கம் – இராஜேந்திரம் – 500ரூபா
14-07- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை – 2,000ரூபா
14-07- உதவி ஐயர் தெட்சணை – 2,000ரூபா
14-07- அபிஷேக பிரசாதம் – 2,250ரூபா
14-07- அபிஷேக பழவகை – 2,200ரூபா
14-07- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் – 2,700ரூபா
14-07- வெள்ளி அன்னதானம் – 20,800ரூபா
14-07- காளி வடைதேசி மாலை – 800ரூபா
14-07- பிரசாத பூஜை (நமச்சிவாயம்) – 1,800ரூபா
16-07- பிரசாத பூஜை (மயூரன்) – 2,250ரூபா
17-07- ஆடிப்பிறப்பு பிரசாத பூஜை – 2,700ரூபா
18-07- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை – 2,250ரூபா
21-07- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை – 2,000ரூபா
21-07- உதவி ஐயர் தெட்சணை – 2,000ரூபா
21-07- அபிஷேக பிரசாதம் – 2,250ரூபா
21-07- அபிஷேக பழவகை – 2,400ரூபா
21-07- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் – 2,400ரூபா
21-07- வெள்ளி அன்னதானம் – 21,800ரூபா
21-07- காளி வடைதேசி மாலை – 800ரூபா
22-07- ஆடிப்பூரம் குரு.தெட்சணை – 3,000ரூபா
22-07- உதவி ஐயர் தெட்சணை – 3,000ரூபா
22-07- ஆடிப்பூரம் பிரசாதம் – 2,250ரூபா
22-07- ஆடிப்பூரம் பழவகை – 2,400ரூபா
22-07- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் – 2,200ரூபா
22-07- சாத்துப்படி அலங்காரம் – 6,000ரூபா
22-07- பிரசாத பூஜை (ஆனந்தமயில்) – 900ரூபா
22-07- அமுது பூஜை (செல்வராசா) – 450ரூபா
22-07- அமுது பூஜை (அரியரட்ணம்) – 450ரூபா
23-07- சஷ்டி வி.பூஜை குரு.தெட்சணை – 1,000ரூபா
23-07- அபிஷேக பிரசாதம் – 2,250ரூபா
23-07- அபிஷேக பொருட்கள் – 800ரூபா
25-07- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை – 2,250ரூபா
28-07- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை – 2,000ரூபா
28-07- உதவி ஐயர் தெட்சணை – 2,000ரூபா
28-07- அபிஷேக பிரசாதம் – 2,250ரூபா
28-07- அபிஷேக பழவகை – 2,400ரூபா
28-07- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் –  2,700ரூபா
28-07-  வெள்ளி அன்னதானம் – 20,900ரூபா
28-07- காளி வடைதேசி மாலை – 800ரூபா
31-07- பால் மாதத்திற்குரியது – 1,400ரூபா
31-07- மாலை மாதத்திற்குரியது – 10,500ரூபா
31-07- விறகு சங்கர் – 5,000ரூபா
31-07- அபிஷேகப் பொருட்கள் – 10,600ரூபா
31-07- கற்பூரம் – 3,000ரூபா
31-07- மின்சாரக் கட்டணம் – கோவில் – 13,645ரூபா
31-07- மின்சாரக்கட்டணம் – மடம் – 1,450ரூபா
31-07- பிரதம குருக்கள் மாத சம்பளம் – 30,000ரூபா
31-07- கிளார்க் ஐயா மாத சம்பளம் – 25,000ரூபா
2023 ஜூலை மாத மொத்தச் செலவு – 324,395 ரூபா

2023 ஜூலை மாத மொத்த வரவு – 826,895ரூபா
2023 ஜூலை மாத மொத்தச் செலவு- 324,395 ரூபா

2023 ஜூலை மாத முடிவில் கையிருப்பு –  502,500 ரூபா

முருகையா மெய்யடியார்களே!
2023ம் ஆண்டிற்குரிய ஜூலை மாத கணக்கறிக்கையை தற்போது வெளியிட்டுள்ளோம். இக்கணக்கறிக்கையில் ஏதும் தவறுகள் மற்றும் சந்தேகங்கள் காணப்படுமிடத்து உடனடியாக நிர்வாக சபை பொருளாளருடன் தொடர்பு கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

நிர்வாக சபையினர்