ஜனவரி மாத வரவு செலவு அறிக்கை – 2023

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தின் 2023ம் ஆண்டு ஜனவரி மாத வரவு செலவு அறிக்கையை வெளியிடுகின்றோம் என்பதை அடியார்களுக்கு அறியத்தருகின்றோம்.

வரவு
2022 டிசம்பர் மாதக் கையிருப்பு –  310,620ரூபா
01-01-23  ஆ.அழகராசா – நா.மேற்கு- நித.பூஜை – 30,000ரூபா
01-01- ஆ.மயில்வாகனம்- அவுஸ்.- புத்தாண்டு சங்.- 30,000ரூபா
01-01-  ஆ.மயில்வாகனம்- அவுஸ்.- அன்னதானம் – 20,000ரூபா
03-01- செ.கமலேந்திரன் – லண்டன்- கார்த்திகை – 30,000ரூபா
03-01- ம.கணநாதன்- நா.மேற்கு- காளி அபிஷேகம்- 8,000ரூபா
06-01- ஆ.மயில்வாகனம் – அவுஸ்.- வெள்ளி அபி.அன்.- 40,000ரூபா
13-01- ஆ.மயில்வாகனம் – அவுஸ்.- வெள்ளி அபி.அன்.- 40,000ரூபா
20-01- கே.குந்திதேவி – சுவிஸ்- வெள்ளி அபி.அன்ன.- 40,000ரூபா
27-01- சு.சஞ்சயன்- லண்டன்.- வெள்ளி அபி.அன்ன.- 40,000ரூபா
10-01- ர.விதுஸ் – லண்டன்- காளி வி.பூஜை – 3,000ரூபா
17-01- பா.பிரதீபன் – நா.கிழக்கு – காளி வி.பூஜை – 3,000ரூபா
24-01- கெ.மிதுசன்- அவுஸ்.- காளி அபிஷேகம் – 8,000ரூபா
31-01-  நா.நாகேந்திர குருக்கள்- க.வாய்- காளி வி.பூஜை- 3,000ரூபா
15-01- ஆ.அழகராசா – நா.மேற்கு- தைப்பொங்கல் பூஜை- 8,000ரூபா
15-01- மு.கதிர்காமு – நா.கிழக்கு- ஐயனார் அபிஷேகம்- 20,000ரூபா
21-01- ந.மயூரன் – லண்டன்- தை அமாவாசை காளி அபி.- 20,000ரூபா
27-01- ஆ.நவரத்தினசாமி- நா.மே. சஷ்டி வி.பூஜை- 5,000ரூபா
30-01- ஆ.மயில்வாகனம்- அவுஸ்.- கார்த்திகை உற்.- 30,000ரூபா
06-01- ர.விதுஸ் – லண்டன்- காளி வடைதேசி மாலை- 800ரூபா
13-01- நா.ஹரிசன்- லண்டன்- காளி வடைதேசி மாலை- 800ரூபா
20-01- நா.சுஜாதா- லண்டன்- காளி வடைதேசி மாலை- 800ரூபா
27-01- ந.நாராயணன்- லண்டன்- காளி வடைதேசி மாலை- 800ரூபா
06-01- ஆ.சுந்தரலிங்கம்- லண்டன்- பிரசாத பூஜை – 3,000ரூபா
18-01- ஆ.மயில்வாகனம் – அவுஸ்- பிரசாத பூஜை- 3,000ரூபா
25-01- புதுவலை சம்மாட்டிமார் – நா.வ.- பிரசாத பூஜை – 3,000ரூபா
25-01- யோ.தவக்குமார்- நா.மேற்கு- பிரசாத பூஜை – 3,000ரூபா
06-01- ஆ.சுந்தரலிங்கம் – லண்டன்- பிரசாத பூஜை – 5,500ரூபா
01-01- தி.கஜீபன் – நா.கிழக்கு – பிரசாத பூஜை – 2,000ரூபா
06-01- ம.கபில்ராஜ் – நா.மேற்கு – பிரசாத பூஜை – 5,000ரூபா
20-01- க.அர்ச்சனன் – நா.கிழக்கு – சோறு தீத்துதல்- 500ரூபா
06-01- த.வதனராசா- நா.கிழக்கு- வாகன பூஜை – 500ரூபா
18-01- இ.பூபதி ஞாபகார்த்தம்- பிரசாத பூஜை – 3,000ரூபா
20-01- அ.ஹரீசன் – நா.கிழக்கு- சோறு தீத்துதல் – 500ரூபா
31-01- அர்ச்சனை சிட்டை விற்பனை – 2,000ரூபா
2023 ஜனவரி மாத மொத்த வரவு – 722,820ரூபா

செலவு
01-01- புத்தாண்டு சங்.குரு.தெட்சணை – 3,000ரூபா
01-01- உதவி ஐயர் தெட்சணை – 3,000ரூபா
01-01- சங். பிரசாதம் – 2,250ரூபா
01-01- சங். பழவகை – 2,700ரூபா
01-01- சங்.தேங்காய் இளநீர் – 2,750ரூபா
01-01- உற்சவ சாத்துப்படி – 6,000ரூபா
01-01- புத்தாண்டு அன்னதானம்- 20,000ரூபா
01-01- பிரசாதம் (கஜீபன்) – 1,800ரூபா
06-01- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை – 2,000ரூபா
06-01- உதவி ஐயர் தெட்சணை – 2,000ரூபா
06-01- அபிஷேக பிரசாதம் – 2,250ரூபா
06-01- அபிஷேக பழவகை – 2,400ரூபா
06-01- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் – 3,100ரூபா
06-01- வெள்ளி அன்னதானம் – 20,000ரூபா
06-01- காளி வடை தேசி மாலை – 750ரூபா
06-01- பிரசாதம் (கபில்ராஜ்) – 4,500ரூபா
06-01- பிரசாதம் (சுந்தரலிங்கம்) – 5,000ரூபா
03-01- கார்த்திகை குரு.தெட்சணை – 3,000ரூபா
03-01- உதவி ஐயர் தெட்சணை – 3,000ரூபா
03-01- கார்த்திகை பிரசாதம் – 2,250ரூபா
03-01- கார்த்திகை அபி.பழவகை – 2,800ரூபா
03-01-  அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் – 3,400ரூபா
03-01- படிப்பு காசு – 1,000ரூபா
03-01- அன்னதான படையல் – 2,400ரூபா
03-01- உற்சவ சாத்துப்படி – 6,000ரூபா
03-01- காளி அபி.குரு.தெட்சணை – 1,000ரூபா
03-01- அபிஷேக பிரசாதம் – 2,250ரூபா
03-01- அபிஷேக சாமான்கள் – 1,250ரூபா
10-01- செவ்வாய் காளி விஷேட பூஜை – 2,000ரூபா
15-01- தைப்பொங்கல் குரு.தெட்சணை – 1,000ரூபா
15-01- தைப்பொங்கல் பிரசாதம் – 2,250 ரூபா
15-01- தைப்பொங்கல் அபிஷேக செலவு – 1,800ரூபா
13-01- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை – 2,000ரூபா
13-01- உதவி ஐயர் தெட்சணை – 2,000ரூபா
13-01- அபிஷேக பிரசாதம் – 2,250ரூபா
13-01- அபிஷேக பழவகை – 2,450ரூபா
13-01- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் – 2,650ரூபா
13-01- வெள்ளி அன்னதானம் – 20,000ரூபா
13-01- காளி வடை தேசி மாலை – 750ரூபா
18-01- பிரசாதம் (பூபதி) – 2,700ரூபா
17-01- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை – 2,000ரூபா
15-01- ஐயனார் அபி.குரு.தெட்சணை- 2,000ரூபா
15-01- உதவி ஐயர் தெட்சணை – 2,000ரூபா
15-01- அபிஷேக பிரசாதம் – 2,250ரூபா
15-01- அபிஷேக பழவகை – 2,400ரூபா
15-01- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் – 2,000ரூபா
18-01- பிரசாதம் (மயில்வாகனம் – 2,700ரூபா
18-01- பிரசாதம் (சுந்தரலிங்கம்) – 2,700ரூபா
20-01- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை- 2,000ரூபா
20-01- உதவி ஐயர் தெட்சணை – 2,000ரூபா
20-01- அபிஷேக பிரசாதம் – 2,250ரூபா
20-01- அபிஷேக பழவகை – 2,400ரூபா
20-01- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் – 2,800ரூபா
20-01- வெள்ளி அன்னதானம் – 22,500ரூபா
20-01- காளி வடை தேசி மாலை – 750ரூபா
21-01- தை அமா. அபி.குரு.தெட்சணை- 2,000ரூபா
21-01- உதவி ஐயர் தெட்சணை – 2,000ரூபா
21-01- 108 தேசிக்காய் மாலை – 1,330ரூபா
21-01- அவிசு வைத்த செலவு – 5,000ரூபா
21-01- அபிஷேக பிரசாதம் – 2,250ரூபா
21-01- அபிஷேக பழவகை – 2,400ரூபா
21-01- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் – 2,000ரூபா
24-01- காளி அபி.குரு.தெட்சணை – 1,000ரூபா
24-01- அபிஷேக பிரசாதம் – 2,250ரூபா
24-01- அபிஷேக செலவு – 2,100ரூபா
25-01- பிரசாதம் (புதுவலை) – 2,700ரூபா
25-01- பிரசாதம் (தவக்குமார்) – 2,700ரூபா
27-01- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை – 2,000ரூபா
27-01- உதவி ஐயர் தெட்சணை – 2,000ரூபா
27-01- அபிஷேக பிரசாதம் – 2,250ரூபா
27-01- அபிஷேக பழவகை – 2,450ரூபா
27-01- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் – 2,800ரூபா
27-01- வெள்ளி அன்னதானம் – 20,000ரூபா
27-01- காளி வடைதேசி மாலை – 750ரூபா
29-01- சஷ்டி பூஜை குரு.தெட்சணை – 1,000ரூபா
29-01- சஷ்டி பிரசாதம் – 2,250ரூபா
29-01- சஷ்டி அபிஷேக செலவு – 800ரூபா
30-01- கார்த்திகை குரு.தெட்சணை – 3,000ரூபா
30-01- உதவி ஐயர் தெட்சணை – 3,000ரூபா
30-01- கார்த்திகை பிரசாதம் – 2,250ரூபா
30-01- கார்த்திகை அபி.பழவகை- 2,700ரூபா
30-01- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர்  – 2,800ரூபா
30-01- அன்னதான படையல் – 3,100ரூபா
30-01- உற்சவ சாத்துப்படி – 6,000ரூபா
30-01- படிப்புக் காசு – 1,000ரூபா
30-01- மிருதங்கம் – இராஜேந்திரம் – 500ரூபா
31-01- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை – 2,000ரூபா
31-01- மாதத்திற்குரிய பால் – 2,000ரூபா
31-01- மாதத்திற்குரிய மாலை – 13,500ரூபா
31-01- அபிஷேக சாமான்கள் 10,740ரூபா
31-01- தேங்காய் எண்ணெய் – 7,500ரூபா
31-01- கற்பூரம் – 6,000ரூபா
31-01- நித்தியபூஜை வெற்றிலை பழம் – 12,400ரூபா
31-01- மின்சார கட்டணம் -கோவில் – 10,660ரூபா
31-01- மின் கட்டணம் – மடம் – 1,650ரூபா
31-01- ஒலி வாங்கி வயர் – 570ரூபா
31-01- மின்சார பல்ப் – 3 –  6,000ரூபா
31-01- மாங்காய் பூட்டு – மடம் – 1,000ரூபா
31-01- விறகு சங்கர் – 5,000ரூபா
31-01- தேர் கொட்டகை திருத்தம்- சங்கர் – 1,000ரூபா
31-01- குருக்கள் சம்பளம் – 30,000ரூபா
31-01-கிளார்க் சம்பளம் – 20,000ரூபா
31-01- காவலாளர் சம்பளம் – 5,000ரூபா
2023 ஜனவரி மாத மொத்தச் செலவு- 429,850ரூபா

2023 ஜனவரி மாத மொத்த வரவு  – 722,820 ரூபா
2023 ஜனவரி மாத மொத்தச் செலவு- 429,850 ரூபா

2023 ஜனவரி மாத முடிவில் கையிருப்பு – 292,970 ரூபா

முருகையா மெய்யடியார்களே!
2023ம் ஆண்டிற்குரிய ஜனவரி மாதக் கணக்கறிக்கையை தற்போது வெளியிட்டுள்ளோம். இக்கணக்கறிக்கையில் ஏதும் தவறுகள் மற்றும் சந்தேகங்கள் காணப்படுமிடத்து உடனடியாக நிர்வாக சபை பொருளாளருடன் தொடர்பு கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

நிர்வாக சபையினர்