நவம்பர் மாத வரவு செலவு அறிக்கை – 2022

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தின் 2022ம் ஆண்டு நவம்பர் மாத வரவு செலவு அறிக்கையை வெளியிடுகின்றோம் என்பதை அடியார்களுக்கு அறியத்தருகின்றோம்.

வரவு
அக்டோபர் மாத கையிருப்பு –  285,239ரூபா
01-11- க.பரமேஸ்வரி-லண்டன்- நித்.பூஜை- 25,000ரூபா
01-11- சு.சக்திவேல்- லண்டன்- நன்கொடை – 1,000ரூபா
01-11- ம.பிரிவன்,ம.பவிர்னா-அவுஸ்.-காளிஅபி.-8,000ரூபா
04-11- சி.மயில்வாகனம்-பரு.- வெள்ளி அபி.அன்.- 40,000ரூபா
04-11- இ.பத்மநாதன்-நா.கிழக்கு-பிர.பூஜை- 2,000ரூபா
04-11- ர.விதுஸ்-லண்டன்- காளி வடைதேசி மாலை- 800ரூபா
05-11- ஆ.சுந்தரலிங்கம்-லண்டன்- எள்தீபம்- 240ரூபா
08-11- பா.தர்சிகா-லண்டன்-காளிஅபிஷேகம்- 8,000ரூபா
09-11- ந.செல்வராசா-நா.கிழக்கு- கார்த்திகை- 30,000ரூபா
11-11- மா.அருமைலிங்கம்-நா.கிழ.-வெள்ளி அபி.அன்.-40,000ரூபா
11-11- ந.கனகம்மா-நா.மேற்.- காளி வடைதேசி மாலை- 800ரூபா
11-11- ந.கனகம்மா-நா.மேற்கு- பிரசாத பூஜை- 2,500ரூபா
11-11- ஆ.மயில்வாகனம்- அவுஸ்.- பிர.பூஜை – 5,000ரூபா
12-11- பா.இலட்சுமி- லண்டன்- பிற.நாள் பிர.பூஜை- 2,000ரூபா
12-11- பா.இலட்சுமி- லண்டன்- பிற.நாள் நன்கொடை- 1,000ரூபா
12-11- லியோ கோகுலன்- லண்டன்- பிர.பூஜை – 3,000ரூபா
13-11- த.தர்மிதா -சுவிஸ்- பிற.நாள் பிர.பூஜை – 2,000ரூபா
13-11- த.தர்மிதா- சுவிஸ்- பிற.நாள் நன்கொடை- 1,000ரூபா
15-11- த.தர்மிதா- சுவிஸ்- காளி அபிஷேகம்- 8,000ரூபா
18-11- ந.நகுலேஸ்வரன்-லண்.- வெள்ளி அபி.அன்.- 40,000ரூபா
18-11- ந.நேகா – லண்டன்- காளி வடை தேசி மாலை- 800ரூபா
18-11- லிங்கம் – நா.மேற்கு – பிரசாத பூஜை- 2,000ரூபா
18-11- கேதீஸ் – நா.கிழக்கு- பிரசாத பூஜை – 2,000ரூபா
18-11- நா.நேசரத்தினம்- கனடா- அமுது பூஜை- 1,000ரூபா
22-11- த.சுகிர்தன்- பிரான்ஸ்- விஷேட அபி.அன்ன.- 41,000ரூபா
22-11- பா.இலட்சுமி- லண்டன்- காளி அபிஷேகம்- 8,000ரூபா
22-11- இ.அன்பரசன்- லண்டன்- பிற.நாள் பிர.பூஜை- 2,000ரூபா
22-11- இ.அன்பரசன்- லண்டன்- பிற.நாள் நன்கொடை- 1,000ரூபா
25-11- ரமேஸ் இராசநாயகம- அவு.- வெள்ளி அபி.அன்- 40,000ரூபா
25-11- ந.நாராயணன்- லண்.- காளி வடைதேசி மாலை- 800ரூபா
29-11- இ.அன்பரசன்- லண்டன்- காளி அபிஷேகம்- 8,000ரூபா
30-11- உ.சஞ்சனா- கொழும்பு- சஷ்டி வி.பூஜை- 5,000ரூபா
30-11- அர்ச்சனை சிட்டை விற்பனை – 2,300ரூபா
நவம்பர் மாத மொத்த வரவு – 619,480ரூபா

செலவு
01-11- காளி அபி.குரு.தெட்சணை – 1,000ரூபா
01-11- அபிஷேக பிரசாதம் – 1,800ரூபா
01-11- அபிஷேக செலவு – 1,100ரூபா
04-11- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை- 2,000ரூபா
04-11- உதவி ஐயர் தெட்சணை – 1,500ரூபா
04-11- அபிஷேக பிரசாதம்- 2,250ரூபா
04-11- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர்- 3,300ரூபா
04-11- அபிஷேக பழவகை – 2,800ரூபா
04-11- வெள்ளி அன்னதானம் – 21,400ரூபா
04-11- காளி வடை தேசி மாலை- 800ரூபா
05-11- பிரசாத பூஜை (பத்மநாதன்) – 1,800ரூபா
08-11- காளி அபி.குரு.தெட்சணை- 1,000ரூபா
08-11- அபிஷேக பிரசாதம் – 1,800ரூபா
08-11- அபிஷேக செலவு – 1,150ரூபா
09-11- கார்த்திகை குரு.தெட்சணை – 3,000ரூபா
09-11- உதவி ஐயர் தெட்சணை – 2,500ரூபா
09-11- கார்த்திகை பிரசாதம் – 2,250ரூபா
09-11- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர்- 3,700ரூபா
09-11- அபிஷேக பழவகை – 2,700ரூபா
09-11- உற்சவ சாத்துப்படி – 6,000ரூபா
09-11- படிப்புக்காரரர் செலவு – 500ரூபா
09-11- படிப்புக்காரர் சாப்பாடு- 3,200ரூபா
09-11- மிருதங்கம் இராஜேந்திரம்- 500ரூபா
11-11- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை- 2,000ரூபா
11-11- உதவி ஐயர் தெட்சணை – 1,500ரூபா
11-11- அபிஷேக பிரசாதம் – 2,250ரூபா
11-11- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் – 3,250ரூபா
11-11- அபிஷேக பழவகை – 2,700ரூபா
11-11- வெள்ளி அன்னதானம் – 22,100ரூபா
11-11- காளி வடை தேசி மாலை – 800ரூபா
11-11- பிரசாத பூஜை (மயில்வாகனம்) – 4,500ரூபா
11-11- பிரசாத பூஜை (கனகம்மா) – 2,250ரூபா
12-11- பிரசாத பூஜை (இலட்சுமி) – 1,800ரூபா
12-11- பிரசாத பூஜை (லியோ கோகுலன்)- 2,700ரூபா
13-11- பிரசாத பூஜை (தர்மிதா) – 1,800ரூபா
15-11- காளி அபி.குரு.தெட்சணை- 1,000ரூபா
15-11- அபிஷேக பிரசாதம் – 1,800ரூபா
15-11- அபிஷேக செலவு – 1,200ரூபா
18-11- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை- 2,000ரூபா
18-11- உதவி ஐயர் தெட்சணை – 1,500ரூபா
18-11- அபிஷேக பிரசாதம் – 2,250ரூபா
18-11- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் – 3,100ரூபா
18-11- அபிஷேக பழவகை – 2,700ரூபா
18-11- வெள்ளி அன்னதானம் – 22,050ரூபா
18-11- காளி வடை தேசி மாலை – 800ரூபா
18-11- பிரசாத பூஜை( லிங்கம்) – 1,800ரூபா
18-11- பிரசாத பூஜை (கேதீஸ்) – 1,800ரூபா
18-11- அமுது பூஜை (நேசரத்தினம்)- 900ரூபா
22-11- விஷேட அபி.குரு.தெட்சணை- 2,000ரூபா
22-11- உதவி ஐயர் தெட்சணை – 1,500ரூபா
22-11- அபிஷேக பிரசாதம் 2,250ரூபா
22-11- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர்- 3,250ரூபா
22-11- அபிஷேக பழவகை – 2,400ரூபா
22-11- விஷேட அன்னதானம் – 23,500ரூபா
22-11- காளி அபி.குரு.தெட்சணை- 1,000ரூபா
22-11- அபிஷேக பிரசாதம் – 1,800ரூபா
22-11- அபிஷேக செலவு – 1,250ரூபா
22-11- பிரசாத பூஜை (அன்பரசன்) – 1,800ரூபா
25-11- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை- 2,000ரூபா
25-11- உதவி ஐயர் தெட்சணை – 1,500ரூபா
25-11- அபிஷேக பிரசாதம் – 2,250ரூபா
25-11- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர்- 3,300ரூபா
25-11- அபிஷேக பழவகை – 2,650ரூபா
25-11- வெள்ளி அன்னதானம் – 22,100ரூபா
25-11- காளி வடை தேசி மாலை – 800ரூபா
29-11- காளி அபி.குரு.தெட்சணை – 1,000ரூபா
29-11- அபிஷேக பிரசாதம் – 1,800ரூபா
29-11- அபிஷேக செலவு- 1,250ரூபா
30-11- சஷ்டி பூஜை குரு.தெட்சணை- 1,000ரூபா
30-11- சஷ்டி பிரசாதம்- 2,250ரூபா
30-11- அபிஷேக செலவு – 500ரூபா
30-11- சந்தனக்காப்பு – 400ரூபா
30-11- மாதத்திற்குரிய பால் – 1,600ரூபா
30-11- மாதத்திற்குரிய மாலை – 9,000ரூபா
30-11- அபிஷேக சாமான்கள்- 9,630ரூபா
30-11- நித்திய பூஜை வெற்றிலை பழம் – 7,550ரூபா
30-11- கற்பூரம் – 4,000ரூபா
30-11- தேங்காய் எண்ணெய் – 3,000ரூபா
30-11- மின்சார கட்டணம்- கோவில் -9,300ரூபா
30-11- மின்சார கட்டணம்- மடம் – 1,460ரூபா
30-11- விறகு – சங்கர்- 5,000ரூபா
30-11- ஜெனரேற்றர் திருத்தம்- 5,000ரூபா
30-11- குருக்கள் சம்பளம்- 25,000ரூபா
30-11- கிளார்க் சம்பளம்- 20,000ரூபா
30-11- காவலாளர் சம்பளம் – 5,000ரூபா
நவம்பர் மாத மொத்தச் செலவு – 347,690ரூபா

2022 நவம்பர் மாத மொத்த வரவு  – 619,480 ரூபா
2022 நவம்பர் மாத மொத்தச் செலவு- 347,690 ரூபா

2022 நவம்பர் மாத முடிவில் கையிருப்பு – 271,790 ரூபா

முருகையா மெய்யடியார்களே!
2022ம் ஆண்டிற்குரிய நவம்பர் மாதக் கணக்கறிக்கையை தற்போது வெளியிட்டுள்ளோம். இக்கணக்கறிக்கையில் ஏதும் தவறுகள் மற்றும் சந்தேகங்கள் காணப்படுமிடத்து உடனடியாக நிர்வாக சபை பொருளாளருடன் தொடர்பு கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

நிர்வாக சபையினர்