மே மாத வரவு செலவு அறிக்கை – 2022

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தின் 2022- மே மாத வரவு செலவு அறிக்கையை வெளியிடுகின்றோம் என்பதனை எம்பெருமான் அடியார் பெருமக்களுக்கு அறியத்தருகின்றோம்.

வரவு
01-05- க.கிருஷ்ணராசா- நோர்வே  – நித்.பூஜை-                     25,000ரூபா
01-05- சு.சக்திவேல்- லண்டன்- நன்கொடை-                            1,000ரூபா
01-05- பா.கபிசன் – லண்டன்- பிற.நாள் பிர.பூஜை-                   1,000ரூபா
01-05- பா.கபிசன்- லண்டன்- பிற.நாள் நன்கொடை-               1,000ரூபா
02-05- த.சுபேந்திரன்- நா.கிழக்கு- கார்த்திகை உற்ச.-            25,000ரூபா
03-05- நா.ஹரிசன் -லண்.- காளி விஷேட பூஜை –                   2,000ரூபா
03-05- க.சிவபாதம்- கொடிகாமம்- பிர.பூஜை-                            1,000ரூபா
03-05- சாயி ஜனனி -அல்வாய் பிர.பூஜை-                                  1,000ரூபா
05-05- த.வதனராசா- நா.கிழக்கு- பிர.பூஜை-                              2,000ரூபா
06-05- நா.ஹரிசன்- லண்.- வெள்ளி அபி.அன்ன.-                   33,000ரூபா
06-05- நிறோசா மதிவதனன்- நோர்வே- ஷஷ்டி பூஜை-          5,000ரூபா
06-05- த.வதனராசா- நா.கிழக்கு- பிர.பூஜை-                               2,000ரூபா
06-05- நா.ஹரிசன் -லண்.- காளி வடைதேசி மாலை-                800ரூபா
07-05- ஆ.சுந்தரலிங்கம்- நா.கிழக்கு- எள்தீபம்-                             240ரூபா
08-05- கணன் ஹோம்ஸ்- அவுஸ்- பிர.பூஜை –                          5,000ரூபா
10-05- சி.கௌதமன்- லண்.- காளி விஷேட பூஜை-                   2,000ரூபா
13-05- சு.சஞ்சயன்- லண்டன்- பிற.நாள் பிர.பூஜை-                   2,000ரூபா
13-05- சு.சஞ்சயன்- லண்டன்- பிற.நாள் நன்கொடை-              1,000ரூபா
13-05- சு.நாகலட்சுமி- நா.கிழக்கு- வெள்ளி அபி.அன்ன-        32,000ரூபா
13-05- நா.சுஜாதா- லண்டன்- காளி வடைதேசி மாலை-             800ரூபா
14-05- சு.சஞ்சயன் – லண்டன்- வைகாசி விசாக உற்ச.-         25,000ரூபா
14-05- ஆ.சுந்தரலிங்கம்- நா.கிழக்கு- எள்தீபம்-                             240ரூபா
15-05- தீபராஜ் சர்வேஸ்- கனடா- விஷேட அபி.அன்ன-        33,000ரூபா
15-05- அ.ராதிகா- நா.கிழக்கு- பிர.பூஜை-                                     2,000ரூபா
17-05- பா.கபிசன்- லண்டன்- காளி உரு.அபிஷேகம்-               7,000ரூபா
17-05- சி.தமயந்தி- அவுஸ்.- பிரசாத பூஜை –                              2,000ரூபா
20-05- க.செல்லாச்சி- நா.மேற்கு- வெள்ளி அபி.அன்ன.-       32,000ரூபா
20-05- ந.நாராயணன்- லண்.- காளி வடைதேசி மாலை-            800ரூபா
24-05- ர.காயத்திரி – லண்டன்- காளி விஷேட பூஜை-              2,000ரூபா
26-05- செ.அருண்மதி – நா.கிழக்கு- பிர.பூஜை –                          3,000ரூபா
26-05- தபோதினி – நா.மேற்கு- நெய் தீபம்-                                     100ரூபா
27-05- சி.சிவஞானசுந்தரம்- லண்.- வெள்ளி அபி.அன்ன-      32,000ரூபா
27-05- ஏ.செல்வராசா- லண்டன்- பிரசாத பூஜை –                    10,000ரூபா
27-05- ந.நாராயணன்- லண்டன்- காளி வடைதேசி மாலை-      800ரூபா
27-05- இ.பத்மநாதன்- நா.கிழக்கு- நெய் தீபம்-                               150ரூபா
28-05- அ.திருவருள் – லண்டன்- பிரசாத பூஜை –                       2,000ரூபா
28-05- ஆ.சுந்தரலிங்கம் – நா.கிழக்கு – எள் தீபம்-                          240ரூபா
29-05- சி.அகலிகா – பருத்தித்துறை- கார்த்திகை உற்சவம்- 25,000ரூபா
30-05- ந.செல்வராசா – நா.கிழக்கு – அமுது பூஜை –                     500ரூபா
31-05- கோ.கார்த்திகா – லண்டன்- காளி விஷேட பூஜை-       2,000ரூபா
மே மாத மொத்த வரவு – 322,670ரூபா
2022- மணவாளக்கோல விழா முடிவில் கையிருப்பு- 87,484ரூபா
2022 மே மாத  மொத்த வரவு – 322,670 + 87,484 = 410,154ரூபா

செலவு
01-05- பிரசாத பூஜை (கபிசன்)  –                          900ரூபா
01-05- பிரசாத பூஜை – (தேர் பவளக்கால்)-     1,800ரூபா
02-05- கார்த்திகை உற். குரு.தெட்சணை-      3,000ரூபா
02-05- கார்த்திகை பிரசாதம் –                           1,800ரூபா
02-05- கார்த்திகை அபி.பழவகை-                   2,300ரூபா
02-05- கார்த்திகை அபி.தேங்- இளநீர்-            3,150ரூபா
02-05- கார்த்திகை உற்சவ சாத்துப்படி-          5,000ரூபா
02-05- படிப்புக்காரர் சாப்பாடு-                          1,220ரூபா
02-05- உதவி ஐயர் தெட்சணை-                      2,000ரூபா
02-05- மிருதங்கம்(இராசேந்திரம்)-                    500ரூபா
03-05- செவ்வாய் காளி விஷேட பூஜை-       1,500ரூபா
03-05- பிரசாத பூஜை (சிவபாதம்)-                      900ரூபா
03-05- பிரசாத பூஜை (சாயி ஜனனி) –                900ரூபா
05-05- பிரசாத பூஜை (வதனராசா) –                1,800ரூபா
06-05- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை –          2,000ரூபா
06-05- அபிஷேக பிரசாதம் –                             1,800ரூபா
06-05- அபிஷேக பழவகை –                             1,890ரூபா
06-05- அபிஷேக தேங்.இளநீர் –                       2,850ரூபா
06-05- வெள்ளி அன்னதானம் –                      21,000ரூபா
06-05- உதவி ஐயர் தெட்சணை-                      1,500ரூபா
06-05- காளி வடைதேசி மாலை –                      750ரூபா
06-05- ஷஷ்டி விரத குரு.தெட்சணை-          1,000ரூபா
06-05- பால, இளநீர்  –                                            300ரூபா
06-05- சந்தனம் –                                                    400ரூபா
06-05- ஷஷ்டி விரத பிரசாதம்-                       1,800ரூபா
06-05- பிரசாத பூஜை (வதனராசா) –               1,800ரூபா
08-05- பிரசாத பூஜை (கணன் ஹோம்ஸ்)  – 4,500ரூபா
10-05- செவ்வாய் காளி விஷேட பூஜை-       1,500ரூபா
13-05- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை –          2,000ரூபா
13-05- அபிஷேக பிரசாதம்-                              1,800ரூபா
13-05- அபிஷேக பழவகை –                             1,880ரூபா
13-05- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர்-               2,850ரூபா
13-05- வெள்ளி அன்னதானம்-                      17,000ரூபா
13-05- உதவி ஐயர் தெட்சணை –                    1,500ரூபா
13-05- பிரசாத பூஜை (சஞ்சயன்) –                  1,800ரூபா
13-05- காளி வடை தேசி மாலை –                     750ரூபா
15-05- விஷேட அபி.குரு.தெட்சணை-          2,000ரூபா
15-05- அபிஷேக பிரசாதம் –                             1,800ரூபா
15-05- அபிஷேக பழவகை –                             2,120ரூபா
15-05- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர்-                2,850ரூபா
15-05- அன்னதானம் –                                       21,200ரூபா
15-05- உதவி ஐயர் தெட்சணை –                     1,500ரூபா
16-05- வைகாசி விசாக குரு.தெட்சணை-     3,000ரூபா
16-05- அபிஷேக பிரசாதம் –                             1,800ரூபா
16-05- அபிஷேக பழவகை –                             2,350ரூபா
16-05- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் –              3,150ரூபா
16-05- விசாக உற்சவ சாத்துப்படி –                5,000ரூபா
16-05- உதவி ஐயர் தெட்சணை –                     2,000ரூபா
16-05- மிருதங்கம் (இராசேந்திரம்) –                  500ரூபா
17-05- காளி அபி.குரு.தெட்சணை-                1,000ரூபா
17-05- அபிஷேக பிரசாதம் –                            1,800ரூபா
17-05- அபிஷேக பழவகை-                            1,050ரூபா
17-05- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர்-                 600ரூபா
17-05- பிரசாத பூஜை (தமயந்தி) –                  1,800ரூபா
20-05- வெள்ளி அபி. குரு.தெட்சணை-        2,000ரூபா
20-05- அபிஷேக பிரசாதம் –                           1,800ரூபா
20-05- அபிஷேக பழவகை –                           2,020ரூபா
20-05- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர்-             2,850ரூபா
20-05- வெள்ளி அன்னதானம்-                    20,645ரூபா
20-05- உதவி ஐயர் தெட்சணை –                  1,500ரூபா
20-05- காளி வடை தேசி மாலை –                  750ரூபா
24-05- செவ்வாய் காளி விஷேட பூஜை –   1,500ரூபா
26-05- பிரசாத பூஜை (அருண்மதி) –             2,700ரூபா
27-05- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை-        2,000ரூபா
27-05- அபிஷேக பிரசாதம்-                           1,800ரூபா
27-05- அபிஷேக பழவகை –                          1,890ரூபா
27-05- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர்-            2,850ரூபா
27-05- வெள்ளி அன்னதானம்-                   21,100ரூபா
27-05- உதவி ஐயர் தெட்சணை-                  1,500ரூபா
27-05- காளி வடை தேசி மாலை –                 750ரூபா
27-05- பிரசாத பூஜை (செல்வராசா) –         9,000ரூபா
28-05- பிரசாத பூஜை (திருவருள்) –            1,800ரூபா
29-05- கார்த்திகை  குரு.தெட்சணை-        3,000ரூபா
29-05- கார்த்திகை பிரசாதம் –                      1,800ரூபா
29-05- அபிஷேக பழவகை –                         2,000ரூபா
29-05- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் –          3,150ரூபா
29-05- உற்சவ சாத்துப்படி –                          5,000ரூபா
29-05- படிப்புக்காரர் சாப்பாடு –                    1,120ரூபா
29-05- உதவி ஐயர் தெட்சணை –                2,000ரூபா
29-05- மிருதங்கம் (இராசேந்திரம்) –             500ரூபா
30-05- அமுது பூஜை (செல்வராசா) –            450ரூபா
31-05- செவ்வாய் காளி வி பூஜை –            1,500ரூபா
31-05- மாதத்திற்குரிய பால் –                     1,400ரூபா
31-05- மாதத்திற்குரிய மாலை –                7,500ரூபா
31-05- தினசரி வெற்றிலை பழம் –             6,850ரூபா
31-05- கற்பூரம் –                                             3,000ரூபா
31-05- தேங்காய் எண்ணெய் –                    6,000ரூபா
31-05- அபிஷேக சாமான்கள் –                 12,180ரூபா
31-05- விறகு –                                                5,000ரூபா
31-05- மின்சார கட்டணம் –                         8,500ரூபா
31-05- குருக்கள் மாத சம்பளம் –                25,000ரூபா
31-05- கிளார்க் மாத சம்பளம் –                  20,000ரூபா
31-05- காவலாளர் மாத சம்பளம் –            5,000ரூபா
2022 – மே மாத மொத்தச் செலவு- – 354,365ரூபா

2022 மே மாத மொத்த வரவு  – 410,154ரூபா
2022 மே மாத மொத்தச் செலவு- 354,365ரூபா

2022 மே மாத முடிவில் கையிருப்பு – 55,789ரூபா

முருகையா மெய்யடியார்களே!
2022ம் ஆண்டிற்குரிய மே மாதக் கணக்கறிக்கையை தற்போது வெளியிட்டுள்ளோம். இக்கணக்கறிக்கையில் ஏதும் தவறுகள் மற்றும் சந்தேகங்கள் காணப்படுமிடத்து உடனடியாக நிர்வாக சபை பொருளாளருடன் தொடர்பு கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

நிர்வாக சபையினர்