பெப்ரவரி மாத வரவு செலவு அறிக்கை- 2022

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தின் 2022–பெப்ரவரி மாத வரவு – செலவு அறிக்கையை வெளியிடுகின்றோம் என்பதனை எம்பெருமான் அடியார் பெருமக்களுக்கு அறியத் தருகின்றோம்.

வரவு
ஜனவரி மாத முடிவில் கையிருப்பு –                                     400,355 ரூபா
01-02- வீ.இராசசிங்கம்- நோர்வேல- நித்திய பூஜை-                 25,000 ரூபா
01-02- சு.சக்திவேல் – லண்டன்- நன்கொடை  –                            1,000 ரூபா
01-02- நா.நாகேந்திர குருக்கள்- கரணவாய்- காளி வி.பூஜை-   2,000 ரூபா
04-02- க.வள்ளிப்பிள்ளை – அவுஸ்.- வெள்ளி அபி.அன்ன-     27,000 ரூபா
04-02- கு.சுபகுமார் – கனடா- விஷேட அன்னதானம்-              17,000 ரூபா
04-02- நா.சுஜாதா- லண்டன்- காளி வடை தேசி மாலை-             800 ரூபா
06-02- சி.ரவிசங்கர்- அவுஸ்.- பிரசாத பூஜை –                             2,000 ரூபா
06-02- ஆ.நவரத்தினசாமி- நா.மேற்கு- ஷஷ்டி வி.பூஜை-        5,000 ரூபா
08-02- க.மயூரன்- அவுஸ்.- காளி வி.பூஜை –                                2,000 ரூபா
09-02- ஆ.மயில்வாகனம்- அவுஸ்.- கார்த்திகை உற்சவம்-   25,000 ரூபா
09-02- தீ.சுரபி – கனடா- விசேட அபி.அன்னதானம்-                27,000 ரூபா
10-02- ஆ.சுந்தரலிங்கம்- லண்டன்- பிறந்தநாள் பிர.பூஜை-    1,000 ரூபா
10-02- ஆ.சுந்தரலிங்கம்- லண்டன்- பிற.நாள் நன்கொடை-    1,000 ரூபா
11-02- சு.சஞ்சயன் – லண்டன் வெள்ளி அபி.அன்ன. – .           27,000 ரூபா
11-02- நா.ஹரிசன் – லண்டன்- காளி வடை தேசி மாலை-        800 ரூபா
11-02- கார்த்திகா கோகுலன்- லண்டன்-  மாசிமகம் –               7,000 ரூபா
11-02- கார்த்திகா கோகுலன்- லண்டன்- பிர.பூஜை –                1,000 ரூபா
11-02- குருக்கள் வாசஸ்தல அடிக்கல்- பிரசாத பூஜை-          2,000 ரூபா
15-02- அனித்தா மதிராஜ்- நோர்வே- நடேசரபிஷேகம்-          7,000 ரூபா
15-02- கோ.வாசுகி- லண்டன்- காளி வி.பூஜை –                        2,000 ரூபா
18-02- சி.செல்லையா- அவுஸ்.- வெள்ளி அபி.அன்ன.-        32,000 ரூபா
18-02- சி.உதயசங்கர்- கொழும்பு- விஷேட அன்னதானம்-  23,000 ரூபா
18-02- சி.உதயசங்கர்- கொழும்பு- பிரசாத பூஜை –                   2,000 ரூபா
18-02- சி.உதயசங்கர் – கொழும்பு வடைமாலை –                   1,000 ரூபா
18-02- சி.உதயசங்கர்- கொழும்பு- நெய்தீபம் –                             420 ரூபா
18-02- ந.கனகம்மா- நா.மேற்கு- நெய்தீபம் –                                  60 ரூபா
18-02- ர.விதுஸ்- லண்டன்- காளி வடை தேசி மாலை –          800 ரூபா
22-02- சி.சுதர்சனன்- லண்டன்- காளி வி.பூஜை –                    2,000 ரூபா
23-02- த.சாந்தினி – நாகர்.கிழக்கு- பிரசாத பூஜை-                  1,000 ரூபா
25-02- வீ.சிவானந்தராசா- லண்.- வெள்ளி அபி.அன்ன-      32,000 ரூபா
25-02- ந.நகுலேஸ்வரன்- லண்.- காளி வடை தேசி மாலை – 800 ரூபா
27-02- அ.அம்மன்கிளி – நா.கிழக்கு- வி.அன்னதானம்-        20,000 ரூபா
27-02- அ.அம்மன்கிளி- நா.கிழக்கு- பிரசாத பூஜை –               2,000 ரூபா
28-02- ஆ.மயில்வாகனம்- அவுஸ்.- பிரசாத பூஜை-              4,000 ரூபா
பெப்ரவரி மாத மொத்த வரவு –                                 704,035 ரூபா

செலவு
01-02- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை –              1,500 ரூபா
04-02- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை-        2,000 ரூபா
04-02- அபிஷேக பிரசாதம் –                          1,800 ரூபா
04-02- அபிஷேக பழவகை –                          1,650 ரூபா
04-02- அபிஷேக தேங்காய்- இளநீர்-            2,600 ரூபா
04-02- வெள்ளி- வி. அன்னதானம் –           28,750 ரூபா
04-02- பிரசாத பூஜை – வி.அன்னதானம்-   1,800 ரூபா
04-02- உதவி ஐயர் தெட்சணை –                  1,500 ரூபா
04-02- காளி வடை தேவி மாலை –                 560 ரூபா
06-02- ஷஷ்டி பூஜை குரு.தெட்சணை-       1,000 ரூபா
06-02- ஷஷ்டி பிரசாதம் –                                1,800 ரூபா
06-02- பால் பழவகை, இளநீர் –                         500 ரூபா
06-02-  சந்தனக்காப்பு  –                                       400 ரூபா
06-02- பிரசாத பூஜை – ரவிசங்கர் –                1,800 ரூபா
08-02- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை –                1,500 ரூபா
09-02- கார்த்திகை குரு.தெட்சணை-             3,000 ரூபா
09-02- கார்த்திகை பிரசாதம்-                          1,800 ரூபா
09-02- அபிஷேக பழவகை –                            1,950 ரூபா
09-02- அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர்-            2,900 ரூபா
09-02- சாத்துப்படி அலங்காரம் –                    5,000 ரூபா
09-02- விஷேட அன்னதானம்                      17,320 ரூபா
09-02- பிரசாத பூஜை – வி.அன்னதானம் –    1,800 ரூபா
09-02- உதவி ஐயர் தெட்சணை –                    2,000 ரூபா
10-02- பிரசாத பூஜை- சுந்தரலிங்கம்-                900 ரூபா
11-02- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை-           2,000 ரூபா
11-02- அபிஷேக பிரசாதம் –                             1,800 ரூபா
11-02- அபிஷேக பழவகை –                             1,820 ரூபா
11-02- அபிஷேக தேங்காய்- இளநீர்-              2,600 ரூபா
11-02- வெள்ளி அன்னதானம் –                      15,000 ரூபா
11-02- உதவி ஐயர் தெட்சணை –                     1,500 ரூபா
11-02- காளி வடை தேசி மாலை –                     560 ரூபா
11-02- பிர.பூஜை – கார்த்திகா கோகுலன்-        900 ரூபா
11-02- பிரசாத பூஜை- குரு.வாச. அடிக்கல்- 1,800 ரூபா
15-02- நடேசரபிஷேக குரு.தெட்சணை-      1,000 ரூபா
15-02- அபிஷேக பிரசாதம் –                            1,800 ரூபா
15-02- அபிஷேக பழவகை –                               950 ரூபா
15-02- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர்-                 700 ரூபா
15-02- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை –                1,500 ரூபா
17-02- மாசிமகம் குரு.தெட்சணை-               1,000 ரூபா
17-02- அபிஷேக பிரசாதம் –                            1,800 ரூபா
17-02- அபிஷேக பழவகை –                            1,050 ரூபா
17-02- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர்-                 650 ரூபா
18-02- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை-         2,000 ரூபா
18-02- அபிஷேக பிரசாதம் –                           1,800 ரூபா
18-02- அபிஷேக பழவகை –                           1,930 ரூபா
18-02- அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர் –           2,600 ரூபா
18-02- வெள்ளி – வி.அன்னதானம் –             38,000 ரூபா
18-02- காளி வடை தேசி மாலை –                    570 ரூபா
18-02- பிரசாத பூஜை – உதயசங்கர் –             1,800 ரூபா
18-02- வடை மாலை – உதயசங்கர் –               900 ரூபா
18-02- பிரசாத பூஜை – மயில்வாகனம் –      3,600 ரூபா
18-02- உதவி ஐயர் தெட்சணை –                   1,500 ரூபா
22-02- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை –                1,500 ரூபா
25-02- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை-          2,000 ரூபா
25-02- அபிஷேக பிரசாதம் –                            1,800 ரூபா
25-02- அபிஷேக பழவகை –                            1,730 ரூபா
25-02- அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர் –           2,600 ரூபா
25-02- வெள்ளி அன்னதானம் –                     16,200 ரூபா
25-02- உதவி ஐயர் தெட்சணை –                    1,500 ரூபா
25-02- காளி வடை தேசி மாலை –                     570 ரூபா
27-02- விஷேட அன்னதானம் –                     18,250 ரூபா
27-02- பிரசாத பூஜை- அம்மன்கிளி –              1,800 ரூபா
27-02- பிரசாத பூஜை – சாந்தினி –                       900 ரூபா
28-02- பால் அபிஷேகத்திற்கு –                       1,180 ரூபா
28-02- மாலை வாங்கியது –                             7,500 ரூபா
28-02- விறகு வாங்கியது –                               3,000 ரூபா
28-02- தினரி வெற்றிலை பழம் –                    5,150 ரூபா
28-02- அபிஷேக சாமான்கள் –                        9,450 ரூபா
28-02- தேங்காய் எண்ணெய் –                         5,000 ரூபா
28-02- மின்சார கட்டணம்  –                             2,600 ரூபா
28-02- பிரதம குருக்கள் சம்பளம்-                25,000 ரூபா
28-02- கருமபீட அலுவலர் சம்பளம்-          20,000 ரூபா
28-02- ஆலய காவலாளர் சம்பளம் –             5,000 ரூபா
பெப்ரவரி மாத மொத்தச் செலவு- 311,690 ரூபா

2022- பெப்ரவரி மாத மொத்த வரவு – 704,035 ரூபா
2022- பெப்ரவரி மாத மொத்தச் செலவு –311,690 ரூபா

2022 – பெப்ரவரி மாத முடிவில் கையிருப்பு – 392,345 ரூபா

முருகையா மெய்யடியார்களே!
2022ம் ஆண்டிற்குரிய பெப்ரவரி மாதக் கணக்கறிக்கையை தற்போது வெளியிட்டுள்ளோம். இக்கணக்கறிக்கையில் ஏதும் தவறுகள் மற்றும் சந்தேகங்கள் காணப்படுமிடத்து உடனடியாக நிர்வாக சபை பொருளாளருடன் தொடர்பு கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

நிர்வாக சபையினர்