மே மாத வரவு செலவு அறிக்கை – 2021

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தின் 2021–மே மாத வரவு – செலவு அறிக்கையை வெளியிடுகின்றோம் என்பதனை எம்பெருமான் அடியார் பெருமக்களுக்கு அறியத் தருகின்றோம்.

வரவு
01-05- ஏப்ரல் மாதக் கையிருப்பு  –                            52,198 ரூபா
01-05- க.கிருஸ்ணராசா – நோர்வே- நித்.பூஜை –      25,000 ரூபா
01-05- சு.சக்திவேல் – லண்டன் – நன்கொடை –           1,000 ரூபா
01-05- பா.கபிசன் – லண்டன் பிற.நாள் பிர.பூஜை-      1,000 ரூபா
01-05- பா.கபிசன் – லண்டன்- நன்கொடை –                 1,000 ரூபா
04-05- க.அரியரத்தினம்- நா.கி.நடேசர் அபி.-               7,000 ரூபா
04-05- நா.ஹரிசன் – லண்டன்- காளி வி.பூஜை –         2,000 ரூபா
04-05- வி.விக்கினேஸ்வரன்- நா.கிழ.-பிர.பூஜை-       2,000 ரூபா
05-05- ந.செல்வராசா-நா.கிழ. – அமுது பூஜை –               500 ரூபா
07-05- சு.நாகலட்சுமி- நா.கி.- வெள்ளி அபி.அன்ன-  27,000 ரூபா
07-05- நா.ஹரிசன் – லண்டன்- வடை தேசி மாலை –   800 ரூபா
08-05- ஆ.அழகராசா- நா.மேற்கு- பிரசாத பூஜை-       2,000 ரூபா
08-05- ஆ.அழகராசா- நா.மே. – அன்ன. நன்கொடை- 1,000 ரூபா
11-05- சி.கௌதமன்- லண்டன்- காளி வி.பூஜை-         2,000 ரூபா
12-05- கு.குருகுலசிங்கம்- நா.கிழ.- கார்த்திகை-       25,000 ரூபா
13-05- கி.தியா – லண்டன்- ரோகிணி வளர்ந்து-           3,000 ரூபா
13-05- தி.கிருஸ்ணமூர்த்தி- லண்டன்- ரோகிணி-      3,000 ரூபா
13-05- ஆ.தங்கவேலாயுதம்- நா.கிழ.-ரோகிணி-         5,000 ரூபா
13-05- ஆ.மயில்வாகனம் குடு.-அவுஸ்-ரோகிணி-   16,000 ரூபா
13-05- க.சிவபாதசுந்தரம் குடு.-பரு.-ரோகிணி –         14,000 ரூபா
13-05- ஆ.சுந்தரலிங்கம் குடு.-லண்.-ரோகிணி-         11,000 ரூபா
13-05- ஆ.நவரத்தினசாமி குடு.-நா.மே.-ரோகிணி-   10,000 ரூபா
13-05- நா.சுந்தரலிங்கம்- அவுஸ்.-ரோகிணி –              2,000 ரூபா
13-05- நா.குமரேசு- நா.மே.- ரோகிணி –                         1,000 ரூபா
13-05- ம.சிவகுமார் – லண்டன் – ரோகிணி –                 2,000 ரூபா
13-05- சாஜி ஜனனி – அல்வாய்- ரோகிணி –                 1,000 ரூபா
13-05- ஆ.ரகு – நா.கிழக்கு – ரோகிணி –                         1,000 ரூபா
13-05- க.பானுமதி- வல்வை – ரோகிணி –                    1,000 ரூபா
13-05- ஜெ.தமிழ்ச்செல்வி – நா.கி.-ரோகிணி –             1,000 ரூபா
13-05- ஜெ.மைதிலி- நா.கிழ. -ரோகிணி –                      1,000 ரூபா
13-05- ஏ.செல்வராசா- லண்டன்- ரோகிணி-                1,000 ரூபா
13-05- ம.சிவகுகதாசன்- லண்டன்- ரோகிணி –           1,000 ரூபா
13-05- சிறில் சகானா – லண்டன்- ரோகிணி –               1,000 ரூபா
13-05- சி.ரவிசங்கர்- அவுஸ்.-ரோகிணி –                      1,000 ரூபா
13-05- அ.மீனாட்சிப்பிள்ளை- நா.மே.-ரோகிணி-        1,000 ரூபா
13-05- யோ.வள்ளிக்கொடி- நா.மே.-ரோகிணி –          1,000 ரூபா
13-05- தீ.சர்வேஸ் – கனடா- ரோகிணி –                        3,000 ரூபா
13-05- சே.கிருத்திக் – லண்டன் – ரோகிணி –                1,000 ரூபா
13-05- கா.தினேசன் – நா.மேற்கு – ரோகிணி –              1,000 ரூபா
13-05- க.அன்னலட்சுமி- நா.மேற்கு- ரோகிணி-          1,000 ரூபா
13-05- பு.கோகுலன் – லண்டன் – ரோகிணி –                1,000 ரூபா
13-05- பி.நேஹன்யா – பரு.துறை-ரோகிணி-              1,000 ரூபா
13-05- பி.அக்சரன் – பரு.துறை- ரோகிணி –                  1,000 ரூபா
13-05- வ.விசாலி – நா.கிழக்கு-ரோகிணி –                    1,000 ரூபா
13-05- ச.நிசாந்தன்- நா.கிழக்கு- ரோகிணி –                  1,000 ரூபா
13-05- க.ரகுராம் – குடத்தனை- ரோகிணி –                   1,000 ரூபா
13-05- கா.யோகலிங்கம்- நா.தேற்கு- ரோகிணி-         1,000 ரூபா
13-05- நா.புவிதாஸ்- நா.தெற்கு- ரோகிணி –                1,000 ரூபா
13-05- த.கௌதமி- நா.தெற்கு- ரோகிணி-                    1,000 ரூபா
13-05- ஏ.கணேசபிள்ளை- நா.கிழ.-ரோகிணி-              3,000 ரூபா
13-05- இ.கிரிசாந் – நா.மேற்கு- ரோகிணி –                   1,000 ரூபா
13-05- கே.மதிவதனா- நா.கிழக்கு-ரோகிணி-              1,000 ரூபா
13-05-ஆ.சாந்தி – நா.மேற்கு- ரோகிணி –                       1,000 ரூபா
13-05- ப.மாலதி – நா.கிழக்கு – ரோகிணி –                     1,000 ரூபா
13-05- அ.ராதிகா – நா.கிழக்கு- ரோகிணி –                    1,000 ரூபா
13-05- அ.பிருந்தன் – நா.கிழக்கு- ரோகிணி –                1,000 ரூபா
13-05- பா.பாலதாஸ்- நா.தெற்கு – ரோகிணி –             1,000 ரூபா
13-05- சி.வடிவேலு – நா.தெற்கு – ரோகிணி –              1,000 ரூபா
13-05- வ.நிர்மலாதேவி- நா.தெற்கு- ரோகிணி-         1,000 ரூபா
13-05- பா.சுகந்தினி – நா.தெற்கு- ரோகிணி –               1,000 ரூபா
13-05- செ.கமல்ராஜ்- சுவிஸ்- ரோகிணி –                    1,000 ரூபா
13-05- ந.செல்வராசா- நா.கிழக்கு- ரோகிணி –            1,000 ரூபா
13-05- க.சிவபாதசுந்தரம்- பரு.-பிரசாத பூஜை-          1,000 ரூபா
13-05- க.நிசாந்தன்- சுவிஸ்- பிரசாத பூஜை –              2,000 ரூபா
13-05- சு.சஞ்சயன்- லண்.- பிற.நாள் பிர.பூஜை-         1,000 ரூபா
13-05- சு.சஞ்சயன்- லண்.-பிற.நாள் நன்கொடை –    1,000 ரூபா
14-05- க.செல்லாச்சி ஞாப. வெள்ளி அபி.அன்ன-   27,000 ரூபா
14-05- ந.நேகா – லண்டன்- வடைதேசி மாலை –          800 ரூபா
15-05- தீ.சர்வேஸ்- கனடா- விஷேட அபி.அன்ன-  27,000 ரூபா
15-05- தீ.சர்வேஸ்- கனடா – வடைமாலை –               2,000 ரூபா
15-05- க.அரியரத்தினம்- நா.கிழ. மாவிளக்கு –           2,000 ரூபா
17-05- ந.செல்வராசா- நா.கிழக்கு- அமுது பூஜை-         500 ரூபா
18-05- பா.கபிசன் – லண்டன்- காளி உரு.அபி.-            7,000 ரூபா
21-05- சி.சிவஞானசுந்தரம்- லண்.வெள்ளி அபி.-     27,000 ரூபா
21-05- ர.காயத்திரி- லண்.- வடை தேசி மாலை –          800 ரூபா
25-05- சு.சஞ்சயன்- லண்.- வைகாசி விசாக உற் –   25,000 ரூபா
25-05- சி.உதயசங்கர்- கொழும்பு- பிரசாத பூஜை-      1,000 ரூபா
25-05- ர.காயத்திரி- லண்டன்- பிரசாத பூஜை –           2,000 ரூபா
25-05- மு.சிவானந்தம்- நா.கிழ.- வடைமாலை –       1,500 ரூபா
26-05- செ.அருள்மதி- நா.கிழக்கு- பிரசாத பூஜை-      2,000 ரூபா
28-05- ச.ஞானசேகர் – லண்டன் – வெள்ளி அபி-       15,000 ரூபா
28-05- நா.சுஜாதா- லண்டன் – வடைதேசி மாலை-       800 ரூபா
மே மாத மொத்த வரவு   –                                       403,898 ரூபா

செலவு
01-05- பிரசாத பூஜை  – கபிசன் –                       900 ரூபா
04-05- நடேசர் அபி.குரு.தெட்சணை-           1,000 ரூபா
04-05- அபிஷேக பிரசாதம் –                           1,800 ரூபா
04-05- அபிஷேக பழவகை –                              530 ரூபா
04-05- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர்-                 450 ரூபா
04-05- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை-                 1,500 ரூபா
04-05- பிரசாத பூஜை – விக்கினேஸ்வரன் – 1,800 ரூபா
05-05- அமுது பூஜை – செல்வராசா –                450 ரூபா
07-05- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை –         2,000 ரூபா
07-05- அபிஷேக பிரசாதம் –                            1,800 ரூபா
07-05- அபிஷேக பழவகை –                            1,160 ரூபா
07-05- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் –             2,500 ரூபா
07-05- வெள்ளி அன்னதானம் –                    12,000 ரூபா
07-05- உதவி ஐயர் தெட்சணை –                   1,500 ரூபா
07-07- காளி வடை தேசி மாலை –                    610 ரூபா
08-05- பிரசாத பூஜை – அழகராசா –                1,800 ரூபா
11-05- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை –                 1,500 ரூபா
12-05- கார்த்திகை குரு.தெட்சணை –            3,000 ரூபா
12-05- கார்த்திகை பிரசாதம் –                          1,800 ரூபா
12-05- அபிஷேக பழவகை –                            1,420 ரூபா
12-05- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் –              2,500 ரூபா
12-05- சாத்துப்படி –                                             5,000 ரூபா
12-05- பஜனைக் குழுவினர் –                              500 ரூபா
12-05- படிப்புக்காரர் சாப்பாடு –                            960 ரூபா
12-05- உதவி ஐயர் தெட்சணை –                     2,000 ரூபா
12-05- மாவிளக்குப் பூஜை –                              1,000 ரூபா
13-05- ரோகிணி அபி. குரு.தெட்சணை-        2,000 ரூபா
13-05- அபிஷேக பிரசாதம் –                             1,800 ரூபா
13-05- அபிஷேக பழவகை –                             2,650 ரூபா
13-05- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் –              2,500 ரூபா
13-05- ரோகிணி அன்னதான சாமான்-        25,660 ரூபா
13-05- உதவி ஐயர் தெட்சணை –                    1,500 ரூபா
13-05- பிரசாத பூஜை – சிவபாதசுந்தரம் –         900 ரூபா
13-05- பிரசாத பூஜை – சஞ்சயன் –                     900 ரூபா
13-05- ரோகிணி தகரப்பந்தல்  –                       5,500 ரூபா
14-05- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை –         2,000 ரூபா
14-05- அபிஷேக பிரசாதம் –                            1,800 ரூபா
14-05- அபிஷேக பழவகை –                               960 ரூபா
14-05- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் –             2,250 ரூபா
14-05- வெள்ளி அன்னதானம் –                     11,450 ரூபா
14-05- உதவி ஐயர் தெட்சணை –                    1,500 ரூபா
15-05- காளி வடை தேசி மாலை –                     570 ரூபா
15-05- விஷேட அபி.குரு.தெட்சணை-          2,000 ரூபா
15-05- அபிஷேக பிரசாதம் –                             1,800 ரூபா
15-05- அபிஷேக பழவகை –                                960 ரூபா
15-05- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் –              2,250 ரூபா
15-05- விஷேட அன்னதானம் –                     11,950 ரூபா
15-05- உதவி ஐயர் தெட்சணை –                    1,500 ரூபா
15-05- வடை மாலை – சர்வேஸ் –                  2,000 ரூபா
16-05- பிரசாத பூஜை – நிசாந்தன் –                  1,800 ரூபா
18-05- காளி உரு.அபி.குரு.தெட்சணை-       1,000 ரூபா
18-05- அபிஷேக பிரசாதம் –                             1,800 ரூபா
18-05- அபிஷேக பழவகை –                                520 ரூபா
18-05- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் –                 450 ரூபா
21-05- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை –         2,000 ரூபா
21-05- அபிஷேக பிரசாதம் –                            1,800 ரூபா
21-05- அபிஷேக பழவகை –                               950 ரூபா
21-05- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் –              1,600 ரூபா
21-05- உதவி ஐயர் தெட்சணை –                    1,500 ரூபா
21-05- காளி வடை தேசி மாலை –                     570 ரூபா
23-05- பிரசாத பூஜை – உதயசங்கர் –                 900 ரூபா
25-05- வைகாசி விசாக குரு.தெட்சணை-    3,000 ரூபா
25-05- அபிஷேக பிரசாதம் –                            1,800 ரூபா
25-05- அபிஷேக பழவகை –                               850 ரூபா
25-05- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் –              1,640 ரூபா
25-05- உதவி ஐயர் தெட்சணை –                    2,000 ரூபா
25-05- சாத்துப்படி  –                                            5,000 ரூபா
25-05- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை –                 1,500 ரூபா
25-05- வடை மாலை – சிவானந்தம் –             1,350 ரூபா
26-05- பிரசாத பூஜை – அருள்மதி –                 1,800 ரூபா
28-05- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை –          2,000 ரூபா
28-05- அபிஷேக பிரசாதம் –                             1,800 ரூபா
28-05- அபிஷேக பழவகை –                                550 ரூபா
28-05- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் –               1,680 ரூபா
28-05- படையல் அன்னதானம் –                      1,080 ரூபா
28-05- உதவி ஐயர் தெட்சணை –                      1,500 ரூபா
28-05- காளி வடை தேசி மாலை –                      650 ரூபா
31-05- தினசரி வாழைப்பழம் – வெற்றிலை- 3,600 ரூபா
31-05- பால் வாங்கிய வகையில் –                      990 ரூபா
31-05- மாலை வாங்கியது –                               6,000 ரூபா
31-05- அபிஷேக சாமான்கள் –                          7,480 ரூபா
31-05- கற்பூரம்  –                                                   2,700 ரூபா
31-05- மின்சார கட்டணம் – கோயில் –            3,110 ரூபா
31-05- மின்சார கட்டணம் – மடம் –                  3,150 ரூபா
31-05- ஒலிபெருக்கி- சீடி பிளேயர்-                  8,500 ரூபா
31-05- மின் உபகரணம் பல்ப்- நெற்-                 4,550 ரூபா
31-05- குருக்கள் மாத சம்பளம் –                     25,000 ரூபா
31-05- கருமபீட அலுவலர் சம்பளம்-             20,000 ரூபா
31-05- ஆலய  காவலாளர் சம்பளம் –              5,000 ரூபா
மே மாத மொத்தச் செலவு –                   271,050 ரூபா

2021- மே மாத மொத்த வரவு – 403,898 ரூபா
2021- மே மாத மொத்தச் செலவு – 271,050 ரூபா

2021 மே மாதக் கையிருப்பு – 132,848 ரூபா

முருகையா மெய்யடியார்களே!
2021ம் ஆண்டிற்குரிய மே மாதக் கணக்கறிக்கையை தற்போது வெளியிட்டுள்ளோம். இக்கணக்கறிக்கையில் ஏதும் தவறுகள் மற்றும் சந்தேகங்கள் காணப்படுமிடத்து உடனடியாக நிர்வாக சபை பொருளாளருடன் தொடர்பு கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

நிர்வாக சபையினர்