டிசம்பர் மாத வரவு செலவு அறிக்கை – 2020

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தின் 2020 –டிசம்பர் மாத வரவு – செலவு அறிக்கையை வெளியிடுகின்றோம் என்பதனை எம்பெருமான் அடியார் பெருமக்களுக்கு அறியத் தருகின்றோம்.

வரவுகள்
01-12-20- மு.கதிர்காமு குடும்பம்- நா.கிழ. நித்தியபூஜை-     25,000 ரூபா
01-12- சு.சக்திவேல் – லண்டன்- நன்கொடை –                            1,000 ரூபா
01-12- இ.அன்பரசன் – லண்டன் – காளி வி.பூஜை –                     2,000 ரூபா
04-12- சி.நடராசா  – வெற்.கேணி – வெள்ளி அபி.அன்ன-        25,000 ரூபா
04-12- ந.நாராயணன் – லண்.- காளி வடை தேசி மாலை-        1,000 ரூபா
08-12- சி.தெய்வானைப்பிள்ளை- பரு.- காளி வி.பூஜை-           2,000 ரூபா
09-12- சு.தர்மராசா- சுவிஸ் – பிறந்தநாள் பிர.பூஜை –               1,000 ரூபா
09-12- சு.தர்மராசா- சுவிஸ்- நன்கொடை –                                  1,000 ரூபா
11-12- தளையசிங்கம் செல்லம்மா- வெள் அபி.அன்ன-         25,000 ரூபா
11-12- சு.சஞ்சயன் – லண்டன்- காளி படிக்கட்டு அபி.-               7,000 ரூபா
11-12- சு.சஞ்சயன் – லண்டன்- பிரசாத பூஜை –                           2,000 ரூபா
11-12- ர.விதுஸ் – லண்டன்- காளி வடை தேசி மாலை-           1,000 ரூபா
15-12- சி.சுதர்சனன் – லண்டன்- காளி வி.பூஜை –                       2,000 ரூபா
15-12- நா.குமரேசு – நா.மேற்கு – பிரசாத பூஜை –                           500 ரூபா
18-12- முருகேசு பிறேமா – லண். வெள்ளி அபி. அன்ன-         25,000 ரூபா
18-12- த.தவமலர் – நா.கிழக்கு- வடை மாலை –                          1,000 ரூபா
18-12- ந.நாராயணன் – லண்.- காளி வடை தேசி மாலை-         1,000 ரூபா
20-12- ஆ.அழகராசா குடும்பம்- நா.மே.-பெருங்கதை –            25,000 ரூபா
22-12- ந.நாராயணன் – லண்டன்- காளி வி.பூஜை –                     2,000 ரூபா
24-12- க.பாக்கியம்- நா.கிழக்கு- பிரசாத பூஜை –                          1,000 ரூபா
24-12- க.பாக்கியம் – நா.கிழக்கு- நெய் விளக்கு –                              50 ரூபா
25-12- வ.நல்லையா குடு.- வெ.கேணி- வெள்.அபி.அன்-         25,000 ரூபா
25-12- சே.ரவிச்சந்திரன்- நா.மேற்கு- பிரசாத பூஜை –                    500 ரூபா
25-12- வே.புவிர்சா- அம்பன்- நெய் விளக்கு-                                     50 ரூபா
25-12- சி.செகராசா – நா.கிழக்கு- பிரசாத பூஜை –                         1,000 ரூபா
25-12- ர.காயத்திரி- லண்டன்- காளி வடை தேசி மாலை-        1,000 ரூபா
26-12- செ.கமலேந்திரன்- லண்.- கார்த்திகை உற்சவம்-          25,000 ரூபா
29-12- இ.பத்மநாதன்- நா.கிழக்கு- நெய் விளக்கு –                         150 ரூபா
29-12- ம.ஈழதாசன்- அவுஸ்- காளி வி.பூஜை –                             2,000 ரூபா
30-12- சி.சிவப்பிரகாசம் – நா.கிழக்கு – பிரசாத பூஜை –               2,000 ரூபா
31-12- க.முருகேசு – நா.கிழக்கு – விஷேட அன்னதானம்-       15,000 ரூபா
31-12- க.முருகேசு- நா.கிழக்கு- பிரசாத பூஜை-                           2,000 ரூபா
31-12- க.முருகேசு- நா.கிழக்கு- நெய் விளக்கு –                               50 ரூபா
21-12- பொ.நாகமுத்து குடும்பம்- லண்.-திருவெம்பாவை-      7,000 ரூபா
22-12- வே.மயில்வாகனம்- நா.கிழக்கு- திருவெம்பாவை-      5,000 ரூபா
23-12- ஏ.கணேசபிள்ளை- நா.கிழக்கு- திருவெம்பாவை –        5,000 ரூபா
24-12- க.கிருஸ்ணராசா- நோர்வே- திருவெம்பாவை-             5,000 ரூபா
25-12- ந.செல்வராசா- நா.கிழக்கு- திருவெம்பாவை-                5,000 ரூபா
26-12- பொ.பழனியாண்டி- லண்டன்- திருவெம்பாவை-          5,000 ரூபா
26-12- க.சிவபாதசுந்தரம்- பரு.துறை- திருவெம்பாவை-         7,000 ரூபா
27-12- ந.சபாரத்தினம் – நா.மேற்கு- திருவெம்பாவை-              5,000 ரூபா
28-12- கு.நாகதம்பி- நா.மேற்கு- திருவெம்பாவை-                    5,000 ரூபா
29-12- கி.குணசீலன்- நா.கிழக்கு- திருவெம்பாவை –                 7,000 ரூபா
30-12- க.சிவப்பிரகாசம் குடும்பம்- திருவாதிரை உற்சவம்-  25,000 ரூபா
2020 – டிசம்பர் மாத மொத்த வரவு  –     305,300 ரூபா

செலவுகள்
01-12- செவ்வாய் காளி விஷேட பூஜை –                  1,500 ரூபா
04-12- வெள்ளி அபி.குருக்கள் தெட்சணை-             2,000 ரூபா
04-12- அபிஷேக பிரசாதம் –                                         1,800 ரூபா
04-12- அபிஷேக பழவகை சாமான்-                          1,450 ரூபா
04-12- அபிஷேக தேங்காய்- இளநீர்-                          2,675 ரூபா
04-12- வெள்ளி அன்னதானம் –                                  13,300 ரூபா
04-12- உதவி ஐயர் தெட்சணை-                                  1,500 ரூபா
04-12் காளி வடை தேசி மாலை-                                    560 ரூபா
08-12- செவ்வாய் காளி விஷேட பூஜை –                  1,500 ரூபா
09-12- பிரசாத பூஜை -தர்மராசா-                                   900 ரூபா
11-12- காளி படி.அபி.குரு.தெட்சணை-                     1,000 ரூபா
11-12- படி.அபி.பிரசாதம் –                                            1,800 ரூபா
11-12- படி.அபி.பழவகை-                                                490 ரூபா
11-12- படி.அபி.தேங்காய்-இளநீர்-                                  370 ரூபா
11-12- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை-                       2,000 ரூபா
11-12- அபிஷேக பிரசாதம்-                                          1,800 ரூபா
11-12- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                         1,350 ரூபா
11-12- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர்-                           2,675 ரூபா
11-12- வெள்ளி அன்னதானம் –                                 13,430 ரூபா
11-12- உதவி ஐயர் தெட்சணை-                                 1,500 ரூபா
11-12- பிரசாத பூஜை- சஞ்சயன்-                                1,800 ரூபா
11-12- காளி வடை தேசி மாலை –                                 600 ரூபா
15-12- செவ்வாய் காளி விஷேட பூஜை-                  1,500 ரூபா
15-12- பிரசாத பூஜை – குமரேசு-                                    450 ரூபா
18-12- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை-                      2,000 ரூபா
18-12- அபிஷேக பிரசாதம் –                                        1,800 ரூபா
18-12- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                        1,530 ரூபா
18-12- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் –                         2,675 ரூபா
18-12- வெள்ளி அன்னதானம் –                                13,800 ரூபா
18-12- உதவி ஐயர் தெட்சணை-                                1,500 ரூபா
18-12- காளி வடை தேசி மாலை –                               620 ரூபா
18-12- வடை மாலை – தவமலர்-                                 900 ரூபா
20-12- பெருங்கதை உற்சவ. குரு.தெட்சணை-      3,000 ரூபா
20-12- பெருங்கதை பிரசாதம் –                                  3,600 ரூபா
20-12- பெருங்கதை பழவகை சாமான்-                   1,570 ரூபா
20-12- பெருங்கதை தேங்காய்- இளநீர் –                  1,800 ரூபா
20-12- பெருங்கதை உற்சவ சாத்துப்படி-                 5,000 ரூபா
20-12- உதவி ஐயர் தெட்சணை-                                2,000 ரூபா
22-12- செவ்வாய் காளி விஷேட பூஜை –                1,500 ரூபா
24-12- பிரசாத பூஜை – பாக்கியம் –                               900 ரூபா
25-12- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை-                     2,000 ரூபா
25-12- அபிஷேக பிரசாதம் –                                        1,800 ரூபா
25-12- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                        1,380 ரூபா
25-12- அபிஷேக தேங்காய்- இளநீர்-                         2,675 ரூபா
25-12- வெள்ளி அன்னதானம் –                                 13,640 ரூபா
25-12- உதவி ஐயர் தெட்சணை –                                1,500 ரூபா
25-12- காளி வடை தேசி மாலை –                                590 ரூபா
25-12- பிரசாத பூஜை- ரவிச்சந்திரன் –                          450 ரூபா
25-12- பிரசாத பூஜை – செகராசா –                                 900 ரூபா
26-12- கார்த்திகை உற்சவ குரு.தெட்சணை-          3,000 ரூபா
26-12- கார்த்திகை பிரசாதம் –                                     1,800 ரூபா
26-12- கார்த்திகை பழவகை சாமான் –                     1,460 ரூபா
26-12- கார்த்திகை தேங்காய்- இளநீர் –                     2,675 ரூபா
26-12- கார்த்திகை உற்சவ சாத்துப்படி-                    5,000 ரூபா
26-12- புராணப் படிப்பு காசு-                                         1,000 ரூபா
26-12- படிப்புக்காரர் சாப்பாடு-                                        550 ரூபா
26-12- பஜனைக் குழுவினர் –                                         500 ரூபா
26-12- உதவி ஐயர் தெட்சணை –                                2,000 ரூபா
29-12- செவ்வாய் காளி விஷேட பூஜை –                 1,500 ரூபா
திருவெம்பாவை 9 நாள் பிரசாதம் –                        16,200 ரூபா
29-12- திருவெம்பாவை 9 நாள் பழவகை-               7,065 ரூபா
29-12- திருவெம்பா 9 நாள் குரு.தெட்சணை-           5,000 ரூபா
30-12- திருவாதிரை உற்சவ குரு.தெட்சணை-       3,000 ரூபா
30-12- திருவாதிரை பிரசாதம்-                                   1,800 ரூபா
30-12- திருவாதிரை – பழவகை சாமான் –                1,650 ரூபா
30-12- திருவாதிரை தேங்காய்- இளநீர்-                   1,700 ரூபா
30-12- திருவாதிரை உற்சவ சாத்துப்படி-                 5,000 ரூபா
30-12- உதவி ஐயர் தெட்சணை-                                 2,000 ரூபா
26-12- திருவெம்பாவை பிட்டுப் பூஜை பிரசாதம்- 1,800 ரூபா
30-12- பிரசாத பூஜை – சிவப்பிரகாசம் –                    1,800 ரூபா
31-12- பிரசாத பூஜை – முருகேசு –                             1,800 ரூபா
31-12- விஷேட அன்னதானம் –                               14,490 ரூபா
31-12- விறகு –                                                                   500 ரூபா
31-12- அபிஷேக சாமான்கள்-                                    7,990 ரூபா
31-12- தேங்காய் எண்ணெய் –                                    2,300 ரூபா
31-12- பால் வாங்கிய வகையில் –                            1,350 ரூபா
31-12- மாலை வாங்கிய வகையில் –                      4,000 ரூபா
31-12- குருக்கள் மாத சம்பளம் –                             25,000 ரூபா
31-12- கருமபீட அலுவலர் மாத சம்பளம்-           20,000 ரூபா
31-12- காவலாளர் மாத சம்பளம்  –                          5,000 ரூபா
2020 – டிசம்பர் மாத மொத்த வரவு – 276,010 ரூபா

2020- டிசம்பர் மாத மொத்த வரவு –     305,300 ரூபா
2020- டிசம்பர் மாத மொத்தச் செலவு- 276,010 ரூபா

2020- டிசம்பர் மாதக் கையிருப்பு – 29,290 ரூபா

2020- கந்தஷஷ்டி அறிக்கையின்படி பற்றாக்குறை –  51,687 ரூபா

2020- டிசம்பர் முடிவில் பற்றாக்குறை– 51,687 – 29,290 =  22,397 ரூபா 

முருகையா மெய்யடியார்களே!
2020ம் ஆண்டிற்குரிய டிசம்பர் மாதக் கணக்கறிக்கையை தற்போது வெளியிட்டுள்ளோம். இக்கணக்கறிக்கையில் ஏதும் தவறுகள் மற்றும் சந்தேகங்கள் காணப்படுமிடத்து உடனடியாக நிர்வாக சபை பொருளாளருடன் தொடர்பு கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

நிர்வாக சபையினர்