தேர் திருப்பணி நன்கொடை விபரம் தொடர்ச்சி- (புதிய இணைப்பு)

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்திற்கு புதிய சித்திரத்தேர் அமைப்பதற்கான நிதி நன்கொடைகளை வழங்கிய மெய்யன்பர்களின் பெயர் விபரங்களை புதிய இணைப்பாக வெளியிடுகின்றோம்.

பெயர் விபரம்
187)- 09-07-21 – பொ.சிவராசா குடும்பம்- நாகர். தெற்கு – 30,000 ரூபா
266)- 07-08-21 – சி.சிவகௌரி – லண்டன்- பிறந்தநாள் –    10,000 ரூபா
294)- 15-08-21 – க.சண்முகராசா – லண்டன் –                      30,000 ரூபா

தொடர்ச்சி….
307)- 03-09-21 – ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம் – அவுஸ். –    10,000 ரூபா
308)- 03-09-21 – சி.கமலக்கண்ணன்- புனிதநகர்-பிற.நாள்- 5,000 ரூபா
309)- 04-09-21 – நல்லதம்பி கிருஷ்ணமோகன்- லண்ட.-   50,000 ரூபா
310)- 04-09-21 – மு.கோபாலகிருஷ்ணன் – லண்டன் – 15,000 ரூபா
311)- 05-09-21 – தீவிக்கா கெங்காசுதன்- அவு.-பிற.நாள்-   20,000 ரூபா
312)- 09-09-21 – பரமேஸ்வரன் யதுராம் – நாகர். மேற்கு –    2,000 ரூபா
313)- 10-09-21 – ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம் – அவுஸ். –    10,000 ரூபா
314)- 15-09-21 — நாகமுத்து கற்பகம் ஞாபக-நா.மே.-           75,000 ரூபா
315)- 17-09-21 – ஆ.நவரத்தினசாமி-நா.மேற்கு- பிற.நாள்- 25,000 ரூபா
316)- 17-09-21 – க.ரங்கநாதன்-கொவன்றி,U.K – பிற.நாள் – 25,000 ரூபா
317)- 17-09-21 – SUKHJIT SINGH – COVENTRY, U.K –                     14,250 ரூபா
318)- 17-09-21 – ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம் – அவுஸ். –     10,000 ரூபா
319)- 19-09-21 – க.சுப்பிரமணியம் குடும்பம்– பளை             50,000 ரூபா
320)- 22-09-21 – 21 நாகர்.ம.வி. மாணவர்கள் நினைவாக- 21,000 ரூபா
321)- 24-09-21 – ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம்– அவுஸ்        14,000 ரூபா
322)- 25-09-21 – வீ.இராசசிங்கம் – நோர்வே                            10,000 ரூபா
323)- 30-09-21 – நா.சின்னப்பிள்ளை- வெற்.கேணி-              15,100 ரூபா
324)- 01-10-21 – ம.கணநாதன் ஞாபகார்த்தம்- நா.மேற்கு- 20,000 ரூபா
325)- 02-10-21 – பிரியங்கா கெங்காசுதன்- அவு.- பி.நாள்-   20,000 ரூபா
326)- 08-10-21 – சி.நவினநாயகம் – லண்டன் –                        17,000 ரூபா
327)- 11-10-21 – கே.பரமேஸ்வரன் – லண்டன்                          3,000 ரூபா
328)- 11-10-21 – ஏ.கேசவராஜா – லண்டன்                                 3,000 ரூபா
329)- 11-10-21 – பி.தர்மகுலசிங்கம் – லண்டன்                         3,000 ரூபா
330)- 11-10-21 – எஸ்.சிறிரங்கன் – லண்டன்                              6,000 ரூபா
331)- 12-10-21 – கோ.லக்சயா – லண்டன்                                  25,000 ரூபா
332)- 12-10-21 – கோ.ஹாசினி – லண்டன்                                25,000 ரூபா
333)- 12-10-21 – வீ.பொன்னுத்துரை குடும்ப.- நா.மேற்கு-  25,000 ரூபா
334)- 14-10-21 – சுதர்சனன் சக்திவேல் – லண்.- பிற.நாள்- 25,000 ரூபா
335)- 15-10-21 – வி.ஐயப்பா – லண்டன்                                       3,000 ரூபா
336)- 15-10-21 – கே.சந்திரன் – லண்டன்                                     3,000 ரூபா
337)- 15-10-21 – எஸ்.பரமகுரு – லண்டன்                                  6,000 ரூபா
338)- 15-10-21 – ஜெயசோதி – லண்டன்                                      3,000 ரூபா
339)- 16-10-21 – கா.தியாகராசா ஞாபகார்த்த- நா.மேற்.-   10,000 ரூபா
340)- 16-10-21 – வே.ஏரம்பு ஞாபகார்த்தம் – நா.கிழக்கு-    10,000 ரூபா
341)- 16-10-21 – கவித்தனா கிருஸ்ணமூர்த்தி – லண்.-      10,000 ரூபா
342)- 16-10-21 – அஸ்வின் கிருஸ்ணமூர்த்தி – லண்டன்- 10,000 ரூபா
343)- 16-10-21 – விதுஸ் கிருஸ்ணமூர்த்தி – லண்டன் –     10,000 ரூபா

344)- 22-10-21 – ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம்– அவுஸ்      10,000 ரூபா
345)- 22-10-21 – சி.சிவகணேசன் குடும்பம் – லண்டன் –   200,000 ரூபா
346)- 29-10-21 – ம.பவிர்னா, ம.பரிவன்- அவுஸ். பி.நாள்-  25,000 ரூபா
347)- 15-10-21 – கே.கதிரவேல் – லண்டன்                                3,000 ரூபா
348)- 15-10-21 – பி.இராஜசேகர் – லண்டன்                               3 ,000 ரூபா
349)- 15-10-21 – தவம் – லண்டன்                                                 3,000 ரூபா
350)- 15-10-21 – அரவிந்தன் – லண்டன்                                      6,000 ரூபா
351)- 15-10-21 – நிரோஜா மதிவதனன்- நோர்வே-பி.நாள்-10,000 ரூபா
352)- 02-11-21 – கணேசபாலன் கலைச்செல்வன்- லண்.-  50,000 ரூபா
353)- 04-11-21 – எஸ்.கருணலிங்கம் – லண்டன் –                   9,000 ரூபா
354)- 04-11-21 – யோகச்சந்திரன் குடும்பம் – லண்டன் –        7,500 ரூபா
355)- 13-12-21 – விஜயரத்தினம் இராசமலர் – நா.மேற்கு –   1,000 ரூபா
356)- 18-11-21 – கணன் ஹோம்ஸ் நிறுவனம்- அவுஸ்.-     10,000 ரூபா
357)- 20-11-21 – சர்வானந்தம் – லண்டன் –                                 3,000 ரூபா
358)- 20-11-21 – சிறிபதி பாலா – லண்டன் –                                3,000 ரூபா
359)- 20-11-21 – வீ.யோகராசா – லண்டன் –                                6,000 ரூபா
360)- 26-11-21 – கெ.சுஜீவரேகா – அவுஸ்.- பிறந்தநாள் –      15,000 ரூபா
361)- 27-11-21 – அஜீஷ் சங்கீத் – ஜேர்மனி- பிறந்தநாள் –     10,000 ரூபா
362)- 27-11-21 – ம.தங்கமலர் – அவுஸ். – பிறந்தநாள் –         15,000 ரூபா
363)- 27-11-21 – க.அன்னகேசரி – நா.மேற்கு- பிற.நாள் –      10,000 ரூபா
364)- 28-11-21 – ர.காயத்திரி – லண்டன் –                                   10,000 ரூபா
365)- 29-11-21 – கதிரவேலு ஜெயக்குமார் – லண்டன் –         10,000 ரூபா
366)- 05-12-21 – எம்.குலசிங்கம் – லண்டன் –                             3,000 ரூபா
367)- 06-12-21 – நாகமணி பாலச்சந்திரன் – சுவிஸ் –               6,500 ரூபா
368)- 06-12-21 – ஜெயக்குமார் லக்கி – சுவிஸ் –                          6,500 ரூபா
369)- 06-12-21 – சிவச்சந்திரகாந்தன் வித்தியா – சுவிஸ் –      6,500 ரூபா
370)- 06-12-21 – நேசேஸ்வரி ஜெயசீலன் – கொழும்பு –         13,000 ரூபா
371)- 06-12-21 – ஜெயக்குமார் குமுதினி – சுவிஸ் –                 13,000 ரூபா
372)- 06-12-21 – சரவணமுத்து கனகரத்தினம் – சுவிஸ் –     13,000 ரூபா
373)- 06-12-21 – RANJAN BIACHI – சுவிஸ் –                                    7,800 ரூபா
374)- 08-12-21 – சோதிசிவம் ஆருண்யா – கனடா-                  50,000 ரூபா
374)- 08-12-21 – சோ.அச்சுதன் ஆதித்தி – கிளிநொச்சி           50,000 ரூபா
375)- 12-12-21 – ஆருதி பரமானந்தராசா- நாகர்.கிழக்கு-       2,000 ரூபா
376)- 13-12-21 – ம.பன்னிருகரன் – அவுஸ். பிற.நாள்-            10,000 ரூபா
377)- 17-12-21 – சுதர்சனன் அஜய்- லண்டன்- பிறந்த நாள்- 10,000 ரூபா
378)- 17-12-21 – மு.கணேசமூர்த்தி – லண்டன்-                        25,000 ரூபா
379)- 25-12-21 – து.சி.பாலாமணி குடும்பம்- நா.கிழக்கு-      25,000 ரூபா
380)- 26-12-21 – ம.ஈழதாசன் – அவுஸ்.-.பிறந்தநாள்-             10,000 ரூபா
381)- 28-12-21 – ம.கெங்காசுதன் -.அவுஸ்.- பிற.நாள்-           10,000 ரூபா
382)- 01-01-22 – ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம் -.அவுஸ்.-       50,000 ரூபா
383)- 05-01-22 – தர்மராசா தனுசா -.சுவிஸ்.-                            50,000 ரூபா
384)- 10-01-22 – அ.கண்ணையா ஞாபக.- நா.மேற்கு-           10,000 ரூபா
385)- 10-01-22 – க.அன்னபாக்கியம் ஞாபக.- நா.மேற்கு-     10,000 ரூபா
386)- 10-01-22 – வீ.சின்னாச்சிப்பிள்ளை ஞாபக.-நா.கிழ.-   10,000 ரூபா
387)- 14-01-22 – க.பாஸ்கரன் குடும்பம் – சுவிஸ் –                  15,000 ரூபா
388)- 14-01-22 – கா.முத்தையா ஞாபகார்த்தம்.- நா.கிழ.-    10,000 ரூபா
389)‐ 16-01-22 – வினுசியா குமார் -.நோர்வே – பிற.நாள்-    10,000 ரூபா
389)- 16-01-22 – செ.கமலேந்திரன் குடும்பம் – லண்டன்-      35,000 ரூபா
390)- 22-01-22 – சுரேஸ் கமலாஜினி குடும்பம்- லண்டன்- 200,000 ரூபா
391)- 28-01-22 – சு.நேசரஞ்சன்(பாபு) – லண்டன் –                     30,000 ரூபா
392)- 28-01-22 – சுரபி தீபராஜ் – கனடா –                                        3,000 ரூபா
393)- 10-02-22 – வடிவேலு யசோதரன் – பிரான்ஸ் –               50,000 ரூபா
394)- 28-01-22 – சு.பாலகுமார் – அவுஸ்திரேலியா –                 1,000 ரூபா
395)- 20-02-22 – அனித்தா மதிராஜ் – நோர்வே –                       10,000 ரூபா
396)- 04-03-22 – விதுசியா குமார்- நோர்வே-பிற.நாள்-         10,000 ரூபா
397)- 05-03-22 – கௌரி அருணகிரி- நா.கிழக்கு-பிற.நாள்- 5,000 ரூபா
398)- 05-03-22 – சோதிமலர் இராசசிங்கம்- நோர்-பி.நாள்-  10,000 ரூபா
399)- 28-01-22 – சிலோஜன் பூங்கோதை – அவுஸ். –                 5,000 ரூபா
400)- 28-01-22 – சி.செல்லையா ஞாபகார்த்தம்- அவுஸ்.-      7,050 ரூபா
401)- 20-03-22 – கலைத்தீபன் கிருஷ்ணராசா- நோர்வே–   30,610 ரூபா
402)- 25-03-22 – க.இராசலிங்கம் குடும்பம்- நா.மேற்கு-     100,000 ரூபா
403)- 27-03-22 – சி.தில்லைநாதன் குடும்பம்- லண்டன்-       93,000 ரூபா
404)- 30-03-22 – அபிஷா அசோக்ராஜ்- கற்கோவள-பி.நாள்- 5,000 ரூபா
405)- 30-03-22 – ந.சிதம்பரப்பிள்ளை குடும்பம் – நா.கிழ.-   105,000 ரூபா
406)- 07-04-22 – நடராசசுந்தரம் மயூரன் – பரு.துறை –            10,000 ரூபா
407)- 09-04-22 – வதனராசா லோகராஜ் – நா.கிழ.- பிற. நாள்-10,000 ரூபா
408)- 13-04-22 – மேனன் புண்ணியமூர்த்தி – மாமுனை –      10,000 ரூபா
409)- 16-04-22 – க.கலைமோகன்(கண்ணன்) -லண்டன் –     50,000 ரூபா
410)- 27-04-22 – வீரகத்தி ஞாபகார்த்தம் – நாகர்.கிழக்கு –    15,000 ரூபா
411)- 28-04-22 – சத்ரூபன் துவாரகி- இத்தாலி- திரு.நாள்-       5,000 ரூபா
412)- 01-05-22 – சிவகுகதாசன் சகானா – லண்டன் –               25,000 ரூபா
413)- 01-05-22 – சிவகுகதாசன் சாதனா – லண்டன் –               25,000 ரூபா
414)- 01-05-22 – செ.கமலவேணி – லண்டன் –                           50,000 ரூபா
415)- 06-05-22 – கோகுலரமணன் சண்டிகாஜினி- திரு.நாள்- 5,000 ரூபா
416)- 10-05-22 – சிவசாமி ஜெயதாசன் – லண்டன் –                    50,000 ரூபா
417)- 13-05-22 – ஈசா நகுலேஸ்வரன் – லண்டன் – பிற.நாள்- 50,000 ரூபா
418)- 13-05-22 – நேகா நகுலேஸ்வரன் – லண்டன் –                  50,000 ரூபா
419)- 14-05-22 – சுதர்சனன் ரிஷா – லண்டன் –                             10,000 ரூபா
420)- 17-05-22 – மு.கணேசமூர்த்தி – லண்டன் –                            5,000 ரூபா
421)- 26-05-22 – செந்திவேல் அருண்மதி – லண்டன் –                5,000 ரூபா
422)- 03-06-22 – அ.அகிர்த்தா,அ.அர்ச்சனா- லண்.-பிற.நாள்- 10,000 ரூபா
423)- 17-06-22 – மு.கணேசமூர்த்தி – லண்டன் –                          30,000 ரூபா
424)- 24-06-22 – கண்ணையா பாஸ்கரன் –   சுவிஸ் –                10,000 ரூபா
425)- 26-06-22 – பாலசுப்பிரமணியம் சசீபன்- மாமுனை-          5,000 ரூபா
426)- 28-06-22 – திலீப்குமார் ஆதீஷ் – அவுஸ்திரேலியா-        50,000 ரூபா
427)- 30-06-22 – சிவாயநம வேணுஜன்- நாகர்.மேற்கு             10,000 ரூபா
428)- 01-07-22 – முருகேசு பிறேமா குடும்பம் – லண்டன் –     100,000 ரூபா
429)- 03-07-22 – தரண்யா மதிவதனன்- நோர்வே- பிற.நாள்- 10,000 ரூபா
430)- 08-07-22 – தரண்யா மதிவதனன்- நோர்வே- பிற.நாள்- 10,000 ரூபா
431)- 13-07-22 – ஆ.அழகராசா குடும்பம்- நாகர்.மேற்கு         100,000 ரூபா
432)- 29-07-22 – தா.வல்லிபுரம் குடும்பம்- நாகர்.மேற்கு         25,000 ரூபா
433)- 01-08-22 – சிவதனுசா செல்வரூபன்- லண்டன்-               20,000 ரூபா
435)- 02-08-22 – சோ.அகிலாண்டன் குடும்பம்- நா.கிழக்கு-      5,000 ரூபா
436)- 02-08-22 – பா.அருள்தரன்- சுவிஸ் – பிறந்தநாள்              15,000 ரூபா
437)- 03-08-22 – கிருஷ்ணராசா தம்பதிமலர்- நோர்வே –        10,000 ரூபா
438)- 07-08-22 – கி.கணேசமூர்த்தி – நா.கிழக்கு-                          5,000 ரூபா
439)- 09-08-22 – மா.சிவகுருநாதன் – நா.கிழக்கு-                         5,000 ரூபா
440)- 10-08-22 – க.சிவப்பிரகாசம் குடும்பம்- நா.கிழக்கு-      100,000 ரூபா
441)- 13-08-22 – மணியப்பா வள்ளிப்பிள்ளை- நா.கிழக்கு-      3,000 ரூபா
442)- 15-08-22 – சு.கிருபாகரன் – லண்டன்-                                   10,000 ரூபா
443)- 24-08-22 – ஆ.அழகராசா குடும்பம் – நாகர்.மேற்கு-   1,500,000 ரூபா
444)- 24-08-22 – சத்தியபவான் மோகனா- பருத்தித்துறை-      2,000 ரூபா
445)- 24-08-22 – மு.சாய் பிரியங்கா – பருத்தித்துறை-                1,000 ரூபா
446)- 26-08-22 – முருகேசு மாதவன் – லண்டன்-                         25,000 ரூபா
447)- 05-09-22 – தீவிக்கா  கெங்காசுதன்- அவுஸ்.- பிற.நாள்-10,000 ரூபா
448)- 11-09-22 – பா.மேகநாதன் –   இத்தாலி                                   5,000 ரூபா