ஆகஸ்ட் மாத வரவு செலவு அறிக்கை – 2021

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தின் 2021–ஆகஸ்ட் மாத வரவு – செலவு அறிக்கையை வெளியிடுகின்றோம் என்பதனை எம்பெருமான் அடியார் பெருமக்களுக்கு அறியத் தருகின்றோம்.

வரவு
ஜூலை மாதக் கையிருப்பு  –                                                  244,093 ரூபா
01-08- க.சிவபாதசுந்தரம் – பரு.- நித்திய பூஜை –                     25,000 ரூபா
01-08- சு.சக்திவேல் – லண்டன் – நன்கொடை –                         1,000 ரூபா
02-08- க.அருணாசலபவன்- லண்டன்- கார்த்திகை-                25,000 ரூபா
03-08- ஆ.மயில்வாகனம்- அவுஸ்.- காளி அபிஷேகம்-           7,000 ரூபா
03-08- ஆ.மயில்வாகனம்- அவுஸ்.- காளி வடை மாலை-       2,000 ரூபா
03-08- க.சிவசஞ்ஜை – லண்டன்- பிற.நாள் பிர.பூஜை –             1,000 ரூபா
06-08- க.சிவபாதசுந்தரம் வெள்ளி அபி.அன்னதானம்-            27,000 ரூபா
06-08- ந.கனகம்மா – நா.மேற்கு- காளி வடை தேசி மாலை-      800 ரூபா
07-08- ந.நிர்மலாதேவி – வெற்.கேணி – பிரசாத பூஜை-            3,000 ரூபா
07-08- ஜெ.தங்கவதனம் – நா.கிழக்கு- நெய் தீபம் –                        100 ரூபா
10-08- ந.செல்வராசா- நா.கிழக்கு- காளி வி.பூஜை –                   2,000 ரூபா
11-08- க.சிவபாதசுந்தரம்- பரு.- ஆடிப்பூரம் உற்சவம்-              25,000 ரூபா
11-08- ஆ.மயில்வாகனம்- அவுஸ்.- காளி பிர.பூஜை –               2,000 ரூபா
11-08- க.அரியரத்தினம்- நா.கிழக்கு- காளி பிர.பூஜை –             1,000 ரூபா
11-08- ந.செல்வராசா- நா.கிழக்கு- காளி பிர.பூஜை –                     500 ரூபா
11-08- அ.ராதிகா- நா.கிழக்கு – காளி கற்பூரச்சட்டி –                      100 ரூபா
13-08- ஆ.அழகராசா குடும்பம்- நா.மே.- வெள்ளி அபி.அன்ன.(ஆ.பொன்னையா) – நா.கிழக்கு –                                                 27,000 ரூபா
13-08- ஆ.அழகராசா குடும்பம்- நா.மே.- பிரசாத பூஜை-           3,000 ரூபா
13-08- நா.ஹரிசன் – லண்டன்- காளி வடை தேசி மாலை-         800 ரூபா
13-08- பொ.பழனியாண்டி- லண்.- அன்னதான நன்கொடை-   8,000 ரூபா
15-08- கி.மாதினி – நோர்வே – பிற.நாள் பிரசாத பூஜை-             1,000 ரூபா
17-08- ந.நகுலேஸ்வரன்- லண்டன் காளி அபிஷேகம்-
(ஆ.நவரத்தினசாமி) நாகர்.மேற்கு –                                             12,000 ரூபா
17-08- ந.நகுலேஸ்வரன்- லண்டன் காளி வடை மாலை –       2,000 ரூபா
17-08- ந.நகுலேஸ்வரன்- லண்டன்- பழவகை தேசி மாலை-  2,550 ரூபா
17-08- ந.நகுலேஸ்வரன்- லண்டன்- பிரசாத பூஜை –                 2,000 ரூபா
20-08- சி.நவினநாயகம்- லண்டன்- வெள்ளி அபிஷேகம்-      16,000 ரூபா
20-08- ந.நாராயணன் – லண்டன்- காளி வடை தேசி மாலை –    800 ரூபா
20-08- சு.பாமினி- நா.கிழக்கு- வரலட்சுமி பூஜை –                          500 ரூபா
20-08- யோ.தனுஜா- நா.மேற்கு- வரலட்சுமி பூஜை –                     500 ரூபா
20-08- அ.ராதிகா – நா.கிழக்கு – வரலட்சுமி பூஜை –                        500 ரூபா
20-08- வ.அருந்ததி – நா.கிழக்கு – வரலட்சுமி பூஜை –                   500 ரூபா
20-08- அ.ஜீவராணி – நா.கிழக்கு – வரலட்சுமி பூஜை –                  500 ரூபா
20-08- வெ.ரூபிகா – நா.கிழக்கு – வரலட்சுமி பூஜை –                    500 ரூபா
20-08- க.சுதர்சனா – நா.கிழக்கு – வரலட்சுமி பூஜை –                    500 ரூபா
20-08- க.பிரதீபா – நா.கிழக்கு – வரலட்சுமி பூஜை –                       500 ரூபா
20-08- நி.நிரஞ்சனா – நா.மேற்கு – வரலட்சுமி பூஜை –                 500 ரூபா
20-08- வி.சங்கீதா – நா.கிழக்கு – வரலட்சுமி பூஜை –                    500 ரூபா
20-08- செ.கயு – நாகர்.கிழக்கு – வரலட்சுமி பூஜை –                      500 ரூபா
20-08- ச.சாரதா – நா.கிழக்கு – வரலட்சுமி பூஜை –                        500 ரூபா
20-08- ச.சுப்புலட்சுமி- நா.கிழக்கு- வரலட்சுமி பூஜை –                  500 ரூபா
20-08- வி.பிரபாகரி – நா.கிழக்கு – வரலட்சுமி பூஜை –                  500 ரூபா
20-08- கே.பத்மாதேவி – நா.கிழக்கு- வரலட்சுமி பூஜை –             500 ரூபா
20-08- கே.சோபனா – நா.கிழக்கு – வரலட்சுமி பூஜை –                 500 ரூபா
21-08- ந.கௌரி – லண்டன்- நடேசர் அபிஷேகம் –                     7,000 ரூபா
22-08- வளர்மதி மதிவதனன்- நோர்வே- ஆவணி ஞாயிறு-  25,000 ரூபா
24-08- க.சிவபாதசுந்தரம்- பரு.- காளி வி.பூஜை –                       2,000 ரூபா
24-08- பா.தர்சிகா- லண்டன்- பிற.நாள் பிரசாத பூஜை –            1,000 ரூபா
24-08- பா.தர்சிகா- லண்டன்- பிறந்தநாள் நன்கொடை –          1,000 ரூபா
27-08- து.கந்தசாமி – கனடா- வெள்ளி அபிஷேகம்-                16,000 ரூபா
27-08- சி.கமலாதேவி- நா.மேற்கு – பிரசாத பூஜை –                  5,000 ரூபா
27-08- நா.ஹரிசன்- லண்டன்- காளி வடை தேசி மாலை –        800 ரூபா
28-08- இ.பத்மநாதன் – நா.கிழக்கு – நெய்தீபம் –                            100 ரூபா
29-08- பாலா ஜெயானி – அவுஸ்.- கார்த்திகை உற்சவம் –     25,000 ரூபா
29-08- மலர்விழி குமார்- நோர்வே – ஆவணி ஞாயிறு-          15,000 ரூபா
31-08- சி.கலீபன் – நாகர்.தெற்கு- காளி வி.பூஜை –                     2,000 ரூபா
31-08- வ.அருந்ததி – நா.கிழக்கு – நெய்தீபம் –                               100 ரூபா
31-08- அர்ச்சனை ரசீது விற்பனை மூலம்   –                               2,300 ரூபா
ஆகஸ்ட் மாத மொத்த வரவு   –                                           552,043 ரூபா

செலவு
02-08- கார்த்திகை உற்சவ குரு.தெட்சணை –             3,000 ரூபா
02-08- கார்த்திகை பிரசாதம் –                                          1,800 ரூபா
02-08- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                             1,320 ரூபா
02-08- அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர் –                            2,700 ரூபா
02-08- உற்சவ சாத்துப்படி –                                              5,000 ரூபா
02-08- படிப்புக்காரர் சாப்பாடு –                                           720 ரூபா
02-08- உதவி ஐயர் தெட்சணை –                                    2,000 ரூபா
03-08- காளி அபி.குரு.தெட்சணை –                               1,000 ரூபா
03-08- அபிஷேக பிரசாதம் –                                             1,800 ரூபா
03-08- அபிஷேக பழவகை –                                                730 ரூபா
03-08- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர்-                                  475 ரூபா
03-08- காளி வடை மாலை –                                            1,800 ரூபா
03-08- பிரசாத பூஜை (க.சிவசஞ்ஜை) –                             900 ரூபா
06-08- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை –                          2,000 ரூபா
06-08- அபிஷேக பிரசாதம் –                                              1,800 ரூபா
06-08- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                              1,150 ரூபா
06-08- அபிஷேக தேங்காய்- இளநீர்-                               2,425 ரூபா
06-08- வெள்ளி அன்னதானம் –                                      13,890 ரூபா
06-08- உதவி ஐயர் தெட்சணை –                                     1,500 ரூபா
06-08- காளி வடை தேசி மாலை –                                     600 ரூபா
07-08- பிரசாத பூஜை (நிர்மலாதேவி) –                          2,700 ரூபா
10-08- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை –                                 1,500 ரூபா
11-08- ஆடிப்பூரம் குரு.தெட்சணை –                              2,500 ரூபா
11-08- ஆடிப்பூர பிரசாதம் –                                               1,800 ரூபா
11-08- ஆடிப்பூர மேலதிக பிரசாதம் –                             4,000 ரூபா
11-08- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                             1,590 ரூபா
11-08- அபிஷேக தேங்காய்- இளநீர் –                             1,600 ரூபா
11-08- உற்சவ சாத்துப்படி –                                              5,000 ரூபா
11-08- உதவி ஐயர் தெட்சணை –                                    1,500 ரூபா
11-08- பஜனைக் குழுவினர் –                                              500 ரூபா
11-08- பிரசாத பூஜை(மயில்வாகனம்) –                        1,800 ரூபா
11-08- பிரசாத பூஜை(அரியரத்தினம்)-                             900 ரூபா
11-08- பிரசாத பூஜை)செல்வராசா) –                                450 ரூபா
13-08- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை –                        2,000 ரூபா
13-08- அபிஷேக பிரசாதம் –                                           1,800 ரூபா
13-08- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                           1,200 ரூபா
13-08- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் –                            2,425 ரூபா
13-08- வெள்ளி அன்னதானம் –                                   14,150 ரூபா
13-08- உதவி ஐயர் தெட்சணை –                                  1,500 ரூபா
13-08- காளி வடை தேசி மாலை –                                   580 ரூபா
13-08- பிரசாத பூஜை(அழகராசா) –                               2,700 ரூபா
15-08- பிரசாத பூஜை (மாதினி) –                                      900 ரூபா
17-08- காளி அபி.குரு.தெட்சணை –                             1,500 ரூபா
17-08- அபிஷேக பிரசாதம் –                                          1,800 ரூபா
17-08- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                             550 ரூபா
17-08- படையல் பழவகைகள் –                                    2,000 ரூபா
17-08- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் –                           1,180 ரூபா
17-08- உதவி ஐயர் தெட்சணை –                                     500 ரூபா
17-08- பிரசாத பூஜை(நகுலேஸ்வரன்) –                     1,800 ரூபா
17-08- காளி வடை மாலை  –                                         1,800 ரூபா
20-08- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை –                       2,000 ரூபா
20-08- அபிஷேக பிரசாதம் –                                          1,800 ரூபா
20-08- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                          1,250 ரூபா
20-08- அபிஷேக தேங்காய்- இளநீர் –                          2,425 ரூபா
20-08- படையல் அன்னதானம் –                                  1,550 ரூபா
20-08- உதவி ஐயர் தெட்சணை –                                 1,500 ரூபா
20-08- காளி வடை தேசி மாலை –                                 580 ரூபா
20-08- வரலட்சுமி பூஜை குரு.தெட்சணை –             1,500 ரூபா
20-08- வரலட்சுமி பூஜை பிரசாதம் –                          1,800 ரூபா
20-08- வரலட்சுமி பூஜை பழவகை –                             600 ரூபா
21-08- நடேசரபிஷேக குரு.தெட்சணை –                  1,000 ரூபா
21-08- அபிஷேக பிரசாதம் –                                         1,800 ரூபா
21-08- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                            680 ரூபா
21-08- அபிஷேக தேங்காய்- இளநீர் –                            475 ரூபா
22-08- ஆவணி ஞாயிறு குரு.தெட்சணை-               3,000 ரூபா
22-08- அபிஷேக பிரசாதம் –                                         1,800 ரூபா
22-08- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                         1,200 ரூபா
22-08- அபிஷேக தேங்காய்- இளநீர் –                         2,700 ரூபா
22-08- உற்சவ சாத்துப்படி –                                          5,000 ரூபா
22-08- உதவி ஐயர் தெட்சணை –                                2,000 ரூபா
22-08- பஜனைக் குழுவினர் –                                          500 ரூபா
24-08- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை –                             1,500 ரூபா
24-08- பிரசாத பூஜை(தர்சிகா) –                                      900 ரூபா
27-08- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை –                     2,000 ரூபா
27-08- அபிஷேக பிரசாதம் –                                        1,800 ரூபா
27-08- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                        1,250 ரூபா
27-08- அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர் –                        2,425 ரூபா
27-08- படையல் அன்னதானம் –                                 1,640 ரூபா
27-08- உதவி ஐயர் தெட்சணை –                                1,500 ரூபா
27-08- காளி வடை தேசி மாலை –                                 580 ரூபா
27-08- பிரசாத பூஜை(கமலாதேவி) –                          4,500 ரூபா
29-08- ஆவணி ஞாயிறு,கார்த்திகை- தெட்சணை- 3,000 ரூபா
29-08- ஆவணி ஞாயிறு பிரசாதம் –                            1,800 ரூபா
29-08- கார்த்திகை பிரசாதம் –                                       1,800 ரூபா
29-08- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                          1,650 ரூபா
29-08- அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர் –                         2,700 ரூபா
29-08- உற்சவ சாத்துப்படி –                                           5,000 ரூபா
29-08- உதவி ஐயர் தெட்சணை –                                 2,000 ரூபா
29-08- படிப்புக்காரர் சாப்பாடு –                                        820 ரூபா
29-08- பஜனைக் குழுவினர் –                                          500 ரூபா
31-08- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை –                             1,500 ரூபா
31-08- பால் வாங்கிய வகையில் –                                 900 ரூபா
31-08- மாலை வாங்கிய வகையில் –                         5,000 ரூபா
31-08- கற்பூரப் பெட்டி –                                                  3,000 ரூபா
31-08- அபிஷேக சாமான்கள் –                                     6,380 ரூபா
31-08- தினசரி வெற்றிலை பழம் –                              3,450 ரூபா
31-08- மின்சார கட்டணம் –                                           4,660 ரூபா
31-08- குருக்கள் மாத சம்பளம்-                                 25,000 ரூபா
31-08- கருமபீட அலுவலர் சம்பளம் –                      20,000 ரூபா
31-08- காவலாளர் சம்பளம் –                                        5,000 ரூபா
ஆகஸ்ட் மாத மொத்தச் செலவு – 258,250 ரூபா

2021- ஆகஸ்ட் மாத மொத்த வரவு – 552,043 ரூபா
2021- ஆகஸ்ட் மாத மொத்தச் செலவு – 258,250 ரூபா

2021 – ஆகஸ்ட் மாதக் கையிருப்பு – 293,793 ரூபா

முருகையா மெய்யடியார்களே!
2021ம் ஆண்டிற்குரிய ஆகஸ்ட் மாதக் கணக்கறிக்கையை தற்போது வெளியிட்டுள்ளோம். இக்கணக்கறிக்கையில் ஏதும் தவறுகள் மற்றும் சந்தேகங்கள் காணப்படுமிடத்து உடனடியாக நிர்வாக சபை பொருளாளருடன் தொடர்பு கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

நிர்வாக சபையினர்