ஜூலை மாத வரவு செலவு அறிக்கை- 2021

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தின் 2021–ஜூலை மாத வரவு – செலவு அறிக்கையை வெளியிடுகின்றோம் என்பதனை எம்பெருமான் அடியார் பெருமக்களுக்கு அறியத் தருகின்றோம்.

வரவு
ஜூன் மாதக் கையிருப்பு  –                                                       232,403 ரூபா
01-07- கு.விஜயகுமார்- லண்டன்- நித்திய பூஜை-                     25,000 ரூபா
01-07- சு.சக்திவேல் – லண்டன்- நன்கொடை –                            1,000 ரூபா
01-07- கிறிஸ்வா தனேசன்- நோர்வே- பிரசாத பூஜை –             1,000 ரூபா
02-07- குணம் அழகேஸ்வரி- நா.மேற்கு- வெள்ளி அபி.-        16,000 ரூபா
02-07- நா.ஹரிசன்- லண்டன்- காளி வடைதேசி மாலை-           800 ரூபா
03-07- ரங்கநாதன் காயத்திரி- லண்டன்- பிரசாத பூஜை-          2,000 ரூபா
04-07- கமலக்கண்ணன் ஐரா – லண்டன்- பிரசாத பூஜை-         1,000 ரூபா
05-07- சி.அருணகிரிநாதர்- அவுஸ்.- கார்த்திகை உற்சவம்-  25,000 ரூபா
05-07- இ.பத்மநாதன்- நாகர்.கிழக்கு- நெய்தீபம்-                           100 ரூபா
06-07- வே.புவிர்சா- அம்பன் – காளி விஷேட பூஜை –              2,000 ரூபா
06-07- க.கிங்சிலி – நாகர்.கிழக்கு- படம் வைத்தல் –                     500 ரூபா
06-07- ச.சிவாஜினி – நாகர்.கிழக்கு- வடை மாலை –                1,000 ரூபா
09-07- வ.நிர்மலாதேவி- நாகர்.தெற்கு- வெள்ளி அபிஷே.-    16,000 ரூபா
09-07- அ.பார்த்தசாரதி- கனடா- பிரசாத பூஜை –                         3,000 ரூபா
09-07- ஆ.மயில்வாகனம்- அவுஸ்.- பிரசாத பூஜை –                 2,000 ரூபா
09-07- ந.நாராயணன்- லண்டன்- காளி வடைதேசி மாலை-      800 ரூபா
09-07- ஜெ.ஜெனிதா – நாகர்.கிழக்கு – நன்கொடை-                     500 ரூபா
13-07- ம.சுஜிவ் – லண்டன்- காளி விஷேட பூஜை –                  2,000 ரூபா
13-07- சோ.அகிலாண்டன்- நாகர்.கிழக்கு- பிரசாத பூஜை-       2,000 ரூபா
13-07- சோ.அகிலாண்டன்- நாகர்.கிழக்கு- சோறு தீத்துதல்-      100 ரூபா
15-07- க.சிவப்பிரகாசம்- நா.கிழக்கு- ஆனி உத்தர உற்சவ-   25,000 ரூபா
16-07- க.சிறிஸ்கந்தராசா- நா.மேற்கு- வெள்ளி அபி. அன்.-  27,000 ரூபா
16-07- நா.ஹரிசன்- லண்டன்- காளி வடைதேசி மாலை-          800 ரூபா
17-07- ஆ.வசந்தகோகிலம்-நா.கிழக்கு- ஆடிப்பிறப்பு பூஜை-  5,000 ரூபா
20-07- சி.சிவகணேசன்- லண்டன்- காளி விஷேட பூஜை-       2,000 ரூபா
20-07- வி.கேதீஸ்வரன்- நாகர்.கிழக்கு- பிரசாத பூஜை-            3,000 ரூபா
23-07- பொ.நாகமுத்து- லண்டன்- வெள்ளி அபி. அன்ன.-      27,000 ரூபா
23-07- ர.விதுஸ்- லண்டன் காளி வடைதேசி மாலை-                800 ரூபா
25-07- ஆ.மயில்வாகனம்- அவுஸ்.- கதிர்காம தீர்த்தம்-         25,000 ரூபா
25-07- ஆ.மயில்வாகனம்- அவுஸ்.- அன்னதானம்-                 12,000 ரூபா
25-07- ஆ.அழகராசா- நாகர்.மேற்கு- பிரசாத பூஜை-                     500 ரூபா
25-07- பா.பிரதீபன்- நாகர்.கிழக்கு- காளி அபிஷேகம்-               7,000 ரூபா
25-07- த.ஐங்கரன்- நாகர்.கிழக்கு- பிரசாத பூஜை –                     1,500 ரூபா
27-07- செ.கமல்ராஜ்- சுவிஸ்- காளி விஷேட பூஜை-                2,000 ரூபா
30-07- ஆ.சுந்தரலிங்கம்- லண்டன்- வெள்ளி அபி.அன்ன.-     27,000 ரூபா
30-07- நா.ஹரிசன்- லண்டன்- காளி வடைதேசி மாலை-           800 ரூபா
30-07- அர்ச்சனை ரசீது விற்பனை-                                                2,740 ரூபா
ஜூலை மாத மொத்த வரவு      –                                      503,343 ரூபா

செலவு
01-07- பிரசாத பூஜை ( கிறிஸ்வா)   –                  900 ரூபா
02-07- வெள்ளி அபிஷேக குரு.தெட்சணை- 2,000 ரூபா
02-07- அபிஷேக பிரசாதம் –                              1,800 ரூபா
02-07- அபிஷேக பழவகை சாமான்-               1,650 ரூபா
02-07- தேங்காய்- இளநீர்-                                   2,425 ரூபா
07-07- உதவி ஐயர் தெட்சணை-                       1,500 ரூபா
07-07- காளி வடை தேசி மாலை –                      590 ரூபா
03-07- பிரசாத பூஜை (ரங்கநாதன்) –                1,800 ரூபா
04-07- பிரசாத பூஜை ( ஐரா) –                               900 ரூபா
05-07- கார்த்திகை குருக்கள் தெட்சணை-     3,000 ரூபா
05-07- கார்த்திகை பிரசாதம் –                           1,800 ரூபா
05-07- அபிஷேக பழவகை சாமான் –              1,700 ரூபா
05-07- அபிஷேக தேங்காய்- இளநீர்-               2,700 ரூபா
05-07- கார்த்திகை சாத்துப்படி-                         5,000 ரூபா
05-07- படிப்புக்காரர் சாப்பாடு-                              680 ரூபா
05-07- பஜனைக் குழு –                                           500 ரூபா
05-07- உதவி ஐயர் தெட்சணை-                       2,000 ரூபா
06-07- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை –                   1,500 ரூபா
06-07- பிரசாத பூஜை (சிவாஜினி) –                      900 ரூபா
09-07- வெள்ளி அபிஷேக குரு.தெட்சணை- 2,000 ரூபா
09-07- அபிஷேக பிரசாதம் –                              1,800 ரூபா
09-07- அபிஷேக பழவகை சாமான் –              1,520 ரூபா
09-07- அபிஷேக  தேங்காய்- இளநீர்-              2,425 ரூபா
09-07- உதவி ஐயர் தெட்சணை-                       1,500 ரூபா
09-07- காளி வடை தேசி மாலை –                      590 ரூபா
09-07- பிரசாத பூஜை (பார்த்தசாரதி) –             2,700 ரூபா
09-07- பிரசாத பூஜை (மயில்வாகனம்)-         1,800 ரூபா
13-07- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை-                   1,500 ரூபா
13-07- பிரசாத பூஜை (அகிலாண்டன்) –          1,800 ரூபா
15-07- ஆனி உத்தரம் குரு.தெட்சணை-         3,000 ரூபா
15-07- ஆனிஉத்தர பிரசாதம் –                          1,800 ரூபா
15-07- அபிஷேக பழவகை சாமான்-               1,850 ரூபா
15-07- அபிஷேக தேங்காய்- இளநீர் –              2,700 ரூபா
15-07- உதவி ஐயர் தெட்சணை-                      2,000 ரூபா
15-07- ஆனிஉத்தர சாத்துப்படி –                       5,000 ரூபா
15-07- பஜனைக் குழு  –                                          500 ரூபா
16-07- வெள்ளி அபிஷேக குரு.தெட்சணை- 2,000 ரூபா
16-07- அபிஷேக பிரசாதம் –                              1,800 ரூபா
16-07- அபிஷேக பழவகை சாமான்-               1,450 ரூபா
16-07- அபிஷேக தேங்காய்- இளநீர் –              2,425 ரூபா
16-07- வெள்ளி அன்னதானம் –                       13,430 ரூபா
16-07- உதவி ஐயர் தெட்சணை –                      1,500 ரூபா
16-07- காளி வடை தேசி மாலை –                      620 ரூபா
17-07- ஆடிப்பிறப்பு பிரசாத பூஜை –                1,800 ரூபா
17-07- ஆடிப்பிறப்பு அபி.பழவகை –                1,350 ரூபா
19-07- பிரசாத பூஜை (கேதீஸ்வரன்) –            2,700 ரூபா
20-07- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை –                  1,500 ரூபா
23-07- வெள்ளி அபிஷேக குரு.தெட்சணை- 2,000 ரூபா
23-07- அபிஷேக பிரசாதம் –                              1,800 ரூபா
23-07- அபிஷேக பழவகை சாமான் –              1,250 ரூபா
23-07- அபிஷேக தேங்காய்- இளநீர்-               2,425 ரூபா
23-07- வெள்ளி அன்னதானம் –                       13,460 ரூபா
23-07- உதவி ஐயர் தெட்சணை-                       1,500 ரூபா
23-07- காளி வடை தேசி மாலை –                      550 ரூபா
25-07- கதிர்காம தீர்த்தம் குரு.தெட்சணை-   3,000 ரூபா
25-07- அபிஷேக பிரசாதம் –                               1,800 ரூபா
25-07- அபிஷேக பழவகை சாமான் –               1,670 ரூபா
25-07- அபிஷேக தேங்காய்- இளநீர்-                2,700 ரூபா
25-07- உற்சவ சாத்துப்படி –                                5,000 ரூபா
25-07- கதிர்காம தீர்த்த அன்னதானம்-          12,000 ரூபா
25-07- உதவி ஐயர் தெட்சணை –                      2,000 ரூபா
25-07- பஜனைக் குழு –                                           500 ரூபா
25-07- பிரசாத பூஜை (ஐங்கரன்) –                     1,350 ரூபா
25-07- பிரசாத பூஜை (அழகராசா) –                     450 ரூபா
25-07- காளி அபிஷேக குரு.தெட்சணை-       1,000 ரூபா
25-07- அபிஷேக பிரசாதம் –                              1,800 ரூபா
25-07- அபிஷேக பழவகை –                                 650 ரூபா
25-07- அபிஷேக தேங்காய்- இளநீர்-                  475 ரூபா
27-07- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை –                  1,500 ரூபா
30-07- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை-            2,000 ரூபா
30-07- அபிஷேக பிரசாதம் –                              1,800 ரூபா
30-07- அபிஷேக பழவகை சாமான் –              1,450 ரூபா
30-07- அபிஷேக தேங்காய்- இளநீர்-               2,425 ரூபா
30-07- வெள்ளி அன்னதானம் –                       12,000 ரூபா
30-07- உதவி ஐயர் தெட்சணை –                      1,500 ரூபா
30-07- காளி வடை தேசி மாலை –                      550 ரூபா
30-07- ஜூலை மாத அபிஷேக பால் –                810 ரூபா
30-07- மாலை வாங்கிய வகையில் –              5,000 ரூபா
30-07- அபிஷேக சாமான் மருந்துக்கடை –    6,280 ரூபா
30-07- தேங்காய் எண்ணெய் –                         10,000 ரூபா
30-07- தினசரி வெற்றிலை வா.பழம் –            3,200 ரூபா
30-07- படையல் அன்னதானம்  –                      1,850 ரூபா
30-07- மின்சார கட்டணம் –                                3,100 ரூபா
30-07- குருக்கள் சம்பளம்  –                              25,000 ரூபா
30-07- கருமபீட அலுவலர் சம்பளம் –            20,000 ரூபா
30-07- காவலாளர் சம்பளம் –                             5,000 ரூபா
ஜூலை மாத மொத்தச் செலவு – 259,250 ரூபா

2021- ஜூலை மாத மொத்த வரவு – 503,343 ரூபா
2021- ஜூலை மாத மொத்தச் செலவு – 259,250 ரூபா

2021 ஜூலை மாதக் கையிருப்பு – 244,093 ரூபா

முருகையா மெய்யடியார்களே!
2021ம் ஆண்டிற்குரிய ஜூலை மாதக் கணக்கறிக்கையை தற்போது வெளியிட்டுள்ளோம். இக்கணக்கறிக்கையில் ஏதும் தவறுகள் மற்றும் சந்தேகங்கள் காணப்படுமிடத்து உடனடியாக நிர்வாக சபை பொருளாளருடன் தொடர்பு கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

நிர்வாக சபையினர்