ஏப்ரல் மாத வரவு செலவு அறிக்கை – 2021

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தின் 2021–ஏப்ரல் மாத வரவு – செலவு அறிக்கையை வெளியிடுகின்றோம் என்பதனை எம்பெருமான் அடியார் பெருமக்களுக்கு அறியத் தருகின்றோம்.

வரவு
மார்ச் மாத முடிவில் கையிருப்பு –                                              31,078 ரூபா
01-04- ந.செல்வராசா – நா.கிழக்கு- நித்.பூஜை –                            25,000 ரூபா
01-04- சு.சக்திவேல் – லண்டன் – நன்கொடை –                              1,000 ரூபா
02-04- சே.ரவிச்சந்திரன்- நா.மே. வெள்ளி அபி.அன்ன.-             27,000 ரூபா
02-04- சம்மாட்டிமார் அன்னாபிஷேகம் –                                         4,000 ரூபா
02-04- ஆ.மயில்வாகனம்- அவு.- காளி ஸ்நபனம்  –                    12,000 ரூபா
02-04- ஆ.மயில்வாகனம்- அவு.- காளி வடைமாலை-                 2,000 ரூபா
02-04- இ.பத்மநாதன் – நா.கிழக்கு- நெய்தீபம்-                                  100 ரூபா
02-04- ந.நாராயணன்- லண்.- காளி வடை தேசி மாலை –              800 ரூபா
02-04- இ.அனார்த்தன் – லண்.-பிற.நாள் பிர.பூஜை-                       1,000 ரூபா
02-04- இ.அனார்த்தன் – லண்.- பிற.நாள் நன்கொடை-                 1,000 ரூபா
06-04- இ.அனார்த்தன் – லண்.- காளி விஷேட பூஜை-                  2,000 ரூபா
06-04- ஆ.பொன்னையா- நா.கிழ. விஷேட அபி.அன்ன.-          27,000 ரூபா
06-04- றஞ்சன் குடும்பம் – காளி உரு.அபிஷேகம்-                       7,000 ரூபா
06-04- றஞ்சன் குடும்பம்- பிரசாத பூஜை –                                      1,000 ரூபா
07-04- சு.பார்த்திபராசா-லண்.-பிற.நாள் பிர.பூஜை –                     1,000 ரூபா
07-04- சு.பார்த்திபராசா- லண்- பிற.நாள் நன்கொடை-                1,000 ரூபா
09-04- ந.செல்வநாதன்- லண்.- வெள்ளி அபி.அன்ன. –              27,000 ரூபா
09-04- ர.விதுஸ் – லண்டன் – காளி வடை தேசி மாலை –             800 ரூபா
10-04- சு.கிருபாகரன் – லண்டன்- பிற.நாள் பிர.பூஜை –               1,000 ரூபா
10-04- சு.கிருபாகரன்- லண்டன்- பிற.நாள் நன்கொடை –           1,000 ரூபா
12-04- ஆ.மயில்வாகனம்- அவு. பங்குனி திங்கள் காளி அபி.-12,000 ரூபா
12-04- ஆ.மயில்வாகனம்- அவு. பிரசாத பூஜை –                          2,000 ரூபா
13-04- ச.அஜந்தா – இத்தாலி – காளி வி.பூஜை –                             2,000 ரூபா
14-04- மா.அருமைலிங்கம்- நா.கிழ. புதுவருஷப் பிறப்பு-          6,000 ரூபா
14-04- ஏ.கணேசபிள்ளை – நா.கிழக்கு- பிரசாத பூஜை –               1,000 ரூபா
15-04- த.சுபேந்திரன்- நா.கிழக்கு- கார்த்திகை உற்சவம்-         25,000 ரூபா
16-04- த.சோதிசிவம்- கனடா- வெள்ளி அபி.அன்னதானம் –   27,000 ரூபா
16-04- ர.காயத்திரி- லண்டன்- காளி வடை தேசி மாலை –           800 ரூபா
16-04- இ.பத்மநாதன்- நா.கிழக்கு – நெய்தீபம் –                                100 ரூபா
20-04- சு.சக்திவேல் – லண்டன்- காளி வி.பூஜை –                        2,000 ரூபா
23-04- நா.சுந்தரலிங்கம்- அவுஸ்.- வெள்ளி அபி.அன்ன. –       27,000 ரூபா
23-04- நா.சுஜாதா – லண்டன்- காளி வடை தேசி மாலை –           800 ரூபா
27-04- த.தனுசா – சுவிஸ் – காளி உரு.அபிஷேகம் –                   7,000 ரூபா
27-04- த.தனுசா – சுவிஸ் – காளி வடை மாலை –                       1,000 ரூபா
27-04- சி.கிருசாந்தி – நா.கிழக்கு – நெய்தீபம் –                                100 ரூபா
27-04- சண்முகப்பிரியா, அசலிகா- லண். பி.நாள் பிர.பூஜை-  1,000 ரூபா
27-04- சண்முகப்பிரியா, அசலிகா- லண்.பிற.நாள் நன்கொ-   1,000 ரூபா
29-04- ஆ.நவரத்தினசாமி- தேர் அடிக்கல் அபிஷேகம் –          15,000 ரூபா
30-04- நா.ஹரிசன்- லண்டன்.வெள்ளி அபி.அன்னதானம்-   27,000 ரூபா
30-04- நா.ஹரிசன்- லண்டன்- காளி வடை தேசி மாலை –         800 ரூபா
30-04- த.தனுசா – சுவிஸ்- பிறந்தநாள் பிரசாத பூஜை –             1,000 ரூபா
30-04- த.தனுசா – சுவிஸ் – பிறந்தநாள் நன்கொடை –               1,000 ரூபா
30-04- அர்ச்சனை சிட்டை விற்பனை மூலம் –                           4,040 ரூபா
ஏப்ரல் மாத மொத்த வரவு –                                             338,418 ரூபா

செலவு
02-04- வெள்ளி அபிஷேக குரு.தெட்சணை  –      2,000 ரூபா
02-04- அபிஷேக பிரசாதம் –                                     1,800 ரூபா
02-04- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                     1,140 ரூபா
02-04- அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர் –                    2,075 ரூபா
02-04- வெள்ளி அன்னதானம் –                              12,050 ரூபா
02-04- உதவி ஐயர் தெட்சணை –                             1,500 ரூபா
02-04- காளி வடை தேசி மாலை –                             570 ரூபா
02-04- அன்னாபிஷேக பிரசாதம் –                          1,800 ரூபா
02-04- பிரசாத பூஜை (அனார்த்தன்) –                        900 ரூபா
02-04- காளி அபிஷேக குரு.தெட்சணை –            1,500 ரூபா
02-04- அபிஷேக பிரசாதம் –                                    1,800 ரூபா
02-04- அபிஷேக பழவகை –                                       680 ரூபா
02-04- அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர் –                   1,100 ரூபா
02-04- உதவி ஐயர் தெட்சணை –                               500 ரூபா
02-04- காளி வடை மாலை( மயில்வாகனம்) –    2,000 ரூபா
06-04- விஷேட அபிஷேக குரு.தெட்சணை –      2,000 ரூபா
06-04- அபிஷேக பிரசாதம் –                                     1,800 ரூபா
06-04- அபிஷேக பழவகை சாமான்  –                    1,050 ரூபா
06-04- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் –                       2,075 ரூபா
06-04- விஷேட அன்னதானம்  –                             11,550 ரூபா
06-04- உதவி ஐயர் தெட்சணை –                             1,500 ரூபா
06-04- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை –                         1,500 ரூபா
06-04- காளி உரு.அபி.குரு.தெட்சணை –              1,000 ரூபா
06-04- அபிஷேக பிரசாதம் –                                    1,800 ரூபா
06-04- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                       550 ரூபா
06-04- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் –                        450 ரூபா
06-04- பிரசாத பூஜை (றஞ்சன்) –                                900 ரூபா
07-04- பிரசாத பூஜை (பார்த்திபராசா) –                     900 ரூபா
09-04- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை –                 2,000 ரூபா
09-04- அபிஷேக பிரசாதம் –                                    1,800 ரூபா
09-04- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                    1,420 ரூபா
09-04- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் –                     2,075 ரூபா
09-04- வெள்ளி அன்னதானம் –                            11,690 ரூபா
09-04- உதவி ஐயர் தெட்சணை –                          1,500 ரூபா
09-04- காளி வடை தேசி மாலை –                           570 ரூபா
10-04- பிரசாத பூஜை (கிருபாகரன்’) –                      900 ரூபா
12-04- பங். திங்கள் காளி அபி.குரு.தெட்ச-        1,500 ரூபா
12-04- அபிஷேக பிரசாதம் –                                  1,800 ரூபா
12-04- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                     860 ரூபா
12-04- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் –                      975 ரூபா
12-04- உதவி ஐயர் தெட்சணை –                            500 ரூபா
12-04- பிரசாத பூஜை (மயில்வாகனம்)              1,800 ரூபா
13-04- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை  –                     1,500 ரூபா
14-04- சித். புதுவருஷ பூஜை- பொங். சாமான்- 2,710 ரூபா
14-04- படிக்கட்டு அபி. பழவகை சாமான் –           640 ரூபா
14-04- புதுவருஷப் பிறப்பு பிரசாதம் –                 1,800 ரூபா
14-04- பிரசாத பூஜை (கணேசபிள்ளை) –               900 ரூபா
15-04- கார்த்திகை உற்சவ குரு.தெட்சணை –   3,000 ரூபா
15-04- கார்த்திகை பிரசாதம் –                               1,800 ரூபா
15-04- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                  1,480 ரூபா
15-04- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் –                   2,300 ரூபா
15-04- உதவி ஐயர் தெட்சணை –                          2,000 ரூபா
15-04- படிப்புக்காரர் சாப்பாடு –                                 990 ரூபா
15-04- கார்த்திகை உற்சவ சாத்துப்படி –             5,000 ரூபா
16-04- வெள்ளி அபிஷேக குரு.தெட்சணை –    2,000 ரூபா
16-04- அபிஷேக பிரசாதம் –                                  1,800 ரூபா
16-04- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                  1,050 ரூபா
16-04- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் –                    2,250 ரூபா
16-04- வெள்ளி அன்னதானம் –                           12,050 ரூபா
16-04- உதவி ஐயர் தெட்சணை –                          1,500 ரூபா
16-04- காளி வடை தேசி மாலை –                          570 ரூபா
20-04- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை –                      1,500 ரூபா
23-04- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை –               2,000 ரூபா
23-04- அபிஷேக பிரசாதம் –                                  1,800 ரூபா
23-04- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                     950 ரூபா
23-04- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் –                   2,075 ரூபா
23-04- வெள்ளி அன்னதானம் –                           11,970 ரூபா
23-04- உதவி ஐயர் தெட்சணை –                          1,500 ரூபா
23-04- காளி வடை தேசி மாலை –                          570 ரூபா
27-04- காளி உரு.அபி.குரு.தெட்சணை –           1,000 ரூபா
27-04- அபிஷேக பிரசாதம் –                                 1,800 ரூபா
27-04- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                     650 ரூபா
27-04- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் –                      450 ரூபா
27-04- பிரசாத பூஜை(பிரியா,அசலி) –                    900 ரூபா
27-04- வடை மாலை (தனுசா) –                              900 ரூபா
29-04- தேர் அடிக்கல் நாட்டு அபி.குரு.தெட்ச-  2,000 ரூபா
29-04- தேர் அபிஷேக பிரசாதம் –                         1,800 ரூபா
29-04- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                  1,890 ரூபா
29-04- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் –                   2,500 ரூபா
29-04- உதவி ஐயர் தெட்சணை –                         1,500 ரூபா
30-04- வெள்ளி அபிஷேக குரு.தெட்சணை –    2,000 ரூபா
30-04- அபிஷேக பிரசாதம் –                                  1,800 ரூபா
30-04- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                  1,060 ரூபா
30-04- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் –                    2,250 ரூபா
30-04- வெள்ளி அன்னதானம் –                           11,745 ரூபா
30-04- உதவி ஐயர் தெட்சணை –                          1,500 ரூபா
30-04- காளி வடை தேசி மாலை –                          610 ரூபா
30-04- வடை மாலை (தனுசா) –                              900 ரூபா
30-04- பால் வாங்கிய வகையில் –                         990 ரூபா
30-04- மாலை வாங்கியது –                                  9,000 ரூபா
30-04- அபிஷேக சாமான்கள் –                             6,810 ரூபா
30-04- தேங்காய் எண்ணெய் –                            12,900 ரூபா
30-04- கற்பூரம்  –                                                      3,000 ரூபா
30-04- மின்சார கட்டணம் –                                   3,530 ரூபா
30-04- விறகு வாங்கியது –                                    2,500 ரூபா
30-04- நித்திய வெற்றிலை வாழைப்பழம் –     4,650 ரூபா
30-04- பிரதம குருக்கள் சம்பளம் –                    25,000 ரூபா
30-04- கருமபீட அலுவலர் சம்பளம் –              20,000 ரூபா
30-04- ஆலய காவலாளர் சம்பளம் –                 5,000 ரூபா
ஏப்ரல் மாத மொத்தச் செலவு –           286,220 ரூபா

2021- ஏப்ரல் மாத மொத்த வரவு – 338,418 ரூபா
2021- ஏப்ரல் மாத மொத்தச் செலவு – 286,220ரூபா

2021 ஏப்ரல் மாதக் கையிருப்பு – 52,198 ரூபா

முருகையா மெய்யடியார்களே!
2021ம் ஆண்டிற்குரிய ஏப்ரல் மாதக் கணக்கறிக்கையை தற்போது வெளியிட்டுள்ளோம். இக்கணக்கறிக்கையில் ஏதும் தவறுகள் மற்றும் சந்தேகங்கள் காணப்படுமிடத்து உடனடியாக நிர்வாக சபை பொருளாளருடன் தொடர்பு கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

நிர்வாக சபையினர்