தேர் திருப்பணி நன்கொடை வழங்கிய வள்ளல்கள் விபரம்!

ther2நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்திற்கு புதிய சித்திரத்தேர் அமைப்பதற்கான நிதி நன்கொடைகளை வழங்கிய மெய்யன்பர்களின் பெயர் விபரங்களை வெளியிடுகின்றோம்.

இதுவரை வழங்கியோர் விபரம்!

001)- 05-09-20 – க.கிருஷ்ணராசா – நோர்வே –                            110,000 ரூபா
002)- 15-09-20 – அழகராசா(சின்னத்தம்பி சம்மாட்டி) நா.மே- 100,000 ரூபா
003)- 17-09-20 – ஆ.நவரத்தினசாமி- நா.மே.- பிறந்தநாள்-       200,000 ரூபா
004)- 17-09-20 – க.ரங்கநாதன்- லண்டன்- பிறந்தநாள் –           100,000 ரூபா
005)- 19-09-20 – நா.சுந்தரலிங்கம் குடும்பம் – அவுஸ். –           100,000 ரூபா
006)- 21-09-20 – நாராயணன் ஹரிசன் – லண்டன் –                   100,000 ரூபா
007)- 22-09-20 – சுந்தரலிங்கம் பழனி ஞாபகார்த்தம்– நா.கி.- 100,000 ரூபா

008)- 22-09-20 – சுந்தரலிங்கம் தர்சினி ஞாபகார்த்தம்– நா.கி.100,000 ரூபா
009)- 22-09-20 – ந.உமாதேவி ஞாபகார்த்தம் -நா.மே. –             100,000 ரூபா
010)- 24-09-20 – கு.சுபகுமார் – கனடா –                                            30,000 ரூபா

011)- 30-09-20 – சி.ஆறுமுகம் ஞாபகார்த்தம்- நா.கிழக்கு-      100,000 ரூபா
012)- 01-10-20 – வீரகத்தி, இராசமணி ஞாபகார்த்த- நா.கிழ.  100,000 ரூபா
013)- 01-10-20 – அருணகிரி அனுஷ்னன்-நா.கிழ.-பிற.நாள்-     10,000 ரூபா
014)- 01-10-20 –  மு.கணேசமூர்த்தி – லண்டன் –                          11,752 ரூபா
015)- 03-10-20 –  பா.மரியதாஸ் குடும்பம் – கனடா –                   30,000 ரூபா

016)- 03-10-20 –  து.கந்தசாமி குடும்பம் – கனடா –                       40,000 ரூபா  017)- 06-10-20 – மு.கோபாலகிருஸ்ணன் – லண்டன் –              15,550 ரூபா
018)- 08-10-20 – கதிரேசு மலர்வேணியம்மா- வல்வை –         100,000 ரூபா
019)- 11-10-20 – நடராசா செல்வநாதன் – லண்டன் –                100,000 ரூபா
019)- 11-10-20 – நடராசா செல்வராசா – நாகர். கிழக்கு-           100,000 ரூபா
019)- 11-10-20 – செல்வராசா கமல்ராஜ் – சுவிஸ் –                      100,000 ரூபா

020)- 14-10-20 – க.அருணாசலபவன் – லண்டன்  –                     100,000 ரூபா
021)- 14-10-20 – க.யோகேஸ்வரி – லண்டன் –                               15,000 ரூபா
022)- 18-10-20 – ஆ.மாரிமுத்து ஞாபகார்த்தம்- நா.கிழக்கு-     100,000 ரூபா
023)- 19-10-20 – சி.மயில்வாகனம் குடும்பம்- பரு.துறை-         200,000 ரூபா
024)- 23-10-20 – சி.அபிராஜ் – ஜேர்மனி – பிறந்தநாள்  –              10,000 ரூபா
025)- 25-10-20 – ம.ஈழதாசன் குடும்பம்- அவுஸ்திரேலியா-     160,000 ரூபா

026)- 29-10-20 – ம.பவிர்னா,ம.பரிவன்- அவுஸ்.- பிறந்தநாள் –40,000 ரூபா
027)- 30-10-20 – ஹரினி பரமானந்தராசா – நாகர். கிழ. –             5,000 ரூபா
028)- 30-10-20 – சாளினி பன்னீர்ச்செல்வம்- நாகர். கிழக்கு-     10,000 ரூபா
029)- 31-10-20 – ஈழதாசன் கயல் – அவுஸ்திரேலியா –               10,000 ரூபா

030)- 31-10-20 – பா.தர்சிகா – லண்டன் –                                        100,000 ரூபா
031)- 01-11-20 – த.சுகிர்தன் – பிரான்ஸ் –                                       101,111 ரூபா
032)- 03-11-20 – ONLINE SHOP – COVENTRY – UK –                            20.000 ரூபா
033)- 09-11-20 – ம.ஈழதாசன் குடும்பம் – அவுஸ்திரேலியா –   
10,000 ரூபா
034)- 12-11-20 – ஈ.விதிர்லா –அவுஸ்திரேலியா– பிறந்தநாள்- 20,000 ரூபா
035)- 13-11-20 – த.தர்மிதா – சுவிஸ். – பிறந்தநாள்  –                 100,000 ரூபா
036)- 15-11-20 – செல்லையா அருந்தவம் – பிரான்ஸ்-              100,000 ரூபா
037)- 15-11-20 – கந்தையா உமையாத்தை ஞாபகார்.-நா.கி.-  100,000 ரூபா

038)- 12-11-20 – சிவப்பிரகாசம் உதயகுமார் – கொழும்பு –          5,000 ரூபா
039)- 17-11-20 – கந்தசாமி பரமேஸ்வரி – லண்டன் –                  50,000 ரூபா
040)- 20-11-20 – ரமேஸ் இராசநாயகம் – அவுஸ்திரேலியா-       2,663 ரூபா
041)- 21-11-20 – க.சின்னராசா(புஷ்பராசா) குடும்பம்- லண்.-    50,000 ரூபா
042)- 26-11-20 – ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம் – அவுஸ். –           25,000 ரூபா

043)- 27-11-20 – ம.தங்கமலர் – அவுஸ்திரேலியா –                     30,000 ரூபா
044)- 01-12-20 – நிலானி சிவானந்தராசா – லண்டன் –             200,000 ரூபா
045)- 03-12-20 – TUDOR STORE – HINCKLEY. UK  –                           118,500 ரூபா
046)- 05-12-20 – ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம்- அவுஸ். –            25,000 ரூபா

047)- 06-12-20 – கிரிதரன் விஜிதரன் – லண்டன்  –                        50,000 ரூபா
048)- 09-12-20 – ஏரம்பு சின்னமணி ஞாபகார்த்தம்-லண்டன்-  50,000 ரூபா
049)- 12-12-20 – சற்விந்தர் சிங்(Satwider singh) – லண்டன்  –     50,000 ரூபா

050)- 12-12-20 – ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம் – அவுஸ். –          10,000 ரூபா
051)- 13-12-20 – ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம் – அவுஸ். –          20,000 ரூபா
052)- 16-12-20 – பத்மநாதன் கேமரூபன்- நாகர். கிழக்கு –           5,000 ரூபா
053)- 16-12-20 – சின்னராசா கௌரி – லண்டன்   –                       14,000 ரூபா
054)- 17-12-20 – பொ.நாகமுத்து குடும்பம்- லண்டன் –             100,000 ரூபா
055)- 19-12-20 – ந.நகுலேஸ்வரன் – லண்டன்  –                           50,000 ரூபா
056)- 22-12-20 – வே.மயில்வாகனம் குடும்பம் – நா.கிழக்கு-    50,000 ரூபா
057)- 26-12-20 – ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம்- அவுஸ். –            25,000 ரூபா

058)- 26-12-20 –  கலைச்செல்வி – நாகர்கோவில் கிழக்கு –       2,000 ரூபா
059)- 27-12-20 – பா.தங்கமலர் – நாகர்கோவில் கிழக்கு –           2,000 ரூபா
060)- 28-12-20 – ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம் – அவுஸ். –         25,000 ரூபா
  061)- 28-12-20 – செந்தூரன் தருண் – லண்டன் –                          50,000 ரூபா
062)- 01-01-21 – ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம் – அவுஸ். –          50,000 ரூபா
063)- 05-01-21 – மயில்வாகனம் சிவகுகதாசன்- லண்டன்-       50,000 ரூபா
064)- 05-01-21 – அரியரத்தினம் ஜெயக்குமார்- லண்டன் –         50,000 ரூபா
065)- 09-01-21 – ஆ.மயில்வாகனம்- அவுஸ்.- பிறந்தநாள்-       25,000 ரூபா

066)- 09-01-21 – ரங்கநாதன் விதுஸ் – லண்டன் –                         25,000 ரூபா
067)- 10-01-21 – ஆறு. அருணாசலம் ஞாபகார்த்த- நா.மே.-   101,100 ரூபா
068)- 11-12-21 – ஆருதி பரமானந்தராசா- நாகர். கிழக்கு –          3,000 ரூபா
069)- 14-01-21 –  ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம்- அவுஸ்.-            10,000 ரூபா

070)- 17-01-21 –  ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம் – அவுஸ்.-           25,000 ரூபா
071)- 22-01-21 –  வி.இராசமலர் – நாகர்கோவில் மேற்கு –          1,000 ரூபா
072)- 24-01-21 –  ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம் – அவுஸ்.-           25,000 ரூபா

073)- 24-01-21 – அருணகிரி கௌரி திருமணநாள்- நா.கிழ.-     5,000 ரூபா
074)- 27-01-21 –  பா.அருள்தரன் – சுவிஸ்  –                                    50,000 ரூபா
075)- 27-01-21 –  க.மயூரன் குடும்பம் – அவுஸ்திரேலியா –       10,000 ரூபா
076)- 28-01-21 –  நாராயணன் சுஜாதா திருமணநாள்-லண்.    50,000 ரூபா
077)- 30-01-21 –  ம.ஈழதாசன் – அவுஸ்திரேலியா –                     30,000 ரூபா

078)- 31-01-21 –  வைகரன் ஆனந்தமூர்த்தி- நாகர்.மேற்கு-       5,000 ரூபா
079)- 05-02-21 –  ஆதவன் சஞ்சயன் – லண்டன் –                         25,000 ரூபா
080)- 09-02-21 –  சுரபி தீபன்ராஜ் பிறந்தநாள் – கனடா –              5,000 ரூபா
081)- 09-02-21 –  துஷாந்த் பிரதீபன்- நாகர்கோவில் கிழக்கு-  2,000 ரூபா
082)- 12-02-21 –  செல்லையா நந்திநாதன் – அவுஸ்.-                 3,000 ரூபா
083)- 12-02-21 –  க.ரங்கநாதன் – லண்டன் –                                 
30,000 ரூபா
084)- 14-02-21 –  அழகராசா மீனாட்சிப்பிள்ளை- நா.மே.-     120,000 ரூபா

085)- 17-02-21 –  நா.சத்தியமூர்த்தி – இத்தாலி –                         30,000 ரூபா
086)- 17-02-21 – திபாகரன் ரவிக்குமார்- டென்மார்க் –              72,500 ரூபா
087)- 19-02-21 – சி.துளசிகா ஞாபகார்த்தம் – நாகர்.கிழ. –     100,000 ரூபா
088)- 21-02-21 – முருகையாவின் பக்தர் ஒருவர்- லண்.-   1,000,000 ரூபா

089)- 23-02-21 – தளையசிங்கம் செல்லம்மா ஞா- நா.மே.- 100,000 ரூபா
090)- 26-02-21 – அனித்தா மதிராஜ் – நோர்வே –                          25,000 ரூபா
091)- 27-02-21 – இராஜகோபால் கிருஸ்ணா- அமெரிக்கா –   10,000 ரூபா
092)- 04-03-21 – கயல் ஈழதாசன் – அவுஸ்.- பிறந்த நாள்    – 100,000 ரூபா

093)- 04-03-21 – சுஜாதா நாராயணன்- லண்டன்- பிற. நாள்- 25,000 ரூபா
094)- 05-03-21 – இ.தர்மகுலசிங்கம் குடும்பம்- லண்டன் –    100,000 ரூபா
095)- 05-03-21 – செ.அருந்தவச்செல்வன் – சுவிஸ் –                  30,000 ரூபா

096)- 10-03-21 – கயல் ஈழதாசன் – அவுஸ்திரேலியா –             40,000 ரூபா
097)- 13-03-21 – கயல் ஈழதாசன் – அவுஸ்திரேலியா –             50,000 ரூபா
098)- 14-03-21 – ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம் – அவுஸ். –           5,000 ரூபா
099)- 18-03-21 – கயல் ஈழதாசன் – அவுஸ்திரேலியா –             25,000 ரூபா
100)- 20-03-21 – கயல் ஈழதாசன் – அவுஸ்திரேலியா –             20,000 ரூபா

101)- 21-03-21 – குமாரசாமி கிருஷ்ணகுமார் – லண்டன் –      50,000 ரூபா
102)- 27-03-21 –  சுகந்தா மயூரன் – அவுஸ்.- பிறந்தநாள்   –     25,000 ரூபா
103)- 30-03-21 –  நவரத்தினம் குடும்பம் – ஆழியவளை –        10,000 ரூபா
104)- 02-04-21 –  செ.கமலேஸ்வரன் டெனிஷா- டென்மார்க்-50,000 ரூபா
105)- 04-04-21 –  சி.கேதீஸ்வரன் குடும்பம் – சுவிஸ்  –            100,000 ரூபா
106)- 11-04-21 – மு.அன்னக்கொடி ஞாபகார்த்தம் – USA –       100,000 ரூபா
107)- 14-04-21 – ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம் – அவுஸ். –          10,000 ரூபா
108)- 16-04-21 –  மயூரன் கணேசபிள்ளை- அவுஸ்.பிற.நாள்- 25,000 ரூபா

109)- 16-04-21 – நாகதம்பி அன்னபூரணம்- நாகர்.மேற்கு –      50,000 ரூபா
110)- 18-04-21 – க.சிவபாதசுந்தரம் குடும்பம்- பரு.துறை-      100,000 ரூபா

111)- 20-04-21 – யாழினி தனேசன் – நோர்வே –                            10,000 ரூபா
112)- 20-04-21 – ஜனனி கமலக்கண்ணன் – லண்டன் –              10,000 ரூபா
113)- 21-04-21 – பாலசுப்பிரமணியம்(இராசலிங்கம்- நா.கி-   25,000 ரூபா
114)- 24-04-21 –  கு.விஜயகுமார் குடும்பம் – லண்டன் –            53,900 ரூபா
115)- 24-04-21 –  மோ.சுபத்திரா – லண்டன் –                                 10,000 ரூபா
116)- 24-04-21 –  வி.தமிழினி – லண்டன் –                                     10,000 ரூபா
117)- 24-04-21 –  வி.தர்மிளா – லண்டன் –                                      10,000 ரூபா
118)- 26-04-21 –   ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம்- அவுஸ்.-            5,000 ரூபா

119)- 26-04-21 –   ஆ.மாரிமுத்து ஞாபகார்த்தம் – நாகர்.கிழ.-   10,000 ரூபா
120)- 26-04-21 –   க.வள்ளிப்பிள்ளை ஞாபகார்த்தம்- நா.மே.- 10,000 ரூபா
121)- 27-04-21 –   ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம்- அவு.- பி.நாள்-20,000 ரூபா
122)- 28-04-21  –  அனித்தா மதிராஜ் – நோர்வே   –                        35,000 ரூபா
123)- 28-04-21  –  வே.மயில்வாகனம் – நாகர்.கிழக்கு –             20,000 ரூபா
124)- 29-04-21  –  கண்ணையா அன்னபாக்கியம்- நா.கிழக்-   50,000 ரூபா
125)- 29-04-21  –  த.வதனராசா – நாகர்.கிழக்கு –                         25,000 ரூபா
126)- 30-04-21  –  நா.சுந்தரராசா குடும்பம் – லண்டன் –           100,000 ரூபா
127)- 01-05-21 –  ஏ.சுப்பிரமணியம் – லண்டன் –                           25,000 ரூபா
128)- 01-05-21 –  வ.வ.கந்தசாமி ஞாபகார்த்தம்- நா.மே.-         20,000 ரூபா
129)- 02-05-21 –   ர.காயத்திரி – லண்டன்  –                                   120,000 ரூபா
130)- 03-05-21 –   வீ.இராஜசிங்கம் – நோர்வே –                             50,000 ரூபா
131)- 03-05-21 –   வீ.இராஜசிங்கம் – நோர்வே –                           100,000 ரூபா
132)- 03-05-21  –  அ.கண்ணையா ஞாபகார்த்தம்- நா.மேற்-    50,000 ரூபா
133)- 03-05-21  –  வி.விக்கினேஸ்வரன் – நாகர்.கிழக்கு –           3,000 ரூபா
134)- 04-05-21  –  நா.நாகேந்திரக் குருக்கள்- கரணவாய்-        10,000 ரூபா
135)- 05-05-21  –  நா.ஹரிசன் – லண்டன்- பிறந்தநாள் –            25,000 ரூபா
136)- 05-05-21  –  ப.கேமரூபன் – நாகர்.கிழக்கு –                            2,000 ரூபா
137)- 06-05-21  –  மு.கணேசமூர்த்தி குடும்பம்- லண்டன்-        25,147 ரூபா
138)- 07-05-21  –  சு.நாகலட்சுமி ஞாபகார்த்தம்- நா.கிழக்கு – 25,000 ரூபா
139)- 07-05-21  –  சு.நாகலட்சுமி ஞாபகார்த்தம்- நா.கிழக்கு – 75,000 ரூபா
140)- 07-05-21) – கோகிலரமணன் நிவேஸ்னா- நா.கிழக்கு – 10,000 ரூபா
141)- 07-05-21  –  சி.கலைப்பிரியா – நாகர்.கிழக்கு –                     5,000 ரூபா
142)- 10-05-21  –  ப.ஹரினி – நாகர்கோவில் கிழக்கு –                 2,000 ரூபா
143)- 12-05-21  –  பெ.கமலதாசன் – நாகர்கோவில் கிழக்கு –     5,000 ரூபா
144)- 13-05-21  – க. ஆனந்தராசா – நாகர்கோவில் மேற்கு –     10,000 ரூபா
145)- 14-05-21  –  க.செல்லாச்சி ஞாபகார்த்தம்- நா.மேற்கு –   50,000 ரூபா
146)- 15-05-21  –  தீபராஜ் சர்வேஸ் – கனடா – பிறந்தநாள் –        5,000 ரூபா
147)- 18-05-21  –  ந.நாராயணன்- லண்டன்- பிறந்தநாள் –         25,000 ரூபா
148)- 22-05-21  –  ர.காயத்திரி – லண்டன்- பிறந்தநாள் –             25,000 ரூபா
149)- 28-05-21  –  ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம்- அவுஸ்.-           10,000 ரூபா
150)- 28-05-21  –  ஜெயம் காந்தமணி – லண்டன் –                           1,000 ரூபா
151)- 03-06-21  –  இ.ரவிச்சந்திரன்- நாகர்.மேற்கு –                        5,000 ரூபா
152)- 04-06-21  –  ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம் – அவுஸ். –          10,000 ரூபா

153)- 04-06-21  –  ப.சாரல் – அவுஸ்திரேலியா- பிறந்தநாள்-      25,000 ரூபா
154)- 08-06-21 –   நாகதம்பி நேசரத்தினம் – கனடா –                    10,000 ரூபா
155)- 08-06-21 –   நேசரத்தினம் ஸ்ரீரஞ்சினி- கனடா –                   10,000 ரூபா
156)- 09-06-21 –   கஜேந்திரன் சாருஜன்- நா.கிழ.- பிற.நாள்-      2,000 ரூபா
157)- 10-06-21 –  ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம் – அவுஸ். –         20,000 ரூபா
158)- 11-06-21 –  ஆ.சிவானந்தராசா-(அவு.)-கொடுக்கிளாய்-    50,000 ரூபா

159)- 11-06-21 –  ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம்- அவுஸ்.  –          10,000 ரூபா
160)- 15-06-21 –   த.வதனராசா – நாகர். கிழக்கு- பிறந்தநாள்- 10,000 ரூபா
161)- 18-06-21 –  ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம்- அவுஸ்.  –          10,000 ரூபா

162)- 18-06-21 –  ரஜீபன் அன்பரசி – கனடா   –                                 50,000 ரூபா
163)- 20-06-21 –  க.பாஸ்கரன் – சுவிஸ் –                                         25,000 ரூபா

164)- 21-06-21 –  ப.ஆருதி – நாகர்கோவில் கிழக்கு  –                   1,000 ரூபா
165)- 23-06-21 –  கணன் ஹோம்ஸ் – அவுஸ்திரேலியா –         10,000 ரூபா

166)- 25-06-21 –  ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம்- அவுஸ்.-          10,000 ரூபா
167)- 25-06-21  – வில்வராசா சுமதி – நாகர். கிழக்கு –                 5,000 ரூபா
168)- 29-06-21 –  ஆ.தங்கவேலாயுதம் – நாகர்.கிழக்கு.-           20,000 ரூபா

169)- 29-06-21 –  க.சிறீஸ்கந்தராசா ஞாபகார்த்தம்- நா.மே-100,000 ரூபா
170)- 29-06-21 –  கீதன் ராஜ்குமார் – கனடா   –                              50,000 ரூபா
171)- 30-06-21 –  வேணுயன் சிவாயநம- நா.மே.- பிற.நாள்-    10,000 ரூபா
172)- 01-07-21 –  கிறிஷ்வா தனேசன்- நோர்வே- பிற.நாள்-     10,000 ரூபா
173)- 01-07-21 –  அ.ஜெயக்குமார் குடும்பம் – லண்டன்  –          10,000 ரூபா
174)- 02-07-21 –  சி.ஜெயக்குமார் குடும்பம்- சுவிஸ்  –               50,000 ரூபா

175)- 02-07-21 –  ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம்- அவுஸ்.-          10,000 ரூபா
176)- 03-07-21 –  ரங்கநாதன் காயத்திரி- லண்.-திரு.நாள்-       10,000 ரூபா
177)- 04-07-21 –  ஐரா கலைத்தீபன்- நோர்வே- பிறந்தநாள்-   10,000 ரூபா
178)- 04-07-21
 –  இரத்தினசிங்கம் அழகேஸ்வரி- கனடா-    107,400 ரூபா
179)- 04-07-21 –  நாகமுத்து ஐங்கரன் – லண்டன்  –                     50,000 ரூபா

180)- 05-07-21 –  ஜெகதீஸ்வரன் அருமைத்துரை – லண்டன் -10,000 ரூபா
181)- 05-07-21 –  அனுஷன் தர்மராசா- அவுஸ்திரேலியா-        15,000 ரூபா

182)- 06-07-21 –  க.மயூரன் குடும்பம்- அவுஸ்திரேலியா-         20,000 ரூபா
183)- 07-07-21 –  கணன் ஹோம்ஸ் – அவுஸ்திரேலியா –         50,000 ரூபா

184)- 08-07-21 –  பாலா ஜெயானி – அவுஸ்திரேலியா-               17,000 ரூபா
185)- 08-07-21 –  சி.தமயந்தி – அவுஸ்திரேலியா-                      100,000 ரூபா
186)- 09-07-21 –  ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம்- அவுஸ்.-          10,000 ரூபா
188)- 09-07-21 –  செ.கமலேந்திரன் – லண்டன் –                          50,000 ரூபா

189)- 10-07-21 –  ரமேஸ் தேவா குடும்பம் – அவுஸ். –                 50,000 ரூபா
190)- 10-07-21 –  வே.நற்குணம் – நாகர்கோவில் கிழக்கு –           500 ரூபா
191)- 10-07-21 –  வை.சந்திராதேவி-பூதராயர் ஒழுங்.-பரு.-      1,000 ரூபா
192)- 10-07-21 –  க.வேல்நாயகம்-  அம்பன்- பிறந்தநாள் –         2,000 ரூபா
193)- 11-07-21 –  செல்வறஞ்சினி குலதுங்கம் – அவுஸ்.-         10,000 ரூபா

194)- 12-07-21 –  ம.ஈழதாசன் –  அவுஸ்திரேலியா –                  20,000 ரூபா
195)- 13-07-21 –  ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம்- அவுஸ்.-         10,000 ரூபா
196)- 13-07-21 –  கார்த்திகா கோகுலன் – லண்டன் –                25,000 ரூபா
197)- 13-07-21 –  உதயன் பிருந்தன்- கொழும்பு- பிற.நாள் –     5,000 ரூபா
198)- 14-07-21 –  கீர்த்தனா தன்சியா – அவுஸ்திரேலியா –     20,000 ரூபா
199)- 15-07-21 –  ம.பவிர்னா, ம.பரிவன்- அவுஸ்திரேலியா.- 20,000 ரூபா

200)- 16-07-21 –  ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம் – அவுஸ்.-        10,000 ரூபா
201)- 16-07-21 –  நா.சு.சின்னத்தம்பி ஞாபகார்த்தம்- (பரு.-  600,000 ரூபா
202)- 17-07-21 –  கயல் ஈழதாசன்- அவுஸ்திரேலியா –            10,000 ரூபா
203)- 18-07-21 –  கெ.பிரியங்கா – அவுஸ்திரேலியா –              10,000 ரூபா
204)- 19-07-21 –  AMMA OFF LICENCE  –  COVENTRY – UK.  –         30,000 ரூபா
205)- 20-07-21 –  HOP N APPLE – COVENTRY – UK. –                       25,000 ரூபா
206)- 21-07-21 –  க.சுப்பிரமணியம் குடும்பம்– பளை             50,000 ரூபா
207)- 21-07-21 –  ராமு – லண்டன்                                                    3,110 ரூபா
208)- 21-07-21 –  வடிவாம்பிகை யோகராசா- லண்டன்-        6,220 ரூபா
209)- 22-07-21 –  ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம்- அவுஸ்.-        5,200 ரூபா
210)- 23-07-21 –  ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம்- அவுஸ்.-      10,000 ரூபா

211)- 23-07-21 –  அ.மதிமுகராசா – லண்டன் –                        10,000 ரூபா
212)- 24-07-21 –  கே.கோபாலகிருஸ்ணன்- லண்டன் –           3,110 ரூபா
213)- 24-07-21 –  சின்னத்துரை சண்முகநாதன்- நா.தெ-      15,550 ரூபா
214)- 24-07-21 –  எஸ்.வாமதேவன் – லண்டன் –                        3,110 ரூபா
215)- 24-07-21 –  எம்.சிவா – லண்டன் –                                         3,110 ரூபா
216)- 24-07-21 –  ஜே.ராகுலன் – லண்டன் –                                  3,110 ரூபா
217)- 24-07-21 –  எஸ்.யோகேஸ்வரன் – லண்டன் –                 3,110 ரூபா
218)- 24-07-21 –  எஸ்.கேதீஸ்வரன் – லண்டன் –                       6,220 ரூபா
219)- 25-07-21 –  ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம்- அவுஸ்.-      10,000 ரூபா
220)- 25-07-21 –  சிவமோகன் பிரபு குடும்பம் – அவுஸ்.-       34,000 ரூபா
221)- 26-07-21 –  திலகவதி குடும்பம் – லண்டன் –                  15,861 ரூபா
222)- 26-07-21 –  சிறிதரன் – லண்டன் –                                        3,110 ரூபா
223)- 26-07-21 –  செல்லம்- லண்டன் –                                         3,110 ரூபா

224)- 26-07-21 –  கணன் ஹோம்ஸ் – அவுஸ்திரேலியா –   10,000 ரூபா
225)- 28-07-21 –  குமார் – லண்டன் –                                              3,110 ரூபா
226)- 28-07-21 –  பி.தர்சன்  – லண்டன் –                                        3,110 ரூபா
227)- 28-07-21 –  எஸ்.சயந்தன் – லண்டன் –                               6,220 ரூபா
228)- 28-07-21 – முருகபக்தர் ஒருவர் – லண்டன் –                   3,110 ரூபா
229)- 28-07-21 –  எஸ்.சுந்தரலிங்கம் – லண்டன் –                    3,110 ரூபா

230)- 28-07-21 –  கெயா குடும்பம் – உடுத்துறை – அவுஸ்.- 17,000 ரூபா
231)- 29-07-21 –  ஜே.ராகுலன்  லண்டன் –                                15,550 ரூபா
232)- 29-07-21 –  என்.ராஜ்குமார் – லண்டன் –                            3,110 ரூபா
233)- 29-07-21 –  அபயலிங்கம் – லண்டன் –                               3,110 ரூபா
234)- 29-07-21 –  சுந்தரம் – லண்டன் –                                          3,110 ரூபா
235)- 30-07-21 –  செல்வம் – லண்டன் –                                     15,550 ரூபா
236)- 30-07-21 –  ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம்- அவுஸ்.-    10,000 ரூபா
237)- 31-07-21 –  இராமச்சந்திரன் – லண்டன் –                       15,861 ரூபா
238)- 31-07-21 –  சதானந்தன் – லண்டன் –                                 3,110 ரூபா
239)- 31-07-21 –  வேணுகோபால் – லண்டன் –                        3,110 ரூபா

240)- 31-07-21 –  திருவடிவேல் சிறிஸ்கந்தராசா- அவு.-    17,000 ரூபா
241)- 01-08-21 –  சி. பாலசுந்தரம் – நாகர். தெற்கு-                15,550 ரூபா
242)- 01-08-21 –  பாஸ்கரன் – லண்டன் –                                    3,110 ரூபா
243)- 01-08-21 –  காங்கேயன் – லண்டன் –                                 3,110 ரூபா

244)- 03-08-21 –  க.சிவசஞ்ஜை – லண்டன்- பிற. நாள்-        10,000 ரூபா
245)- 03-08-21 –  ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம்- அவுஸ்.-       7,000 ரூபா
246)- 03-08-21 –  க. சுரேந்திரன்- மாமுனை- (கனடா) –         25,000 ரூபா
247)- 04-08-21 –  குணானந்தம் – லண்டன் –                              3,110 ரூபா
248)- 04-08-21 –  பரமசிவம் – லண்டன் –                                    6,220 ரூபா
249)- 04-08-21 –  இராமு – லண்டன் –                                          6,220 ரூபா
250)- 04-08-21 –  விவேகானந்தன் – லண்டன்-                        3,110 ரூபா
251)- 04-08-21 –  சூபன் – லண்டன் –                                             3,110 ரூபா
252)- 04-08-21 –  சிந்துஜா – லண்டன் –                                       3,110 ரூபா
253)- 04-08-21 –  பரராசசிங்கம் – லண்டன் –                            7,775 ரூபா
254)- 04-08-21 –  பரமேஸ்வரன் – லண்டன் –                           3,110 ரூபா
255)- 04-08-21 –  காங்கேயன் – லண்டன் –                               1,555 ரூபா
256)- 04-08-21 –  மயில்வாகனம் கண்ணன்- லண்டன்-     50,000 ரூபா
257)- 05-08-21 –  கோ.வாசுகி – லண்டன் –                               25,000 ரூபா
258)- 06-08-21 –  தக்மன் கனகசிங்கம்  – லண்டன் –             6,220 ரூபா
259)- 06-08-21 –  மாஸ்டர் – லண்டன் –                                     3,110 ரூபா
260)- 06-08-21 –  பாஸ்கரன் – லண்டன் –                                  3,110 ரூபா
261)- 06-08-21 –  பத்மநாதன் – லண்டன் –                                 1,555 ரூபா
262)- 06-08-21 –  அருணானந்தராசா – லண்டன் –                 3,110 ரூபா
263)- 06-08-21 –  சிவப்பிரதட்சன் – லண்டன் –                        3,110 ரூபா
264)- 06-08-21 –  ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம்- அவுஸ்.-    10,000 ரூபா
265)- 06-08-21 –  ந.கனகம்மா – நாகர்கோவில் மேற்கு –    25,000 ரூபா
267)- 08-08-21 –  மு.கணேசமூர்த்தி – லண்டன் –                    3,500 ரூபா
268)- 08-07-21 –  எஸ்.ரமேஸ் – லண்டன் –                            15,550 ரூபா
269)- 08-07-21 –  எஸ்.தாஸ்குமார்- லண்டன் –                      6,220 ரூபா
270)- 08-07-21 –  ரீ.ரவிநாதன் – லண்டன் –                              3,110 ரூபா
271)- 08-07-21 –  கே.சுந்தரலிங்கம் – லண்டன் –                    3,110 ரூபா
272)- 08-07-21 –  கே.சோதிநாதன் – லண்டன் –                      3,110 ரூபா
273)- 08-08-21 –  தேவலிங்கம்  – லண்டன் –                           3,110 ரூபா
274)- 08-08-21 –  சர்வா – லண்டன் –                                          3,110 ரூபா
275)- 08-08-21 –  எம்.சண்முகநாதன்– லண்டன் –                3,110 ரூபா
276)- 08-08-21 –  நீலன் சண்முகநாதன் – லண்டன் –           3,110 ரூபா
277)- 08-08-21 –  ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம்- அவுஸ்.-  15,000 ரூபா
278)- 10-08-21 –  மதுரா – லண்டன் –                                          7,775 ரூபா
279)- 10-08-21 –  சிவராம் – லண்டன் –                                       7,775 ரூபா
280)- 10-08-21 –  காந்தன் – லண்டன் –                                       9,330 ரூபா
281)- 10-08-21 –  சுரேஷ் – லண்டன் –                                          3,110 ரூபா
282)- 10-08-21 –  கே.அஞ்சலி – லண்டன் –                                3,110 ரூபா
283)- 10-08-21 –  எம்.சிவலோகன் – லண்டன் –                       3,110 ரூபா
284)- 10-08-21 –  ரீ.பத்மநாதன் – லண்டன் –                             1,555 ரூபா
285)- 10-08-21 –  ரகுநாதன்- லண்டன் –                                     6,220 ரூபா
286)- 10-08-21 –  கே.வாரித்தம்பி – லண்டன் –                         6,220 ரூபா
287)- 10-08-21 –  கே.ரவிசங்கர்  – லண்டன் –                           4,665 ரூபா
288)- 10-08-21 – வீரகத்தி குடும்பம்- நாகர். தெற்கு-           100,000 ரூபா
289)- 11-08-21 –  சிவசாமி ஜெயரட்ணம் – லண்டன் –            20,000 ரூபா
290)- 12-08-21 –  சற்விந்தர் சிங்(Satwider singh) – லண்ட.-   28,600 ரூபா
291)- 13-08-21 –  ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம்- அவுஸ்.-     10,000 ரூபா
292)- 10-08-21 –  இரத்தினசிங்கம் – லண்டன்-                        15,550 ரூபா
293)- 15-08-21 –  மாதினி .கி- நோர்வே-பிற.நாள்-                  25,000 ரூபா
295)- 16-08-21 –  ஓங்காரம் குடும்பம் (யாழிசா)- அவுஸ்.-   34,000 ரூபா
296)- 18-08-21 –  சுகந்தா.ம – அவுஸ்திரேலியா –                    10,000 ரூபா
297)- 20-08-21 –  ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம்- அவுஸ்.-      10,000 ரூபா
298)- 21-08-21 –  ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம்- அவுஸ்.-        6,000 ரூபா
299)- 22-08-21 –  கௌதமன் சிவானந்தராசா – லண்டன்-    57,200 ரூபா
300)- 22-08-21 –  நிலானி சிவானந்தராசா –  லண்டன்-         57,200 ரூபா
301)- 27-08-21 –  சி.கமலாதேவி – லண்டன்- பிறந்தநாள்  – 15,000 ரூபா
302)- 27-08-21 – ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம் – அவுஸ். –      10,000 ரூபா
303)- 29-08-21 – செல்லையா குடும்பம்-வெ.கேணி-(அவு- 173,000 ரூபா
304)- 30-08-21 – சுகந்தா மயூரன் – அவுஸ்திரேலியா –           10,000 ரூபா

305)- 31-08-21 –  சுரிந்தர் சிங்(Surinder singh) – u.k-                   12,870 ரூபா
306)- 31-08-21 – பொ.நாகமுத்து குடும்பம்- லண்டன் –         30,000 ரூபா

மொத்தம்  – 10,956,860 ரூபா

தொடர்புகளுக்கு
ந.செல்வராசா – தலைவர் –                077 453 5592
நா.தவராசா – உப தலைவர் –             077 969 8058
பா.அருணகிரி – செயலாளர் –            077 617 8870
பா.யோகநாதன் – உப செயலாளர்-  076 374 8034
சி.சிவாயநம – பொருளாளர் –            077 668 5054
சி.கலீபன் – உறுப்பினர் –                      076 765 9415
இ.பத்மநாதன் – உறுப்பினர் –              077 234 6434
வை.நமச்சிவாயம் – உறுப்பினர் –     077 246 3368
க.அன்னகேசரி – உறுப்பினர் –            077 490 1922

ஆ.நவரத்தினசாமி – போஷகர் – 077 354 8525

நிர்வாக சபையினர்