தேர் திருப்பணி நன்கொடை விபரம் தொடர்ச்சி- (புதிய இணைப்பு)

ther2நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்திற்கு புதிய சித்திரத்தேர் அமைப்பதற்கான நிதி நன்கொடைகளை வழங்கிய மெய்யன்பர்களின் பெயர் விபரங்களை புதிய இணைப்பாக வெளியிடுகின்றோம்.

பெயர் விபரம்
187)- 09-07-21 –  பொ.சிவராசா குடும்பம்- நாகர். தெற்கு –    30,000 ரூபா
188)- 09-07-21 –  செ.கமலேந்திரன் – லண்டன் –                      50,000 ரூபா
266)- 07-08-21 –  சி.சிவகௌரி – லண்டன்- பிறந்தநாள் –      10,000 ரூபா
288)- 10-08-21 –  வீரகத்தி குடும்பம்- நாகர். தெற்கு-            100,000 ரூபா
294)- 15-08-21 –  க.சண்முகராசா  – லண்டன் –                       30,000 ரூபா


தொடர்ச்சி….
307)- 03-09-21 – ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம் – அவுஸ். –      10,000 ரூபா
308)- 03-09-21 – சி.கமலக்கண்ணன்- புனிதநகர்-பிற.நாள்-   5,000 ரூபா
309)- 04-09-21 – நல்லதம்பி கிருஷ்ணமோகன்- லண்ட.-     50,000 ரூபா
310)- 04-09-21 – மு.கோபாலகிருஷ்ணன் – லண்டன் –          15,000 ரூபா
311)- 05-09-21 – தீவிக்கா கெங்காசுதன்- அவு.-பிற.நாள்-      20,000 ரூபா
312)- 09-09-21 – பரமேஸ்வரன் யதுராம் – நாகர். மேற்கு –      2,000 ரூபா

313)- 10-09-21 – ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம் – அவுஸ். –       10,000 ரூபா
314)- 15-09-21 — நாகமுத்து கற்பகம் ஞாபகார்த்த-நா.மே.-  75,000 ரூபா
315)- 17-09-21 –  ஆ.நவரத்தினசாமி-நா.மேற்கு- பிற.நாள்-  25,000 ரூபா
316)- 17-09-21 –  க.ரங்கநாதன்-கொவன்றி,U.K – பிற.நாள் – 25,000 ரூபா
317)- 17-09-21 –  SUKHJIT SINGH – COVENTRY, U.K                       14,250 ரூபா
318)- 17-09-21 – ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம் – அவுஸ். –      10,000 ரூபா

319)- 19-09-21 –  க.சுப்பிரமணியம் குடும்பம்– பளை             50,000 ரூபா
320)- 22-09-21 –  21 நாகர்.ம.வி. மாணவர்கள் நினைவாக   21,000 ரூபா
321)- 24-09-21 –  ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம்– அவுஸ்         14,000 ரூபா
322)- 25-09-21 –  வீ.இராசசிங்கம் – நோர்வே                             10,000 ரூபா
323)- 30-09-21 –  நா.சின்னப்பிள்ளை- வெற்.கேணி-               15,100 ரூபா
324)- 01-10-21 –  ம.கணநாதன் ஞாபகார்த்தம்- நா.மேற்கு-  20,000 ரூபா
325)- 02-10-21 –  பிரியங்கா கெங்காசுதன்- அவு.- பிற.நாள்-20,000 ரூபா
326)- 08-10-21 –  சி.நவினநாயகம் – லண்டன்                         15,000 ரூபா
327)- 11-10-21 –  கே.பரமேஸ்வரன் – லண்டன்                         3,000 ரூபா
328)- 11-10-21 –  ஏ.கேசவராஜா – லண்டன்                                 3,000 ரூபா
329)- 11-10-21 –  பி.தர்மகுலசிங்கம் – லண்டன்                         3,000 ரூபா
330)- 11-10-21 –  எஸ்.சிறிரங்கன் – லண்டன்                              6,000 ரூபா
331)- 12-10-21 –  கோ.லக்சயா – லண்டன்                                  25,000 ரூபா
332)- 12-10-21 –  கோ.ஹாசினி – லண்டன்                                 25,000 ரூபா
333)- 12-10-21 – வீ.பொன்னுத்துரை குடும்பம்.- நா.மேற்கு- 25,000 ரூபா
334)- 14-10-21 –  சுதர்சனன் சக்திவேல் – லண்.-  பிற.நாள்-  25,000 ரூபா

335)- 15-10-21 –  வி.ஐயப்பா – லண்டன்                                        3,000 ரூபா
336)- 15-10-21 –  கே.சந்திரன் – லண்டன்                                      3,000 ரூபா
337)- 15-10-21 –  எஸ்.பரமகுரு – லண்டன்                                  6,000 ரூபா
338)- 15-10-21 –  ஜெயசோதி – லண்டன்                                       3,000 ரூபா
339)- 16-10-21 –  கா.தியாகராசா ஞாபகார்த்தம் – நா.மேற்கு-10,000 ரூபா
340)- 16-10-21 –  வே.ஏரம்பு ஞாபகார்த்தம் – நா.கிழக்கு-         10,000 ரூபா
341)- 16-10-21 –  கவித்தனா கிருஸ்ணமூர்த்தி – லண்டன்-   10,000 ரூபா          342)- 16-10-21 –  அஸ்வின் கிருஸ்ணமூர்த்தி  – லண்டன்-   10,000 ரூபா         343)- 16-10-21 –  விதுஸ் கிருஸ்ணமூர்த்தி – லண்டன்    –     10,000 ரூபா
344)- 22-10-21 –  ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம்– அவுஸ்         10,000 ரூபா
345)- 22-10-21 –  சி.சிவகணேசன் குடும்பம் – லண்டன்  –    200,000 ரூபா