வைகாசி மாத கார்த்திகை உற்சவம் – 2018

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தில், நிகழும் விளம்பி வருஷம் வைகாசி மாதம் 29ம்(12-06-2018) திகதி செவ்வாய்க்கிழமை கார்த்திகை உற்சவம் சிறப்பாக நடைபெறவுள்ளது என்பதை அடியார்களுக்கு அறியத்தருகின்றோம். Continue reading

தங்க நகை செய்ய உதவ முன்வந்துள்ளோர் விபரம்!

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தான நிர்வாக சபையினர் விடுத்த வேண்டுகோளை ஏற்றுக்கொண்டு எம்பெருமானுக்கு தங்க ஆபரணங்கள் செய்வதற்கு இதுவரை உதவ முன்வந்துள்ள அடியார்களின் பெயர் விபரங்களை அறியத்தருகின்றோம். Continue reading

முருகையாவின் மெய்யடியார்களுக்கு முக்கிய வேண்டுகோள்!

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தான நிர்வாக சபையினர் எம்பெருமான் மெய்யடியார்கள் அனைவருக்கும் ஒரு முக்கிய வேண்டுகோளை விடுத்துள்ளனர். Continue reading

மார்ச் மாதம் – 2018 வரவு செலவு அறிக்கை!

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தின் 2018 –மார்ச் மாத வரவு செலவு அறிக்கையை வெளியிடுகின்றோம் என்பதனை அடியார்களுக்கு அறியத் தருகின்றோம். Continue reading

வைகாசி விசாகம்! முருகையா அவதார நாள் உற்சவம்!

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தில் நிகழும் விளம்பி வருஷம் வைகாசி மாதம் 14ம் (28-05-2018) நாள் திங்கட்கிழமை வைகாசி விசாக உற்சவம் சிறப்பாக நடைபெறவுள்ளது என்பதை அடியார்களுக்கு அறியத்தருகின்றோம். Continue reading

ரோகிணி வளர்ந்து விஷேட பூஜை வரவு செலவு அறிக்கை! 2018

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தில் கடந்த 19-04-2018 வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற ரோகிணி வளர்ந்து விஷேட பூஜை வரவு செலவு அறிக்கையை வெளியிடுகின்றோம். Continue reading

வைகாசி மாத கார்த்திகை உற்சவம் – 2018

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தில், நிகழும் விளம்பி வருஷம் வைகாசி மாதம் 01ம்(15-05-2018) திகதி செவ்வாய்க்கிழமை கார்த்திகை உற்சவம் சிறப்பாக நடைபெறவுள்ளது என்பதை அடியார்களுக்கு அறியத்தருகின்றோம். Continue reading

மூடு மண்டப திருப்பணி வரவு செலவு அறிக்கை ( தொடர்ச்சி

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தில் பூர்த்தியடையும் தறுவாயில் உள்ள மூடுமண்டப திருப்பணி வேலைகளின் இதுவரையுள்ள வரவு செலவு அறிக்கையை வெளியிடுகின்றோம். Continue reading

சித்திரை மாத கார்த்திகை உற்சவம் – 2018

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தில், நிகழும் விளம்பி வருஷம் சித்திரை மாதம் 05ம்(18-04-2018) திகதி புதன்கிழமை கார்த்திகை உற்சவம் சிறப்பாக நடைபெறவுள்ளது என்பதை அடியார்களுக்கு அறியத்தருகின்றோம். Continue reading

ரோகிணி வளர்ந்து விஷேட பூஜை – 2018

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தில் நிகழும் விளம்பி வருடம் சித்திரை மாதம் 06ம் (19-04-2018) நாள் வியாக்கிழமை ரோகிணி வளர்ந்து விசேட பூஜை நடைபெறவுள்ளது என்பதை உள்ளூர் மற்றும் புலம்பெயர் அடியார்களுக்கு அறியத்தருகின்றோம். Continue reading