தேர் திருப்பணி நன்கொடை வழங்கிய வள்ளல்கள் விபரம்!

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்திற்கு புதிய சித்திரத்தேர் அமைப்பதற்கான நிதி நன்கொடைகளை வழங்கிய மெய்யன்பர்களின் பெயர் விபரங்களை வெளியிடுகின்றோம்.

இதுவரை வழங்கியோர் விபரம்!
01)- 05-09-20 – க.கிருஷ்ணராசா – நோர்வே –                              110,000 ரூபா
02)- 15-09-20 – அழகராசா(சின்னத்தம்பி சம்மாட்டியார்) நா.மே-100,000 ரூபா
03)- 17-09-20 – ஆ.நவரத்தினசாமி- நா.மே.- பிறந்தநாள்-         200,000 ரூபா
04)- 17-09-20 – க.ரங்கநாதன்- லண்டன்- பிறந்தநாள் –             100,000 ரூபா
05)- 19-09-20 – நா.சுந்தரலிங்கம் குடும்பம் – அவுஸ். –             100,000 ரூபா
06)- 21-09-20 – நாராயணன் ஹரிசன் – லண்டன் –                     100,000 ரூபா
07)- 22-09-20 – சுந்தரலிங்கம் பழனி ஞாபகார்த்தம் – நா.கி.-  100,000 ரூபா

08)- 22-09-20 – சுந்தரலிங்கம் தர்சினி ஞாபகார்த்தம் – நா.கி.100,000 ரூபா
09)- 22-09-20 – ந.உமாதேவி ஞாபகார்த்தம் -நா.மே. –               100,000 ரூபா
10)- 24-09-20 – கு.சுபகுமார் – கனடா –                                                 30,000 ரூபா
11)- 30-09-20 – சி.ஆறுமுகம் ஞாபகார்த்தம்- நா.கிழக்கு-         100,000 ரூபா
12)- 01-10-20 – வீரகத்தி, இராசமணி ஞாபகார்த்தம்- நா.கிழ. 100,000 ரூபா
13)- 01-10-20 – அருணகிரி அனுஷ்னன்-நா.கிழ.-பிற.நாள்-            10,000 ரூபா
14)- 01-10-20 –  மு.கணேசமூர்த்தி – லண்டன் –                             11,752 ரூபா
15)- 03-10-20 –  பா.மரியதாஸ் குடும்பம் – கனடா –                      30,000 ரூபா

16)- 03-10-20 –  து.கந்தசாமி குடும்பம் – கனடா –                          40,000 ரூபா
17)- 06-10-20 – மு.கோபாலகிருஸ்ணன் – லண்டன் –                     11,752 ரூபா
18)- 08-10-20 – கதிரேசு மலர்வேணியம்மா- வல்வை –            100,000 ரூபா
19)- 11-10-20 – நடராசா செல்வராசா – நாகர்கோவில் கிழக்கு –  200,000 ரூபா
19)- 11-10-20 – நடராசா செல்வராசா – நாகர். கிழக்கு-              100,000 ரூபா
20)- 14-10-20 – க.அருணாசலபவன் – லண்டன்  –                       100,000 ரூபா
21)- 14-10-20 – க.யோகேஸ்வரி – லண்டன் –                                 15,000 ரூபா
22)- 18-10-20 – ஆ.மாரிமுத்து ஞாபகார்த்தம்- நா.கிழக்கு-       100,000 ரூபா
23)- 19-10-20 – சி.மயில்வாகனம் குடும்பம்- பருத்தித்துறை-  200,000 ரூபா
24)- 23-10-20 – சி.அபிராஜ் – ஜேர்மனி – பிறந்தநாள்  –                10,000 ரூபா
25)- 25-10-20 – ம.ஈழதாசன் குடும்பம்- அவுஸ்திரேலியா-       160,000 ரூபா

26)- 29-10-20 – ம.பவிர்னா,ம.பரிவன்- அவுஸ்.- பிறந்தநாள் –  40,000 ரூபா
27)- 30-10-20 – ஹரினி பரமானந்தராசா – நாகர். கிழ. –               5,000 ரூபா
28)- 30-10-20 – சாளினி பன்னீர்ச்செல்வம்- நாகர். கிழக்கு-       10,000 ரூபா
29)- 31-10-20 – ஈழதாசன் கயல் – அவுஸ்திரேலியா –                10,000 ரூபா

30)- 31-10-20 – பா.தர்சிகா – லண்டன் –                                          100,000 ரூபா
31)- 01-11-20 – த.சுகிர்தன் – பிரான்ஸ் –                                         101,111 ரூபா
32)- 03-11-20 – ONLINE SHOP – COVENTRY – UK –                              20.000 ரூபா
33)- 09-11-20 – ம.ஈழதாசன் குடும்பம் – அவுஸ்திரேலியா –     10,000 ரூபா

34)- 12-11-20 – ஈ.விதிர்லா – அவுஸ்திரேலியா – பிறந்தநாள்- 20,000 ரூபா
35)- 13-11-20 – த.தர்மிதா – சுவிஸ். – பிறந்தநாள்  –                   100,000 ரூபா
36)- 15-11-20 – செல்லையா அருந்தவம் – பிரான்ஸ்-                100,000 ரூபா
37)- 15-11-20 – கந்தையா உமையாத்தை ஞாபகார்.-நா.கி.-    100,000 ரூபா

38)- 12-11-20 – சிவப்பிரகாசம் உதயகுமார் – கொழும்பு –            5,000 ரூபா
39)- 17-11-20 – கந்தசாமி பரமேஸ்வரி – லண்டன் –                    50,000 ரூபா
40)- 20-11-20 – ரமேஸ் இராசநாயகம் – அவுஸ்திரேலியா-        2,663 ரூபா
41)- 21-11-20 – க.சின்னராசா(புஷ்பராசா) குடும்பம்- லண்.-      50,000 ரூபா
42)- 26-11-20 – ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம் – அவுஸ். –            25,000 ரூபா

43)- 27-11-20 – ம.தங்கமலர் – அவுஸ்திரேலியா –                       30,000 ரூபா
44)- 01-12-20 – நிலானி சிவானந்தராசா – லண்டன் –               200,000 ரூபா
45)- 03-12-20 – TUDOR STORE – HINCKLEY. UK  –                             118,500 ரூபா
46)- 05-12-20 – ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம்- அவுஸ். –              25,000 ரூபா

47)- 06-12-20 – கிரிதரன் விஜிதரன் – லண்டன்  –                          50,000 ரூபா
48)- 09-12-20 – ஏரம்பு சின்னமணி ஞாபகார்த்தம்-லண்டன்-    50,000 ரூபா
49)- 12-12-20 – சற்விந்தர் சிங்(Satwider singh) – லண்டன்  –       50,000 ரூபா

50)- 12-12-20 – ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம் – அவுஸ். –            10,000 ரூபா
51)- 13-12-20 – ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம் – அவுஸ். –            20,000 ரூபா
52)- 16-12-20 – பத்மநாதன் கேமரூபன்- நாகர். கிழக்கு –             5,000 ரூபா
53)- 16-12-20 – சின்னராசா கௌரி – லண்டன்   –                         14,000 ரூபா
54)- 17-12-20 – பொ.நாகமுத்து குடும்பம்- லண்டன் –               100,000 ரூபா
55)- 19-12-20 – ந.நகுலேஸ்வரன் – லண்டன்  –                             50,000 ரூபா
56)- 22-12-20 – வே.மயில்வாகனம் குடும்பம் – நா.கிழக்கு-      50,000 ரூபா
57)- 26-12-20 – ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம்- அவுஸ். –              25,000 ரூபா

58)- 26-12-20 –  கலைச்செல்வி – நாகர்கோவில் கிழக்கு –         2,000 ரூபா
59)- 27-12-20 – பா.தங்கமலர் – நாகர்கோவில் கிழக்கு –             2,000 ரூபா
60)- 28-12-20 – ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம் – அவுஸ். –             25,000 ரூபா

61)- 28-12-20 – செந்தூரன் தருண் – லண்டன் –                              50,000 ரூபா
62)- 01-01-21 – ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம் – அவுஸ். –             50,000 ரூபா

63)- 05-01-21 – மயில்வாகனம் சிவகுகதாசன்- லண்டன்-          50,000 ரூபா
64)- 05-01-21 – அரியரத்தினம் ஜெயக்குமார்- லண்டன் –            50,000 ரூபா
65)- 09-01-21 – ஆ.மயில்வாகனம்- அவுஸ்.- பிறந்தநாள்-          25,000 ரூபா

66)- 09-01-21 – ரங்கநாதன் விதுஸ் – லண்டன் –                            25,000 ரூபா
67)- 10-01-21 – ஆறு. அருணாசலம் ஞாபகார்த்தம்- நா.மே.-   101,100 ரூபா
68)- 11-12-21 – ஆருதி பரமானந்தராசா- நாகர். கிழக்கு –              3,000 ரூபா
69)- 14-01-21 –  ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம்- அவுஸ்.-               10,000 ரூபா

70)- 17-01-21 –  ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம் – அவுஸ்.-              25,000 ரூபா
71)- 22-01-21 –  வி.இராசமலர் – நாகர்கோவில் மேற்கு –              1,000 ரூபா
72)- 24-01-21 –  ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம் – அவுஸ்.-              25,000 ரூபா

73)- 24-01-21 – அருணகிரி கௌரி திருமணநாள்- நா.கிழக்கு –        5,000 ரூபா

தொடர்புகளுக்கு
ந.செல்வராசா – தலைவர் –                077 453 5592
நா.தவராசா – உப தலைவர் –             077 969 8058
பா.அருணகிரி – செயலாளர் –            077 617 8870
பா.யோகநாதன் – உப செயலாளர்-  076 374 8034
சி.சிவாயநம – பொருளாளர் –            077 668 5054
சி.கலீபன் – உறுப்பினர் –                      076 765 9415
இ.பத்மநாதன் – உறுப்பினர் –              077 234 6434
வை.நமச்சிவாயம் – உறுப்பினர் –     077 246 3368
க.அன்னகேசரி – உறுப்பினர் –            077 490 1922

ஆ.நவரத்தினசாமி – போஷகர் – 077 354 8525

நிர்வாக சபையினர்