நவம்பர் மாத வரவு செலவு அறிக்கை – 2020

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தின் 2020 –நவம்பர் மாத வரவு – செலவு அறிக்கையை வெளியிடுகின்றோம் என்பதனை எம்பெருமான் அடியார் பெருமக்களுக்கு அறியத் தருகின்றோம்.

வரவுகள்
01-11-20 – க.பரமேஸ்வரி- லண்டன் – நித்திய பூஜை-            25,000 ரூபா
01-11- சு.சக்திவேல் – லண்டன் – நன்கொடை –                         1,000 ரூபா
02-11- ந.செல்வராசா – நா.கிழக்கு- கார்த்திகை உற்சவ.-      25,000 ரூபா
03-11- ம.பரிவன்,ம.பவிர்னா- அவுஸ்.- காளி வி.பூஜை –        2,000 ரூபா
06-11- சாம்பசிவம், சுகிர்தன்- நா.கி.-வெள்ளி அபி.அன்.-      25,000 ரூபா
06-11- ர.விதுஸ்- லண்டன் – காளி வடை தேசி மாலை –       1,000 ரூபா
10-11- பா.தர்ஷிகா – லண்டன்- காளி படிக்கட்டு அபி. –            5,000 ரூபா
10-11- பா.தர்ஷிகா- லண்டன்- காளி வி.பூஜை –                        2,000 ரூபா
12-11- பா.இலட்சுமி- லண்டன்- பிறந்த நாள் பிர.பூஜை-         1,000 ரூபா
12-11- பா.இலட்சுமி- லண்டன்- பிறந்தநாள் நன்கொடை-      1,000 ரூபா
13-11- ந.நகுலேஸ்வரன்-லண்டன்- வெள்ளி அபி.அன்ன-   25,000 ரூபா
13-11- ந.நாராயணன்- லண்.- காளி வடை தேசி மாலை-       1,000 ரூபா
13-11- த.தர்மிதா- சுவிஸ்- பிறந்தநாள் பிர.பூஜை-                   1,000 ரூபா
13-11- த.தர்மிதா- சுவிஸ்- பிறந்தநாள் நன்கொடை-              1,000 ரூபா
14-11- ஆ.அழகராசா குடும்பம்- நா.மே.-தீபாவளி பூஜை-      3,000 ரூபா
14-11- யோ.நாகநந்தினி- நா.மேற்கு- கௌரி காப்பு –               1,000 ரூபா
14-11- ந.கனகம்மா- நா.மேற்கு – கௌரி காப்பு –                       1,000 ரூபா
14-11- செ.புனிதா – நா.கிழக்கு – கௌரி காப்பு –                         1,000 ரூபா
14-11- த.சயந்தா – நா.மேற்கு – கௌரி காப்பு –                           1,000 ரூபா
14-11- வி.இந்திரா – நா.கிழக்கு – கௌரி காப்பு –                        1,000 ரூபா
14-11- பி.இதயமலர் – நா.மேற்கு – கௌரி காப்பு –                    1,000 ரூபா
14-11- அ.நிறோசா – நா.கிழக்கு – கௌரி காப்பு –                       1,000 ரூபா
14-11- அ.பிரியதர்சினி – நா.கிழக்கு – கௌரி காப்பு –               1,000 ரூபா
14-11- வே.புவிர்சா – அம்பன் – கொளரி காப்பு –                         1,000 ரூபா
14-11- உ.பாலேந்திரராஜி – கொழும்பு – கொளரி காப்பு –         1,000 ரூபா
15-11- கோ.லக்சயா – லண்டன்- காளி பிர.பூஜை-                    2,000 ரூபா
15-11- சி.சுதர்சனன்- லண்டன்- காளி பிர.பூஜை –                    2,000 ரூபா
17-11- த.தர்மிதா- சுவிஸ்- காளி வி.பூஜை –                              2,000 ரூபா
17-11- சே.ரவிச்சந்திரன்- நா.மேற்கு- வடை மாலை –           1,500 ரூபா
17-11- கெ.தங்கவதனா- நா.கிழக்கு- படம் வைத்தல்-            1,000 ரூபா
19-11- வை.நாகதம்பி- நா.கிழக்கு – நெய்விளக்கு –                     50 ரூபா
20-11- ரமேஸ் இராசநாயகம்-அவு.-வெள்ளி அபி.அன்ன.- 25,000 ரூபா
20-11- சி.அகலிகா- பருத்தித்துறை – பிரசாத பூஜை –             1,000 ரூபா
20-11- ந.நாராயணன்-லண்.- காளி வடை தேசி மாலை-      1,000 ரூபா
22-11- வி.அபினாஸ்- நா.கிழக்கு – சோறு தீத்தல் –                   200 ரூபா
24-11- பா.இலட்சுமி- லண்டன்- காளி வி.பூஜை –                    2,000 ரூபா
24-11- வே.மயில்வாகனம்- நா.கிழக்கு- பிர.பூஜை –               2,000 ரூபா
25-11-  ரமேஸ் இராசநாயகம்- அவுஸ்.- பிர.பூஜை –              3,000 ரூபா
27-11- இ.தர்மகுலசிங்கம்- லண்.- வெள்ளி அபி.அன்ன-     25,000 ரூபா
27-11- இ.அன்பரசன்- லண்டன்- பிறந்தநாள் பிர.பூஜை –      1,000 ரூபா
27-11- இ.அன்பரசன்- லண்டன்- பிறந்தநாள் நன்கொடை-   1,000 ரூபா
27-11- ந.நாராயணன்- லண்.- காளி வடை தேசி மாலை –    1,000 ரூபா
27-11- இ.பத்மநாதன்- நா.கிழக்கு- நெய் விளக்கு –                      50 ரூபா
28-11- தி.பத்தினியம்மா- பருத்தித்துறை – பிர.பூஜை –         1,000 ரூபா
28-11- ந.செல்வராசா – நா.கிழக்கு – பிர.பூஜை –                      2,000 ரூபா
28-11- online shoping – london – பிர.பூஜை –                                  2,000 ரூபா
28-11- online shoping – london – வடை தேசி மாலை –               1,000 ரூபா
29-11- ஆ.அழகராசா குடும்பம்- திருக்கார்த்திகை உற்ச.-  40,000 ரூபா
2020 – நவம்பர் மாத மொத்த வரவு  – 245,800 ரூபா

செலவுகள்
02-11-  கார்த்திகை உற்சவ குரு.தெட்சணை –    3,000 ரூபா
02-11- கார்த்திகை பிரசாதம் –                                 1,800 ரூபா
02-11- கார்த்திகை பழவகை சாமான் –                 1,060 ரூபா
02-11- கார்த்திகை தேங்காய் – இளநீர் –                2,675 ரூபா
02-11- கார்த்திகை படிப்புக்காரர் சாப்பாடு –            700 ரூபா
02-11- கார்த்திகை சாத்துப்படி –                              5,000 ரூபா
02-11- சாமான் ஏற்றிய ஆட்டோ கூலி –               1,000 ரூபா
02-11- உதவி ஐயர் தெட்சணை –                            2,000 ரூபா
03-11- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை –                        1,500 ரூபா
06-11- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை –                 2,000 ரூபா
06-11- அபிஷேக பிரசாதம் –                                    1,800 ரூபா
06-11- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                    1,435 ரூபா
06-11- அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர் –                   2,675 ரூபா
06-11- வெள்ளி அன்னதானம் –                             12,990 ரூபா
06-11- உதவி ஐயர் தெட்சணை –                           1,500 ரூபா
06-11- காளி வடை தேசி மாலை- விதுஸ்-            600 ரூபா
10-11- செவ்வாய் காளி படி.அபி.பிரசாதம் –        1,800 ரூபா
10-11- படிக்கட்டு அபிஷேக பழவகை-                    590 ரூபா
10-11- படி. அபி.தேங்காய் இளநீர் –                           370 ரூபா
10-11- காளி அபி.குரு.தெட்சணை-                        1,000 ரூபா
12-11- பிரசாத பூஜை – பா.இலட்சுமி –                       900 ரூபா
13-11- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை –                  2,000 ரூபா
13-11- அபிஷேக பிரசாதம் –                                     1,800 ரூபா
13-11- அபிஷேக பழவகை சாமான்கள் –              1,195 ரூபா
13-11- அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர் –                    2,675 ரூபா
13-11- வெள்ளி அன்னதானம் –                             13,070 ரூபா
13-11- காளி வடை தேசி மாலை – நாராயணன்-     620 ரூபா
13-11- உதவி ஐயர் தெட்சணை –                            1,500 ரூபா
13-11- பிரசாத பூஜை – த.தர்மிதா –                            900 ரூபா
14-11- தீபாவளி பிரசாத பூஜை –                             2,700 ரூபா
14-11- தீபாவளி வெற்றிலை- வாழைப்பழம் –       180 ரூபா
14-11- பிரசாத பூஜை – கோ.லக்சயா –                    1,800 ரூபா
14-11- கௌரி காப்பு பூஜை பலகாரம் —                 1,050 ரூபா
14-11- கௌரி காப்பு பூஜை வெற்றிலை பழம் –   1,340 ரூபா
14-11- கௌரி காப்பு பூஜை பிரசாதம் –                   1,800 ரூபா
14-11- கௌரி காப்பு பூஜை குரு.தெட்சணை –     1,500 ரூபா
14-11- கௌரி காப்பு நூல் வாங்கியது-                     600 ரூபா
17-11- பிரசாத பூஜை – ரவிச்சந்திரன் –                  1,350 ரூபா
17-11- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை –                        1,500 ரூபா
20-11- பிரசாத பூஜை – சி.அகலிகா –                         900 ரூபா
20-11- காளி வடை தேசி மாலை – நாராயணன்-   600 ரூபா
21-11- பிரசாத பூஜை – சி.சுதர்சனன் –                    1,800 ரூபா
24-11- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை –                        1,500 ரூபா
24-11- பிரசாத பூஜை – வே.மயில்வாகனம் –       1,800 ரூபா
25-11- பிரசாத பூஜை – ரமேஸ் –                              2,700 ரூபா
27-11- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை –                 2,000 ரூபா
27-11- அபிஷேக பிரசாதம் –                                    1,800 ரூபா
27-11- அபிஷேக பழவகை சாமான்கள் –             1,448 ரூபா
27-11- அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர் –                   2,275 ரூபா
27-11- வெள்ளி அன்னதானம் –                             13,495 ரூபா
27-11- காளி வடை தேசி மாலை –                            580 ரூபா
27-11- உதவி ஐயர் தெட்சணை –                           1,500 ரூபா
27-11- பிரசாத பூஜை – இ.அன்பரசன் –                     900 ரூபா
28-11- பிரசாத பூஜை – online shoping  –                   1,800 ரூபா
28-11- காளி வடை தேசி மாலை- online shoping –  600 ரூபா
28-11- பிரசாத பூஜை – பத்தினியம்மா –                  900 ரூபா
28-11- பிரசாத பூஜை – செல்வராசா –                   1,800 ரூபா
29-11- திருக்கார்த்திகை குரு.தெட்சணை –        3,000 ரூபா
29-11- திருக்கார்த்திகை பிரசாதம் –                     1,800 ரூபா
29-11- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                   1,420 ரூபா
29-11- அபிஷேக தேங்காய்- இளநீர் –                   2,675 ரூபா
29-11- திருக்கார்த்திகை அன்னதானம் –           14,090 ரூபா
29-11- திருக்கார்த்திகை சாத்துப்படி –                  5,000 ரூபா
29-11- திருக்கார்த்திகை மாவிளக்கு –                 2,000 ரூபா
29-11- திருக்கார்த்திகை பஜனைக் குழு –              500 ரூபா
29-11- உதவி ஐயர் தெட்சணை –                         2,000 ரூபா
30-11- அபிஷேக சாமான்கள் –                             5,650 ரூபா
30-11- பால் வாங்கிய வகையில் –                         540 ரூபா
30-11- மாலை வாங்கிய வகையில் –                 4,000 ரூபா
30-11- மின்சார கட்டணம் கோயில் –                 5,960 ரூபா
30-11- தீபங்கள், குத்துவிளக்கு திருத்தம் –       1,000 ரூபா
30-11- குருக்கள் சம்பளம் –                                 25,000 ரூபா
30-11- கருமபீட அலுவலர் சம்பளம் –              20,000 ரூபா
30-11- காவலாளர் சம்பளம் –                               5,000 ரூபா
2020 – நவம்பர் மாத மொத்தச் செலவு- 222,008 ரூபா

2020- நவம்பர் மாத மொத்த வரவு –    245,800 ரூபா
2020- நவம்பர் மாத மொத்தச் செலவு- 222,008 ரூபா

2020- நவம்பர் மாத முடிவில் கையிருப்பு – 23,792 ரூபா

2020- அக்டோபர் மாத அறிக்கையின்படி பற்றாக்குறை –  316,039 ரூபா

2020- நவம்பர் மாத முடிவில் பற்றாக்குறை– 316,039 — 23,792 =  292,247 ரூபா

முருகையா மெய்யடியார்களே!
2020ம் ஆண்டிற்குரிய நவம்பர் மாதக் கணக்கறிக்கையை தற்போது வெளியிட்டுள்ளோம். இக்கணக்கறிக்கையில் ஏதும் தவறுகள் மற்றும் சந்தேகங்கள் காணப்படுமிடத்து உடனடியாக நிர்வாக சபை பொருளாளருடன் தொடர்பு கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

நிர்வாக சபையினர்