ஆகஸ்ட் மாத வரவு செலவு அறிக்கை!- 2020

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தின் 2020 –ஆகஸ்ட் மாத வரவு – செலவு அறிக்கையை வெளியிடுகின்றோம்  என்பதனை எம்பெருமான் அடியார் பெருமக்களுக்கு அறியத் தருகின்றோம்.

வரவுகள்
01-08-20- க.சிவபாதசுந்தரம் – பரு.துறை- நித்திய பூஜை-      25,000 ரூபா
01-08- சு.சக்திவேல் – லண்டன் – நன்கொடை –                        1,000 ரூபா
01-08- ஈ.கயல் – அவுஸ்திரேலியா – பிரசாத பூஜை –              2,000 ரூபா
01-08- வ.அருந்ததி – நாகர.கிழக்கு – எள்ளுசிட்டி –                     100 ரூபா
04-08- ஆ.மயில்வாகனம்- அவுஸ்.- கதிர்காம தீர்த்தம் –      25,000 ரூபா
04-08- ஆ.மயில்வாகனம்- அவுஸ்.- அன்னதானம் –             10,000 ரூபா
04-08- ஆ.மயில்வாகனம்- அவுஸ்.- காளி படி. அபிஷேகம்- 7,000 ரூபா
04-08- ஆ.மயில்வாகனம்- அவுஸ்.- செவ்.காளி வி.பூஜை-   2,000 ரூபா
04-08- ச.தர்மிளா – நாகர்.கிழக்கு – வடைமாலை –                 1,000 ரூபா
07-08- க.சிவபாதசுந்தரம் – பரு.துறை- வெள்ளி அபி.அன்.- 25,000 ரூபா
11-08- ந.செல்வராசா- நா.கிழக்கு- செவ். காளி வி.பூஜை  –   2,000 ரூபா
11-08- ரா.சக்திவேல் – நா.கிழக்கு – பிரசாத பூஜை –                2,000 ரூபா
11-08- வ.அருந்ததி – நா.கிழக்கு – நெய்விளக்கு –                      150 ரூபா
12-08- க.அருணாசலபவன் – லண்டன்- கார்த்திகை உற்.-   25,000 ரூபா
14-08- சி.நவினநாயகம் – லண்.- வெள்ளி அபி.அன்ன.-       25,000 ரூபா
14-08- ஆ.சுந்தரலிங்கம்- லண்டன்.-  மாவிளக்கு  –                 2,000 ரூபா
14-08- ஆ.சுந்தரலிங்கம்- லண்.- வ.பொங்கல் பிர.பூஜை-      2,000 ரூபா
14-08- ஆ.சுந்தரலிங்கம்- லண்.- நன்கொடை –                            500 ரூபா
15-08- கி.கலைதீபன் – நோர்வே- விஷேட அன்னதானம் – 14,000 ரூபா
15-08- கலைதீபன் அயிரா- நோர்வே – பிரசாத பூஜை –          2,000 ரூபா
18-08- ஆ.நவரத்தினசாமி- நா.மே.- செவ்.காளி வி.பூஜை-     2,000 ரூபா
21-08- ஆ.பொன்னையா – நா.கிழ.- வெள்ளி அபி.அன்ன.-   25,000 ரூபா
21-08- செ.தரணி – நாகர்.கிழக்கு – பிரசாத பூஜை –                 1,000 ரூபா
21-08- ந.நாராயணன் – லண்டன்- காளி வடை மாலை-           500 ரூபா
22-08- ஆ.அழகராசா குடும்பம்- விநாயக சதுர்த்தி உற்ச.-   20,000 ரூபா
22-08- ஆ.மயில்வாகனம்- அவுஸ்.- சதுர்த்தி பிர.பூஜை-       2,000 ரூபா
22-08- நவரத்தினசாமி- நா.மேற்கு- நெய்விளக்கு –                    100 ரூபா
22-08- ச.நிசாந்தன் – நா.கிழக்கு- படம் வைத்தல் –                     100 ரூபா
24-08- பா.தர்சிகா – லண்டன்- பிறந்தநாள் பிர.பூஜை-             1,000 ரூபா
24-08- பா.தர்சிகா- லண்டன் பிறந்தநாள் நன்கொடை –          1,000 ரூபா
24-08- வே.தர்மலிங்கம்- நா.கிழக்கு- திருமணம் –                 20,000 ரூபா
24-08- வே.தர்மலிங்கம்- நா.கிழக்கு- பிரசாத பூஜை-              1,000 ரூபா
25-08- ந.செல்வராசா- நா.கிழக்கு- விஷேட அபிஷேகம்-    18,000 ரூபா
25-08- க.சிவபாதசுந்தரம்- பரு.- செவ்.காளி வி.பூஜை –          2,000 ரூபா
28-08- து.கந்தசாமி – கனடா- வெள்ளி அபி.அன்னதானம்-  25,000 ரூபா
28-08- சோ.அகிலாண்டன்- நா.கிழக்கு- பிரசாத பூஜை –        1,000 ரூபா
28-08- ந.நாராயணன்- லண்டன்- பிரசாத பூஜை –                    2,000 ரூபா
28-08- ந.நாராயணன் – லண்டன்- பொங்கல் –                          4,000 ரூபா
28-08- ந.நாராயணன்- லண்டன்- காளி வடை மாலை-             500 ரூபா
28-08- நவரத்தினசாமி- நா.மேற்கு- நெய்தீபம் –                            50 ரூபா
31-08- ந.கௌரி – லண்டன்- நடேசரபிஷேகம் –                       7,000 ரூபா
31-08- அர்ச்சனை சிட்டை விற்பனை –                                    10,000 ரூபா
31-08- உண்டியல் வரவு –                                                             15,236 ரூபா
ஆகஸ்ட் மாத மொத்த வரவு  –     331,236 ரூபா

செலவுகள்
01-08- பிரசாத பூஜை – கயல்  –                                 1,800 ரூபா
04-08- கதிர்காம தீர்த்த.. குரு.தெட்சணை-            3,000 ரூபா
04-08- அபிஷேக பிரசாதம் –                                     1,800 ரூபா
04-08- அபிஷேக பழவகை –                                     1,630 ரூபா
04-08- அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர்-                      2,325 ரூபா
04-08- சாத்துப்படி அலங்காரம் –                              5,000 ரூபா
04-08- அன்னதானம் –                                               10,000 ரூபா
04-08- காளி படி.அபி.குரு.தெட்சணை-                  1,500 ரூபா
04-08- அபிஷேக பழவகை –                                        500 ரூபா
04-08- அபிஷேக தேங்காய்- இளநீர்-                         315 ரூபா
04-08- அபிஷேக பிரசாதம் –                                     1,800 ரூபா
04-08- வடை மாலை – தர்மிளா –                               900 ரூபா
04-08- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை –                         1,500 ரூபா
07-08- வெள்ளி  அபிஷேகம் குரு.தெட்சணை-   2,000 ரூபா
07-08- அபிஷேக பிரசாதம் –                                     1,800 ரூபா
07-08- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                     1,260 ரூபா
07-08- அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர் –                    2,430 ரூபா
07-08- வெள்ளி அன்னதானம் –                              12,830 ரூபா
11-08- செவ்வாய் காளி விஷேட பூஜை –              1,500 ரூபா
12-08- கார்த்திகை உற்சவ குரு.தெட்சணை-      3,000 ரூபா
12-08- கார்த்திகை பிரசாதம் –                                 1,800 ரூபா
12-08- கார்த்திகை அபிஷேக பழவகை –              1,556 ரூபா
12-08- கார்த்திகை அபிஷேக தேங்.- இளநீர்-       2,590 ரூபா
12-08- கார்த்திகை சாத்துப்படி அலங்காரம் –       5,000 ரூபா
12-08- புராணப் படிப்புக்காரர் சாப்பாடு –                   770 ரூபா
14-08- வெள்ளி அபிஷேக குரு.தெட்சணை –      2,000 ரூபா
14-08- அபிஷேக பிரசாதம் –                                    1,800 ரூபா
14-08- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                    1,390 ரூபா
14-08- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் –                     2,375 ரூபா
14-08- வெள்ளி அன்னதானம் –                             11,420 ரூபா
14-08- மாவிளக்கு – சுந்தரலிங்கம் –                       2,000 ரூபா
14-08- பிரசாத பூஜை சுந்தரலிங்கம் –                    1,800 ரூபா
14-08- பிரசாத பூஜை சக்திவேல் –                          1,800 ரூபா
15-08- விஷேட அன்னதானம் –                            12,420 ரூபா
15-08- பிரசாத பூஜை – கலைதீபன் –                       1,800 ரூபா
18-08- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை –                         1,500 ரூபா
21-08- வெள்ளி அபிஷேகம் குரு.தெட்சணை –   2,000 ரூபா
21-08- அபிஷேக பிரசாதம் –                                    1,800 ரூபா
21-08- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                    1,360 ரூபா
21-08- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் –                     2,325 ரூபா
21-08- வெள்ளி அன்னதானம் –                             13,500 ரூபா
21-08- பிரசாத பூஜை – தரணி  –                                  900 ரூபா
21-08- காளி வடை மாலை- நாராயணன்-               450 ரூபா
22-08- விநாயக சதுர்த்தி குரு.தெட்சணை-          3,000 ரூபா
22-08- சதுர்த்தி பிரசாதம் –                                        4,500 ரூபா
22-08- சதுர்த்தி அபிஷேக பழவகை  –                   1,760 ரூபா
22-08- சதுர்த்தி அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் –     1,625 ரூபா
22-08- சதுர்த்தி சாத்துப்படி அலங்காரம் –             5,000 ரூபா
22-08- சதுர்த்தி பிர. பூஜை- மயில்வாகனம்-        1,800 ரூபா
24-08- பிரசாத பூஜை – தர்சிகா  –                                 900 ரூபா
24-08- திருமணம் – பிரதான குருக்கள்  –               7,000 ரூபா
24-08- திருமணம் – உதவி குருக்கள் –                   4,000 ரூபா
24-08- ஹோமச் சாமான்கள்  –                                3,557 ரூபா
24-08- தேங்காய்   –                                                     2,000 ரூபா
24-08- பழங்கள்   –                                                         990 ரூபா
24-08- சோடா குருக்கள்    –                                         275 ரூபா
24-08- பிரசாத பூஜை – தர்மலிங்கம் –                       900 ரூபா
25-08- விஷேட அபிஷேகம் குரு.தெட்சணை – 2,000 ரூபா
25-08- அபிஷேக பிரசாதம் –                                   1,800 ரூபா
25-08- அபிஷேக பழவகை சாமான்கள் –             4,850 ரூபா
25-08- அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர் –                   3,780 ரூபா
25-08- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை –                        1,500 ரூபா
28-08- வெள்ளி அபிஷேகம் குரு.தெட்சணை –  2,000 ரூபா
28-08- அபிஷேக பிரசாதம் –                                   1,800 ரூபா
28-08- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                   1,650 ரூபா
28-08- அபிஷேக தேங்காய்- இளநீர் –                   2,650 ரூபா
28-08- வெள்ளி அன்னதானம் –                            11,720 ரூபா
28-08- பிரசாத பூஜை அகிலாண்டன் –                     900 ரூபா
28-08- பிரசாத பூஜை – நாராயணன் –                    1,800 ரூபா
28-08- பொங்கல் சாமான் நாராயணன் –              3,750 ரூபா
28-08- காளி வடை மாலை  –                                    450 ரூபா
31-08- நடேசரபிஷேகம்- குரு.தெட்சணை –       1,000 ரூபா
31-08- அபிஷேக பிரசாதம் –                                  1,800 ரூபா
31-08- அபிஷேக பழவகை –                                     950 ரூபா
31-08- தேங்காய் இளநீர் –                                          435 ரூபா
31-08- அபிஷேக திரவியம் – சாமான்கள் –         8,530 ரூபா
31-08- மின்சார கட்டணம்  –                                 12,925 ரூபா
31-08- மாலை வாங்கிய வகையில்  –                 7,000 ரூபா
31-08- பால் வாங்கிய வகையில்  –                         630 ரூபா
31-08- குருக்கள் சம்பளம்  –                                 25,000 ரூபா
31-08- கருமபீட அலுவலர் சம்பளம் –               20,000 ரூபா
31-08- காவலாளர் சம்பளம்   –                              5,000 ரூபா
ஆகஸ்ட் மாத மொத்தச் செலவு  –             292,473 ரூபா

2020- ஆகஸ்ட் மாத மொத்த வரவு – 331,236 ரூபா
2020- ஆகஸ்ட் மாத மொத்தச் செலவு- 292,473 ரூபா

2020 ஆகஸ்ட் மாத முடிவில் கையிருப்பு – 38,763 ரூபா

17-09-2020 திருப்பணி அறிக்கையின்படி பற்றாக்குறை – 495,702 ரூபா
2020 – ஆகஸ்ட் மாத கணக்கறிக்கையின்படி கையிருப்பு- 38,763 ரூபா

தற்போதைய பற்றாக்குறை  – 495,702 — 38,763 =  456,939 ரூபா

முருகையா மெய்யடியார்களே!
2020ம் ஆண்டிற்குரிய ஆகஸ்ட் மாதக் கணக்கறிக்கையை தற்போது வெளியிட்டுள்ளோம். இக்கணக்கறிக்கையில் ஏதும் தவறுகள் மற்றும் சந்தேகங்கள் காணப்படுமிடத்து உடனடியாக நிர்வாக சபை பொருளாளருடன் தொடர்பு கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

நிர்வாக சபையினர்