ஜூலை மாத வரவு செலவு அறிக்கை – 2020

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தின் 2020 –ஜூலை மாத வரவு – செலவு அறிக்கையை வெளியிடுகின்றோம்  என்பதனை எம்பெருமான் அடியார் பெருமக்களுக்கு அறியத் தருகின்றோம்.

ஜூலை மாத வரவு
01-07- ஜூன் மாதக் கையிருப்பு –                                                 249,658 ரூபா
01-07- மணவாளக்கோல விழா கையிருப்பு-                            88,370 ரூபா
01-07- கு.விஜயகுமார்- லண்டன் – நித்.பூஜை –                              25,000 ரூபா
01-07- சு.சக்திவேல்- லண்டன்- நன்கொடை –                                 1,000 ரூபா
03.07- இ.அழகேஸ்வரி- கனடா- வெள்ளி அபி.-                           15,000 ரூபா
03-07- ந.நாராயணன்- லண்டன்- பொங்கல் –                                  4,000 ரூபா
03-07- ந.நாராயணன்- லண்டன்-  பிரசாத பூஜை –                         2,000 ரூபா
03-07- ந.நாராயணன்- லண்.- காளி வடை-தேசி மாலை-            1,000 ரூபா
06-07- செ.அகிலன்- லண்டன் – பிரசாத பூஜை-                              5,000 ரூபா
07-07- வே.புவிர்சா – அம்பன்- காளி வி.பூஜை –                              2,000 ரூபா
10-07- வடிவேலு நிர்மலாதேவி- நா.தெற்கு- வெள். அபி.-        15,000 ரூபா
10-07- கணன் ஹோம்ஸ் – அவுஸ்.- பிரசாத பூஜை –                    3,000 ரூபா
14-07- ம.சுஜிவ் – லண்டன்- காளி வி.பூஜை –                                  2,000 ரூபா
15-07- கு.குருகுலசிங்கம்- நா.கிழக்கு- கார்த்திகை உற்.-           25,000 ரூபா
16-07- ஆ.வசந்தகோகிலம்- நா.கிழக்கு- ஆடிப்பிறப்பு-                 5,000 ரூபா
17-07- பொ.நாகமுத்து- லண்டன் – வெள்ளி அபி.அன்ன-          25,000 ரூபா
21-07- சி.சிவகணேசன்- லண்டன்- காளி வி.பூஜை –                     2,000 ரூபா
21-07- ஜெ.சரஸ்வதி – லண்டன்- பிரசாத பூஜை –                          1,000 ரூபா
21-07- பா.புலேந்திரன் – நா.கிழக்கு- பிரசாத பூஜை-                         500 ரூபா
24-07- க.சிறிஸ்கந்தராசா- நா.மேற்கு-வெள்ளி- அபி.அன்ன.- 25,000 ரூபா
24-07- க.சிவபாதசுந்தரம்- பரு.துறை- ஆடிப்பூரம் –                    25,000 ரூபா
24-07- க.அரியரத்தினம்- நா.கிழக்கு- பிரசாத பூஜை –                     500 ரூபா
24-07- ஆ.மயில்வாகனம்- அவுஸ்- பிரசாத பூஜை-                     2,000 ரூபா
24-07- ந.செல்வராசா- நா.கிழக்கு- பிரசாத பூஜை-                          500 ரூபா
24-07- அ.ராதிகா- நா.கிழக்கு- கற்பூரச்சட்டி –                                   100 ரூபா
28-07- செ.கமல்ராஜ்- சுவிஸ் – காளி வி.பூஜை –                           2,000 ரூபா
31-07- ஆ.சுந்தரலிங்கம்- லண்டன்- வெள்ளி அபி.அன்ன.-      25,000 ரூபா
31-07- ம.அனித்தா – நோர்வே- பிறந்த நாள் நன்கொடை-          2,500 ரூபா
31-07- வ.அருந்ததி- நா.கிழக்கு – நெய் சிட்டி –                                    50 ரூபா
31-07- க.சிவஞானசுந்தரம்- குடாரப்பு – பிரசாத பூஜை –              2,000 ரூபா
31-07- கோ.குணசீலி – நா.கிழக்கு- வரலட்சுமி பூஜை –                  500 ரூபா
31-07- வ.அருந்ததி – நா.கிழக்கு –         ,,                   ,,  –                     500 ரூபா
31-07- ம.கல்பனா – நா.கிழக்கு –       ,,                    ,,     –                     500 ரூபா
31-07- கே.சோபனா – நா.கிழக்கு   – ,,                     ,,   –                       500 ரூபா
31-07- செ.கஜீ   – நா.கிழக்கு –             ,,                   ,, –                         500 ரூபா
31-07- அ.ராதிகா – நா.கிழக்கு –          ,,                   ,, –                         500 ரூபா
31-07- ச.சுப்புலட்சுமி – நா.கிழக்கு-   ,,                   ,,  –                        500 ரூபா
31-07- ச.சாரதா – நா.கிழக்கு  –           ,,                   ,,  –                        500 ரூபா
31-07- வே.ரூபிகா – நா.கிழக்கு  –      ,,                   ,,  –                        500 ரூபா
31-07- செ.நர்மதா  – நா.கிழக்கு  –      ,,                   ,,   –                       500 ரூபா
31-07- அ.ஜீவராணி – நா.கிழக்கு –     ,,                   ,, –                         500 ரூபா
31-07- சோ.சுகிர்தனா – நா.கிழக்கு –  ,,                   ,,  –                        500 ரூபா
31-07- வி.பிரபாகரி – நா.கிழக்கு    –   ,,                   ,, –                         500 ரூபா
ஜூலை மாத மொத்த வரவு   –                                                 562,678 ரூபா

ஜூலை மாதச் செலவு
03-07- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை –           2,000 ரூபா
03-07- அபிஷேக பிரசாதம் –                              1,800 ரூபா
03-07- அபிஷேக பழவகை சாமான்-               1,375 ரூபா
03-07- அபிஷேக தேங்காய்- இளநீர்-               2,375 ரூபா
03-07- பொங்கல் சாமான் (நாராயணன் –       3,660 ரூபா
03-07- பிரசாத பூஜை (நாராயணன்) –              1,800 ரூபா
03-07- காளி வடை- தேசி மாலை-(நானா) –      700 ரூபா
06-07- பிரசாத பூஜை – (அகிலன்)  –                  4,500 ரூபா
07-07- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை –                  1,500 ரூபா
10-07- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை –           2,000 ரூபா
10-07- அபிஷேக பிரசாதம் –                              1,800 ரூபா
10-07- அபிஷேக பழவகை சாமான் –              1,375 ரூபா
10-07- அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர் –              2,325 ரூபா
10-07- பிரசாத பூஜை (கணன் ஹோம்ஸ்) –    2,700 ரூபா
14-07- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை –                   1,500 ரூபா
15-07- கார்த்திகை உற்சவ குரு.தெட்சணை- 3,000 ரூபா
15-07- கார்த்திகை பிரசாதம் –                            1,800 ரூபா
15-07- அபிஷேக பழவகை சாமான் –               1,595 ரூபா
15-07- அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர் –              2,325 ரூபா
15-07- சாத்துப்படி அலங்காரம் –                        5,000 ரூபா
15-07- புராணப் படிப்பு –                                        1,000 ரூபா
15-07- சாப்பாடு உபசரணை –                                 730 ரூபா
16-07- ஆடிப்பிறப்பு பிரசாதம் –                           1,800 ரூபா
16-07- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                1,500 ரூபா
17-07- வெள்ளி அபிஷேக குரு.தெட்சணை –  2,000 ரூபா
17-07- அபிஷேக பிரசாதம் –                                1,800 ரூபா
17-07- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                1,100 ரூபா
17-07- அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர் –               2,325 ரூபா
21-07- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை –                    1,500 ரூபா
21-07- பிரசாத பூஜை (சரஸ்வதி)  –                       900 ரூபா
21-07- பிரசாத பூஜை (புலேந்திரன்) –                    450 ரூபா
24-07- வெள்ளி அபிஷேக குரு.தெட்சணை –  2,000 ரூபா
24-07- அபிஷேக பிரசாதம் –                                1,800 ரூபா
24-07- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                1,200 ரூபா
24-07- அபிஷேக தேங்காய்- இளநீர் –                2,375 ரூபா
24-07- ஆடிப்பூரம் குரு.தெட்சணை –                 3,000 ரூபா
24-07- ஆடிப்பூரம் பிரசாதம் –                               2,700 ரூபா
24-07- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                 2,800 ரூபா
24-07- அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர் –                1,525 ரூபா
24-07- சாத்துப்படி அலங்காரம் –                          5,000 ரூபா
24-07- பஜனைக் குழுவினர்   –                             1,500 ரூபா
24-07- பிரசாத பூஜை (அரியரத்தினம்) –               450 ரூபா
24-07- பிரசாத பூஜை (மயில்வாகனம்) –           1,800 ரூபா
24-07- பிரசாத பூஜை ( செல்வராசா) –                   450 ரூபா
28-07- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை –                     1,500 ரூபா
31-07- வெள்ளி அபிஷேக குரு.தெட்சணை –   2,000 ரூபா
31-07- அபிஷேக பிரசாதம் –                                 1,800 ரூபா
31-07- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                 1,265 ரூபா
31-07- அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர் –                 2,325 ரூபா
31-07- வெள்ளி அன்னதானம்   –                       10,000 ரூபா
31-07- பிரசாத பூஜை (சிவஞானசுந்தரம்)  –      1,800 ரூபா
31-07- வரலட்சுமி பூஜை குரு.தெட்சணை –    2,000 ரூபா
31-07- வரலட்சுமி பூஜை பிரசாதம் –                  2,000 ரூபா
31-07- வரலட்சுமி பூஜை பழவகை –                 1,100 ரூபா
31-07- வரலட்சுமி பூஜை காப்பு நூல் –                  600 ரூபா
31-07- பால் வாங்கியது –                                         720 ரூபா
31-07- மாலை வாங்கியது –                                 5,000 ரூபா
31-07- அபிஷேக சாமான்கள் –                            6,110 ரூபா
31-07- தேங்காய் எண்ணெய் – 20 லீற்றர் –      10,100 ரூபா
31-07- கிழமை அன்னதான சாமான்கள் –        3,125 ரூபா
31-07- மின்சார கட்டண பில் –                            3,560 ரூபா
31-07- விறகு வாங்கியது –                                  2,500 ரூபா
31-07- பஞ்சாராத்தி திருத்தியது –                      1,000 ரூபா
31-07- பற்றுச்சீட்டு புத்தகம் 50 அச்சிட்டது –   9,900 ரூபா
31-07- குருக்கள் வேதனம் –                              25,000 ரூபா
31-07- கருமபீட அலுவலர் சம்பளம் –            20,000 ரூபா
31-07- காவலாளர் சம்பளம்  –                            5,000 ரூபா
ஜூலை மாத மொத்தச் செலவு  –             205,240 ரூபா

2020- ஜூலை மாத மொத்த வரவு  –     562,678 ரூபா
2020- ஜூலை மாத மொத்தச் செலவு- 205,240 ரூபா

2020 ஜூலை மாத முடிவில் கையிருப்பு – 357,438 ரூபா

முருகையா மெய்யடியார்களே!
2020ம் ஆண்டிற்குரிய ஜூலை மாதக் கணக்கறிக்கையை தற்போது வெளியிட்டுள்ளோம். இக்கணக்கறிக்கையில் ஏதும் தவறுகள் மற்றும் சந்தேகங்கள் காணப்படுமிடத்து உடனடியாக நிர்வாக சபை பொருளாளருடன் தொடர்பு கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

நிர்வாக சபையினர்