ஜூன் மாத வரவு – செலவு அறிக்கை – 2020

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தின் 2020 –ஜூன் மாத வரவு – செலவு அறிக்கையை வெளியிடுகின்றோம்  என்பதனை எம்பெருமான் அடியார் பெருமக்களுக்கு அறியத் தருகின்றோம்.

வரவு
மே மாதக் கையிருப்பு  –                                                         218,113 ரூபா
01-06- ஏ.கணேசபிள்ளை- நா.கிழக்கு- நி.பூஜை –                    25,000 ரூபா
01-06- சு.சக்திவேல்- லண்டன்- நன்கொடை-                           1,000 ரூபா
02-06- கோ.கார்த்திகா- லண்டன்- காளி வி.பூஜை –                 2,000 ரூபா
03-06- செ.அசோக்குமார் – நா.கிழக்கு – பிரசாத பூஜை –         1,000 ரூபா
04-06- சு.சஞ்சயன்- லண்டன்- வைகாசி விசாக உற்சவம்- 25,000 ரூபா
04-06- ப.சாரல்- அவுஸ்.- பிரசாத பூஜை –                                  2,000 ரூபா
05-06- சி.அருமைநாயகம்- நா.மேற்கு- வெள். அபி.-             15,000 ரூபா
05-06- த.சுகந்தன்- நா.கிழக்கு- நன்கொடை –                            1,000 ரூபா
06-06- சு.ச.தமிழ்செல்வன்- லண்.- பிற.நாள் பிர. பூஜை-       1,000 ரூபா
06-06- சு.ச.தமிழ்செல்வன்- லண்.- நன்கொடை –                    1,000 ரூபா
09-06- சு.ச.தமிழ்செல்வன்- லண்டன்- காளி வி.பூஜை-         2,000 ரூபா
12-06- தா.சிவராசா- நா.கிழக்கு- வெள்.அபிஷேகம்-            15,000 ரூபா
12-06- ந.ஈசா- லண்டன் – பிரசாத பூஜை –                                 2,000 ரூபா
12-06- ந.நாராயணன்- லண்.- காளி வடை- தேசி மாலை-    1,100 ரூபா
15-06- சி.சிவகணேசன்- லண்டன்- பிரசாத பூஜை-                 1,000 ரூபா
15-06- சி.சிவகணேசன்- லண்டன்- நன்கொடை –                   2,000 ரூபா
16-06- ம.டிலன் – லண்டன் – காளி விஷேட பூஜை –              2,000 ரூபா
18-06- சி.அருணகிரிநாதர்- அவுஸ்.- கார்த்திகை உற்சவ.- 25,000 ரூபா
19-06- குணம் அழகேஸ்வரி- நா.மேற்கு- வெள்ளி அபி.-   15,000 ரூபா
19-06- சோ.அகிலாண்டன் – நா.கிழக்கு- பிரசாத பூஜை-       1,000 ரூபா
23-06- ச.ஆதவன்- லண்டன்- காளி வி.பூஜை –                       2,000 ரூபா
26-06- சி.பூங்கோதை- அவுஸ்.- வெள்ளி அபிஷேகம்-       15,000 ரூபா
27-06- ச.ஆதவன்- லண்டன் – பிற.நாள் பிரசாத பூஜை-       1,000 ரூபா
27-06- ச.ஆதவன்- லண்டன்- நன்கொடை –                            1,000 ரூபா
28-06- க.சிவப்பிரகாசம்- நா.கிழக்கு- ஆனி உத்தர உற்ச.- 25,000 ரூபா
30-06- ந.மயூரன்- பருத்தித்துறை- காளி வி.பூஜை –             2,000 ரூபா
30-06- செந்தில்வேல் வேணுஜா – நா.கிழக்கு பிர.பூஜை-    2,000 ரூபா
30-06- வி.கலைப்பிரியா- நா.கிழக்கு – நெய் சிட்டி –                100 ரூபா
ஜூன் மாத மொத்த வரவு –                                               406,313 ரூபா

செலவு
02-06- செவ்வாய் காளி விஷேட பூஜை  –             1,500 ரூபா
03-06- பிரசாத பூஜை (அசோக்குமார்) –                     900 ரூபா
04-06- வைகாசி விசாகம் குரு.தெட்சணை-         3,000 ரூபா
04-06- அபிஷேக பிரசாதம்  –                                    1,800 ரூபா
04-06- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                     1,430 ரூபா
04-06- அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர் –                    2,325 ரூபா
04-06- சாத்துப்படி அலங்காரம் –                             5,000 ரூபா
04-06- பிரசாத பூஜை (சாரல்) –                                1,800 ரூபா
05-06- வெள்ளி அபிஷேக குரு.தெட்சணை-       2,000 ரூபா
05-06- அபிஷேக பிரசாதம் –                                    1,800 ரூபா
05-06- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                       930 ரூபா
05-06- அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர் –                   2,150 ரூபா
06-06- பிரசாத பூஜை (தமிழ்செல்வன்) –                  900 ரூபா
09-06- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை –                        1,500 ரூபா
12-06- வெள்ளி அபிஷேக குரு.தெட்சணை –      2,000 ரூபா
12-06- அபிஷேக பிரசாதம் –                                    1,800 ரூபா
12-06- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                    1,010 ரூபா
12-06- அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர் –                   2,075 ரூபா
12-06- பிரசாத பூஜை (ஈசா) –                                   1,800 ரூபா
12-06- காளி தேசி – வடை மாலை –                      1,000 ரூபா
15-06- பிரசாத பூஜை (சிவகணேசன்) –                    900 ரூபா
16-06- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை –                        1,500 ரூபா
18-06- கார்த்திகை உற்சவ குரு.தெட்சணை-      3,000 ரூபா
18-06- கார்த்திகை பிரசாதம் –                                 1,800 ரூபா
18-06- கார்த்திகை பழவகை சாமான் –                 1,190 ரூபா
18-06- கார்த்திகை தேங்காய்- இளநீர் –                 2,075 ரூபா
18-06- புராணப் படிப்பு –                                             1,000 ரூபா
18-06- படிப்புக்காரர் சாப்பாடு –                                   700 ரூபா
18-06- சாத்துப்படி அலங்காரம் –                             5,000 ரூபா
19-06- வெள்ளி அபிஷேக குரு.தெட்சணை –      2,000 ரூபா
19-06- அபிஷேக பிரசாதம் –                                    1,800 ரூபா
19-06- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                    1,050 ரூபா
19-06- அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர் –                   2,075 ரூபா
19-06- பிரசாத பூஜை – (அகிலாண்டன்) –                 900 ரூபா
23-06- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை –                        1,500 ரூபா
26-06- வெள்ளி அபிஷேக குரு.தெட்சணை-       2,000 ரூபா
26-06- அபிஷேக பிரசாதம் –                                    1,800 ரூபா
26-06- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                    1,220 ரூபா
26-06- அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர் –                   2,050 ரூபா
27-06- பிரசாத பூஜை (ஆதவன்) –                              900 ரூபா
28-06- ஆனி உத்தர குரு.தெட்சணை –                  3,000 ரூபா
28-06- ஆனி உத்தர பிரசாதம் –                               1,800 ரூபா
28-06- ஆனி உத்தர பழவகை சாமான் –               1,470 ரூபா
28-06- ஆனி உத்தர தேங்காய் – இளநீர் –              2,050 ரூபா
28-06- சாத்துப்படி அலங்காரம் –                            5,000 ரூபா
30-06- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை –                        1,500 ரூபா
30-06- பிரசாத பூஜை (செந்திவேல் வேணுஜா)- 1,800 ரூபா
30-06- அன்னதான சாமான்கள் –                            4,830 ரூபா
30-06- அபிஷேக சாமான்கள் –                                6,250 ரூபா
30-06- பால் வாங்கியது –                                          1,080 ரூபா
30-06- மாலை வாங்கியது –                                     4,000 ரூபா
30-06- மின்சாரக் கட்டண பில் –                              2,695 ரூபா
30-06- குருக்கள் சம்பளம் –                                     25,000 ரூபா
கருமபீட அலுவலர் சம்பளம் –                             20,000 ரூபா
30-06- காவலாளர் சம்பளம் –                                   5,000 ரூபா
ஜூன் மாத மொத்தச் செலவு –                       156,655 ரூபா

2020- ஜூன் மாத மொத்த வரவு  –    406,313 ரூபா
2020- ஜூன் மாத மொத்தச் செலவு- 156,655 ரூபா

2020 ஜூன் மாத முடிவில் கையிருப்பு – 249,658 ரூபா

முருகையா மெய்யடியார்களே!
2020ம் ஆண்டிற்குரிய ஜூன் மாதக் கணக்கறிக்கையை தற்போது வெளியிட்டுள்ளோம். இக்கணக்கறிக்கையில் ஏதும் தவறுகள் மற்றும் சந்தேகங்கள் காணப்படுமிடத்து உடனடியாக நிர்வாக சபை பொருளாளருடன் தொடர்பு கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

நிர்வாக சபையினர்