மே மாத வரவு செலவு அறிக்கை – 2020

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தின் 2020 –மே மாத வரவு – செலவு அறிக்கையை வெளியிடுகின்றோம்  என்பதனை எம்பெருமான் அடியார் பெருமக்களுக்கு அறியத் தருகின்றோம்.

வரவு
2020- ஏப்ரல் மாத முடிவில் கையிருப்பு –                   150,247 ரூபா
01-05- வீ.இராசசிங்கம்- நோர்வே- நித்.பூஜை –                25,000 ரூபா
01-05- சு.சக்திவேல்- லண்டன்- நன்கொடை –                   1,000 ரூபா
01-05- நா.ஹரிசன்- லண்டன்- வெள்ளி அபி.அன்ன.-    25,000 ரூபா
05-05- நா.ஹரிசன்- லண்டன்- காளி விஷேட பூஜை-     2,000 ரூபா
05-05- அ.பிருந்தன்- நா.கிழக்கு- பிரசாத பூஜை –             1,000 ரூபா
06-05- பா.கபிசன்- லண்டன்- பிரசாத பூஜை –                   1,000 ரூபா
06-05- பா.கபிஷன் – லண்டன்- நன்கொடை –                   1,000 ரூபா
08-05- சு.நாகலட்சுமி- நா.கிழ.- வெள்ளி அபி.அன்ன.-   25,000 ரூபா
08-05- ந.நதீஸ்- நா.கிழக்கு- பிரசாத பூஜை –                      1,000 ரூபா
08-05- ந.நதீஸ்- நா.கிழக்கு- சோறு தீத்தல் –                        100 ரூபா
09-05- சி.கலீபன்- நா.தெற்கு- நெய் தீபம் –                            100 ரூபா
12-05- சி.கௌதமன்- லண்டன்- காளி வி.பூஜை –            2,000 ரூபா
13-05- க.அரியரத்தினம்- நா.கிழ.- நடேசரபிஷேகம்-      7,000 ரூபா
15-05- க.செல்லாச்சி- நா.மேற்.- வெள்ளி அபி.அன்.-.    25,000 ரூபா
15-05- கணன் ஹோம்ஸ்- அவுஸ்.- பிரசாத பூஜை –      3,000 ரூபா
15-05- தீ.இளவரசி- கனடா – பிரசாத பூஜை –                    1,000 ரூபா
18-05- சு.சஞ்சயன்- லண்டன்- பிரசாத பூஜை –                1,000 ரூபா
18-05- சு.சஞ்சயன்- லண்டன்- நன்கொடை-                     1,000 ரூபா
19-05- பா.கபிஷன்- லண்டன்- காளி வி.பூஜை –              2,000 ரூபா
19-05- ஆ.மயில்வாகனம்- அவு.- காளி அபிஷேகம்-      7,000 ரூபா
22-05- சி.சிவஞானசுந்தரம்- லண்டன்.-அபி.அன்ன.-    25,000 ரூபா
22-05- ஆ.மயில்வாகனம்- அவுஸ்.- பிரசாத பூஜை –      2,000 ரூபா
22-05- சி.அகலிகா- பரு.துறை- கார்த்திகை உற்ச.-       25,000 ரூபா
26-05- ர.காயத்திரி- லண்டன்- காளி வி.பூஜை –             2,000 ரூபா
29-05- ச.ஞானசேகர்- லண்.- வெள்ளி அபிஷேகம்-      15,000 ரூபா
29-05- நா.வடக்கு- பொது அன்னாபிஷேகம்–                  4,000 ரூபா

மொத்த வரவு  – 354,447 ரூபா

செலவு
01-05- வெள்ளி அபிஷேக குரு.தெட்சணை-      2,000 ரூபா
01-05- அபிஷேக பிரசாதம் –                                  1,800 ரூபா
01-05- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                     630 ரூபா
01-05- அபிஷேக தேங்காய்- இளநீர் –                   1,520 ரூபா
05-05- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை –                       1,500 ரூபா
05-05- பிரசாத பூஜை – பிருந்தன் –                           900 ரூபா
06-05- பிரசாத பூஜை – கபிஷன் –                             900 ரூபா
08-05- வெள்ளி அபிஷேக குரு.தெட்சணை-      2,000 ரூபா
08-05- அபிஷேக பிரசாதம் –                                  1,800 ரூபா
08-05- அபிஷேக பழவகை சாமான்-                       830 ரூபா
08-05- அபிஷேக தேங்காய்- இளநீர்-                    1,520 ரூபா
08-05- பிரசாத பூஜை – நதீஸ் –                                 900 ரூபா
12-05- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை-                        1,500 ரூபா
13-05- நடேசரபிஷேக குரு.தெட்சணை-            1,000 ரூபா
13-05- நடேசரபிஷேக பிரசாதம் –                        1,800 ரூபா
13-05- நடேசரபிஷேக பழவகை- இளநீர்-              800 ரூபா
15-05- வெள்ளி அபிஷேக குரு.தெட்சணை-      2,000 ரூபா
15-05- அபிஷேக பிரசாதம் –                                  1,800 ரூபா
15-05- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                  1,050 ரூபா
15-05- அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர் –                 2,125 ரூபா
15-05- பிரசாத பூஜை – கணன் ஹோம்ஸ்-         2,700 ரூபா
15-05- பிரசாத பூஜை – இளவரசி –                          900 ரூபா
18-05- பிரசாத பூஜை – சஞ்சயன் –                          900 ரூபா
19-05- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை  –                    1,500 ரூபா
19-05- காளி படி. அபி. குரு.தெட்சணை-            1,000 ரூபா
19-05- காளி அபிஷேக பிரசாதம் –                      1,800 ரூபா
19-05- காளி அபிஷேக பழவகை- இளநீர்-            550 ரூபா
22-05- வெள்ளி- கார்த்திகை- குரு.தெட்ச.-        3,000 ரூபா
22-05- வெள்ளி அபிஷேக பிரசாதம் –                 1,800 ரூபா
22-05- வெள்ளி- கார்த்திகை அபி.பழவகை-     1,548 ரூபா
22-05- வெள்ளி-கார்த்தி. அபி. தேங்.இளநீர்-      2,100 ரூபா
22-05- கார்த்திகை பிரசாதம் –                               1,800 ரூபா
22-05- கார்த்திகை படிப்பு  சாப்பாடு –                      620 ரூபா
22-05- கார்த்திகை சாத்துப்படி அலங்காரம்-      5,000 ரூபா
22-05- பிரசாத பூஜை – மயில்வாகனம் –            1,800 ரூபா
26-05- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை –                      1,500 ரூபா
29-05- வெள்ளி அபிஷேக குரு.தெட்சணை-    2,000 ரூபா
29-05- அபிஷேக பிரசாதம் –                                 1,800 ரூபா
29-05- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                    800 ரூபா
29-05- அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர் –                2,050 ரூபா
29-05- அன்னாபிஷேக பிரசாதம் –                      1,800 ரூபா
31-05- அபிஷேக சாமான்கள் –                            6,260 ரூபா
31-05- பால் வாங்கிய வகையில் –                        720 ரூபா
31-05- மாலை வாங்கிய வகையில் –                4,000 ரூபா
31-05- அன்னதான சாமான் –                                3,455 ரூபா
31-05- ஐயர் வாங்கிய அபிஷேக சாமான்கள்- 3,500 ரூபா
31-05- மின்சார கட்டணம்  –                                 3,056 ரூபா
31-05- குருக்கள் மாதச் சம்பளம் –                    25,000 ரூபா
31-05- கருமபீட அலுவலர் சம்பளம் –             20,000 ரூபா
31-05- காவலாளர் சம்பளம் –                              5,000 ரூபா

மொத்தச் செலவு  – 136,334 ரூபா

2020- மே மாத மொத்த வரவு  –    354,447 ரூபா
2020- மே மாத மொத்தச் செலவு- 136,334 ரூபா

2020 – மே மாத முடிவில் கையிருப்பு – 218,113 ரூபா

முருகையா மெய்யடியார்களே!
2020ம் ஆண்டிற்குரிய மே மாதக் கணக்கறிக்கையை தற்போது வெளியிட்டுள்ளோம். இக்கணக்கறிக்கையில் ஏதும் தவறுகள் மற்றும் சந்தேகங்கள் காணப்படுமிடத்து உடனடியாக நிர்வாக சபை பொருளாளருடன் தொடர்பு கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

நிர்வாக சபையினர்