ஏப்ரல் மாத வரவு செலவு அறிக்கை! – 2020

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தின் 2020 –ஏப்ரல் மாத வரவு – செலவு அறிக்கையை வெளியிடுகின்றோம்  என்பதனை எம்பெருமான் அடியார் பெருமக்களுக்கு அறியத் தருகின்றோம்.

வரவு
மார்ச் மாத முடிவில் கையிருப்பு –                                  32,602 ரூபா
01-04- ந.செல்வராசா – நா.கிழக்கு- நித்.பூஜை –              25,000 ரூபா
01-04- சு.சக்திவேல் – லண்டன்- நன்கொடை-                  1,000 ரூபா
02-04- இ.அனார்த்தன் -லண்.-பிரசாத பூஜை –                  1,000 ரூபா
02-04- இ.அனார்த்தன் – லண்.- நன்கொடை –                   1,000 ரூபா
03-04- சே.இரவிச்சந்திரன் -நா.மேற்கு- வெள்.அபி-       15,000 ரூபா
03-04- நா.ஹரிசன்- லண்.- காளி தேசி-வடை மாலை – 1,100 ரூபா
06-04- சு.பார்த்திபராசா-லண்.- பங்குனி உத்தரம்-          25,000 ரூபா
07-04- இ.அனார்த்தன்- லண்டன்- காளி வி.பூஜை-          2,000 ரூபா
07-04- சு.பார்த்திபராசா-லண்.- பிரசாத பூஜை –                 1,000 ரூபா
07-04- சு.பார்த்திபராசா – லண்டன்- நன்கொடை –           1,000 ரூபா
10-04- சோபிகா – நா.மேற்கு- பிர.பூஜை  –                          2,000 ரூபா
10-04- ந.செல்வநாதன்-லண்.- வெள்ளி அபிஷேகம் –   15,000 ரூபா
10-04- சு.கிருபாகரன்- லண்டன்- பிர.பூஜை –                     1,000 ரூபா
10-04- சு.கிருபாகரன்- லண்டன்- நன்கொடை –                1,000 ரூபா
10-04- ர.விதுஸ்- லண்.-காளி தேசி-வடை மாலை –       1,100 ரூபா
10-04- ர.விதுஸ்- லண்.- பிரசாத பூஜை –                            1,000 ரூபா
10-04- த.சசிகரன் – நா.மேற்கு – சோறு தீத்தல் –                 200 ரூபா
14-04- மா.அருமைலிங்கம்-நா.கிழ.-புதுவருட பூஜை-    5,000 ரூபா
14-04- ஏ.கணேசபிள்ளை- நா.கிழ.- பிரசாத பூஜை –         1,000 ரூபா
14-04- ச.அஜந்தா- இத்தாலி- காளி வி.பூஜை  –                 2,000 ரூபா
16-04- சு.நாகலட்சுமி- நா.கிழக்கு- பிரசாத பூஜை –          2,000 ரூபா
17-04- த.சோதிசிவம்- கனடா- வெள்ளி அபி-அன்ன.-   25,000 ரூபா
18-04- சி.கலீபன் – நா.தெற்கு – நெய் தீபம்  –                       100 ரூபா
21-04- சு.சக்திவேல் – காளி வி.பூஜை –                              2,000 ரூபா
22-04- வி.விக்கினேஸ்வரன்- நா.கிழக்கு- பிர.பூஜை-    1,000 ரூபா
24-04- நா.சுந்தரலிங்கம்- அவுஸ்.-வெள் அபி.-அன்ன- 25,000 ரூபா
25-04- த.சுபேந்திரன்- நா.கிழக்கு- கார்த்திகை  –            25,000 ரூபா
26-04- மயில்வாகனம் குடும்பம்-அவுஸ்.- ரோகிணி-    2,000 ரூபா
26-04- கெங்காசுதன் குடும்பம்-அவுஸ் –  ரோகிணி –     5,000 ரூபா
26-04- பன்னிருகரன் குடும்பம்-அவுஸ்- ரோகிணி –       3,000 ரூபா
26-04- மயூரன் குடும்பம் -அவுஸ்- ரோகிணி –                 4,000 ரூபா
26-04- ஈழதாசன் குடும்பம்-அவுஸ்- ரோகிணி –              3,000 ரூபா
26-04- த.தர்மிதா -சுவிஸ்- ரோகிணி –                               1,000 ரூபா
26-04- த.தனுசா -சுவிஸ்- ரோகிணி-                                 1,000 ரூபா
26-04- பா.இலட்சுமி-லண்டன்- ரோகிணி-                        1,000 ரூபா
26-04- பா.தர்சிகா-லண்டன்- ரோகிணி –                           1,000 ரூபா
26-04- பா.கபிசன்-லண்டன்- ரோகிணி –                           1,000 ரூபா
26-04- கி.கிருஸ்ணா-லண்டன் – ரோகிணி –                   1,000 ரூபா
26-04- கி.கிருத்திகா-லண்டன் – ரோகிணி –                     1,000 ரூபா
26-04- இ.அனார்த்தன்-லண்டன் – ரோகிணி –                 1,000 ரூபா
26-04- இ.அன்பரசன்-லண்டன் – ரோகிணி –                    1,000 ரூபா
26-04- ச.ஆதவன்-லண்டன் – ரோகிணி –                         1,000 ரூபா
26-04- ச.தமிழ்செல்வன்-லண்டன் – ரோகிணி –             1,000 ரூபா
26-04- .நவரத்தினசாமி குடும்பம்-நா.மே. – ரோகிணி-  2,000 ரூபா
26-04- ந.சிறீகுமரன்-லண்டன் – ரோகிணி –                     1,000 ரூபா
26-04- ந.கோபிநாத்-லண்டன் – ரோகிணி –                      1,000 ரூபா
26-04- ந.நேகா-லண்டன் – ரோகிணி –                               1,000 ரூபா
26-04- நா.ஹரிசன்-லண்டன் – ரோகிணி –                       1,000 ரூபா
26-04- ர.விதுஸ்-லண்டன் – ரோகிணி –                            1,000 ரூபா
26-04- ம.சுஜிவ்-லண்டன் – ரோகிணி –                              1,000 ரூபா
26-04- ம.டிலன்-லண்டன் – ரோகிணி –                              1,000 ரூபா
26-04- ஆ.வசந்தகோகிலம்-நா.கிழக்கு – ரோகிணி –       1,000 ரூபா
26-04- ஆ.ரகு-நா.கிழக்கு – ரோகிணி –                                1,000 ரூபா
26-04- க.பானுமதி-நா.கிழக்கு – ரோகிணி –                       1,000 ரூபா
26-04- செல்வராசா மாலா-லண்டன்- ரோகிணி –             3,000 ரூபா
26-04- கிருஷ்ணமூர்த்தி விஜயா-லண்டன்- ரோகிணி-  3,000 ரூபா
26-04- வதனராசா விசாலி – நா.கிழக்கு –ரோகிணி-       1,000 ரூபா
26-04- ஆனந்தமூர்த்தி சாந்தி – நா.மேற்கு- ரோகிணி    1,000 ரூபா
26-04- சி.சிவாயநம – நா.மேற்கு –  ரோகிணி                   1,000 ரூபா
26-04- ரவிச்சந்திரன் கெங்கா – மட்டுவில்- ரோகிணி-   1,000 ரூபா
26-04- ஏ.செல்வராசா – லண்டன் – ரோகிணி –                 1,000 ரூபா
26-04- செல்வராசா கமல்ராஜ்- சுவிஸ்-  ரோகிணி-        1,000 ரூபா
26-04- அ.பிருந்தன் – நா.கிழக்கு –   ரோகிணி-                 1,000 ரூபா
26-04- சி.சிவகணேசன் குடும்பம்- லண்.-  ரோகிணி-    10,000 ரூபா
26-04- காந்தகுமார் தினோஜன்- நா.கு – ரோகிணி-         1,000 ரூபா
26-04- பு.கோகுலன் – லண்டன் – ரோகிணி-                     1,000 ரூபா
26-04- க.அன்னலட்சுமி- நா.மேற்கு-                                  1,000 ரூபா
26-04- ரவிச்சந்திரன் கிரிசாந் – நா.மே.- ரோகிணி-         1,000 ரூபா
26-04- ஏ.கணேசபிள்ளை – நா.கிழக்கு- ரோகிணி-          1,000 ரூபா
26-04- க.சிவபாதசுந்தரம்-பரு.துறை- பிர.பூஜை-            3,000 ரூபா
26-04- சிவகுமார் நேகாஸ்- லண்டன் – ரோகிணி-         1,000 ரூபா
26-04- ஆ.தங்கவேலாயுதம்  – நா.கிழ.-ரோகிணி-          5,000 ரூபா
26-04- சிவகுகதாசன் சகானா- லண்டன் – ரோகிணி-    1,000 ரூபா
26-04- சிவகுகதாசன் சாதனா- லண்டன்– ரோகிணி-     1,000 ரூபா
26-04- ஆ.அழகராசா குடும்பம்-நா.மே.-ரோகிணி –        3,000 ரூபா
27-04- இ.சண்முகப்பிரியா- லண்டன்- பிர.பூஜை –        1,000 ரூபா
27-04- இ.சண்முகப்பிரியா- லண்டன்- நன்கொடை-     1,000 ரூபா
28-04- த.தனுஜா – சுவிஸ் – காளி வி.பூஜை –                 2,000 ரூபா
30-04- த.தனுஜா – சுவிஸ் – பிர.பூஜை –                          1,000 ரூபா
30-04- த.தனுஜா – சுவிஸ் – நன்கொடை –                     1,000 ரூபா

மொத்த வரவு   – 303,102 ரூபா

செலவு
02-04- பிரசாத பூஜை – அனார்த்தன் –                     900 ரூபா
03-04- வெள்ளி அபிஷேக குரு.தெட்சணை –    2,000 ரூபா
03-04- அபிஷேக பிரசாதம் –                                  1,800 ரூபா
03-04- அபிஷேக பழவகை –                                     630 ரூபா
03-04- அபிஷேக தேங்காய்- இளநீர் –                  1,520 ரூபா
03-04- காளி தேசி-வடை மாலை- ஹரிசன் –    1,000 ரூபா
06-04- பங்குனி உத்தரம் குரு.தெட்சணை –       3,000 ரூபா
06-04- அபிஷேக பிரசாதம்  –                                 1,800 ரூபா
06-04- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                     730 ரூபா
06-04- அபிஷேக தேங்காய்- இளநீர் –                  1,600 ரூபா
06-04-  சாத்துப்படி அலங்காரம் –                          5,000 ரூபா
07-04- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை –                      1,500 ரூபா
07-04- பிரசாத பூஜை – பார்த்திபராசா –                 900 ரூபா
10-04- வெள்ளி அபிஷேக குரு.தெட்சணை-     2,000 ரூபா
10-04- அபிஷேக பிரசாதம் –                                  1,800 ரூபா
10-04- அபிஷேக பழவகை –                                     630 ரூபா
10-04- அபிஷேக தேங்காய்- இளநீர் –                  1,520 ரூபா
10-04- பிரசாத பூஜை – சோபிகா –                         1,800 ரூபா
10-04- பிரசாத பூஜை – கிருபாகரன் –                      900 ரூபா
10-04- காளி தேசி-வடை மாலை- விதுஸ்-        1,000 ரூபா
10-04- பிரசாத பூஜை – விதுஸ் –                             900 ரூபா
14-04- புதுவருட விஷேட பூஜை – பழவகை –     550 ரூபா
14-04- புதுவருட பொங்கல் சாமான்கள் –          2,750 ரூபா
14-04- பிரசாத பூஜை – கணேசபிள்ளை  –             900 ரூபா
14-04- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை –                     1,500 ரூபா
14-04- தேங்காய் எண்ணெய் வாங்கியது –        9,000 ரூபா
16-04- பிரசாத பூஜை – நாகலட்சுமி –                  1,800 ரூபா
17-04- வெள்ளி அபிஷேக குரு.தெட்சணை –   2,000 ரூபா
17-04- அபிஷேக பிரசாதம் –                                 1,800 ரூபா
17-04- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                    630 ரூபா
17-04- அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர் –                1,520 ரூபா
21-04- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை –                     1,500 ரூபா
23-04- பிரசாத பூஜை – விக்கினேஸ்வரன் –         900 ரூபா
24-04- வெள்ளி அபிஷேக குரு.தெட்சணை –   2,000 ரூபா
24-04- அபிஷேக பிரசாதம் –                                 1,800 ரூபா
24-04- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                    630 ரூபா
24-04- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் –                  1,520 ரூபா
25-04- கார்த்திகை குரு.தெட்சணை –                3,000 ரூபா
25-04- கார்த்திகை பிரசாதம் –                              1,800 ரூபா
25-04- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                    630 ரூபா
25-04- அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர் –                1,600 ரூபா
25-04- சாத்துப்படி அலங்காரம் –                          5,000 ரூபா
25-04- புராணப் படிப்பு செலவு –                           1,000 ரூபா
26-04- ரோகிணி வளர்ந்து அபி. குரு.தெட். –     2,000 ரூபா
26-04- அபிஷேக பிரசாதம் –                                 1,800 ரூபா
26-04- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                 1,100 ரூபா
26-04- அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர் –                1,600 ரூபா
26-04- ரோகிணி அன்னதானம் –                          3,150 ரூபா
26-04- பிரசாத பூஜை- சிவபாதசுந்தரம்-              2,700 ரூபா
27-04- பிரசாத பூஜை – சண்முகப்பிரியா-            900 ரூபா
28-04- செவ்வாய் – காளி வி.பூஜை –                  1,500 ரூபா
30-04- பிரசாத பூஜை – தனுஜா –                            900 ரூபா
30-04- அபிஷேக சாமான்கள் –                           4,725 ரூபா
30-04- பால் வாங்கிய வகையில் –                       720 ரூபா
30-04- மாலை வாங்கிய வகையில் –               5,000 ரூபா
30-04- குருக்கள் மாதச் சம்பளம் –                   25,000 ரூபா
30-04- கருமபீட அலுவலர் சம்பளம் –            20,000 ரூபா
30-04- காவலாளர் சம்பளம் –                             5,000 ரூபா

மொத்தச் செலவு  – 152,855 ரூபா

2020- ஏப்ரல் மாத மொத்த வரவு  –    303,102 ரூபா
2020- ஏப்ரல் மாத மொத்தச் செலவு- 152,855 ரூபா

2020 ஏப்ரல் மாத முடிவில் கையிருப்பு – 150,247 ரூபா

முருகையா மெய்யடியார்களே!
2020ம் ஆண்டிற்குரிய ஏப்ரல் மாதக் கணக்கறிக்கையை தற்போது வெளியிட்டுள்ளோம். இக்கணக்கறிக்கையில் ஏதும் தவறுகள் மற்றும் சந்தேகங்கள் காணப்படுமிடத்து உடனடியாக நிர்வாக சபை பொருளாளருடன் தொடர்பு கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

நிர்வாக சபையினர்