மார்ச் மாத வரவு செலவு அறிக்கை – 2020

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தின் 2020 –மார்ச் மாத வரவு – செலவு அறிக்கையை வெளியிடுகின்றோம்  என்பதனை எம்பெருமான் அடியார் பெருமக்களுக்கு அறியத் தருகின்றோம்.

வரவு விபரம்
பெ்பரவரி மாதக் கையிருப்பு     –                                              260,598 ரூபா
01-03- க.அரியரத்தினம் – நா.கிழ. நித்திய பூஜை –                     25,000 ரூபா
01-03- சு.சக்திவேல் – லண்டன் – நன்கொடை –                            3,000 ரூபா
01-03- நா.ஐங்கரன் – லண். – கார்த்திகை உற்சவம்-                  25,000 ரூபா
03-03- சு.கோ.ஹாசினி- லண்டன்- காளி வி.பூஜை-                   2,000 ரூபா
06-03- சி.செகராசா- நா.கிழக்கு- வெள்ளி அபிஷே.-                 15,000 ரூபா
06-03- ஆ.மயில்வாகனம்- அவுஸ்.-அன்னதானம்-                  10,000 ரூபா
08-03- அனிதா மதிராஜ்-நோர்வே-நடேசரபிஷேகம்-               20,000 ரூபா
08-03- சு.ரிசா – லண்டன்- பிரசாத பூஜை –                                    1,000 ரூபா
08-03- சு.ரிசா – லண்டன் – நன்கொடை –                                      2,000 ரூபா
10-03- ம.பன்னிருகரன் – அவுஸ்.-காளி வி.பூஜை-                    2,000 ரூபா
12-03- செ.நாகேஸ்வரி ஞாபகார்த்த பிரசாத பூஜை –               2,000 ரூபா
13-03- த.அனுஜன் – அவுஸ்.- வெள்ளி அபிஷேகம்-               15,000 ரூபா
13-03- ஆ.மயில்வாகனம்- அவுஸ்.-அன்னதானம் –               10,000 ரூபா
17-03- சு.ரிசா – லண்டன் – காளி வி.பூஜை –                                2,000 ரூபா
18-03- கி.கிருத்திகா – லண்டன் – பிரசாத பூஜை –                      1,000 ரூபா
18-03- கி.கிருத்திகா- லண்டன் – நன்கொடை –                          1,000 ரூபா
20-03- தளையசிங்கம் செல்லம்மா- நா.மே. அபி.அன்ன.-    25,000 ரூபா
20-03- த.சரவணபவன்- நா.கிழக்கு- பிரசாத பூஜை –                2,000 ரூபா
21-03- சி.கலீபன் – நா.தெற்கு – எள்ளுச்சிட்டி –                              100 ரூபா
24-03- கி.கிருத்திகா- லண்டன் –  காளி வி.பூஜை  –                   2,000 ரூபா
27-03- ந.சிதம்பரப்பிள்ளை-நா.கிழ.வெள்ளி அபி.அன்ன-     25,000 ரூபா
27-03- ந.நாராயணன்- லண்.- காளி பிர.பூஜை-தேசி-               1,100 ரூபா
28-03- ரங்கநாதன்-காயத்திரி-லண்.-கார்த்திகை உற்சவம்- 25,000 ரூபா
31-03- ந.நகுலேஸ்வரள்- லண்.-காளி வி.பூஜை –                    2,000 ரூபா

மொத்த வரவு    – 478,798 ரூபா

செலவு விபரம்
01-03- கார்த்திகை குரு. தெட்சணை-                    3,000 ரூபா
01-03- அபிஷேக பிரசாதம் –                                    1,800 ரூபா
01-03- அபிஷேக பழவகை –                                    1,070 ரூபா
01-03- அபிஷேக தேங்காய்,இளநீர் –                     2,075 ரூபா
01-03- சாத்துப்படி அலங்காரம் –                            5,000 ரூபா
01-03- படிப்பு சாப்பாடு –                                              990 ரூபா
01-03- படிப்பு செலவு –                                              1,000 ரூபா
01-03- பஜனை் குழுவினர் –                                     2,000 ரூபா
03-03- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை –                        1,500 ரூபா
06-03- வெள்ளி குரு.தெட்சணை-                           2,000 ரூபா
06-03- அபிஷேக பிரசாதம் –                                    1,800 ரூபா
06-03- அபிஷேக பழவகை –                                    1,150 ரூபா
06-03- அபிஷேக தேங்காய்,இளநீர் –                      2,025 ரூபா
06-03- வெள்ளி அன்னதானம் –                             10,000 ரூபா
08-03- நடேசரபிஷேகம் குரு,தெட்சணை-          3,000 ரூபா
08-03- அபிஷேக பிரசாதம் –                                   1,800 ரூபா
08-03- அபிஷேக பழவகை –                                   1,200 ரூபா
08-03- அபிஷேக தேங்காய்,இளநீர் –                    2,025 ரூபா
08-03- சாத்துப்படி அலங்காரம்                             3,000 ரூபா
08-03- பஜனைக் குழுவினர் –                                1,500 ரூபா
08-03- பிரசாத பூஜை(சு.ரிசா) –                                 900 ரூபா
10-03- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை –                      1,500 ரூபா
12-03- பிரசாத பூஜை (செ.நாகேஸ்வரி) –           1,800 ரூபா
13-03- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை –               2,000 ரூபா
13-03- அபிஷேக பிரசாதம் –                                  1,800 ரூபா
13-03- அபிஷேக பழவகை –                                  1,400 ரூபா
13-03- அபிஷேக தேங்காய், இளநீர் –                  2,025 ரூபா
13-03- வெள்ளி அன்னதானம்  –                         10,000 ரூபா
17-03- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை –                     1,500 ரூபா
18-03- பிரசாத பூஜை (கி.கிருத்திகா) –                   900 ரூபா
20-03- வெள்ளி அபிஷேக குரு.தெட்சணை-    2,000 ரூபா
20-03- அபிஷேக பிரசாதம் –                                 1,800 ரூபா
20-03- அபிஷேக பழவகை –                                 1,320 ரூபா
20-03- அபிஷேக தேங்காய், இளநீர் –                  2,375 ரூபா
20-03- வெள்ளி அன்னதானம் –                          12,065 ரூபா
20-03- பிரசாத பூஜை (த.சரவணபவன்) –           1,800 ரூபா
24-03- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை –                     1,500 ரூபா
27-03- வெள்ளி அபிஷேக குரு.தெட்சணை-    2,000 ரூபா
27-03- அபிஷேக பிரசாதம் –                                 1,800 ரூபா
27-03- அபிஷேக பழவகை –                                    480 ரூபா
27-03- அபிஷேக தேங்காய், இளநீர் –                 1,720 ரூபா
27-03- பிரசாத பூஜை காளி தேசி.மாலை-        1,000 ரூபா
28-03- கார்த்திகை உற்சவ குரு.தெட்சணை-  3,000 ரூபா
28-03- அபிஷேக பிரசாதம் –                                1,800 ரூபா
28-03- அபிஷேக பழவகை –                                   680 ரூபா
28-03- அபிஷேக தேங்காய், இளநீர் –                1,400 ரூபா
28-03- புராணப்படிப்பு சாப்பாடு –                            560 ரூபா
28-03- சாத்துப்படி அலங்காரம் –                         5,000 ரூபா
31-03- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை –                    1,500 ரூபா
31-03- அபிஷேக சாமான்கள் –                            5,350 ரூபா
31-03- பால் வாங்கியது –                                         630 ரூபா
31-03- மாலை வாங்கியது –                                 4,000 ரூபா
31-03- குருக்கள் மாத சம்பளம் –                       25,000 ரூபா
31-03- கருமபீட அலுவலர் மாத சம்பளம்-     20,000 ரூபா
31-03- காவலாளர் மாத சம்பளம்  –                    5,000 ரூபா
31-03- மின்சார கட்டண பில் –                             3,056 ரூபா

மொத்தச் செலவு  – 178,596 ரூபா

2020- மார்ச் மாத மொத்த வரவு  –    478,798 ரூபா
2020- மார்ச் மாத மொத்தச் செலவு- 178,596 ரூபா

2020 மார்ச் மாத முடிவில் கையிருப்பு – 300,202 ரூபா

நிவாரணக் கொடுப்பனவு பற்றாக்குறை- 267,600 ரூபா

தற்போதைய கையிருப்பு – 32,602 ரூபா

முருகையா மெய்யடியார்களே!
2020ம் ஆண்டிற்குரிய மார்ச் மாதக் கணக்கறிக்கையை தற்போது வெளியிட்டுள்ளோம். இக்கணக்கறிக்கையில் ஏதும் தவறுகள் மற்றும் சந்தேகங்கள் காணப்படுமிடத்து உடனடியாக நிர்வாக சபை பொருளாளருடன் தொடர்பு கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

நிர்வாக சபையினர்