ரோகிணி பூஜை நன்கொடை வழங்கியோர்!- 2020

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தில் இன்று 26-04-2020 ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெறும் ரோகிணி வளர்ந்து விஷேட பூஜைக்கு நன்கொடை வழங்கியோர் விபரங்களை வெளியிடுகின்றோம்.

விபரம்
01.மயில்வாகனம் குடும்பம்-அவுஸ்.- 2000 ரூபா
02.கெங்காசுதன் குடும்பம்-அவுஸ் – 5000 ரூபா
03.பன்னிருகரன் குடும்பம்-அவுஸ்- 3000 ரூபா
04.மயூரன் குடும்பம் -அவுஸ் 4000 ரூபா
05.ஈழதாசன் குடும்பம்-அவுஸ்- 3000 ரூபா
06.த.தர்மிதா -சுவிஸ்- 1000 ரூபா
07.த.தனுசா -சுவிஸ்- 1000 ரூபா
08.பா.இலட்சுமி-லண்டன்- 1000 ரூபா
09.பா.தர்சிகா-லண்டன்- 1000 ரூபா
10.பா.கபிசன்-லண்டன்- 1000 ரூபா
11.கி.கிருஸ்ணா-லண்டன் – 1000 ரூபா
12.கி.கிருத்திகா-லண்டன் – 1000 ரூபா
13.இ.அனார்த்தன்-லண்டன் – 1000 ரூபா
14.இ.அன்பரசன்-லண்டன் – 1000 ரூபா
15.ச.ஆதவன்-லண்டன் – 1000 ரூபா
16.ச.தமிழ்செல்வன்-லண்டன் – 1000 ரூபா
17.நவரத்தினசாமி குடும்பம்-நா.மேற்கு – 2000 ரூபா
18.ந.சிறீகுமரன்-லண்டன் – 1000 ரூபா
19.ந.கோபிநாத்-லண்டன் – 1000 ரூபா
20.ந.நேகா-லண்டன் – 1000 ரூபா
21.நா.ஹரிசன்-லண்டன் – 1000 ரூபா
22.ர.விதுஸ்-லண்டன் – 1000 ரூபா
23.ம.சுஜிவ்-லண்டன் – 1000 ரூபா
24.ம.டிலன்-லண்டன் – 1000 ரூபா
25.ஆ.வசந்தகோகிலம்-நா.கிழக்கு – 1000 ரூபா
26.ஆ.ரகு-நா.கிழக்கு – 1000 ரூபா
27.க.பானுமதி-நாகிழக்கு – 1000 ரூபா
28.செல்வராசா மாலா-லண்டன்- 3000 ரூபா
29.கிருஷ்ணமூர்த்தி விஜயா-லண்டன்- 3000 ரூபா
30. வதனராசா விசாலி – நா.கிழக்கு – 1000 ரூபா
31. ஆனந்தமூர்த்தி சாந்தி – நா.மேற்கு- 1000 ரூபா
32. சி.சிவாயநம – நா.மேற்கு – 1000 ரூபா
33. ரவிச்சந்திரன் கெங்கா – மட்டுவில்- 1000 ரூபா
34. ஏ.செல்வராசா – லண்டன் – 1000 ரூபா
35. செல்வராசா கமல்ராஜ்- சுவிஸ்- 1000 ரூபா
36. அ.பிருந்தன் – நா.கிழக்கு – 1000 ரூபா
37. சி.சிவகணேசன் குடும்பம்- லண்டன்- 10,000 ரூபா
38. காந்தகுமார் தினோஜன்- நா.கு – 1000 ரூபா
39. பு.கோகுலன் – லண்டன் – 1000 ரூபா
40. க.அன்னலட்சுமி- நா.மேற்கு- 1000 ரூபா
41. ரவிச்சந்திரன் கிரிசாந் – நா.மேற்கு- 1000 ரூபா
42. ஏ.கணேசபிள்ளை – நா.கிழக்கு- 1000 ரூபா
43. க.சிவபாதசுந்தரம்-பரு.துறை- பிர.பூஜை- 3,000 ரூபா
44. சிவகுமார் நேகாஸ்- லண்டன் – 1000 ரூபா
45. ஆ.தங்கவேலாயுதம் குடும்பம் – நா.கிழக்கு- 5,000 ரூபா
46. சிவகுகதாசன் சகானா- லண்டன் – 1000 ரூபா
47. சிவகுகதாசன் சாதனா- லண்டன் – 1000 ரூபா
48. ஆ.அழகராசா குடும்பம் – நா.மேற்கு – 3,000 ரூபா

மொத்தம் – 82,000 ரூபா

நிர்வாக சபையினர்