மண்டலாபிஷேக பூர்த்தி(சங்காபிஷேகம்) விழாவுக்கு நிதி உதவியோர்!

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தில் எதிர்வரும் 24-08-2019 சனிக்கிழமை நடைபெறவுள்ள மண்டலாபிஷேக பூர்த்தி(சங்காபிஷேகம்) விழாவுக்கு நிதி நன்கொடைகளை வழங்கியுள்ள அடியார்களின் விபரங்களை வெளியிடுகின்றோம்.

வரவு
15-07-2019 – ஆ.சிவானந்தராசா – கொடுக்கிளாய் –          50,000 ரூபா
27-07-2019 – ஆ.மயில்வாகனம் – அவுஸ். –                          20,200 ரூபா
31-07-2019 – வே.கணபதிப்பிள்ளை – நா.மேற்கு –               6,000 ரூபா
01-08-2019 – முருக பக்தர் ஒருவர் – அவுஸ். –                       2,400 ரூபா
02-08-2019 – புகழேந்திரம் குடும்பம் – அவுஸ். –                    3,000 ரூபா
03-08-2019 – பவிர்னா + பரிவன் – அவுஸ். –                            6,000 ரூபா
04-08-2019 – பிரியங்கா+மிதுசன்+தீபிகா – அவுஸ். –           6,000 ரூபா
05-08-2019 – நாராயணன்+சுஜாதா+ஹரிசன்-லண்டன்-  15,000 ரூபா
05-08-2019 – ப.சாரல் – நா.மேற்கு –                                            2,000 ரூபா
06-08-2019 – அனுசன் தர்மராசா – அவுஸ். –                            2,000 ரூபா
07-08-2019 – யாழிசா – அவுஸ். –                                                 6,000 ரூபா
08-08-2019 – ஆ.தங்கவேலாயுதம் -நா.கிழக்கு-.                   6,000 ரூபா
09-08-2019 – ம.ஈழதாசன் குடும்பம் – அவுஸ். –                      3,000 ரூபா
10-08-2019 – செல்வரஞ்சினி குலதுங்கம் – அவுஸ். –           2,400 ரூபா
11-08-2019 – முருக பக்தர் ஒருவர் – அவுஸ். –                         3,000 ரூபா
12-08-2019 – வினோகரன் – அவுஸ். –                                         6,000 ரூபா
12-08-2019 – அபயலிங்கம் – லண்டன் –                                    2,220 ரூபா
13-08-2019 – க.சிவபாதம் – கொடிகாமம் –                                3,000 ரூபா
14-08-2019 – சிதம்பரநாதன் – தும்பளை –                                 3,000 ரூபா
14-08-2019 – சி.ஆறுமுகம் – நா.கிழக்கு –                                  3,000 ரூபா
15-08-2019 – ஆ.மாரிமுத்து – நா.கிழக்கு –                                3,000 ரூபா
மொத்தம் – 153,220 ரூபா

16-08-2019 – க.வள்ளிப்பிள்ளை – நா.மேற்கு –                        2,000 ரூபா
16-08-2019 – க.சிவபாதசுந்தரம் குடும்பம் – பரு.துறை –       3,000 ரூபா
17-08-2019 – அருண் – அவுஸ். –                                                    1,850 ரூபா
18-08-2019 – முருகபக்தர் ஒருவர் – அவுஸ். –                          3,600 ரூபா
19-08-2019 – கி.கிருஸ்ணா – லண்டன் –                                    6,000 ரூபா
20-08-2019 – கெயா அன்ட் சுதா – அவுஸ். –                               6,200 ரூபா
21-08-2019 – பாலா குடும்பம் – அவுஸ். –                                    3,000 ரூபா
22-08-2019 – ஈ.விதுர்லா – அவுஸ். –                                            6,200 ரூபா
22-08-2019 – சி.செகராசா – நாகர்.கிழக்கு –                               3,000 ரூபா
23-08-2019 – ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம் – அவுஸ். –         12,000 ரூபா
23-08-2019 – ப.அருள்தாஸ் – நாகர்.கிழக்கு –                           1,000 ரூபா
24-08-2019 – க.சிவபாதசுந்தரம்-பரு.துறை- சா.படி –           15,000 ரூபா
24-08-2019 – க.ஆனந்தராசா – நாகர்.மேற்கு –                         1,000 ரூபா
24-08-2019 – க.அன்னலட்சுமி – நாகர்.மேற்கு –                       5,000 ரூபா
24-08-2019 – சாஜி ஜனனி – அல்வாய் –                                          500 ரூபா
24-08-2019 – சி.மல்லிகைக்கண்டு – நாகர்.மேற்கு –                 500 ரூபா
24-08-2019 – கா.நாகமுத்து – லண்டன் –                                       500 ரூபா
24-08-2019 – ப.ஹரினி – நாகர்.கிழக்கு –                                    1,000 ரூபா
24-08-2019 – வீ.பொன்னுத்துரை – நாகர்.மேற்கு –                  1,000 ரூபா
24-08-2019 – நா.குமரேசு – நாகர்.மேற்கு –                                 1,000 ரூபா
24-08-2019 – கே.மதிவதனன் – நாகர்.கிழக்கு –                        2,000 ரூபா
மொத்தம் –   75,350 ரூபா

24-08-2019 – கி.சிவசாமி – நாகர்.கிழக்கு – சா.படி-                15,000 ரூபா
24-08-2019 – ஏ.கணேசபிள்ளை – நாகர்.கிழக்கு – சா.படி-   15,000 ரூபா
24-08-2019 – க.பாஸ்கரன் – சுவிஸ் – அலங்காரம் –              35,000 ரூபா
24-08-2019 – ஆ.அழகராசா குடும்பம்-நா.மேற்.-மேளம்-   110,000 ரூபா
24-08-2019 – ஆ.சுந்தரலிங்கம் – லண்டன் –                           100,000 ரூபா
24-08-2019 – ஆ.மயில்வாகனம்-அவுஸ்.-ஒலி,ஒளி-.           40,000 ரூபா
24-08-2019 – ரங்கநாதன் விதுஸ் – லண்டன் -.                          5,000 ரூபா
24-08-2019 – ஆ.நவரத்தினசாமி – நா.மேற்கு –                          5,000 ரூபா
24-08-2019 – சி.ஜெயக்குமார்- சுவிஸ் – அன்னதானம் -.       42,500 ரூபா
24-08-2019 – மு.கதிர்காமு குடும்பம் – நாகர்.கிழக்கு-.            1,000 ரூபா
மொத்தம் – 368,500 ரூபா

மொத்த வரவு – 153,220 + 75,350 + 368,500 = 597,070 ரூபா

 

நிர்வாக சபையினர்
அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானம்
நாகர்கோவில் வடக்கு