கும்பாபிஷேக விழா வரவு செலவு அறிக்கை

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தில் கடந்த 11-07-2019 வியாழக்கிழமையன்று நடைபெற்ற மகா கும்பாபிஷேக விழாவின் வரவு செலவு அறிக்கையை வெளியிடுகின்றோம்.

கும்பாபிஷேக விழா வரவு  அறிக்கை

15-03-2019 – ஆ.மயில்வாகனம் – அவுஸ். –              500,000 ரூபா
27-03-2019 – ம.சுகந்தா – அவுஸ். –                                12,500 ரூபா
02-04-2019 – ம.ஈழதாசன் குடும்பம் – அவுஸ். –           50,000 ரூபா
07-04-2019 – ம.ஈழதாசன் குடும்பம் – அவுஸ். –          12,500 ரூபா
12-04-2019 – முருகபக்தர் ஒருவர் – அவுஸ். –            12,500 ரூபா
16-04-2019 – க.மயூரன் – அவுஸ். –                                12,500 ரூபா
17-04-2019 – ம.ஈழதாசன் குடும்பம் –                            12,500 ரூபா
02-05-2019 – ஆ.மயில்வாகனம் – அவுஸ். –                20,000 ரூபா
02-05-2019 – ஆ.நவரத்தினசாமி – நா.மேற்கு –           50,000 ரூபா
02-05-2019 – ந.கனகம்மா – நா.மேற்கு –                       50,000 ரூபா
05-05-2019 – நா.ஹரிசன் – லண்டன் –                        100,000 ரூபா
18-05-2019 – ந.நாராயணன் – லண்டன் –                    100,000 ரூபா
18-05-2019 – பக்கினம் முருகன் கோவில் – அவுஸ்.-12,000 ரூபா
19-05-2019 – புகழேந்திரம் குடும்பம் – அவுஸ். –         12,000 ரூபா
20-05-2019 – அனுசன் தர்மராசா – அவுஸ். –               12,000 ரூபா
21-05-2019 – க.மயூரன் குடும்பம் – அவுஸ்.                 12,500 ரூபா
22-05-2019 – ம.ஈழதாசன் குடும்பம் – அவுஸ். –          12,500 ரூபா
24-05-2019 – கெ.பிரியங்கா – அவுஸ். –                          6,000 ரூபா
26-05-2019 – ஆ.மயில்வாகனம் குடும்பம் – அவுஸ்- 20,000 ரூபா
03-06-2019 – ஆ.சிவானந்தராசா – கொடுக்கிளாய் –   12,500 ரூபா
04-06-2019 – முருகபக்தர் ஒருவர் – அவுஸ். –            15,000 ரூபா
05-06-2019 – பரிவன் + பவிர்னா – அவுஸ். –                12,500 ரூபா
07-06-2019 – ரங்கநாதன் காயத்திரி – அவுஸ். –          50,000 ரூபா
09-06-2019 – சிவமோகன் பிரபு – அவுஸ். –                    6,250 ரூபா
11-06-2019 – ஈழதாசன் குடும்பம் – அவுஸ். –               12,500 ரூபா
12-06-2019 – ந.நகுலேஸ்வரன் குடும்பம்– லண்.-     100,000 ரூபா
13-06-2019 – கெ.மிதுசன் – அவுஸ். –                             12,500 ரூபா
13-06-2019 – சி.வீரசிங்கம் – கொழும்பு –                         3,000 ரூபா
13-06-2019 – க.கிருஸ்ணராசா – நோர்வே –               100,000 ரூபா
14-06-2019 – ரமேஸ் இராசநாயகம் – அவுஸ். –          20,000 ரூபா
15-06-2019 – செல்வரஞ்சினி குலதுங்கம் – அவுஸ். –  6,250 ரூபா
மொத்தம்    – 1,370,000 ரூபா


15-06-2019 – கிரிதரன் குடும்பம் – அவுஸ். –                   3,750 ரூபா
15-06-2019 – நிரோஷன் அருணாசலபவன் – லண்.- 100,000 ரூபா
16-06-2019 – பூங்கோதை சிலோஜன் – அவுஸ். –          6,250 ரூபா
16-06-2019 – காண்டீபன் குடும்பம் – அவுஸ். –               6,250 ரூபா
16-06-2019 – ம.சுஜிவ் – லண்டன் –                                100,000 ரூபா
16-06-2019 – ம.டிலன் – லண்டன் –                                100,000 ரூபா
17-06-2019 – ராஜா ரேஸ்ரி வூட் – அவுஸ். –                  12,500 ரூபா
17-06-2019 – ஜே.வீரகத்தி – அவுஸ். –                             12,500 ரூபா
17-06-2019 – செ.நந்திநாதன் குடும்பம் – அவுஸ். –      12,500 ரூபா
18-06-2019 – சி.அருணகிரிநாதர் குடும்பம் – அவுஸ்.- 12,500 ரூபா
18-06-2019 – செ.சுந்தரம் குடும்பம் – அவுஸ். –               6,250 ரூபா
18-06-2019 – தீபிகா கெங்காசுதன் – அவுஸ். –               12,500 ரூபா
18-06-2019 – கெ.பிரியங்கா – அவுஸ். –                             6,250 ரூபா
18-06-2019 – சிறிஸ்கந்தராசா இராசமலர் – அவுஸ்.-   12,500 ரூபா
19-06-2019 – நாதன் குடும்பம் – அவுஸ். –                       12,500 ரூபா
19-06-2019 – சேமகரன் குடும்பம் – அவுஸ்.-                     6,250 ரூபா
19-06-2019 – மயில்வாகனம் குடும்பம் – அவுஸ்.-        20,000 ரூபா
19-06-2019 – சஞ்சலாகாந்தி கைலாயநாதன் – லண்.-  22,500 ரூபா
20-06-2019 – க.கணேசலிங்கம் – லண்டன் –                   10,925 ரூபா
20-06-2019 – சு.பார்த்திபராசா – லண்டன் –                     108,375 ரூபா
21-06-2019 – கி.ஆறுமுகம் குடும்பம் – லண்டன் –         20,000 ரூபா
21-06-2019 – ஆ.கிரிசா – லண்டன் –                                   20,000 ரூபா
21-06-2019 – ஆ.சினேகா – லண்டன் –                               10,000 ரூபா
21-06-2019 – ஆ.ரூபினி – லண்டன் –                                 10,000 ரூபா
21-06-2019 – ஆ.டிலக்ஸ் – லண்டன் –                               10,000 ரூபா
21-06-2019 – ஆ.வினு – லண்டன் –                                     10,000 ரூபா
21-06-2019 – கு.கவி – லண்டன் –                                         10,000 ரூபா
21-06-2019 – கு.லதிஸா – லண்டன் –                                  10,000 ரூபா
21-06-2019 – சிவகுமார் சானஸா – லண்டன் –                   5,000 ரூபா
21-06-2019 – சி.மயில்வாகனம் குடும்பம் – பரு.–           105,000 ரூபா
22-06-2019 – கமலாசினி துரைசிங்கம் – கோப்பாய் –       10,000 ரூபா
22-06-2019 – விதுஸ் ரங்கநாதன் – லண்டன் –                  50,000 ரூபா
23-06-2019 – இராசாத்தி – பண்டத்தரிப்பு –                              500 ரூபா
மொத்தம்   –  854,800 ரூபா


23-06-2019 – கிரிதரன் விஜிதரன் – லண்டன் –                  20,000 ரூபா
24-06-2019 – பொ.நாகமுத்து குடும்பம் – லண்டன் –     100,125 ரூபா
24-06-2019 – க.சிவபாதசுந்தரம் குடும்பம்– பரு.துறை – 50,000 ரூபா
25-06-2019 – நாராயணன் சுஜாதா – லண்டன் –                50,000 ரூபா
28-06-2019 – வி.விக்கினேஸ்வரன் – நா.கிழக்கு –             2,000 ரூபா
28-06-2019 – ப.ஹரினி – நா.கிழக்கு –                                   1,000 ரூபா
28-06-2019 – சி.அபிராஜ் – ஜேர்மனி –                                    1,000 ரூபா
28-06-2019 – யோ.திருநாவுக்கரசு – நா.கிழக்கு –                   200 ரூபா
28-06-2019 – த.தெய்வகுமார் – நா.கிழக்கு –                        1,000 ரூபா
28-06-2019 – ச.மங்கையர்திலகம் – நா.கிழக்கு –                  500 ரூபா
28-06-2019 – சீ.மயில்வாகனம் – நா.கிழக்கு –                       500 ரூபா
28-06-2019 – சீ.யோகநாதன் – நா.கிழக்கு –                         1,000 ரூபா
28-06-2019 – சு.அஜந்தா – நா.கிழக்கு –                                    500 ரூபா
28-06-2019 – வை.டுதிகரன் – நா.கிழக்கு –                             500 ரூபா
28-06-2019 – வி.சஞ்சீவன் – நா.கிழக்கு –                            1,000 ரூபா
28-06-2019 – சி.செகராசா – நா.கிழக்கு –                            10,000 ரூபா
28-06-2019 – வீ.இராசசிங்கம் – நா.கிழக்கு –                       5,000 ரூபா
28-06-2019 – பொ.பழனியாண்டி – நா.கிழக்கு –                  1,000 ரூபா
28-06-2019 – மு.கதிர்காமு குடும்பம் – நா.கிழக்கு –         5,000 ரூபா
28-06-2019 – சி.நவமணி – நா.கிழக்கு –                               1,000 ரூபா
28-06-2019 – க.அரியரத்தினம் – நா.கிழக்கு –                        300 ரூபா
28-06-2019 – தா.சிவராசா – நா.கிழக்கு –                              1,000 ரூபா
28-06-2019 – ப.சிந்துராஜ் – நா.கிழக்கு –                               1,000 ரூபா
28-06-2019 – இ.புவீந்திரன் – நா.கிழக்கு –                               500 ரூபா
28-06-2019 – அ.சிவானந்தம் – நா.கிழக்கு –                         1,000 ரூபா
28-06-2019 – த.ஜெகதீஸ்வரன் – நா.கிழக்கு –                       500 ரூபா
28-06-2019 – க.அருந்தவச்செல்வம் – நா.கிழக்கு –              300 ரூபா
28-06-2019 – வி.யோகநாதன் – நா.கிழக்கு –                          500 ரூபா
28-06-2019 – ரா.சசிரேகா – நா.கிழக்கு –                                  100 ரூபா
28-06-2019 – இ.ஆனந்தராசா – நா.கிழக்கு –                        1,000 ரூபா
28-06-2019 – சி.விக்கினேஸ்வரன் – நா.கிழக்கு –               1,000 ரூபா
28-06-2019 – ஆ.பாலசுப்பிரமணியம் – நா.கிழக்கு –           2,000 ரூபா
28-06-2019 – ஆ.பொன்னையா – நா.கிழக்கு –                      1,000 ரூபா
மொத்தம்  –   261,525 ரூபா


28-06-2019 – மு.மயூரன் – நா.கிழக்கு –                              500 ரூபா
28-06-2019 – சி.தர்மலிங்கம் – நா.கிழக்கு –                       300 ரூபா
28-06-2019 – சி.ஜெயபாலன் – நா.கிழக்கு –                        500 ரூபா
28-06-2019 – சி.அழகராசா – நா.கிழக்கு –                            500 ரூபா
28-06-2019 – வே.கோபாலபிள்ளை – நா.கிழக்கு –        1,000 ரூபா
28-06-2019 – நா.நவீனநாயகம் – நா.கிழக்கு –                 1,000 ரூபா
28-06-2019 – க.சச்சிதானந்தம் – நா.கிழக்கு –                     500 ரூபா
28-06-2019 – கு.சுசீலா – நா.கிழக்கு –                                1,000 ரூபா
28-06-2019 – வ.கலைவண்ணன் – நா.கிழக்கு –                500 ரூபா
28-06-2019 – அ.கலியுகமூர்த்தி – நா.கிழக்கு –                  500 ரூபா
28-06-2019 – நா.சிவலிங்கம் – நா.கிழக்கு –                    1,000 ரூபா
28-06-2019 – கா.ஜோதிகுமார் – நா.கிழக்கு –                     400 ரூபா
28-06-2019 – த.வதனராசா – நா.கிழக்கு –                       1,000 ரூபா
28-06-2019 – வை.நமச்சிவாயம் – நா.கிழக்கு –             1,500 ரூபா
28-06-2019 – ஏ.கணேசபிள்ளை – நா.கிழக்கு –               1,000 ரூபா
28-06-2019 – க.விஜயகாந் – நா.கிழக்கு –                           500 ரூபா
28-06-2019 – த.மதன் – நா.கிழக்கு –                                    500 ரூபா
29-06-2019 – ம.பூபதியம்மா – நா.மேற்கு –                    1,000 ரூபா
29-06-2019 – கிருஸ்வா தனேசன் – நோர்வே –           25,000 ரூபா
29-06-2019 – சி.சுகந்தன் – நா.மேற்கு –                               200 ரூபா
29-06-2019 – ஐ.நித்தியகுமார் – நா.மேற்கு –                     100 ரூபா
29-06-2019 – த.இராமச்சந்திரன் – நா.மேற்கு –                 500 ரூபா
29-06-2019 – சி.வள்ளியம்மா – நா.மேற்கு –                      200 ரூபா
29-06-2019 – நா.செல்லத்தம்பி(சீமேந்து) நா.மே. –          200 ரூபா
29-06-2019 – வ.சதீஸ்வரன் – நா.மேற்கு –                         300 ரூபா
29-06-2019 – பா.ஜெகநாதன் – நா.மேற்கு –                        300 ரூபா
29-06-2019 – தி.செல்வரஞ்சன் – நா.மேற்கு –                    500 ரூபா
29-06-2019 – ஜெ.லக்சன் – நா.மேற்கு –                               300 ரூபா
29-06-2019 – அ.கோணேஸ்வரன்(சங்கர்) நா.மேந்கு –  1,000 ரூபா
29-06-2019 – பொ.தேவராசா – நா.மேற்கு –                      1,000 ரூபா
மொத்தம்    –    42,800 ரூபா


29-06-2019 – தே.மான்குட்டி –நா.மேற்கு –                   1,000 ரூபா
29-06-2019 – செ.செல்வக்குமார் – நா.மேற்கு –             500 ரூபா
29-06-2019 – இ.ரமேஸ் – நா.மேற்கு –                             200 ரூபா
29-06-2019 – அ.கந்தசாமி – நா.மேற்கு –                          500 ரூபா
29-06-2019 – நா.செல்வநாயகம் – நா.மேற்கு –              500 ரூபா
29-06-2019 – ஜே.காயத்திரி – நா.மேற்கு –                      200 ரூபா
29-06-2019 – ஜெ.சுலோச்சனா – நா.மேற்கு –                 500 ரூபா
29-06-2019 – சி.சிவலக்ஸ்மன் – நா.மேற்கு –                100 ரூபா
29-06-2019 – க.அன்னலட்சுமி – நா.மேற்கு –              5,000 ரூபா
29-06-2019 – சி.சிவகுமார் – நா.மேற்கு –                         500 ரூபா
29-06-2019 – க.பரமேஸ்வரி – நா.மேற்கு –                 5,000 ரூபா
29-06-2019 – அ.துளசிராமன் – நா.மேற்கு –                    500 ரூபா
29-06-2019 – அ.ஜெகன் – நா.மேற்கு –                              500 ரூபா
29-06-2019 – க.இராசலிங்கம் – நா.மேற்கு –                1,000 ரூபா
29-06-2019 – ம.சிவநிதி – நா.மேற்கு –                           1,000 ரூபா
29-06-2019 – லூ.வெண்ணிலவன் – நா.மேற்கு –           150 ரூபா
29-06-2019 – ம.கருணாநிதி – நா.மேற்கு –                       200 ரூபா
29-06-2019 – அ.அருமைகிரி – நா.மேற்கு –                  1,000 ரூபா
29-06-2019 – அ.கார்த்திகேயன் – நா.மேற்கு –                500 ரூபா
29-06-2019 – த.சந்திரசேகரம் – நா.மேற்கு –                1,000 ரூபா
29-06-2019 – வ.யோகேஸ்வரன் – நா.மேற்கு –          1,000 ரூபா
29-06-2019 – வி.இராஜேஸ்வரன் – நா.மேற்கு –         1,000 ரூபா
29-06-2019 – அ.கமலதாசன் – நா.மேற்கு –                  1,000 ரூபா
29-06-2019 – பா.யோகநாதன் – நா.மேற்கு –                   500 ரூபா
29-06-2019 – சீ.பாலசுப்பிரமணியம் – நா.மேற்கு –     1,000 ரூபா
29-06-2019 – த.குலவீரசிங்கம் – நா.மேற்கு –               1,000 ரூபா
29-06-2019 – யோ.செந்தில்குமார் – நா.மேற்கு –            500 ரூபா
29-06-2019 – இ.ரவிச்சந்திரன் – நா.மேற்கு –                   500 ரூபா
29-06-2019 – ஆ.நவரத்தினசாமி – நா.மேற்கு –           1,000 ரூபா
29-06-2019 – க.ஆனந்தமூர்த்தி – நா.மேற்கு –             1,000 ரூபா
29-06-2019 – சி.மல்லிகைக்கண்டு – நா.மேற்கு –       1,000 ரூபா
29-06-2019 – இ.செல்வநாதன் – நா.கிழக்கு –                  500 ரூபா
29-06-2019 – ந.உமாதேவி ஞாபகார்த்தம்– நா.மே.-100,000 ரூபா
மொத்தம்   –  129,850 ரூபா


30-06-2019 – சி.ஆனந்தசிவம் – மயிலிட்டி –                5,100 ரூபா
30-06-2019 – க.அழகானந்தசிவம் – மயிலிட்டி –         1,000 ரூபா
30-06-2019 – நா.பத்மநாதன் – நா.மேற்கு –                   5,000 ரூபா
30-06-2019 – அ.பரமபதிராசா – குடாரப்பு –                      500 ரூபா
30-06-2019 – ஆ.வசந்தகோகிலம் – நா.கிழக்கு –       10,000 ரூபா
30-06-2019 – ப.கணேசலிங்கம் – நா.கிழக்கு –              3,000 ரூபா
30-06-2019 – தா.தவராசா – நா.மேற்கு –                        2,000 ரூபா
30-06-2019 – த.பிரசாந்தன் – நா.மேற்கு –                         500 ரூபா
30-06-2019 – மு.செந்திவேல் – நா.மேற்கு –                 1,000 ரூபா
30-06-2019 – பா.அருணாசலம் – நா.மேற்கு –              1,000 ரூபா
30-06-2019 – வி.விஜித் – சக்கோட்டை –                       1,000 ரூபா
30-06-2019 – கு.ஐங்கரன் – நா.கிழக்கு –                             500 ரூபா
30-06-2019 – யோ.செல்லக்கண்ணன் –நா.கிழக்கு –     2,000 ரூபா
30-06-2019 – செ.கிருஸ்ணராசா – நா.கிழக்கு –            2,000 ரூபா
30-06-2019 – கு.குருகுலசிங்கம் – நா.கிழக்கு –             5,000 ரூபா
30-06-2019 – செ.நாகேந்திரம்(துரை) – நா.கிழக்கு –     2,000 ரூபா
30-06-2019 – கு.சத்தியமூர்த்தி – நா.கிழக்கு –               1,000 ரூபா
30-06-2019 – செ.நாகலிங்கம் குடும்பம் – நா.கிழக்கு– 5,000 ரூபா
30-06-2019 – ச.உதயகுமார் – நா.மேற்கு –                     5,000 ரூபா
30-06-2019 – மா.சாம்பசிவம் – நா.கிழக்கு –                 15,000 ரூபா
30-06-2019-  ச.பொன்ராசா – நா.கிழக்கு –                        2,000 ரூபா
30-06-2019 – சி.அகலிகா – பரு.துறை –                         25,000 ரூபா
30-06-2019 – சி.சிவாயநம – நா.மேற்கு –                         5,000 ரூபா
30-06-2019 – கு.குகநாதன் – நா.மேற்கு –                        1,000 ரூபா
30-06-2019 – சி.சகானா – லண்டன் –                              12,500 ரூபா
30-06-2019 – சி.சாதனா – லண்டன் –                              12,500 ரூபா
30-06-2016 – நா.அன்னபூரணம் – நா.மேற்கு –                  500 ரூபா
30-06-2019 – கோ.நிவேஷ்னா – நா.கிழக்கு –                  5,000 ரூபா
30-06-2019 – பா.சரஸ்வதி – நா.கிழக்கு –                        1,000 ரூபா
30-06-2019 – க.கணபதிப்பிள்ளை – நா.கிழக்கு –            1,000 ரூபா
மொத்தம்  –   133,100 ரூபா


30-06-2019 – வே.அருட்செல்வம் – நா.மேற்கு –         1,000 ரூபா
30-06-2019 – வீ.பொன்னுத்துரை – நா.மேற்கு –         5,000 ரூபா
30-06-2019 – சி.திருச்சங்கர் – நா.மேற்கு –                   5,000 ரூபா
30-06-2019 – ஆ.லவன் – நா.கிழக்கு –                           1,000 ரூபா
30-06-2019 – சி.விக்னேஸ்வரன் – நா.கிழக்கு –          3,000 ரூபா
30-06-2019 – ஆ.சசிகரன் – நா.மேற்கு –                        1,000 ரூபா
30-06-2019 – கி.சிவசாமி – நா.கிழக்கு –                         5,000 ரூபா
30-06-2019 – பா.வனிதாமணி – நா.கிழக்கு –                   500 ரூபா
30-06-2019 – கு.ரஞ்சன் – நா.கிழக்கு –                            1,000 ரூபா
30-06-2019 – கருணாகரன் விஜிதா – கற்கோவளம் –    500 ரூபா
30-06-2019 – சோ.அகிலாண்டன் – நா.கிழக்கு –           5,000 ரூபா
30-06-2019 – அ.மதனராஜ் – புனிதநகர் –                       1,000 ரூபா
30-06-2019 – செ.அருளானந்தம் – புனிதநகர் –                500 ரூபா
30-06-2019 – பொ.தனராஜ் – புனிதநகர் –                          500 ரூபா
30-06-2019 – க.கமலதாசன் – புனிதநகர் –                     1,000 ரூபா
30-06-2019 – பொ.கோபாலு – புனிதநகர் –                     1,000 ரூபா
30-06-2019 – சு.சல்லேற்றம்மா – நா.கிழக்கு –                100 ரூபா
30-06-2019 – நா.ரஜனிகாந் – புனிதநகர் –                       1,000 ரூபா
30-06-2019 – சி.திருவருட்செல்வம் – புனிதநகர் –       1,000 ரூபா
30-06-2019 – ரெஜினோல்ட் கோசலா – புனிதநகர் –       200 ரூபா
30-06-2019 – ச.அழகரத்தினம் – புனிதநகர் –                     200 ரூபா
30-06-2019 – பா.தனலட்சுமி – புனிதநகர் –                        300 ரூபா
30-06-2019 – இ.சக்திவேல் – புனிதநகர் –                           300 ரூபா
30-06-2019 – சு.கோவிந்தசாமி – புனிதநகர் –                    500 ரூபா
30-06-2019 – த.சசிகலா – புனிதநகர் –                                 500 ரூபா
30-06-2019 – சு.மகாலிங்கம் – புனிதநகர் –                         500 ரூபா
30-06-2019 – வ.பாலசுந்தரம் – புனிதநகர் –                        500 ரூபா
30-06-2019 – சு.குகசரவணமலை – புனிதநகர் –             1,000 ரூபா
30-06-2019 – அ.யோகானந்தராசா – புனிதநகர் –               500 ரூபா
30-06-2019 – க.இரத்தினசிங்கம் – புனிதநகர் –                   200 ரூபா
30-06-2019 – ந.அழகரத்தினம் – புனிதநகர் –                       200 ரூபா
30-06-2019 – இ.யோதீஸ்வரன் – புனிதநகர் –                     100 ரூபா
30-06-2019 – நி.இலட்சுமி – புனிதநகர் –                                300 ரூபா
மொத்தம்  – 39,400 ரூபா


30-06-2019 – வி.நவரத்தினம் புனிதநகர் –                       500 ரூபா
30-06-2019 – கா.இராஜகோபால் – திருமால்புரம் –       800 ரூபா
30-06-2019 – சி.விக்கினேஸ்வரி – திருமால்புரம் –    2,000 ரூபா
30-06-2019 – து.முருகேசு – திருமால்புரம் –                   500 ரூபா
30-06-2019 – சி.சிவசாமி – திருமால்புரம் –                  1,000 ரூபா
30-06-2019 – ஐ.அருணாசலம் – திருமால்புரம் –           250 ரூபா
30-06-2019 – த.கஜேந்திரன் – குடத்தனை –                 1,000 ரூபா
30-06-2019 – சி.சிவபாலன்(சோதி) – குடத்தனை –     1,000 ரூபா
30-06-2019 – பூ.விஸ்வமூர்த்தி – குடத்தனை –             500 ரூபா
30-06-2019 – லோ.தனுசன் – குடத்தனை –                     500 ரூபா
30-06-2019 – அ.வசந்தா – குடத்தனை –                           500 ரூபா
30-06-2019 – குணம் அழகேஸ்வரி – குடத்தனை –     1,000 ரூபா
30-06-2019 – சூ.அருளமுதம் – குடத்தனை –               1,000 ரூபா
30-06-2019 – சி.பாலச்சந்திரன் – குடத்தனை –            1,000 ரூபா
30-06-2019 – ஆ.சிவசக்திவேல் – குடத்தனை –          1,000 ரூபா
30-06-2019 – பா.பார்த்திபன் – குடத்தனை –                 1,300 ரூபா
30-06-2019 – ஜி.மதி – குடத்தனை –                               1,000 ரூபா
30-06-2019 – பா.செல்வராணி – குடத்தனை –                500 ரூபா
30-06-2019 – ச.பன்னீர்ச்செல்வம் – குடத்தனை –        2,000 ரூபா
30-06-2019 – சிவகுகதாசன் கயல்விழி – லண்டன்–  12,500 ரூபா
30-06-2019 – வே.முத்தையா – நா.கிழக்கு –                     500 ரூபா
01-07-2019 – சி.அருணகிரிநாதர் – அவுஸ். –                 2,000 ரூபா
01-07-2019 – பூங்கோதை சிலோஜன் – அவுஸ். –            500 ரூபா
01-07-2019 – இ.பத்மநாதன் – நா.கிழக்கு –                      2,000 ரூபா
01-07-2019 – மா.சிவகுருநாதன் – நா.கிழக்கு –               2,000 ரூபா
01-07-2019 – வை.சுந்தரலிங்கம் – நா.கிழக்கு –              2,000 ரூபா
01-07-2019 – ம.சிவகுமார் – நா.கிழக்கு –                          1,000 ரூபா
01-07-2019 – ச.சிவாஜினி – நா.கிழக்கு –                           1,000 ரூபா
01-07-2019 – வே.புவிர்சா – அம்பன் –                               1,000 ரூபா
01-07-2019 – சி.திசானந் – பரந்தன் –                                  1,000 ரூபா
மொத்தம்  –  42,850 ரூபா


01-07-2019 – க.அருந்தவச்செல்வம் –                           500 ரூபா
01-07-2019 – சிவகரன் சசிகலா – நா.மேற்கு –             500 ரூபா
01-07-2019 – மு.சிவசுந்தரம் – நா.மேற்கு –                  200 ரூபா
01-07-2019 – மா.புகனேந்திரம் – லண்டன் –            10,000 ரூபா
01-07-2019 – க.சிவபாதம் – கொடிகாமம் –               10,000 ரூபா
02-07-2019 – நா.அன்னபூரணம் – நா.மேற்கு –         10,000 ரூபா
02-07-2019 – நா.நேசரத்தினம் – கனடா –                  10,000 ரூபா
02-07-2019 – க.பாஸ்கரன் – சுவிஸ். –                       60,000 ரூபா
02-07-2019 – கி.புண்ணியமூர்த்தி – மாமுனை –       5,000 ரூபா
02-07-2019 – செ.கமலவேணி – லண்டன் –              50,000 ரூபா
02-07-2019 – க.விஜயரூபன் – அம்பன் –                     1,000 ரூபா
03-07-2019 – இ.செல்லத்தம்பி – நா.கிழக்கு –                500 ரூபா
03-07-2019 – அ.தேவகுஞ்சரம் – நா.கிழக்கு –                300 ரூபா
03-07-2019 – ப.விஜயகுமார் – நா.கிழக்கு –                    200 ரூபா
03-07-2019 – சி.வடிவேலு – நா.தெற்கு –                   10,000 ரூபா
03-07-2019 – ம.செல்வம் – குடத்தனை –                    1,000 ரூபா
03-07-2019 – நா.குமரேசு – நா.மேற்கு –                       5,000 ரூபா
04-07-2019 – சு.நேசராசா – லண்டன் –                         2,000 ரூபா
04-07-2019 – பெ.கமலதாசன் – நா.கிழக்கு –                2,000 ரூபா
04-07-2019 – சு.வைத்தீஸ்வரன் – நா.கிழக்கு –          5,000 ரூபா
04-07-2019 – மு.சோமசுந்தரம் – நாகிழக்கு –             1,000 ரூபா
04-07-2019 – கு.பிறேமகுமார் – நா.மேற்கு –              2,000 ரூபா
04-07-2019 – மு.இராசேந்திரம் – திருமால்புரம் –        500 ரூபா
04-07-2019 – செ.செல்வக்குமார் – நா.கிழக்கு –            500 ரூபா
04-07-2019 – க.ஆனந்தராசா – நா.மேற்கு –               5,000 ரூபா
04-07-2019 – வி.இராசமலர் – நா.மேற்கு –                1,000 ரூபா
04-07-2019 – கி.கணேசமூர்த்தி – நா.கிழக்கு –           5,000 ரூபா
04-07-2019 – ஜெனதீசன் ஜெனிதா – நா.கிழக்கு –     1,000 ரூபா
04-07-2019 – ஆ.அழகராசா – நா.மேற்கு –               200,000 ரூபா
04-07-2019 – வி.சண்முகநாதன் – நா.மேற்கு –          2,000 ரூபா
04-07-2019 – பா.பிரதீபன் – நா.கிழக்கு –                       1,000 ரூபா
04-07-2019 – ப.ஐங்கரன் – நா.கிழக்கு –                         1,000 ரூபா
04-07-2019 – க.புஸ்பராசா – லண்டன் –                     20,000 ரூபா
மொத்தம்    –   423,220 ரூபா


04-07-2019 – க.அழகராசா – லண்டன் –                 22,000 ரூபா
04-07-2019 – மு.சரஸ்வதி – நா.மேற்கு –                1,000 ரூபா
04-07-2019 – ஐ.தெய்வேந்திரம் – நா.கிழக்கு –       1,000 ரூபா
04-07-2019 – க.புஸ்பராசா – லண்டன் –                10,000 ரூபா
04-07-2019 – ந.இந்திரராசா – குடத்தனை –               500 ரூபா
04-07-2019 – சி.செந்திவேல் – லண்டன் –              20,000 ரூபா
04-07-2019 – இ.சோதிமலர் – நோர்வே –               10,000 ரூபா
04-07-2019 – மதிராஜ் அனிதா – நோர்வே –           10,000 ரூபா
04-07-2019 – மலர்விழி குமார் – நோர்வே –           10,000 ரூபா
04-07-2019 – வளர்மதி மதிவதனன் – நோர்வே – 10,000 ரூபா
04-07-2019 – ராதிகா சுதாகரன் – நோர்வே –          10,000 ரூபா
04-07-2019 – இ.மனோன்மணி – நா.மேற்கு –            500 ரூபா
04-07-2019 – யோ.மங்கையற்கரசி – நா.மேற்கு –     500 ரூபா
04-07-2019 – ரத்னயூ – ரஜனிகாந்தன் – நா.மேற்கு –  300 ரூபா
04-07-2019 – தே.கலைச்செல்வன் – நா.மேற்கு –    2,500 ரூபா
04-07-2019 – தே.ஜெகபாலன் – நா.மேற்கு –             1,000 ரூபா
04-07-2019 – பொ.செல்வநாதன் – நா.மேற்கு –        1,000 ரூபா
04-07-2019 – தி.கிருஸ்ணமூர்த்தி – லண்டன் –      10,000 ரூபா
07-07-2019 – வீ.பரமேஸ்வரன் – நா.தெற்கு –            1,000 ரூபா
07-07-2019 – பொ.ஆனந்தராசா – நா.மேற்கு –              500 ரூபா
07-07-2019 – மு.சிவானந்தம் – நா.கிழக்கு –               1,000 ரூபா
07-07-2019 – கு.நிரோஷன் – நா.கிழக்கு –                       200 ரூபா
07-07-2019 – நா.சத்தியமூர்த்தி – இத்தாலி –            20,000 ரூபா
07-07-2019 – பா.அருள்தரன் – சுவிஸ் –                     50,000 ரூபா
07-07-2019 – பா.அருணகிரி – நா.கிழக்கு –                   2,000 ரூபா
07-07-2019 – ந.சபாரத்தினம் – நா.மேற்கு –             100,000 ரூபா
07-07-2019 – கௌதமன் கார்த்திகா – லண்டன் –     50,000 ரூபா
07-07-2019 – சிவானந்தராசா நிலானி – லண்டன் – 50,000 ரூபா
08-07-2019 – ம.சிவமணிமோகன் – ஜேர்மனி –          5,000 ரூபா
08-07-2019 – ம.சிவகரன் குடும்பம் – லண்டன் –      30,000 ரூபா
மொத்தம்  –  430,000 ரூபா


08-07-2019 – செல்வரூபன் தனுஜா் – லண்டன் –              5,000 ரூபா
08-07-2019 – மாணிக்கம் சின்னராசா – லண்டன் –           3,000 ரூபா
08-07-2019 – சி.ஜெயரட்ணம் – நா.கிழக்கு –                           500 ரூபா
08-07-2019 – க.சிவபாக்கியம் – நா.கிழக்கு –                         500 ரூபா
08-07-2019 – பா.பாலசுந்தரம் – நா.கிழக்கு –                          200 ரூபா
08-07-2019 – வே.வினாசித்தம்பி – நா.தெற்கு –                    500 ரூபா
08-07-2019 – கு.கமலன் – நா.மேற்கு –                                 1,000 ரூபா
08-07-2019 – சிவஞானசுந்தரம் செல்வமணி- நா.தெ –      500 ரூபா
08-07-2019 – ந.கஜமுகன் – நா.மேற்கு –                             1,000 ரூபா
08-07-2019 – அ.ரமேஸ்வரன் – வத்திராயன் வடக்கு-        500 ரூபா
08-07-2019 – செ.செல்வக்குமார் – நா.கிழக்கு –                  1,000 ரூபா
08-07-2019 – இ.சோபிராஜ் லக்சினா – நா.மேற்கு –            2,000 ரூபா
09-07-2019 – சி.கமலக்கண்ணன் – லண்டன் –                    5,000 ரூபா
09-07-2019 – த.தங்கமணி – நா.மேற்கு –                              1,000 ரூபா
09-07-2019 – ந.செல்வநாதன் – லண்டன் –                        10,000 ரூபா
09-07-2019 – சி.விமலக்கண்ணன் – லண்டன் –                  5,000 ரூபா
09-07-2019 – சி.முகிலன் – லண்டன் –                                   5,000 ரூபா
09-07-2019 – சி.சிவகௌரி – லண்டன் –                                5,000 ரூபா
09-07-2019 – ஜெ.கஜேந்திரன் – நா.மேற்கு –                        1,000 ரூபா
09-07-2019 – சி.யோகேந்திரன் – நா.தெற்கு –                      1,000 ரூபா
09-07-2019 – வீரகத்தி இராசமணி- நா.கிழக்கு –                25,000 ரூபா
09-07-2019 – பொன்னையா பொன்னம்மா- நா.கிழக்கு – 25,000 ரூபா
09-07-2019 – பூ.தவமணிதேவி – நா.கிழக்கு –                          200 ரூபா
09-07-2019 – தி.செல்வக்காந்தன் – நா.மேற்கு –                      500 ரூபா
09-07-2019 – இ.தனபாலசிங்கம் – நா.மேற்கு –                        500 ரூபா
09-07-2019 – நா.ரஜனிகாந்தன் – நா.மேற்கு –                       1,000 ரூபா
09-07-2019 – த.தவேந்திரன் – நா.மேற்கு –                                500 ரூபா
10-07-2019 – யாழினி தனேசன் – நோர்வே –                         5,000 ரூபா
10-07-2019 – கலைத்தீபன் சந்தியா – நோர்வே –                  5,000 ரூபா
10-07-2019 – ஜனனஜ கமலக்கண்ணன் – நோர்வே –          5,000 ரூபா
10-07-2019 – மாதினி கிருஸ்ணராசா – நோர்வே –              5,000 ரூபா
10-07-2019 – வே.சிவஞானசுந்தரம் – நா.தெற்கு –             10,000 ரூபா
10-07-2019 – வே.ஆழ்வாப்பிள்ளை – மாமுனை –              1,000 ரூபா
10-07-2019 – சி.கமலக்கண்ணன் – நா.கிழக்கு –                      500 ரூபா
10-07-2019 – செ.அகிலேஸ் – நா.கிழக்கு –                               500 ரூபா
10-07-2019 – சி.கிருஸ்ணன் – நா.கிழக்கு –                              200 ரூபா
10-07-2019 – மை.தயாளன் – நா.கிழக்கு –                                500 ரூபா
10-07-2019 – க.குணசீலன் – நா.கிழக்கு –                               2,000 ரூபா
10-07-2019 – ப.கருணாநிதி – நா.கிழக்கு –                             1,000 ரூபா
10-07-2019 – மு.கிருஸ்ணமூர்த்தி – நா.கிழக்கு –                  150 ரூபா
10-07-2019 – சு.யோகலிங்கம் – நா.மேற்கு –                           500 ரூபா
மொத்தம்  –  137,750 ரூபா


10-07-2019 – ஜீவன் அமுதினி – நா.மேற்கு –                1,000 ரூபா
10-07-2019 – ச.நிசாந்தன் – நா.கிழக்கு –                         1,000 ரூபா
10-07-2019 – கு.செகராசா – நா.கிழக்கு –                            500 ரூபா
10-07-2019 – தேவநாயகம் அகிலன் – லண்டன் –        5,000 ரூபா
10-07-2019 – த.ராகவன் –  பரு.துறை –                           5,000 ரூபா
10-08-2019 – எண்ணெய்க்காப்பு வரவு –                       13,705 ரூபா
10-07-2019 – மலர்விழி வடிவேலு – நோர்வே –            7,000 ரூபா
11-07-2019 – செ.கமல்ராஜ் – சுவிஸ் –                           15,000 ரூபா
11-07-2019 – ஆ.மயில்வாகனம் – அவுஸ் –                 30,000 ரூபா
11-07-2019 – செல்லையா அருந்தவம் – பிரான்ஸ் – 40,000 ரூபா
11-07-2019 – இ.கணேசம்மா – நா.மேற்கு –                    1,000 ரூபா
11-07-2019 – வே.பத்மநாதன் – லண்டன் –                     1,000 ரூபா
11-07-2019 – ந.கமலக்கண்ணன் – நா.மேற்கு –             5,000 ரூபா
11-07-2019 – ம.கணேசலிங்கம் – நா.மேற்கு –               1,000 ரூபா
11-07-2019 – செ.பாலசுப்பிரமணியம் – மாமுனை –    1,000 ரூபா
11-07-2019 – பூ.வேந்தன் – நா.கிழக்கு –                           1,000 ரூபா
11-07-2019 – ஜெ.அருந்தவச்செல்வி – சுவிஸ். –          2,000 ரூபா
11-07-2019 – ஜெ.காந்தமணி – லண்டன் –                      1,000 ரூபா
11-07-2019 – வே.தருமலிங்கம் – நா.கிழக்கு –               2,000 ரூபா
11-07-2019 – சி.உதயசங்கர் – கொழும்பு –                       2,000 ரூபா
11-07-2019 – உ.பிருந்தன் – கொழும்பு –                           1,000 ரூபா
11-07-2019 – ஆ.சிவானந்தராசா – கொடுக்கிளாய் –   50,000 ரூபா
11-07-2019 – ம.கெங்காசுதன் – அவுஸ் –                     200,000 ரூபா
11-07-2019 – ஆ.நவரத்தினசாமி – நா.மேற்கு –          100,000 ரூபா
12-07-2019 – மோகனதாஸ் சுபத்திரா – லண்டன் –    10,000 ரூபா
12-07-2019 – விஜேந்திரன் தமிழினி – லண்டன் –       10,000 ரூபா
12-07-2019 – வினோத் தர்மிளா – லண்டன்  –              10,000 ரூபா
12-07-2019 – விஜயகுமார் சார்ள்ஸ் – லண்டன் –       10,000 ரூபா
15-07-2019 – ஆ.தங்கவேலாயுதம் – நா.கிழக்கு –        10,000 ரூபா
17-07-2019 – சிவசாந் சோபிகா – நாமேற்கு –                    500 ரூபா
21-07-2019 – சி.சக்திவடிவேல்(கட்டி) – சுவிஸ் –           2,000 ரூபா
23-07-2019 – சி.ஜெயரட்ணம் – லண்டன் –                    20,000 ரூபா
27-07-2019 – கு.சுபகுமார் – கனடா –                               20,000 ரூபா
27-07-2019 – பி.ஜெயகாந்தன் – கனடா –                       10,000 ரூபா
02-08-2019 – சு.மதிவதனி – நா.மேற்கு –                       20,000 ரூபா
மொத்தம் –  608,705 ரூபா


கும்பாபிஷேக விழா மொத்த வரவு
1,370,000 ரூபா
854,800 ரூபா
261,525 ரூபா
42,800 ரூபா
129,850 ரூபா
133,100 ரூபா
39,400 ரூபா
42,850 ரூபா
423,200 ரூபா
430,000 ரூபா
137,750 ரூபா
608,705 ரூபா
கும்பாபிஷேக மொத்த வரவு  – 4,473,980 ரூபா ( நாற்பத்திநான்கு லட்சத்து எழுபத்திமூவாயிரத்து தொளாயிரத்தி எண்பது ரூபா)

குறிப்பு
தொடர்ச்சி புதிய இணைப்பில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. தயவு செய்து முழுமையான அறிக்கையைப் பார்வையிட இரண்டு இணைப்புகளையும் இணைத்துப் பார்க்கவும்.