ஜூன் மாத வரவு செலவு அறிக்கை – 2019

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தின் 2019 –ஜூன் மாத வரவு – செலவு அறிக்கையை வெளியிடுகின்றோம் என்பதனை எம்பெருமான் அடியார் பெருமக்களுக்கு அறியத் தருகின்றோம்.

வரவு
மே மாதக் கையிருப்பு –                                                        283,953 ரூபா
01-06-2019 சு.சக்திவேல்- லண்டன் – நன்கொடை –                1,000 ரூபா
01-06- ஏ.கணேசபிள்ளை – நாகர்.கிழக்கு நித்திய பூஜை –    25,000 ரூபா
02-06- சி.அகலிகா – பருத்தித்துறை கார்த்திகை பூஜை –     22,000 ரூபா
04-06- சு.ச.தமிழ்ச்செல்வன் – லண்டன் –  காளி வி.பூஜை –   2,000 ரூபா
06-06- சு.ச.தமிழ்ச்செல்வன்- லண்.- பிற.நாள் பிரசாத.          1,000 ரூபா
06-06- சு.ச.தமிழ்ச்செல்வன்- லண்.- பிற.நாள் நன்கொடை -1,000 ரூபா
06-06- க.நிசாந்தன் – சுவிஸ் – பிரசாத பூஜை –                          1,000 ரூபா
07-06- சி.அருமைநாயகம் – நாகர்.மேற்கு – வெள்ளி அபி. – 12,000 ரூபா
07-06- ஆ.மயில்வாகனம் – அவுஸ். – அன்னதானம் –           10,000 ரூபா
11-06- ம.டிலன் – லண்டன் – காளி வி.பூஜை –                           2,000 ரூபா
13-06- ச.நிசாந்தன் – நாகர்.கிழக்கு பிரசாத பூஜை –                  1,000 ரூபா
13-06- ச.நிசாந்தன் – நாகர்.கிழக்கு- திருமண்ம்  –                         500 ரூபா
14-06- தா.சிவராசா – நாகர்.கிழக்கு – வெள்ளி அபி. –              12,000 ரூபா
14-06- ஆ.மயில்வாகனம் – அவுஸ். – அன்னதானம் –           10,000 ரூபா
15-06- சி.சிவகணேசன் – லண். – பிற.நாள் பிரசாத பூஜை –    1,000 ரூபா
15-06- சி.சிவகணேசன் – லண்.-பிற.நாள் நன்கொடை –          2,000 ரூபா
15-06- க.முருகையா – குடாரப்பு – பிரசாத பூஜை –                   2,000 ரூபா
15-06- வீ.இராசசிங்கம் – நோர்வே – பிரசாத பூஜை –                2,000 ரூபா
17-06- வீ.இராசசிங்கம் – நோர்வே – புதுவீடு படம் பூஜை –        500 ரூபா
18-06- ச.ஆதவன் – லண்டன் – காளி விஷேட பூஜை –            2,000 ரூபா
21-06- குணம் அழகேஸ்வரி – நாக.மேற்கு – வெள்ளி அபி.- 12,000 ரூபா
21-06- ஆ.மயில்வாகனம் – அவுஸ். – அன்னதானம் –            10,000 ரூபா
21-06- ம.ஈழதாசன் – அவுஸ். – பிரசாத பூஜை –                         3,000 ரூபா
24-06- ஜெ.இளவேந்தன் – பரு.துறை – நன்கொடை –              1,000 ரூபா
25-06- ந.மயூரன் – பரு.துறை – காளி வி.பூஜை –                       2,000 ரூபா
27-06- ச.ஆதவன் – லண்டன்-  பிற.நாள் பிர.பூஜை –                1,000 ரூபா
27-06- ச.ஆதவன் – லண்டன் – பிற.நாள் நன்கொடை –           1,000 ரூபா
28-06- சிலோஜன் பூங்கோதை – அவுஸ்.- வெள்ளி அபி.-     12,000 ரூபா
28-06- ஆ.மயில்வாகனம் – அவுஸ்.- அன்னதானம் –            10,000 ரூபா
29-06- சி.அருணகிரிநாதர் – அவுஸ்.- கார்த்திகை பூஜை –    22,000 ரூபா
24-05- க.சிவபாதசுந்தரம்-பரு.துறை – இயந்திர பூஜை –         1,500 ரூபா
25-05- ஏ.கணேசபிள்ளை – நாகர்.கிழக்கு – ’’           ’’          –       1,500 ரூபா
26-05- ப.ஹரினி – நாகர்.கிழக்கு –              ’’             ’’          –       1,500 ரூபா
27-05- மு.கதிர்காமு குடும்பம் – நாக.கிழக்கு – ’’               –       1,500 ரூபா
28-05- வே.தனுராஜ் – அம்பன் –                          ’’                 –       1,500 ரூபா
29-05- செ.செல்வக்குமார் – நாகர்.மேற்கு       ’’      –                  1,500 ரூபா
30-05- அ.அனுஸ்னன் – நாகர்.கிழக்கு  –           ’’    –                   1,500 ரூபா
31-05- க.சிறிகுமார் – நாகர்.கிழக்கு  –                 ’’    –                   1,500 ரூபா
01-06- வை.நமச்சிவாயம் – நாகர்.கிழக்கு  –     ’’    –                    1,500 ரூபா
02-06- அ.கோணேஸ்வரன் – நாகர்.மேற்கு –   ’’ –                       1,500 ரூபா
03-06- ந.மயூரன் – பருத்தித்துறை –                   ’’ –                       1,500 ரூபா
04-06- ந.செல்வராசா – நாகர்.கிழக்கு –               ’’ –                      1,500 ரூபா
05-06- வே.புவிர்சா – அம்பன் –                            ’’   –                     1,500 ரூபா
06-06- வ.வ.கந்தசாமி – நாகர்.மேற்கு –             ’’   –                     1,500 ரூபா
07-06- க.ஆனந்தராசா – நாகர்.மேற்கு   –            ’’  –                    1,500 ரூபா
08-06- வி.விக்கினேஸ்வரன் – நாகர்.கிழக்கு –  ’’   –                   1,500 ரூபா
09-06- த.மதன் – நாகர்.கிழக்கு –                            ’’  –                    1,500 ரூபா
10-06- ஏ.செல்வராசா – நாகர்.மேற்கு –               ’’  –                     1,500 ரூபா
11-06- சி.திசானந் – பரந்தன் –                               ’’    –                   1,500 ரூபா
12-06- மா.சிவகுருநாதன் – நாகர்.கிழக்கு –       ’’   –                    1,500 ரூபா
13-06- சி.ஜெயச்சந்திரன் – நாகர்.கிழக்கு –         ’’   –                   1,500 ரூபா
14-06- ரா.அபிவர்மன் – பருத்தித்துறை  –          ’’    –                  1,500 ரூபா
15-06- தி.தியா – நாகர்கோவில் மேற்கு –            ’’    –                 1,500 ரூபா
16-06- மணியப்பா வள்ளிப்பிள்ளை – நாகர்.கிழக்கு- ’’ –          1,500 ரூபா
17-06- கு.குமாரகுலசிங்கம் – நாகர்.தெற்கு –     ’’   –                  1,500 ரூபா
18-06- தி.இராசேந்திரம்  – நாகர்.கிழக்கு    –        ’’   –                  1,500 ரூபா
19-06- வ.நிர்மலாதேவி – நாகர்.தெற்கு   –          ’’    –                 1,500 ரூபா
20-06- ச.பன்னீர்ச்செல்வம் – நாகர்.கிழக்கு  –     ’’    –                 1,500 ரூபா
21-06- சே.ரவிச்சந்திரன் – நாகர்.மேற்கு    –        ’’    –                 1,500 ரூபா
22-06- பா.பிரதீபன் – நாகர்.கிழக்கு –                      ’’    –                1,500 ரூபா
23-06- யோ.தனுஜா – நாகர்.மேற்கு –                   ’’     –                1,500 ரூபா
24-06- செ.பெரியநாச்சி – நாகர்.மேற்கு  –            ’’    –                 1,500 ரூபா
25-06- வி.சண்முகநாதன் – நாகர்.மேற்கு –         ’’   –                 1,500 ரூபா
26-06- த.கரன் – நாகர்.கிழக்கு   –                           ’’     –                1,500 ரூபா
27-06- நா.பத்தினிதேவி குடும்பம் – நாகர்.கிழக்கு – ’’ –            1,500 ரூபா
28-06- ஆ.வைகரன் – நாகர்.மேற்கு –                      ’’ –                1,500 ரூபா
29-06- ம.சிவநிதி  – நாகர்.மேற்கு   –                      ’’  –                 1,500 ரூபா
30-06- அ.அருமைகிரி – நாகர்.மேற்கு  –               ’’  –                 1,500 ரூபா
01-07- த.ஞானசேகர் – நாகர்.மேற்கு   –                 ’’  –                1,500 ரூபா
02-07- த.சரவணபவன் – நாகர்.கிழக்கு  –              ’’   –               1,500 ரூபா
03-07- ச.நிசாந்தன் – நாகர்.கிழக்கு  –                     ’’     –              1,500 ரூபா
04-07- ப.கருணாநிதி – நாகர்.கிழக்கு  –                 ’’     –              1,500 ரூபா
05-07- வே.தருமலிங்கம் – நாகர்.கிழக்கு –          ’’     –              1,500 ரூபா
06-07- கி.புண்ணியமூர்த்தி – மாமுனை   –         ’’     –              1,500 ரூபா


மொத்த வரவு                                                                           533,953 ரூபா 

செலவு
02-06-2019 – கார்த்திகை குரு. தெட்சணை –   3,000 ரூபா
02-06- கார்த்திகை பிரசாதம்  –                           1,800 ரூபா
02-06- கார்த்திகை பழவகை சாமான் –             1,350 ரூபா
02-06- கார்த்திகை தேங்காய் இளநீர் –              1,140 ரூபா
02-06- கார்த்திகை -சாத்துப்படி மாலை     –     1,500 ரூபா
02-06- கார்த்திகை படிப்புச் செலவு –                 1,000 ரூபா
02-06- சாப்பாடு மரக்கறி சாமான் –                       660 ரூபா
04-06- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை –                    1,500 ரூபா
06-06- பிரசாத பூஜை (தமிழ்ச்செல்வன்) –           900 ரூபா
06-06- பிரசாத பூஜை (க.நிசாந்தன்)  –                   900 ரூபா
07-06- வெள்ளி அபி. குரு.தெட்சணை –            2,000 ரூபா
07-06- அபிஷேக பிரசாதம் –                                1,800 ரூபா
07-06- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                1,050 ரூபா
07-06- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் –                    990 ரூபா
07-06- வெள்ளி அன்னதானம் –                        10,000 ரூபா
11-06- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை –                    1,500 ரூபா
13-06- பிரசாத பூஜை (ச.நிசாந்தன்) –                 1,500 ரூபா
14-06- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை –             2,000 ரூபா
14-06- அபிஷேக பிரசாதம் –                                1,800 ரூபா
14-06- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                1,050 ரூபா
14-06- அபிஷேக தேங்காய் இளநீர் –                 1,140 ரூபா
14-06- வெள்ளி அன்னதானம்  –                       10,000 ரூபா
15-06- பிரசாத பூஜை (சிவகணேசன்) –                900 ரூபா
15-06- பிரசாத பூஜை ( முருகையா) –               1,800 ரூபா
15-06- பிரசாத பூஜை (இராசசிங்கம்) –              1,800 ரூபா
18-06- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை –                   1,500 ரூபா
21-06- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை –            2,000 ரூபா
21-06- அபிஷேக பிரசாதம் –                               1,800 ரூபா
21-06- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                1,050 ரூபா
21-06- அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர் –              1,140 ரூபா
21-06- வெள்ளி அன்னதானம்  –                       10,000 ரூபா
21-06- பிரசாத பூஜை (ஈழதாசன்) –                    2,700 ரூபா
25-06- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை –                   1,500 ரூபா
27-06- பிரசாத பூஜை (ஆதவன்) –                         900 ரூபா
28-06- வெள்ளி அபி.குரு.தெட்சணை –            2,000 ரூபா
28-06- அபிஷேக பிரசாதம் –                               1,800 ரூபா
28-06- அபிஷேக  பழவகை சாமான் –               1,150 ரூபா
28-06- அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர் –               1,140 ரூபா
28-06- வெள்ளி அன்னதானம் –                         10,000 ரூபா
29-06- கார்த்திகை குரு.தெட்சணை –                3,000 ரூபா
29-06- கார்த்திகை பிரசாத பூஜை –                     1,800 ரூபா
29-06- கார்த்திகை பழவகை சாமான் –              1,100 ரூபா
29-06- கார்த்திகை தேங்காய் -இளநீர் –              1,140 ரூபா
29-06- கார்த்திகை சாத்துப்படி மாலை –           1,500 ரூபா
29-06- புராணப் படிப்பு செலவு –                          1,000 ரூபா
29-06- சாப்பாடு மரக்கறி சாமான் –                       750 ரூபா
30-06- அபிஷேக திரவியம் – எண்ணெய் –       6,690 ரூபா
30-06- மின்சார கட்டணம் – கோவில்  –            4,820 ரூபா
30-06- மின்சார கட்டணம் – மடம் –                      850 ரூபா
30-06- இயந்திர பூஜை மொத்தச் செலவு –    20,855 ரூபா
30-06- மாலை –                                                      4,000 ரூபா
30-06- பால் வாங்கிய வகையில் –                    2,520 ரூபா
30-06- குருக்கள் சம்பளம்   –                             25,000 ரூபா
30-06- கருமபீட அலுவலர் சம்பளம் –            20,000 ரூபா
30-06- காவலாளர் சம்பளம் –                             5,000 ரூபா
30-06- அன்னதான விறகு  –                               2,000 ரூபா


மொத்தச் செலவு    –                                      193,185 ரூபா

2019 – ஜூன் மாத மொத்த வரவு –        533,953 ரூபா
2019 – ஜூன் மாத மொத்தச் செலவு –  193,185 ரூபா

2019 – ஜூன் மாதக் கையிருப்பு – 340,768 ரூபா

முருகையா மெய்யடியார்களே!
2019ம் ஆண்டிற்குரிய ஜூன் மாதக் கணக்கறிக்கையை தற்போது வெளியிட்டுள்ளோம். இக்கணக்கறிக்கையில் ஏதும் தவறுகள் மற்றும் சந்தேகங்கள் காணப்படுமிடத்து உடனடியாக நிர்வாக சபையினருடன் தொடர்பு கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

குறிப்பு
எதிர்வரும் 24-08-2019 சனிக்கிழமை நடைபெறவுள்ள பொது உபயமான சங்காபிஷேக நிகழ்வுகள் யாவும் சிறப்பாக நடைபெறுவதற்கு உள்ளூர் மற்றும் வெளிநாட்டில் வாழும் எம்பெருமான் அடியார்கள் அனைவரும் தங்களாலியன்ற நிதி நன்கொடைகளை வழங்கி ஒத்துழைப்பு நல்குமாறு பணிவன்புடன் வேண்டிக்கொள்கிறோம்.

தொடர்புகளுக்கு

நா. குமரேசு – தலைவர் – தொ.இல. 0094 77 670 1175
வி. விக்கினேஸ்வரன் – உபதலைவர் – 0094 77 175 2089
சி. கலீபன் – செயலாளர் – 0094 76 765 9415
சி. சிவாயநம – பொருளாளர் – 0094 77 668 5054
சே. ரவிச்சந்திரன் – உறுப்பினர் – 0094 76 706 2123
இ. ரவிச்சந்திரன் – உறுப்பினர் – 0094 77 087 1465

ஆ.நவரத்தினசாமி – போஷகர் – 0094 77 354 8525

நிர்வாக சபையினர்
அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானம்
நாகர்கோவில் வடக்கு