மே மாத வரவு செலவு அறிக்கை – 2019

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தின் 2019 –மே மாத வரவு – செலவு அறிக்கையை வெளியிடுகின்றோம் என்பதனை எம்பெருமான் அடியார் பெருமக்களுக்கு அறியத் தருகின்றோம்.

வரவு
ஏப்ரல் மாதக் கையிருப்பு –                                                   244,288 ரூபா
ரோகிணி வளர்ந்து கையிருப்பு –                                          30,320 ரூபா
01-05-2019 – சு.சக்திவேல் – லண். – நன்கொடை –                    1,000 ரூபா
01-05- ஜெ.அகிலேஸ் – நா.கிழக்கு – பிரசாத பூஜை –              1,000 ரூபா
01-05- க.கிருஸ்ணராசா – நோர்வே – நித்திய பூஜை –           25,000 ரூபா
01-05- பா.கவிசன் -லண்டன் -பிறந்தநாள் பிர. பூஜை –           1,000 ரூபா
01-05- பா.கவிசன் – லண்டன் – நன்கொடை –                            1,000 ரூபா
02-05- ஆ.அழகராசா -நா.மேற்கு – பிரசாத பூஜை –                   2,000 ரூபா
02-05- கி.வல்லிபுரம் – நா.கிழக்கு – பிரசாத பஜை –                   2,000 ரூபா
02-05- ஜெ.அகிலேஸ் – நா.கிழக்கு – திருமணம் –                      1,000 ரூபா
03-05- நா.ஹரிசன் – லண். – வெள்ளி அபி.அன்ன.-                 22,000 ரூபா
05-05- த.சுபேந்திரன் – நா.கிழக்கு – கார்த்திகை –                      22,000 ரூபா
07-05- சி.கௌதமன் – லண். – காளி வி.பூஜை –                           2,000 ரூபா
10-05- சு.நாகலட்சுமி – நா.கிழ. – வெள்ளி அபி.அன்ன.-           22,000 ரூபா
10-05- சம்மாட்டிமார் அன்னாபிஷேகம் –                                     5,000 ரூபா
13-05- சு.சஞ்சயன் – லண். பிறந்தநாள் பிரசாத பூஜை –             1,000 ரூபா
13-05- சு.சஞ்சயன் – லண்டன் – நன்கொடை –                              1,000 ரூபா
13-05- பா.ஆசன் – பறவைக்காவடி –                                               1,000 ரூபா
13-05- அ.ராதிகா – நா.கிழக்கு –  பாற்செம்பு –                                   100 ரூபா
13-05- ர.கலைவாணி – நா.மேற்கு – பாற்செம்பு –                            100 ரூபா
13-05- கு.ஜெயசுதா – நா.கிழக்கு – பாற்செம்பு –                                200 ரூபா
13-05- க.கமலாம்பிகை – நா.கிழக்கு – பாற்செம்பு –                         100 ரூபா
13-05- ந.வினோதினி – நா.கிழக்கு – பாற்செம்பு –                             100 ரூபா
13-05- த.லோகிதன் – நா.கிழக்கு – காவடி –                                        500 ரூபா
13-05- ச.சயந்தன் – நா.கிழக்கு – காவடி –                                            500 ரூபா
13-05- க.ஜெகதீஸ்வரன் – நா.கிழக்கு – காவடி –                                150 ரூபா
14-05- பா.கவிசன் – லண்டன் – காளி வி.பூஜை –                            2,000 ரூபா
15-05- ஆ.சுந்தரலிங்கம் – லண்.- யாத்திரீகர் சாப்பாடு –               8,900 ரூபா
17-05- க.செல்லாச்சி – வெள்ளி அபி.அன்ன. –                               22,000 ரூபா
17-05- ச.சாயிஜெனனி – அல்வாய் –  நன்கொடை –                          500 ரூபா
18-05- சு.சஞ்சயன் – லண்டன் – வைகாசி விசாகம் –                   22,000 ரூபா
21-05- ர.காயத்திரி – லண்டன் – காளி வி.பூஜை –                           2,000 ரூபா
24-05- சி.சிவஞானசுந்தரம் – லண். – வெள்ளி அபி+அன்ன.-      22,000 ரூபா
28-05- சி.கார்த்திகா – லண்டன் – கொளி வி.பூஜை –                       2,000 ரூபா
28-05- க.அரியரத்தினம் – நா.கிழக்கு -பிரசாத பூஜை –                  1,000 ரூபா
28-05- ஆ.முருகன், ஆ.வைகுந்தன் – லண்டன் பிரசாத பூஜை – 1,500 ரூபா
31-05- ச.ஞானசேகர் – நா.மேற்கு – வெள்ளி அபிஷேகம் –          12,000 ரூபா
31-05- ஆ.மயில்வாகனம் – அவுஸ்.- வெள்ளி அன்னதானம் –  10,000 ரூபா

மே மாத மொத்த வரவு  –                                                             492,258 ரூபா

செலவு
01-05- பிரசாத பூஜை – ஜெ.அகிலேஸ்  –                900 ரூபா
01-05- பிறந்தநாள் பிரசாத பூஜை -கவிசன் –         900 ரூபா
02-05- பிர. பூஜை – அழகராசா ஞாபகார்த்தம் –  1,800 ரூபா
02-05- பிர. பூஜை – வல்லிபுரம் ஞாபகார்த்தம் – 1,800 ரூபா
03-05- வெள்ளி அபிஷேகம் குரு.தெட்சணை –  2,000 ரூபா
03-05- அபிஷேக பிரசாதம் –                                   1,800 ரூபா
03-05- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                   1,085 ரூபா
03-05- அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர் –                  1,140 ரூபா
03-05- வெள்ளி அன்னதானம் –                              9,900 ரூபா
05-05- கார்த்திகை குரு.தெட்சணை –                   3,000 ரூபா
05-05- கார்த்திகை பிரசாதம் –                                1,800 ரூபா
05-05- அபிஷேக பழவகை சாமான்கள் –            1,085 ரூபா
05-05- அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர் –                  1,140 ரூபா
05-05- கார்த்திகை சாத்துப்படி –                            1,500 ரூபா
05-05-  கார்த்திக -சாப்பாடு – மரக்கறி சாமான் –    680 ரூபா
07-05- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை –                       1,500 ரூபா
10-05- வெள்ளி அபிஷேக – குரு.தெட்சணை –   2,000 ரூபா
10-05- அபிஷேக பிரசாதம் –                                   1,800 ரூபா
10-05- அபிஷேக பழவகை சாமான்கள் –            1,010 ரூபா
10-05- அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர் –                  1,140 ரூபா
10-05- வெள்ளி அன்னதானம் –                            10,000 ரூபா
10-05-  அன்னாபிஷேக பிரசாதம் –                       1,800 ரூபா
10-05- சிரமதானம் தேனீர் – பிஸ்கட் –                  2,320 ரூபா
13-05- பிற்நதநாள் பிரசாத பூஜை சஞ்சயன் –        900 ரூபா
14-05- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை –                        1,500 ரூபா
15-05- கதிர்காம யாத்திரீகர் சாப்பாடு –                8,900 ரூபா
15-05- கதிர்காம யாத்திரீகர் உடுப்பு –                 10,000 ரூபா
17-05- வெள்ளி அபிஷேகம் குரு.தெட்சணை –  2,000 ரூபா
17-05- அபிஷேக பிரசாதம் –                                   1,800 ரூபா
17-05- அபிஷேக பழவகை சாமான்கள் –               930 ரூபா
17-05- அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர் –                     990 ரூபா
17-05- வெள்ளி அன்னதானம் –                              9,700 ரூபா
18-05- வைகாசி விசாகம் குரு.தெட்சணை –      2,000 ரூபா
18-05- வைகாசி விசாக பிரசாதம் –                       1,800 ரூபா
18-05- அபிஷேக பழவகை சாமான்கள் –            1,050 ரூபா
18-05- அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர் –                     990 ரூபா
18-05- சாத்துப்படி மாலை –                                    1,500 ரூபா
21-05- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை –                       1,500 ரூபா
23-05- குருப்பட்டம் – வாழத்து மடல் –                 2,000 ரூபா
24-05- வெள்ளி அபிஷேகம் குரு.தெட்சணை –  2,000 ரூபா
24-05- அபிஷேக பிரசாதம் –                                    1,800 ரூபா
24-05- அபிஷேக பழவகை சாமான்கள்                1,010 ரூபா
24-05- அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர் –                       990 ரூபா
24-05- வெள்ளி அன்னதானம் –                              10,000 ரூபா
28-05- செவ்வாய் காளி வி.பூஜை –                         1,500 ரூபா
28-05- பிரசாத பூஜை – அரியரத்தினம் –                    900 ரூபா
28-05- பிரசாத பூஜை முருகன் – வைகுந்தன் –     1,350 ரூபா
31-05- வெள்ளி அபிஷேகம் – குரு.தெட்சணை –  2,000 ரூபா
31-05- அபிஷேக பிரசாதம் –                                      1,800 ரூபா
31-05- அபிஷேக பழவகை சாமான்கள் –                   950 ரூபா
31-05- அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர் –                     1,140 ரூபா
31-05- வெள்ளி அன்னதானம் –                               10,000 ரூபா
31-05- அபிஷேக திரவியம் – எண்ணெய் –              5,835 ரூபா
31-05- பால் வாங்கிய வகையில் –                              560 ரூபா
31-05- மாலை வாங்கிய வகையில் –                      5,000 ரூபா
31-05- அன்னதான விறகு –                                        5,000 ரூபா
31-05- மின்சார கட்டணம் கோவில் –                      6,060 ரூபா
31-05- மின்சார கட்டணம் மடம் –                               750 ரூபா
31-05- ஐயர் சம்பளம் –                                               25,000 ரூபா
31-05- கருமபீட அலுவலர் சம்பளம் –                    20,000 ரூபா
31-05- காவலாளர் சம்பளம் –                                     5,000 ரூபா

மே மாத மொத்தச் செலவு –                              208,305 ரூபா

2019 – மே மாத மொத்த வரவு –        492,258 ரூபா
2019 – மே மாத மொத்தச் செலவு –  208,305 ரூபா

2019 – மே மாதக் கையிருப்பு – 283,953 ரூபா

முருகையா மெய்யடியார்களே!
2019ம் ஆண்டிற்குரிய மே மாதக் கணக்கறிக்கையை தற்போது வெளியிட்டுள்ளோம். இக்கணக்கறிக்கையில் ஏதும் தவறுகள் மற்றும் சந்தேகங்கள் காணப்படுமிடத்து உடனடியாக நிர்வாக சபையினருடன் தொடர்பு கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

குறிப்பு
அருள்மிகு முருகையாவின் திருப்பணி வேலைகள் யாவும் விரைவில் பூர்த்தியடைந்து குறிப்பிட்ட நன்னாளில் கும்பாபிஷேக விழா நடைபெற எம்பெருமான் உள்ளூர், வெளிநாட்டு மெய்யடியார்கள் அனைவரும் மனமுவந்த நிதி நன்கொடைகளை வழங்கி நிர்வாக சபையினருடன் இணைந்து ஒத்துழைப்பு வழங்குமாறு தங்களை மிகமிகத் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

அத்துடன், நிதி நன்கொடைகளை மனமுவந்து வழங்க விரும்பும் அடியார்கள் கீழ் குறிப்பிடும் ஆலய வங்கிக் கணக்குகளில் ஏதாவது ஒன்றுக்கு அனுப்பி வைக்குமாறு எம்பெருமான் அடியார் பெருமக்களிடம் பணிவன்புடன் வேண்டிக்கொள்கின்றோம்..

வங்கிக் கணக்கு விபரங்கள்

கொமர்சல் வங்கி (COMMERCIAL BANK)
பருத்தித்துறை கிளை.
கணக்கின் பெயர் – NAGARKOVIL NORTH ARULMIGU MURUGAIYA THEVASTHANAM- (RAJAGOPURA THIRUPANY FUND)
சேமிப்பு கணக்கு இலக்கம் – 8274000780

இலங்கை வங்கி.
பருத்தித்துறை கிளை –
கணக்கின் பெயர் – ARULMIGU MURUGAIYA THEVASTHANAM
01. சேமிப்புக் கணக்கு இலக்கம் – 73515574
02. நடைமுறைக் கணக்கு இல. – 79059813

தொடர்புகளுக்கு
1. நா.குமரேசு – தலைவர் – தொ. இல. – 0094 77 670 1175
2. சி.சிவாயநம – பொருளாளர் – தொ. இல. – 0094 77 668 5054
3. சி.கலீபன் – செயலாளர் – தொ.இல – 0094 76 765 9415
4. சே.இரவிச்சந்திரன் –  தொ.இல 0094 76 706 2123
5. வி.விக்கினேஸ்வரன் –  தொ.இல. 0094 76 747 7319
6. இ.இரவிச்சந்திரன் – தொ.இல. 0094 77 087 1465
7. ப.அருள்தாஸ் – தொ.இல. 0094 77 324 0457
8. ஆ– நவரத்தினசாமி – போஷகர் – தொ.இல– 0094 77 354 8525

நிர்வாக சபையினர்
அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானம்
நாகர்கோவில் வடக்கு