ரோகிணி வளர்ந்து விஷேட பூஜை வரவு செலவு அறிக்கை – 2019

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தில் கடந்த 07-05-2019 செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற ரோகிணி வளர்ந்து விஷேட பூஜை வரவு செலவு அறிக்கையை வெளியிடுகின்றோம்.

வரவு
01. த.கௌதமி – நாகர்.தெற்கு –                       600 ரூபா
02. ர.திவாகரன் – நாகர்.மேற்கு –                  1,000 ரூபா
03. த.சுகிர்தா – நாகர்.மேற்கு –                       1,000 ரூபா
04- வ.விசாலி – நாகர்.கிழக்கு –                      1,000 ரூபா
05 ச.நிசாந்தன் – நாகர்.கிழக்கு –                     1,000 ரூபா
06. சு.கமலாயினி – நாகர்.மேற்கு –                1,000 ரூபா
07. ம.சிவகரன் – நாகர்.கிழக்கு –                     1,000 ரூபா
08. ர.கிரிசாந் – நாகர்.மேற்கு –                         1,000 ரூபா
09. ஏ.கணேசபிள்ளை – நாகர்.கிழக்கு –          2,000 ரூபா
10. கி.கிரிஜா – லண்டன் –                                 1,000 ரூபா
11. தி.கிருஸ்ணமூர்த்தி – லண்டன் –             1,000 ரூபா
12. ந.செல்வராசா – நாகர்.கிழக்கு –                 1,000 ரூபா
13. செ.கமல்ராஜ் – சுவிஸ் –                             1,000 ரூபா
14. க.ஆனந்தமூர்த்தி – நாகர்.மேற்கு –          1,000 ரூபா
15. ஆ.நவரத்தினசாமி – நாகர்.மேற்கு –        1,000 ரூபா
16. ந.கனகம்மா – நாகர்.மேற்கு –                    1,000 ரூபா
17. ந.சிறீகுமரன் – லண்டன் –                          1,000 ரூபா
18. ந.கோபிநாத் – லண்டன் –                           1,000 ரூபா
19. ர.காயத்திரி – லண்டன் –                            1,000 ரூபா
20. ர.விதுஸ் – லண்டன் –                                1,000 ரூபா
21. நா.ஹரிசன் – லண்டன் –                           1,000 ரூபா
22. ம.சுஜிவ் – லண்டன்  –                                 1,000 ரூபா
23. ம.டிலன் – லண்டன் –                                  1,000 ரூபா
24. ந.நேகா – லண்டன் –                                    1,000 ரூபா
25. ச.சாயிஜெனனி – அல்வாய் –                    1,000 ரூபா
26. கா.கிலோசன் – நாகர்.தெற்கு –                  1,000 ரூபா
27. அ.அகிலாண்டன் – நாகர்.கிழக்கு –           1,000 ரூபா
28. அ.நிரூசன் – நாகர்.கிழக்கு –                       1,000 ரூபா
29. சி.சிவகணேசன் குடும்பம் – லண்டன் –   6,000 ரூபா
30. கி.கிருஸ்ணா – லண்டன் –                         1,000 ரூபா
31. ச.ஆதவன் – லண்டன் –                               1,000 ரூபா
32. இ.அனார்த்தன் – லண்டன் –                       1,000 ரூபா
33. ஏ.செல்வராசா – லண்டன் –                        1,000 ரூபா
34. பு.கோகுலன் – லண்டன் –                            1,000 ரூபா
35. க.அன்னலட்சுமி – நாகர்.மேற்கு –             1,000 ரூபா
36. ர.கெங்கா – நாகர்.தெற்கு –                          1,000 ரூபா
37. பா.சுகந்தினி – நாகர்.தெற்கு –                     1,000 ரூபா
38. கா.யோகலிங்கம் – நாகர்.தெற்கு –            1,000 ரூபா
39. யோ.வள்ளிக்கொடி – நாகர்.மேற்கு –        1,000 ரூபா
40. ஆ.மயில்வாகனம் – அவுஸ். –                   1,000 ரூபா
41. ம.தங்கமலர் – அவுஸ் –                               1,000 ரூபா
42. ம.கெங்காசுதன் – அவுஸ்.                          1,000 ரூபா
43. கெ.சுஜீவரேகா – அவுஸ். –                          1,000 ரூபா
44. கெ.பிரியங்கா – அவுஸ் –                            1,000 ரூபா
45. கெ.மிதுசன் – அவுஸ் –                                1,000 ரூபா
46. கெ.தீபிகா – அவுஸ். –                                  1,000 ரூபா
47. ம.பன்னிருகரன் – அவுஸ் –                       1,000 ரூபா
48. ப.லாவன்யா – அவுஸ். –                            1,000 ரூபா
49. ப.சாரல் – அவுஸ். –                                     1,000 ரூபா
50. க.மயூரன் – அவுஸ். –                                 1,000 ரூபா
51. ம.சுகந்தா – அவுஸ். –                                 1,000 ரூபா
52. ம.பவிர்னா – அவுஸ். –                               1,000 ரூபா
53. ம.பரிவன் – அவுஸ். –                                 1,000 ரூபா
54. ம.ஈழதாசன் – அவுஸ். –                             1,000 ரூபா
55. ஈ.விதிர்லா – அவுஸ். –                              1,000 ரூபா
56. பா.பாலதாஸ் – நாகர்.தெற்கு –                1,000 ரூபா
57. சி.சுதர்சினி – நாகர்.தெற்கு –                     1,000 ரூபா
58. சி.வடிவேலு – நாகர்.தெற்கு –                  1,000 ரூபா
59. அ.கவிசனா – நாகர்.தெற்கு –                      500 ரூபா
60. சி.ஆருசன் – நாகர்.தெற்கு –                        500 ரூபா
61.தி.திலீபன் – நாகர்.மேற்கு –                       1,000 ரூபா
62. அ.கோமதி – நாகர்.கிழக்கு –                     1,000 ரூபா
63. க.பானுமதி – நாகர்.கிழக்கு –                    1,000 ரூபா
64. கு.சாத்மிகா – நாகர்.தெற்கு –                    1,000 ரூபா
65. க.சிவபாதசுந்தரம் – பரு.துறை –             2,000 ரூபா
66. சி.சிவாயநம – நாகர்.மேற்கு –                 1,000 ரூபா

மொத்த வரவு                                                71,600 ரூபா

செலவு
அபிஷேகம் – குரு.தெட்சணை –            2,000 ரூபா
அபிஷேக திரவியங்கள் – பழவகை –   3,190 ரூபா
தேங்காய் – இளநீர் – தேசிக்காய்  –        1,500 ரூபா
விறகு –                                                       3,000 ரூபா
பந்தல் –                                                       3,000  ரூபா
வெள்ளை கட்டியது –                              1,000 ரூபா
பிரசாதம் –                                                  1,800 ரூபா
பிரசாதம் (சிவபாதசுந்தரம்) –                 1,800 ரூபா
மாலை –                                                     1,000 ரூபா
அன்னதான கடைச்சமான்கள் –          10,200 ரூபா
அன்னதான மரக்கறி  –                            7,865 ரூபா
அன்னதான தேங்காய் –                          1,200 ரூபா
வாழையிலை –                                            525 ரூபா
சாமான் ஏற்றுக்கூலி –                               700 ரூபா
சமையல் கூலி –                                      2,000 ரூபா
தும்புத்தடி வாங்கியது –                            500 ரூபா

மொத்தச் செலவு                                   41,280 ரூபா

மொத்த வரவு          –  71,600 ரூபா
மொத்தச் செலவு    –  41,280 ரூபா
கையிருப்பு               –  30,320 ரூபா

இக்கணக்கறிக்கையில் ஏதும் தவறுகள் மற்றும் சந்தேகங்கள் காணப்படுமிடத்து உடனடியாக நிர்வாக சபையினருடன் தொடர்பு கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

தொடர்புகளுக்கு
1. நா.குமரேசு – தலைவர் – தொ. இல. – 0094 77 670 1175
2. சி.சிவாயநம – பொருளாளர் – தொ. இல. – 0094 77 668 5054
3. சி.கலீபன் – செயலாளர் – தொ.இல – 0094 76 765 9415
4. சே.இரவிச்சந்திரன் –  தொ.இல 0094 76 706 2123
5. வி.விக்கினேஸ்வரன் –  தொ.இல. 0094 76 747 7319
6. இ.இரவிச்சந்திரன் – தொ.இல. 0094 77 087 1465
7. ப.அருள்தாஸ் – தொ.இல. 0094 77 324 0457
8. ஆ– நவரத்தினசாமி – போஷகர் – தொ.இல– 0094 77 354 8525

நிர்வாக சபையினர்
அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானம்
நாகர்கோவில் வடக்கு