ஏப்ரல் மாத வரவு செலவு அறிக்கை -2019

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தின் 2019 –ஏப்ரல் மாத வரவு – செலவு அறிக்கையை வெளியிடுகின்றோம் என்பதனை எம்பெருமான் அடியார் பெருமக்களுக்கு அறியத் தருகின்றோம்.

வரவு
மார்ச் மாதக் கையிருப்பு                         –                                         229,733 ரூபா
01-04-2019 – சு.சக்திவேல் – லண்டன் –  நன்கொடை –                    1,000 ரூபா
02-04- இ.அனார்த்தன் – லண்டன் – காளி வி. பூஜை –                     2,000 ரூபா
02-04- இ.அனார்த்தன் – லண். பிறந்தநாள் பிரசாத பூஜை –          1,000 ரூபா
02-04- இ.அனார்த்தன் – லண்டன் நன்கொடை –                             1,000 ரூபா
03-04- கௌரிகா ஜெயலிங்கம் – அவுஸ்.உரு.அபிஷேகம் –        6,300 ரூபா
05-04- சே.ரவிச்சந்திரன் – நா.மேற்கு வெள்ளி அபிஷேகம் –     12,000 ரூபா
05-04- ஆ.மயில்வாகனம் – அவுஸ். – வெள்ளி அன்ன. –             10,000 ரூபா
07-04- சு.பார்த்திபராசா – லண். பிறந்தநாள் – பிரசாத பூஜை –     1,000 ரூபா
07-04- சு.பார்த்திபராசா – நன்கொடை –                                            1,000 ரூபா
08-04- ரங்கநாதன் காயத்திரி – லண். – கார்த்திகை உற்சவம் – 22,000 ரூபா
09-04- ச.அஜந்தா – இத்தாலி – காளி விசேட பூஜை –                     2,000 ரூபா
10-04- சி.கௌதமன் -லண்டன் – திருமணநாள் பிர.பூஜை –        5,000 ரூபா
10-04- சு.கிருபாகரன் – லண். – பிறந்தநாள் பிரசாத பூஜை –        1,000 ரூபா
10-04- சு.கிருபாகரன் – லண்டன் – நன்கொடை –                           1,000 ரூபா
10-04- ப.கரினி – நாகர்.கிழக்கு – பிரசாத பூஜை –                           1,000 ரூபா
11-04- அ.ஜெயக்குமார்  – லண்டன் – பிரசாத பூஜை –                   1,000 ரூபா
11-04- செ.நாகேஸ்வரி – நாகர்.கிழக்கு – பிரசாத பூஜை –            2,000 ரூபா
12.04- ந.செல்வநாதன் – லண்.- வெள்ளி அபி. அன்ன. –            22,000 ரூபா
14-04- மா.அருமைலிங்கம் – நா.கிழ. – சித். வருடப் பிறப்பு –     4,000 ரூபா
16-04- சு.சக்திவேல் – லண்டன் – காளி வி.பூஜை –                       2,000 ரூபா
19-04- த.சோதிசிவம் – கனடா – வெள்ளி அபி. அன்ன. –           22,000 ரூபா
19-04- க.இராசலிங்கம் – நா.மேற்கு – நன்கொடை –                       500 ரூபா
19-04- ஜெ.காந்தமணி – லண்டன் – நன்கொடை –                          500 ரூபா
22-04- வி.விக்கினேஸ்வரன் – நா.கிழக்கு – பிரசாத பூஜை –     1,000 ரூபா
23-04- த.தனுஜா – சுவிஸ் – காளி வி.பூஜை –                                2,000 ரூபா
26-04- நா.சுந்தரலிங்கம் – அவுஸ். – வெள்ளி அபி.அன்ன. –    22,000 ரூபா
27-04- இ.சண்முகப்பிரியா – லண். – பிறந்தநாள் பிர.பூஜை –    1,000 ரூபா
27-04- இ.சண்முகப்பிரியா – லண்டன் – நன்கொடை –               1,000 ரூபா
27-04- க.அரியரத்தினம் – நா.கிழக்கு – நடேசர் அபிஷேகம் –    6,000 ரூபா
30-04- நா.ஹரிசன் – லண்டன் – காளி வி.பூஜை –                        2,000 ரூபா
30-04- த.தனுஜா – சுவிஸ் – பிறந்தநாள் பிரசாத பூஜை –           1,000 ரூபா
30-04- த.தனுஜா – சுவிஸ் – நன்கொடை –                                    1,000 ரூபா
30-04- ந.செல்வராசா – நாகர்.கிழக்கு – நித்திய பூஜை –           25,000 ரூபா
————————————————————————————————————
ஏப்ரல் மாத மொத்த வரவு                                                     413,033 ரூபா

செலவு
02-04-2019 – செவ்வாய் காளி விஷேட பூஜை – 1,500 ரூபா
02-04- பிரசாத பூஜை (அனார்த்தன்) –                      900 ரூபா
03-04- உரு.அபிஷேகம் குரு.தெட்சணை –         1,000 ரூபா
03-04- அபிஷேகம் – பழவகை –                                550 ரூபா
03-04- அபிஷேகம் – இளநீர் –                                     240 ரூபா
03-04- அபிஷேகம் – பிரசாதம் –                             1,800 ரூபா
05-04- வெள்ளி அபிஷேகம் குரு.தெட்சணை – 2,000 ரூபா
05-04- அபிஷேகம் – பிரசாதம் –                             1,800 ரூபா
05-04- அபிஷேகம் – பழவகை –                                710 ரூபா
05-04- அபிஷேகம் – தேங்காய் – இளநீர் –            1,140 ரூபா
05-04- வெள்ளி அன்னதானம் –                            10,000 ரூபா
07-04- பிரசாத பூஜை (பார்த்திபராசா) –                    900 ரூபா
08-04- கார்த்திகை – குரு.தெட்சணை –                 3,000 ரூபா
08-04- கார்த்திகை பிரசாதம் –                                 1,800 ரூபா
08-04- கார்த்திகை அபி.பழவகை –                         1,150 ரூபா
08-04- கார்த்திகை – அபி.தேங்காய்- இளநீர் –       1,140 ரூபா
08-04- கார்த்திகை புராணப்படிப்பு –                        1,000 ரூபா
08-04- கார்த்திகை -மரக்கறி சாமான்  –                    500 ரூபா
08-04- கார்த்திகை சாத்துப்படி மாலை –               1,500 ரூபா
09-04- செவ்வாய் காளி விஷேட பூஜை –             1,500 ரூபா
10-04- பிரசாத பூஜை (கிருபாகரன்) –                        900 ரூபா
10-04- பிரசாத பூஜை (கௌதமன்) –                      4,500 ரூபா
10-04- பிரசாத பூஜை (கரினி) –                                   900 ரூபா
11-04- பிரசாத பூஜை (ஜெயக்குமார்) –                      900 ரூபா
11-04- பிரசாத பூஜை (நாகேஸ்வரி) –                    1,800 ரூபா
12-04- வெள்ளி – அபிஷே. – குரு. தெட்சணை –   2,000 ரூபா
12-04- அபிஷேகம் – பிரசாதம் –                               1,800 ரூபா
12-04- அபிஷேகம் – பழவகை –                               1,160 ரூபா
12-04- அபிஷேகம் – தேங். இளநீர் –                        1,140 ரூபா
12-04- வெள்ளி – அன்னதானம் –                              9,800 ரூபா
14-04- சித் வருடப்பிறப்பு அபிஷேக பழவகை –   1,060 ரூபா
14-04- சித்.வருடப் பிறப்பு பிரசாதம் –                      1,800 ரூபா
16-04- செவ்வாய் காளி விஷேட பூஜை –               1,500 ரூபா
19-04- வெள்ளி அபிஷேகம் – குரு.தெட்சணை –   2,000 ரூபா
19-04- அபிஷேகம் – பிரசாதம் –                                 1,800 ரூபா
19-04- அபிஷேகம் – பழவகை –                                 1,100 ரூபா
19-04- அபிஷேகம் – தேங்.இளநீர் –                           1,000 ரூபா
19-04- வெள்ளி – அன்னதானம் –                             10,900 ரூபா
22-04- பிரசாத பூஜை (விக்கினேஸ்வரன்) –              900 ரூபா
23-04- செவ்வாய் காளி விஷேட பூஜை –                1,500 ரூபா
26-04- வெள்ளி அபிஷேகம் குரு.தெட்சணை –      2,000 ரூபா
27-04- அபிஷேகம் – பிரசாதம் –                                 1,800 ரூபா
27-04- அபிஷேகம் – பழவகை –                                    980 ரூபா
27-04- அபிஷேகம் – தேங்.இளநீர் –                           1,140 ரூபா
27-04- வெள்ளி அன்னதானம் –                                 9,350 ரூபா
27-04- நடேசர் அபிஷேகம் – பழவகை – இளநீர் –     810 ரூபா
27-04- நடேசர் அபிஷேகம் – குரு.தெட்சணை –    1,000 ரூபா
27-04- நடேசர் அபிஷேகம் – பிரசாதம் –                  1,800 ரூபா
27-04- பிரசாத பூஜை (சண்முகப்பிரியா) –                 900 ரூபா
30-04- செவ்வாய் – காளி விஷேட பூஜை –             1,500 ரூபா
30-04- பிரசாத பூஜை (தனுஜா) –                                  900 ரூபா
30-04- மாலை வாங்கியது –                                      4,000 ரூபா
30-04- பால் வாங்கிய வகையில்  –                            640 ரூபா
30-04- அபிஷேக சாமான்கள் –                                 3,790 ரூபா
30-04- மின்சார கட்டணம் – கோயில் –                   4,785 ரூபா
30-04- மின்சார கட்டணம் – மடம் –                            760 ரூபா
30-04- பூசகர் சம்பளம் –                                           25,000 ரூபா
30-04- கருமபீட அலுவலர் சம்பளம் –                 20,000 ரூபா
30-04- காவலாளர் சம்பளம் –                                  5,000 ரூபா
—————————————————————————————–
ஏப்ரல் மாத மொத்தச் செலவு                       – 168,745 ரூபா

2019 – ஏப்ரல் மாத மொத்த வரவு –        413,033 ரூபா
2019 – ஏப்ரல் மாத மொத்தச் செலவு –  168,745 ரூபா

2019 – ஏப்ரல் மாதக் கையிருப்பு – 244,288 ரூபா

முருகையா மெய்யடியார்களே!
2019ம் ஆண்டிற்குரிய ஏப்ரல் மாதக் கணக்கறிக்கையை தற்போது வெளியிட்டுள்ளோம். இக்கணக்கறிக்கையில் ஏதும் தவறுகள் மற்றும் சந்தேகங்கள் காணப்படுமிடத்து உடனடியாக நிர்வாக சபையினருடன் தொடர்பு கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

குறிப்பு
அருள்மிகு முருகையாவின் திருப்பணி வேலைகள் யாவும் விரைவில் பூர்த்தியடைந்து குறிப்பிட்ட நன்னாளில் கும்பாபிஷேக விழா நடைபெற எம்பெருமான் உள்ளூர், வெளிநாட்டு மெய்யடியார்கள் அனைவரும் மனமுவந்த நிதி நன்கொடைகளை வழங்கி நிர்வாக சபையினருடன் இணைந்து ஒத்துழைப்பு வழங்குமாறு தங்களை மிகமிகத் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

அத்துடன், நிதி நன்கொடைகளை மனமுவந்து வழங்க விரும்பும் அடியார்கள் கீழ் குறிப்பிடும் ஆலய வங்கிக் கணக்குகளில் ஏதாவது ஒன்றுக்கு அனுப்பி வைக்குமாறு எம்பெருமான் அடியார் பெருமக்களிடம் பணிவன்புடன் வேண்டிக்கொள்கின்றோம்..

வங்கிக் கணக்கு விபரங்கள்

கொமர்சல் வங்கி (COMMERCIAL BANK)
பருத்தித்துறை கிளை.
கணக்கின் பெயர் – NAGARKOVIL NORTH ARULMIGU MURUGAIYA THEVASTHANAM- (RAJAGOPURA THIRUPANY FUND)
சேமிப்பு கணக்கு இலக்கம் – 8274000780

இலங்கை வங்கி.
பருத்தித்துறை கிளை –
கணக்கின் பெயர் – ARULMIGU MURUGAIYA THEVASTHANAM
01. சேமிப்புக் கணக்கு இலக்கம் – 73515574
02. நடைமுறைக் கணக்கு இல. – 79059813

தொடர்புகளுக்கு
1. நா.குமரேசு – தலைவர் – தொ. இல. – 0094 77 670 1175
2. சி.சிவாயநம – பொருளாளர் – தொ. இல. – 0094 77 668 5054
3. சி.கலீபன் – செயலாளர் – தொ.இல – 0094 76 765 9415
4. சே.இரவிச்சந்திரன் –  தொ.இல 0094 76 706 2123
5. வி.விக்கினேஸ்வரன் –  தொ.இல. 0094 76 747 7319
6. இ.இரவிச்சந்திரன் – தொ.இல. 0094 77 087 1465
7. ப.அருள்தாஸ் – தொ.இல. 0094 77 324 0457
8. ஆ– நவரத்தினசாமி – போஷகர் – தொ.இல– 0094 77 354 8525

நிர்வாக சபையினர்
அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானம்
நாகர்கோவில் வடக்கு