ஜனவரி மாத வரவு செலவு அறிக்கை – 2019

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தின் 2019 –ஜனவரி மாத வரவு – செலவு அறிக்கையை வெளியிடுகின்றோம்  என்பதனை எம்பெருமான் அடியார் பெருமக்களுக்கு அறியத் தருகின்றோம்.

வரவு
2018 டிசம்பர் மாதக் கையிருப்பு –                                                329,946 ரூபா
01-01-2019- ஆ.மயில்வாகனம் – அவுஸ்.- சங்காபிஷேகம் –      50,000 ரூபா
01-01- சு.சக்திவேல் – லண்டன் – நன்கொடை –                               1,000 ரூபா
01-01- ம.கணநாதன் – நா.மேற்கு – காளி செவ்வாய் பூஜை –        2,000 ரூபா
04-01- ஆ.மயில்வாகனம் – அவுஸ். – வெள்ளி அபி. அன்ன. –    22,000 ரூபா
08-01- ர.விதுஸ் – லண்டன் – 1008 வடை மாலை –                       15,000 ரூபா
08-01- ர.விதுஸ் – லண்டன் – காளி செவ்வாய் பூஜை –                  2,000 ரூபா
08-01- சி.தர்சன் – நா.மேற்கு – பிரசாத பூஜை –                                  1,000 ரூபா
11-01- ம.கெங்காசுதன் – அவுஸ். வெள்ளி அபி. அன்ன. –            22,000 ரூபா
11-01- ர.விதுஸ் – லண்டன் – காளி தேசிக்காய் மாலை –               6,000 ரூபா
11-01- ஏ.கணேசபிள்ளை – நா.கிழக்கு – பிரசாத பூஜை –                 1,000 ரூபா
15-01- ஆ.அழகராசா குடும்பம் – நா.மே.-  தை பொங்கல் பூஜை- 5,000 ரூபா
15-01- ஆ.அழகராசா குடும்பம்- நா.மே.- பிரசாத பூஜை –               2,000 ரூபா
15-01- வீ.இராசசிங்கம் – நோர்வே – பிரசாத பூஜை –                        1,000 ரூபா
15-01- மு.கதிர்காமு- நா.கிழக்கு – ஐயனார் அபிஷேகம் –           18,000 ரூபா
15-01- பா.பிரதீபன் – நா.கிழக்கு- காளி செவ்வாய் பூஜை –             2,000 ரூபா
16-01- ம.கெங்காசுதன் – அவுஸ்.- கார்த்திகை உற்சவம் –           22,000 ரூபா
18-01- ஆ.அழகராசா குடும்பம்-நா.மே.வெள்ளி அபி.அன்ன.-    22,000 ரூபா
21-01- கதிரேசு மலர்வேணியம்மா – வல்வை- தைப்பூசம் –       30,000 ரூபா
21-01- ப.ஐங்கரன் – நா.கிழக்கு – படப் பூஜை –                                      500 ரூபா
21-01- வி.விஸ்ணுராஜ் – நா.கிழக்கு – நன்கொடை –                         500 ரூபா
22-01- கெ.மிதுசன் – அவுஸ். – காளி செவ்வாய் பூஜை –                2,000 ரூபா
25-01- சி.உமாசங்கர் – அவுஸ். – வெள்ளி அபி.அன்ன. –              22,000 ரூபா
25-01- சே.இரவிச்சந்திரன் நாள்வலை பிரசாத பூஜை –                3,000 ரூபா
29-01- நா.நாகேந்திரசர்மா – கரணவாய் – காளி செவ். பூஜை –     2,000 ரூபா
30-01- ம.மங்கையர்திலகம் – நா.கிழக்கு – பிரசாத பூஜை –          2,000 ரூபா
30-01- ஈழதாசன்+விதிர்லா – அவுஸ். அபிஷேகம் –                    12,000 ரூபா
31-01- ஆ.அழகராசா குடும்பம் – நா.மே.- நித்திய பூஜை –           25,000 ரூபா
31-01- வெளி உண்டியல் வரவு  –                                                          880 ரூபா
___________________________________________________________________
ஜனவரி மாத மொத்த வரவு –                                                       623,826 ரூபா

செலவு
01-01-2019 – சங்காபிஷேகம்- குருக்கள் தெட்சணை  –   3,000 ரூபா
01-01- சங்காபிஷேக பிரசாதம்  –                                         1,800 ரூபா
01-01- சங்காபிஷேக பழவகை சாமான்கள் –                    1,145 ரூபா
01-01- சங்காபிஷேக தேங்காய் – இளநீர் –                          1,600 ரூபா
01-01- சங்காபிஷேக அபிஷேக திரவிய சாமான்கள் –    5,000 ரூபா
01-01- சங்காபிஷேக மேளம்  –                                            15,000 ரூபா
01-01-  சங்காபிஷேக சாத்துப்படி  –                                    10,000 ரூபா
01-01- செவ்வாய் காளி விஷேட பூஜை –                           1,500 ரூபா
02-01- தர்சன் பிரசாத பூஜை –                                                   900 ரூபா
04-01- வெள்ளி அபிஷேகம் – குருக்கள் தெட்சணை –      2,000 ரூபா
04-01- அபிஷேக பிரசாதம்  –                                                  1,800 ரூபா
04-01- அபிஷேக பழவகை சாமான்கள் –                                995 ரூபா
04-01- அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர் –                                  1,200 ரூபா
04-01- வெள்ளி அன்னதானம் –                                            10,000 ரூபா
08-01- விதுஸ் வடை மாலை –                                            13,500 ரூபா
08-01- செவ்வாய் காளி விஷேட பூஜை –                            1,500 ரூபா
11-01- வெள்ளி அபிஷேகம் – குருக்கள் தெட்சணை –      2,000 ரூபா
11-01- அபிஷேக பிரசாதம் –                                                   1,800 ரூபா
11-01- அபிஷேக பழவகை சாமான்கள் –                            1,350 ரூபா
11-01- அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர் –                                  1,100 ரூபா
11-01- வெள்ளி அன்னதானம் –                                           10,000 ரூபா
11-01- காளி தேசிக்காய் மாலை –                                         5,600 ரூபா
15-01- தைப்பொங்கல் அபிஷேக பழவகை சாமான் –    1,150 ரூபா
15-01- அழகராசா குடும்பம் பிரசாத பூஜை –                     1,800 ரூபா
15-01- கணேசபிள்ளை பிரசாத பூஜை –                                900 ரூபா
15-01- இராசசிங்கம் பிரசாத பூஜை –                                     900 ரூபா
15-01- செவ்வாய் காளி விஷேட பூஜை –                          1,500 ரூபா
15-01- ஐயனார் அபிஷேக குருக்கள் தெட்சணை –         2,000 ரூபா
15-01- ஐயனார் அபிஷேக பிரசாதம் –                                1,800 ரூபா
15-01- ஐயனார் அபிஷேக பழவகை சாமான்கள் –         1,230 ரூபா
15-01- ஐயனார் அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர் –               1,165 ரூபா
16-01- கார்த்திகை உற்சவ குருக்கள் தெட்சணை –        3,000 ரூபா
16-01- கார்த்திகை உற்சவ பிரசாதம் –                               1,800 ரூபா
16-01- கார்த்திகை உற்சவ பழவகை சாமான்கள் –        1,220 ரூபா
16-01- கார்த்திகை உற்சவ தேங்காய் – இளநீர் –              1,350 ரூபா
16-01- கார்த்திகை உற்சவ சாத்துப்படி –                            5,000 ரூபா
16-01- கார்த்திகை உற்சவ படிப்பு செலவு –                     1,000 ரூபா
16-01- கார்த்திகை உற்சவ பஜனைக் குழு –                    1,500 ரூபா
16-01- கார்த்திகை உற்சவ அன்னதானம் –                        560 ரூபா
18-01- வெள்ளி அபிஷேக குருக்கள் தெட்சணை –       2,000 ரூபா
18-01- அபிஷேக பிரசாதம் –                                               1,800 ரூபா
18-01- அபிஷேக பழவகை சாமான்கள் –                           970 ரூபா
18-01- அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர் –                             1,115 ரூபா
18-01- வெள்ளி அன்னதானம் –                                       10,500 ரூபா
21-01- தைப்பூசம் – குருக்கள் தெட்சணை –                    3,000 ரூபா
21-01- தைப்பூசம் பிரசாதம் –                                             1,800 ரூபா
21-01- தைப்பூசம் அபிஷேக பழவகை சாமான்கள் –   1,580 ரூபா
21-01- தைப்பூசம் அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர் –         1,290 ரூபா
21-01- தைப்பூசம் பொங்கல் சாமான்கள் –                      4,945 ரூபா
21-01- தைப்பூச உற்சவ சாத்துப்படி –                             10,000 ரூபா
22-01- செவ்வாய் காளி விஷேட பூஜை –                       1,500 ரூபா
25-01- வெள்ளி அபிஷேகம் குருக்கள் தெட்சணை –   2,000 ரூபா
25-01- அபிஷேக பிரசாதம் –                                             1,800 ரூபா
25-01- அபிஷேக பழவகை சாமான்கள் –                      1,054 ரூபா
25-01- அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர் –                            1,115 ரூபா
25-01- வெள்ளி அன்னதானம் –                                        8,300 ரூபா
29-01- செவ்வாய் காளி விஷேட பூஜை –                      1,500 ரூபா
30-01- நாள்வலை பிரசாத பூஜை –                                  2,700 ரூபா
30-01- விஷேட அபிஷேகம் குருக்கள் தெட்சணை – 2,000 ரூபா
30-01- அபிஷேக பிரசாதம் –                                             1,800 ரூபா
30-01- அபிஷேக பழவகை சாமான்கள் –                          950 ரூபா
30-01- அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர் –                            1,150 ரூபா
30-01- திருவு பலகை –                                                       6,000 ரூபா
31-01- பால் –                                                                            800 ரூபா
31-01- மாலை –                                                                    6,000 ரூபா
31-01- அபிஷே திரவியம் சாமான்கள் –                         8,179 ரூபா
31-01- மின்சாரக் கட்டணம் –                                            8,350 ரூபா
31-01- பூட்டு  –                                                                          200 ரூபா
31-01- பூசகர் சம்பளம் –                                                    25,000 ரூபா
31-01- கருமபீட அலுவலர் சம்பளம் –                           20,000 ரூபா
31-01- காவலாளர் சம்பளம் –                                            5,000 ரூபா
_________________________________________________________

2019 ஜனவரி மாத மொத்தச் செலவு  –                   265,063 ரூபா

2019 – ஜனவரி மாத மொத்த வரவு –       623,826 ரூபா
2019 – ஜனவரி மாத மொத்தச் செலவு – 265,063 ரூபா

2019 ஜனவரி மாதக் கையிருப்பு – 358,763 ரூபா

முருகையா மெய்யடியார்களே!
2019ம் ஆண்டிற்குரிய ஜனவரி மாதக் கணக்கறிக்கையை தற்போது வெளியிட்டுள்ளோம். இக்கணக்கறிக்கையில் ஏதும் தவறுகள் மற்றும் சந்தேகங்கள் காணப்படுமிடத்து உடனடியாக நிர்வாக சபையினருடன் தொடர்பு கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

குறிப்பு
எம்பெருமான் ஆலயத்தில் தற்போது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் இராஜகோபுரத் திருப்பணி மற்றும் திருப்பணி வேலைகளுக்கு நிதி நன்கொடைகளை மனமுவந்து வழங்க விரும்பும் அடியார்கள் கீழ் குறிப்பிடும் ஆலய வங்கிக் கணக்கிற்கு அனுப்பி வைக்குமாறு எம்பெருமான் அடியார் பெருமக்களிடம் பணிவன்புடன் வேண்டிக்கொள்கின்றோம்..

வங்கிக் கணக்கு விபரங்கள்

கொமர்சல் வங்கி (COMMERCIAL BANK)
பருத்தித்துறை கிளை.
கணக்கின் பெயர் – NAGARKOVIL NORTH ARULMIGU MURUGAIYA THEVASTHANAM- (RAJAGOPURA THIRUPANY FUND)
சேமிப்பு கணக்கு இலக்கம் – 8274000780

இலங்கை வங்கி.
பருத்தித்துறை கிளை –
கணக்கின் பெயர் – ARULMIGU MURUGAIYA THEVASTHANAM
01. சேமிப்புக் கணக்கு இலக்கம் – 73515574
02. நடைமுறைக் கணக்கு இல. – 79059813

தொடர்புகளுக்கு
1. நா– குமரேசு – தலைவர் – தொ. இல. – 0094 77 670 1175
2. சி – சிவாயநம – பொருளாளர் – தொ. இல. – 0094 77 668 5054
3. சி.கலீபன் – செயலாளர் – தொ.இல – 0094 76 765 9415
4. ஆ– நவரத்தினசாமி – போஷகர் – தொ.இல– 0094 77 354 8525

நிர்வாக சபையினர்
அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானம்
நாகர்கோவில் வடக்கு