அக்டோபர் மாத வரவு செலவு அறிக்கை – 2018

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தின் 2018 –அக்டோபர் மாதத்திற்குரிய வரவு – செலவு அறிக்கையை வெளியிடுகின்றோம் என்பதனை எம்பெருமான் அடியார் பெருமக்களுக்கு அறியத் தருகின்றோம்.

வரவு
செப்டம்பர் மாதக் கையிருப்பு   –                                                  174,470 ரூபா
01-10-2018 – ம.கணநாதன் – நாகர்.மேற்கு- அபி+ அன்ன.  –           22,000 ரூபா
02-10- கெ.பிரியங்கா – அவுஸ். – காளி விஷேட பூஜை –                 2,000 ரூபா
02-10- ம.ஈழதாசன் – அவுஸ். – பிரசாத பூஜை –                                 3,000 ரூபா
02-10- ச.ஆதவன் – லண்டன் – பிரசாத பூஜை –                                  2,000 ரூபா
05-10- ஜெயக்குமார் ஜெசிதன் – சுவிஸ் -வெள். – அபி+ அன்ன. -22,000 ரூபா
05-10- அருள்தாஸ்.சாளினி -லண்டன்  பிரசாத பூஜை –                 2,000 ரூபா    09-10- சி.சுதர்சனன் – லண். – காளி வி. பூஜை -நவராத்திரி –           2,000 ரூபா
10-10- ஆ.மாரிமுத்து – நாகர்.கிழக்கு – அபி+அன்னதானம் –         22,000 ரூபா
10-10- ஆ.மாரிமுத்து – நாகர்.கிழக்கு – நவராத்திரி பூஜை –             2,000 ரூபா
11-10- நா.குமரேசு – நாகர்.மேற்கு – நவராத்திரி பூஜை –                   2,000 ரூபா
12-10- த.வதனராசா – நாகர்.கிழக்கு – நவராத்திரி பூஜை –               2,000 ரூபா
13-10- கெ.பிரியங்கா – அவுஸ்.-  நவராத்திரி பூஜை –                       2,000 ரூபா
14-10- நா.ஹரிசன் – லண்டன் – நவராத்திரி பூஜை –                        2,000 ரூபா
15-10- பா.ஆதவி – லண்டன் – நவராத்திரி பூஜை –                           2,000 ரூபா
16-10- ம.கெங்காசுதன் – காளி வி.பூஜை – நவராத்திரி –                  2,000 ரூபா
17-10- சு.நாகலட்சுமி – நாகர்.கிழக்கு – நவராத்திரி பூஜை –            2,000 ரூபா
18-10- க.சிவபாதசுந்தரம் – பரு. – சரஸ்வதி பூஜை –                         5,000 ரூபா
19-10- ந.நேகா – லண்டன் – விஜய தசமி பூஜை –                              2,000 ரூபா
12-10- ஏ.சின்னமணி – நாகர்.கிழக்கு – வெள்ளி அபி.+அன்ன. –   22,000 ரூபா
14-10- சு.சக்திவேல் – லண். பிறந்தநாள் பிரசாத பூஜை –                2,000 ரூபா
18-10- தி.கிருஸ்ணமூர்த்தி – லண்டன் – பிரசாத பூஜை –                3,000 ரூபா
19-10- சி.சிவஞானசுந்தரம் – அவுஸ். வெள்ளி- அபி.+அன்ன. –   22,000 ரூபா
21-10- க.இராசையா – பிரசாத பூஜை –                                                 3,000 ரூபா
23-10- சி.அகல்யா – பரு. காளி விஷேட பூஜை –                               2,000 ரூபா
26-10- வை.சுந்தரலிங்கம் – நாகர்.கிழக்கு – வெள்ளி அபிஷே. –  12,000 ரூபா
26-10- ஆ.மயில்வாகனம் – அவுஸ். வெள்ளி அன்னதானம் –     10,900 ரூபா
26-10- க.பிறேமா – லண்டன் – பிரசாத பூஜை –                                  1,000 ரூபா
26-10- ந.செல்வராசா- நாகர்.கிழக்கு- கார்த்திகை உற்சவம் –      22,000 ரூபா
29-10- ம.பவிர்னா – அவுஸ். – பிறந்தநாள் பிரசாத பூஜை –             2,000 ரூபா
29-10- ம.பரிவன் – அவுஸ்.- பிறந்தநாள் பிரசாத பூஜை –                2,000 ரூபா
30-10- ம.பவிர்னா+ம.பரிவன் -அவுஸ்.- காளி விஷேட பூஜை –   2,000 ரூபா
30-10- சு.சக்திவேல் – லண்டன் நன்கொடை –                                   1,000 ரூபா
30-10- கு.நாகதம்பி – நாகர்.மேற்கு – நித்திய பூஜை –                      25,000 ரூபா

அக்டோபர் மாத மொத்த வரவு                                                     406,370 ரூபா

செலவு
01-10-2018 – விஷேட அபிஷேக குரு. தெட்சணை – 2,000 ரூபா
01-10- அபிஷேக பிரசாதம்  –                                          1,800 ரூபா
01-10- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                           1,480 ரூபா
01-10- அபிஷேக தேங்காய்+இளநீர் –                           1,050 ரூபா
01-10- விஷேட அன்னதானம் –                                   11,050 ரூபா
02-10- செவ்வாய் – காளி விஷேட பூஜை –                 1,500 ரூபா
02-10- ம.ஈழதாசன் – பிரசாத பூஜை –                           2,700 ரூபா
02-10- ச.ஆதவன் – பிரசாத பூஜை –                              1,800 ரூபா
05-10- வெள்ளி அபிஷேக குரு.தெட்சணை –            2,000 ரூபா
05-10- அபிஷேக பிரசாதம் –                                          1,800 ரூபா
05-10- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                          1,120 ரூபா
05-10- அபிஷேக தேங்காய்+இளநீர் –                          1,180 ரூபா
05-10- வெள்ளி அன்னதானம் –                                   10,600 ரூபா
05-10- அ.சாளினி – பிரசாத பூஜை –                              1,800 ரூபா
10-10- விஷேட அபிஷேக குருக்கள் தெட்சணை –  2,000 ரூபா
10-10- அபிஷேக பிரசாதம் –                                          1,800 ரூபா
10-10- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                          1,200 ரூபா
10-10- அபிஷேக தேங்காய்+இளநீர் –                          1,240 ரூபா
10-10- விஷேட அன்னதானம் –                                  10,600 ரூபா
09-10- நவராத்திரி பூஜை பிரசாதம் –                           1,800 ரூபா
10-10- நவராத்திரி பூஜை பிரசாதம் –                           1,800 ரூபா
11-10- நவராத்திரி பூஜை பிரசாதம் –                           1,800 ரூபா
12-10- நவராத்திரி பூஜை பிரசாதம் –                           1,800 ரூபா
13-10- நவராத்திரி பூஜை பிரசாதம் –                           1,800 ரூபா
14-10- நவராத்திரி பூஜை பிரசாதம் –                           1,800 ரூபா
15-10- நவராத்திரி பூஜை பிரசாதம் –                           1,800 ரூபா
16-10- நவராத்திரி பூஜை பிரசாதம் –                           1,800 ரூபா
17-10- நவராத்திரி பூஜை பிரசாதம் –                           1,800 ரூபா
18-10- சரஸ்வதி பூஜை பிரசாதம் –                              2,700 ரூபா
19-10- விஜய தசமி பூஜை பிரசாதம் –                         1,800 ரூபா
12-10- வெள்ளி அபிஷேக குரு.தெட்சணை –            2,000 ரூபா
12-10- அபிஷேக பிரசாதம் –                                          1,800 ரூபா
12-10- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                          1,180 ரூபா
12-10- அபிஷேக தேங்காய்+இளநீர் –                          1,240 ரூபா
12-10- வெள்ளி அன்னதானம் –                                   10,450 ரூபா
14-10- சு.சக்திவேல் பிறந்த நாள் பிரசாதம் –             1,800 ரூபா
18-10- தி.கிருஸ்ணமூர்த்தி பிரசாதம் –                       2,700 ரூபா
19-10- வெள்ளி அபிஷேக குரு. தெட்சணை –           2,000 ரூபா
19-10- அபிஷேக பிரசாதம் –                                          1,800 ரூபா
19-10- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                          1,060 ரூபா
19-10- அபிஷேக தேங்காய்+இளநீர் –                          1,240 ரூபா
19-10- வெள்ளி அன்னதானம் –                                   10,650 ரூபா
21-10- க.இராசையா பிரசாதம் –                                    2,700 ரூபா
23-10- செவ்வாய் – காளி விஷேட பூஜை –                  1,500 ரூபா
26-10- வெள்ளி+கார்த்திகை குருக்கள் தெட்சணை- 3,000 ரூபா
26-10- வெள்ளி – அபிஷேக பிரசாதம் –                         1,800 ரூபா
26-10- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                            1,450 ரூபா
26-10- அபிஷேக தேங்காய்+இளநீர் –                               950 ரூபா
26-10- வெள்ளி அன்னதானம் –                                    10,900 ரூபா
26-10-  கார்த்திகை உற்சவ சாத்துப்படி –                      4,000 ரூபா
26-10- கார்த்திகை பிரசாதம் –                                         1,800 ரூபா
26-10- கார்த்திகை புராணப் படிப்பு –                               1,000 ரூபா
26-10- கார்ததிகை பஜனைக் குழு –                                2,000 ரூபா
26-10- க.பிறேமா பிரசாதம் –                                               900 ரூபா
29-10- ம.பவிர்னா பிறந்தநாள் பிரசாதம் –                    1,800 ரூபா
29-10- ம.பரிவன் பிறந்தநாள் பிரசாதம் –                      1,800 ரூபா
30-10- செவ்வாய் – காளி விஷேட பூஜை –                    1,500 ரூபா
30-10- அபிஷேக சாமான்கள் வாங்கிய வகையில் –  4,800 ரூபா
30-10- மாலை வாங்கிய வகையில் –                             6,000 ரூபா
30-10- பால் வாங்கிய வகையில் –                                     560 ரூபா
30-10- அன்னதான விறகு வாங்கிய வகையில் –        2,000 ரூபா
30-10- வங்கி பாதுகாப்பு பெட்டகம்(locker) வைப்பு –   63,450 ரூபா
30-10- மின்சார கட்டணம் –                                                3,700 ரூபா
30-10- ஐயர் சம்பளம் –                                                       25,000 ரூபா
30-10- கருமபீட அலுவலர் சம்பளம் –                            20,000 ரூபா
30-10- காவலாளர் சம்பளம் –                                             5,000 ரூபா

அக்டோபர் மாத மொத்தச் செலவு                        284,950 ரூபா                              – .

2018 – அக்டோபர் மாத மொத்த வரவு –       406,370 ரூபா
2018 – அக்டோபர் மாத மொத்தச் செலவு – 284,950 ரூபா

அக்டோபர் மாதக் கையிருப்பு – 121,420 ரூபா

முருகையா மெய்யடியார்களே!
2018ம் ஆண்டிற்குரிய அக்டோபர் மாதக் கணக்கறிக்கையை தற்போது வெளியிட்டுள்ளோம். இக்கணக்கறிக்கையில் ஏதும் தவறுகள் மற்றும் சந்தேகங்கள் காணப்படுமிடத்து உடனடியாக நிர்வாக சபையினருடன் தொடர்பு கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

குறிப்பு
எம்பெருமான் ஆலயத்தில் தற்போது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் இராஜகோபுரத் திருப்பணி மற்றும் ரெறாசோ போடும் திருப்பணி வேலைகளுக்கு நிதி நன்கொடைகளை மனமுவந்து வழங்க விரும்பும் அடியார்கள் கீழ் குறிப்பிடும் ஆலய வங்கிக் கணக்கிற்கு அனுப்பி வைக்குமாறு எம்பெருமான் அடியார் பெருமக்களிடம் பணிவன்புடன் வேண்டிக்கொள்கின்றோம்..

ரெறாசோ போடும் பணிகளுக்குரிய மொத்தச் செலவீன மதிப்பீடு 17 லட்சம் ரூபா. அதாவது ஒரு சதுர அடிக்கு 300 ரூபா செலவாகும் என மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

எனவே அருள்மிகு முருகையாவின் உள்ளூர் மற்றும் வெளிநாட்டு மெய்யடியார்கள் ஒவ்வொருவரும் தங்களால் இயன்ற சதுர அடிகளைப் பொறுப்பேற்று அதற்குரிய நிதியுதவியை மனமுவந்து வழங்கி, இப்புனிதப் பணிகள் விரைவில் பூர்த்தியடைய நிர்வாக சபையினருடன் ஒத்துழைக்குமாறு தங்களைப் பணிவன்புடன் இருகரம் கூப்பி வேண்டுகின்றோம்.

வங்கிக் கணக்கு விபரங்கள்

கொமர்சல் வங்கி (COMMERCIAL BANK)
பருத்தித்துறை கிளை.
கணக்கின் பெயர் – NAGARKOVIL NORTH ARULMIGU MURUGAIYA THEVASTHANAM- (RAJAGOPURA THIRUPANY FUND)
சேமிப்பு கணக்கு இலக்கம் – 8274000780

இலங்கை வங்கி.
பருத்தித்துறை கிளை –
கணக்கின் பெயர் – ARULMIGU MURUGAIYA THEVASTHANAM
01. சேமிப்புக் கணக்கு இலக்கம் – 73515574
02. நடைமுறைக் கணக்கு இல. – 79059813

தொடர்புகளுக்கு
1. நா– குமரேசு – தலைவர் – தொ. இல. – 0094 77 670 1175
2. சி – சிவாயநம – பொருளாளர் – தொ. இல. – 0094 77 668 5054
3. சி.கலீபன் – செயலாளர் – தொ.இல – 0094 76 765 9415
4. ஆ– நவரத்தினசாமி – போஷகர் – தொ.இல– 0094 77 354 8525

நிர்வாக சபையினர்
அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானம்
நாகர்கோவில் வடக்கு