செப்டம்பர் மாத வரவு செலவு அறிக்கை – 2018

நாகர்கோவில் வடக்’கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தின் 2018 –செப்டம்பர் மாத வரவு செலவு அறிக்கையை வெளியிடுகின்றோம் என்பதனை அடியார்களுக்கு அறியத் தருகின்றோம்.

வரவு
ஆகஸ்ட் மாத கையிருப்பு   –                                                           106,205ரூபா
மணவாளக்கோல விழா கையிருப்பு –                                            64,290ரூபா
தங்க நகை கையிருப்பு      –                                                                   3,000ரூபா
01-09-2018 – க.இராசமலர் நாகர்.கிழக்கு – பிரசாத பூஜை –              2,000ரூபா
02-09- பாலா ஜெயானி அவுஸ். – கார்த்திகை உற்சவம்  –            22,000ரூபா
02-09- வே.தில்லைநாதன் – நாகர்.தெற்கு பிரசாத பூஜை –             1,500ரூபா
04-09- கெ.தீவிகா – அவுஸ். – காளி விசேட பூஜை –                          2,000ரூபா
05-09- கெ.தீவிகா – அவுஸ். பிறந்த நாள் பூஜை  –                              2,000ரூபா
07-09- சி.நாகேஸ்வரி – நாகர்.கிழக்கு – வெள்ளி அபிஷேகம் –     12,000ரூபா
07-09- ஆ.மயில்வாகனம் – அவுஸ்.  வெள்ளி அன்னதானம்  –    10,600ரூபா
11-09- ஆ.அழகராசா குடும்பம் – நாகர்.மேற்கு  –                                3,000ரூபா
11-09- கோ.லக்சயா – லண்டன் – காளி விசேட பூஜை –                    2,000ரூபா
13-09- ஆ.அழகராசா குடும்பம்- நாகர்.மேற்கு ஆவணி சதுர்த்தி-10,000ரூபா
14-09- தி.இராசேந்திரம் – நாகர்.கிழக்கு – வெள்ளி. அபிஷேகம் – 12,000ரூபா
14-09- ஆ.மயில்வாகனம் – அவுஸ். – வெள்ளி அன்னதானம் –    11,000ரூபா
14-09- கி.கிருஸ்ணா – லண்டன் – பிரசாத பூஜை  –                           1,000ரூபா
14-09- கி.கிருஸ்ணா  – லண்டன் – நன்கொடை                                1,000ரூபா
14-09- கி.கிருஸ்ணா – லண்டன் – காளி விசேட பூஜை  –                2,000ரூபா
21-09- சு.கருணாநிதி – பளை – வெள்ளி அபி. அன்னதானம்         22,000ரூபா
22-09- ஆ.சுந்தரலிங்கம் – லண்டன் – மாணவர் நினைவுதினம் – 24,000ரூபா
23-09- நேகா நகுலேஸ்வரன் – லண்டன் பிரசாத பூஜை –               1,000ரூபா
23-09- நேகா நகுலேஸ்வரன் – லண்டன் – நன்கொடை –                1,000ரூபா
25-09- ஆ.மாரிமுத்து – நாகர். கிழக்கு  – காளி விசேட பூஜை –       2,000ரூபா
28-09- தீர்த்தத் திருவிழா – பிரசாத பூஜை   –                                       3,000ரூபா
28-09- ந.உமாதேவி – நாகர்.மேற்கு – வெள்ளி அபி.அன்ன. –        22,000ரூபா
29-09- கி.ஆறுமுகம் – லண்டன் – கார்த்திகை உற்சவம் –             22,000ரூபா
30-09- சு.சக்திவேல் – லண்டன்  – நன்கொடை  –                              1,000ரூபா
30-09- நா.தவராசா – நாகர்.கிழக்கு – நித்திய பூஜை –                     25,000ரூபா

செப்டம்பர் மாத மொத்த வரவு   –                                              390,595ரூபா

செலவு
01-09-2018 – க.இராசமலர் பிரசாத பூஜை –               1,800ரூபா
02-09- கார்த்திகை குருக்கள் தெட்சணை –               3,000ரூபா
02-09- கார்த்திகை பிரசாதம் –                                      1,800ரூபா
02-09- கார்த்திகை அபி.பழவகை –                             1,650ரூபா
02-09- கார்த்திகை தேங்காய் இளநீர் –                       1,410 ரூபா
02-09- கார்த்திகை சாத்துப்படி  –                                  3,000ரூபா
02-09- கார்த்திகை படிப்பு செலவு –                              1,000ரூபா
02-09- கார்த்திகை மரக்கறி  –                                           550ரூபா
02-09- கார்த்திகை பஜனை குழுவினர் –                      2,000ரூபா
03-09- சிரமதான செலவு, தும்புத்தடி  –                        1,590ரூபா
03-09- புளி, றின்சோ பவுடர், வைபர்  –                         2,380ரூபா
04-09- கிணறு இறைத்த கூலி  –                                     3,000ரூபா
04-09- செவ்வாய் – காளி விசேட பூஜை    –                  1,500ரூபா
05-09- கெ.தீவிகா – பிரசாத பூஜை –                                1,800ரூபா
06-09- மணவாளக்கோல விழா சாப்பாட்டு செலவு – 3,000ரூபா
07-09- வெள்ளி – குருக்கள் தெட்சணை –                       2,000ரூபா
07-09- அபிஷேக பிரசாதம் –                                             1,800ரூபா
07-09- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                             1,150ரூபா
07-09-  வெள்ளி – அன்னதானம்   –                                 10,600ரூபா
09-09-  வே. தில்லைநாதன் – பிரசாத பூஜை –               1,350ரூபா
11-09-  செவ்வாய் -காளி விசேட பூஜை  –                      1,500ரூபா
11-09-  ஆ.அழகராசா குடும்பம் பிரசாத பூஜை –           2,700ரூபா
13-09- ஆவணி சதுர்த்தி – குருக்கள் தெட்சணை –       2,000ரூபா
13-09- சதுர்த்தி பிரசாதம் –                                                 1,800ரூபா
13-09- சதுர்த்தி அபிஷேக பழவகை  –                            1,150ரூபா
13-09- அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர்  –                            1,240ரூபா
13-09- வசந்த மண்டப திருவாசி திருத்தம்  –                1,000ரூபா
14-09- வெள்ளி – அபிஷேக குருக்கள் தெட்சணை –    2,000ரூபா
14-09- அபிஷேக பிரசாதம்  –                                             1,800ரூபா
14-09- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                              1,400ரூபா
14-09- அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர்  –                            1,190ரூபா
14-09- வெள்ளி – அன்னதானம்  –                                    11,000ரூபா
16-09- கி.கிருஸ்ணா – பிரசாத பூஜை –                               900ரூபா
18-09- செவ்வாய் – காளி விசேட பூஜை –                        1,500ரூபா
21-09- வெள்ளி – அபிஷேகம் – குருக்கள் தெட்சணை -2,000ரூபா
21-09- அபிஷேக பிரசாதம் –                                               1,800ரூபா
21-09- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                               1,160ரூபா
21-09- அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர் –                              1,240ரூபா
21-09- வெள்ளி அன்னதானம்  –                                       10,910ரூபா
22-09- அபிஷேக குருக்கள் தெட்சணை –                        2,000ரூபா
22-09- அபிஷேக பிரசாதம்  –                                              1,800ரூபா
22-09- அபிஷேக பழவகை சாமான்  –                              1,610ரூபா
22-09- அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர்  –                             1,240ரூபா
22-09- மாணவர் நினைவு தின அன்னதானம்  –           12,000ரூபா
23-09- நேகா நகுலேஸ்வரன் பிரசாத பூஜை  –                  900ரூபா
25-09- செவ்வாய் – காளி விசேட பூஜை  –                       1,500ரூபா
28-09- வெள்ளி – அபிஷேகம் குருக்கள் தெட்சணை –  2,000ரூபா
28-09- அபிஷேக பிரசாதம்  –                                              1,800ரூபா
28-09- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                               1,230ரூபா
28-09- அபிஷேக இளநீர் – தேங்காய்  –                             1,240ரூபா
28-09- வெள்ளி – அன்னதானம்  –                                     11,170ரூபா
29-09- கார்த்திகை உற்சவ குருக்கள் தெட்சணை –       3,000ரூபா
29-09- கார்த்திகை பிரசாதம் –                                             1,800ரூபா
29-09- கார்த்திகை அபிஷேக பழவகை சாமான் –         1,230ரூபா
29-09- கார்த்திகை அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர் –        1,240ரூபா
29-09- கார்த்திகை சாத்துப்படி –                                         3,000ரூபா
29-09- கார்த்திகை புராணப் படிப்பு –                                  1,000ரூபா
29-09- தீர்த்தத் திருவிழா பிரசாதம் –                                4,000ரூபா
29-09-  தீர்த்தத் திருவிழா பழவகை  –                              1,100ரூபா
29-09- தீர்த்தத் திருவிழா தேங்காய் –                                  300ரூபா
30-09- மின்சார கட்டணம்   –                                               2,585ரூபா
30-09- அபிஷேக சாமான்கள் – எண்ணெய் –                    6,650ரூபா
30-09- மாலை வாங்கிய வகையில்  –                               6,500ரூபா
30-09- பால் வாங்கிய வகையில்  –                                       560ரூபா
30-09- பூசகர் சம்பளம்  –                                                      25,000ரூபா
30-09- கருமபீட அலுவலர் சம்பளம் –                              20,000ரூபா
30-09- காவலாளர் சம்பளம்  –                                              5,000ரூபா

செப்டம்பர் மாத மொத்தச் செலவு  –                   216,125ரூபா

2018 – செப்டம்பர் மாத மொத்த வரவு –       390,595 ரூபா
2018 – செப்டம்பர் மாத மொத்தச் செலவு – 216,125 ரூபா

கையிருப்பு – 174,470 ரூபா

முருகையா மெய்யடியார்களே!
2018ம் ஆண்டிற்குரிய செப்டம்பர் மாதக் கணக்கறிக்கையை தற்போது வெளியிட்டுள்ளோம். இக்கணக்கறிக்கையில் ஏதும் தவறுகள் மற்றும் சந்தேகங்கள் காணப்படுமிடத்து உடனடியாக நிர்வாக சபையினருடன் தொடர்பு கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

குறிப்பு
எம்பெருமான் ஆலயத்தில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் இராஜகோபுரத் திருப்பணிக்கு நிதி நன்கொடைகளை வழங்க விரும்பும் அடியார்கள் கீழ் குறிப்பிடும் ஆலய வங்கிக் கணக்கிற்கு அனுப்பி வைக்குமாறு எம்பெருமான் அடியார் பெருமக்களிடம் பணிவன்புடன் வேண்டிக்கொள்கின்றோம்..

வங்கிக் கணக்கு விபரம்
கொமர்சல் வங்கி (COMMERCIAL BANK)
பருத்தித்துறை கிளை.
கணக்கின் பெயர் – NAGARKOVIL NORTH ARULMIGU MURUGAIYA THEVASTHANAM- (RAJAGOPURA THIRUPANY FUND)
சேமிப்பு கணக்கு இலக்கம் – 8274000780

தொடர்புகளுக்கு
1. நா– குமரேசு – தலைவர் – தொ. இல. – 0094 77 670 1175
2. சி – சிவாயநம – பொருளாளர் – தொ. இல. – 0094 77 668 5054
3. சி.கலீபன் – செயலாளர் – தொ.இல – 0094 76 765 9415
4. ஆ– நவரத்தினசாமி – போஷகர் – தொ.இல– 0094 77 354 8525

நிர்வாக சபையினர்
அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானம்
நாகர்கோவில் வடக்கு