ஆகஸ்ட் மாத வரவு செலவு அறிக்கை -2018

நாகர்கோவில் வடக்’கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தின் 2018 –ஆகஸ்ட் மாத வரவு செலவு அறிக்கையை வெளியிடுகின்றோம் என்பதனை அடியார்களுக்கு அறியத் தருகின்றோம்.

வரவு
ஜூலை மாதக் கையிருப்பு  –                                                           110,803 ரூபா
03-08-2018 – சி.நவினநாயகம்-லண்டன்- அபி.அன்னதானம் –    22,000 ரூபா
03-08- ம.சுஜிவ் – லண்டன் பிறந்த நாள் பிரசாத பூஜை-                 2,000 ரூபா
05-08- க.அருணாசலபவன் -லண்டன்- கார்த்திகை உற்சவம்-   22,000 ரூபா
07-08- ந.செல்வராசா- நாகர்.கிழக்கு-செவ்.காளி.விசேட பூஜை -2,000 ரூபா
08-08- பொ.பழனியாண்டி-லண்டன் – பிரசாத பூஜை –                    3,000 ரூபா
10-08- க.சிவபாதசுந்தரம்-பருத்தித்துறை – அபி.அன்னதானம் – 22,000 ரூபா
10-08- கோ.ஹாசினி பிறந்த நாள் பிரசாத பூஜை –                           1,000 ரூபா
13-08- க.சிவபாதசுந்தரம் – பருத்தித்துறை – ஆடிப்பூரம் –             15,000 ரூபா
13-08- ஏ.கணேசபிள்ளை – நாகர்.கிழக்கு- ஆடிப்பூரம் -பிரசாதம்- 1,000 ரூபா
13-08- ந.செல்வராசா – நாகர்.கிழக்கு- ஆடிப்பூரம் – பிரசாதம் –     1,000 ரூபா
13-08- நா.குமரேசு – நாகர்.மேற்கு – ஆடிப்பூரம் பிரசாதம் –               500 ரூபா
13-08- ந.நாராயணன் – லண்டன் – ஆடிப்பூரம் – பிரசாதம் –            2,000 ரூபா
13-08- ஆ.மயில்வாகனம் – அவுஸ். ஆடிப்பூரம் – பிரசாதம் –        2,000 ரூபா
14-08- ஆ.நவரத்தினசாமி – நாகர்.மேற் – செவ்.காளி வி.பூஜை –  2,000 ரூபா
15-08- ந.செல்வராசா – நாகர்.கிழக்கு – பிரசாத பூஜை –                   3,000 ரூபா
17-08- அ.ஜெயக்குமார் – லண்டன் -அபி.அன்னதானம் –              22,000 ரூபா
17-08- ஆ.சுந்தரலிங்கம் – லண்டன் – மாவிளக்கு பிரசாதம் –        2,000 ரூபா
17-08- ஆ.சுந்தரலிங்கம் – லண்டன் – பிரசாத பூஜை –                     2,000 ரூபா
21-08- க.சிவபாதசுந்தரம் – பரு. செவ். காளி விசேட பூஜை –        2,000 ரூபா
24-08- ந.நாராயணன் – லண்டன் – அபிஷேகம்- அன்னதானம்-  22,000 ரூபா
24-08- த.கரன் – நாகர்கோவில் கிழக்கு – பிரசாத பூஜை –               1,000 ரூபா
28-08- சி.கலீபன் – நாகர்.தெற்கு – செவ்.காளி விசேட பூஜை –       2,000 ரூபா
28-08- தா.சிவராசா – நாகர்.கிழக்கு – பிரசாத பூஜை –                      1,000 ரூபா
28-08- பா.தர்சிகா – லண்டன் பிறந்த நாள் பூஜை –                           1,000 ரூபா
28-08- பா.தர்சிகா – லண்டன் – பிறந்த நாள் நன்கொடை –             1,000 ரூபா
31-08- து.கந்தசாமி – கனடா- அபிஷேகம்-அன்னதானம் –           22,000 ரூபா
31-08- சு.சக்திவேல் – லண்டன் – நன்கொடை –                               1,000 ரூபா
31-08- க.சிவபாதசுந்தரம்- பரு. நித்திய பூஜை –                             25,000 ரூபா
மொத்த வரவு     –                                                                            315,303 ரூபா

செலவு
03-08-2018 – வெள்ளி. அபி. குருக்கள் தெட்சணை  –    2,000 ரூபா
03-08- அபிஷேகம் – பிரசாதம் –                                        1,800 ரூபா
03-08- அபிஷேகம் – பழவகை சாமான் –                           910 ரூபா
03-08- அபிஷேகம் – தேங்காய் – இளநீர் –                       1,190 ரூபா
03-08- வெள்ளி – அன்னதானம் –                                    10,470 ரூபா
03-08- பிரசாதம் – ம.சுஜிவ் –                                              1,800 ரூபா
05-08- கார்த்திகை உற்சவம் குருக்கள் தெட்சணை – 3,000 ரூபா
05-08- கார்த்திகை பிரசாதம் –                                          1,800 ரூபா
05-08- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                             1,050 ரூபா
05-08- அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர் –                            1,250 ரூபா
05-08- கார்த்திகை உற்சவ சாத்துப்படி –                        3,500 ரூபா
05-08- உற்சவ பஜனைக் குழு –                                        2,000 ரூபா
05-08- கார்த்திகை புராணப் படிப்பு –                               1,000 ரூபா
07-08- செவ்வாய் காளி விஷேட பூஜை –                     1,500 ரூபா
08-08- பிரசாத பூஜை – பொ.பழனியாண்டி –                 2,700 ரூபா
10-08- வெள்ளி. அபி. குருக்கள் தெட்சணை –              2,000 ரூபா
10-08- அபிஷேகம் – பிரசாதம் –                                       1,800 ரூபா
10-08- அபிஷேகம் – பழவகை சாமான் –                          960 ரூபா
10-08- அபிஷேகம் தேங்காய் – இளநீர் –                        1,190 ரூபா
10-08- வெள்ளி – அன்னதானம் –                                   10,580 ரூபா
10-08-  பிரசாத பூஜை – கோ.ஹாசினி –                            900 ரூபா
13-08- ஆடிப்பூரம் குருக்கள் தெட்சணை –                    2,000 ரூபா
13-08- ஆடிப்பூரம் பிரசாதம் –                                            4,500 ரூபா
13-08- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                                 770 ரூபா
13-08- அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர் –                             1,190 ரூபா
13-08- பிரசாத பூஜை – ஏ.கணேசபிள்ளை –                       900 ரூபா
13-08- பிரசாத பூஜை – ந.செல்வராசா –                               900 ரூபா
13-08- பிரசாத பூஜை – நா.குமரேசு –                                    450 ரூபா
13-08- பிரசாத பூஜை – ந.நாராயணன் –                            1,800 ரூபா
13-08- பிரசாத பூஜை – ஆ.மயில்வாகனம் –                    1,800 ரூபா
14-08- செவ்வாய் காளி விஷேட பூஜை –                        1,500 ரூபா
15-08- பிரசாத பூஜை – ந.செல்வராசா –                            2,700 ரூபா
17-08- வெள்ளி. அபி.- குருக்கள் தெட்சணை –               2,000 ரூபா
17-08- அபிஷேகம் – பிரசாதம்                                           1,800 ரூபா
17-08- அபிஷேகம் – பழவகை சாமான் –                             980 ரூபா
17-08- அபிஷேகம் – தேங்காய் – இளநீர் –                         1,190 ரூபா
17-08- வெள்ளி – அன்னதானம் –                                       10,660 ரூபா
17-08- மாவிளக்கு பிரசாதம் – ஆ.சுந்தரலிங்கம் –           2,000 ரூபா
17-08- பிரசாத பூஜை – ஆ.சுந்தரலிங்கம் –                        1,800 ரூபா
21-08- செவ்வாய் காளி விஷேட பூஜை –                        1,500 ரூபா
21-08- இராஜகோபுர பண்டிகை பணி ஆரம்பம் பூஜை –  900 ரூபா
24-08- வெள்ளி- அபி. குருக்கள் தெட்சணை –                2,000 ரூபா
24-08- அபிஷேகம் – பிரசாதம் –                                         1,800 ரூபா
24-08- அபிஷேகம் – பழவகை சாமான் –                         1,193 ரூபா
24-08- அபிஷேகம் தேங்காய் – இளநீர் –                          1,240 ரூபா
24-08- வெள்ளி – அன்னதானம் –                                     10,970 ரூபா
24-08- பிரசாத பூஜை த.கரன் –                                              900 ரூபா
28-08- செவ்வாய் – காளி விஷேட பூஜை –                     1,500 ரூபா
28-08- பிரசாத பூஜை – தா.சிவராசா-                                   900 ரூபா
28-08- பிரசாத பூஜை – பா.தர்சிகா –                                     900 ரூபா
31-08- வெள்ளி – அபி.குருக்கள் தெட்சணை –               2,000 ரூபா
31-08- அபிஷேகம் – பிரசாதம் –                                        1,800 ரூபா
31-08- அபிஷேகம் – பழவகை சாமான் –                        1,105 ரூபா
31-08- அபிஷேகம் – தேங்காய் – இளநீர் –                       1,240 ரூபா
31-08- வெள்ளி – அன்னதானம் –                                    10,240 ரூபா
31-08- அபிஷேக திரவியம் – மருந்துக்கடை –              6,200 ரூபா
31-08- பால் வாங்கிய வகையில் –                                     490 ரூபா
31-08- மாலை 8×700/=                      –                                 5,600 ரூபா`
31-08- மின்சார கட்டணம் 2 மாதம் –                              6,280 ரூபா
31-08- ஐயர் சம்பளம் –                                                     25,000 ரூபா
31-08- கருமபீட அலுவலர் சம்பளம் –                          20,000 ரூபா
31-08- காவலாளர் சம்பளம் –                                           5,000 ரூபா
31-08- அன்னதான மடம் பாத்திர வண்டில் –               8,000 ரூபா

மொத்தச் செலவு  –                                                      209,098 ரூபா

2018 – ஆகஸ்ட் மாத மொத்த வரவு          – 315,303 ரூபா
2018 –  ஆகஸ்ட் மாத மொத்தச் செலவு   – 209,098 ரூபா
கையிருப்பு                                                    – 106,205 ரூபா

முருகையா மெய்யடியார்களே!
2018ம் ஆண்டிற்குரிய ஆகஸ்ட் மாதக் கணக்கறிக்கையை தற்போது வெளியிட்டுள்ளோம். இக்கணக்கறிக்கையில் ஏதும் தவறுகள் மற்றும் சந்தேகங்கள் காணப்படுமிடத்து உடனடியாக நிர்வாக சபையினருடன் தொடர்பு கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

குறிப்பு
எம்பெருமான் ஆலயத்தில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் இராஜகோபுரத் திருப்பணிக்கு நிதி நன்கொடைகளை வழங்க விரும்பும் அடியார்கள் கீழ் குறிப்பிடும் ஆலய வங்கிக் கணக்கிற்கு அனுப்பி வைக்குமாறு எம்பெருமான் அடியார் பெருமக்களிடம் பணிவன்புடன் வேண்டிக்கொள்கின்றோம்..

வங்கிக் கணக்கு விபரம்
கொமர்சல் வங்கி (COMMERCIAL BANK)
பருத்தித்துறை கிளை.
கணக்கின் பெயர் – NAGARKOVIL NORTH ARULMIGU MURUGAIYA THEVASTHANAM- (RAJAGOPURA THIRUPANY FUND)
சேமிப்பு கணக்கு இலக்கம் – 8274000780

தொடர்புகளுக்கு
1. நா– குமரேசு – தலைவர் – தொ. இல. – 0094 77 670 1175
2. சி – சிவாயநம – பொருளாளர் – தொ. இல. – 0094 77 668 5054
3. சி.கலீபன் – செயலாளர் – தொ.இல – 0094 76 765 9415
4. ஆ– நவரத்தினசாமி – போஷகர் – தொ.இல– 0094 77 354 8525

நிர்வாக சபையினர்
அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானம்
நாகர்கோவில் வடக்கு: