ஏப்ரல் மாதம் – 2018 வரவு செலவு அறிக்கை!

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தின் 2018 –ஏப்ரல் மாத வரவு செலவு அறிக்கையை வெளியிடுகின்றோம் என்பதனை அடியார்களுக்கு அறியத் தருகின்றோம்.

வரவு
மார்ச் மாதக் கையிருப்பு                                                             –  150,123 ரூபா
01-04-2018 ந.நகுலேஸ்வரன் லண்டன் – வருட பால் காசு   –   16,000 ரூபா
02-04-2018 – இ.அனார்த்தன் – லண்டன் பிறந்தநாள் பூஜை  –      1,000 ரூபா
02-04- இ.அனார்த்தன் – லண்டன் – நன்கொடை   –                        1,000 ரூபா
03-04- இ.அனார்த்தன் -லண்டன் – காளி செவ்வாய் பூஜை –       2,000 ரூபா
03-04- ஏ.கணேசபிள்ளை – நாகர் கிழக்கு – பிரசாத பூஜை  –        1,000 ரூபா
03-04- கௌரிகா – ஜெயலிங்கம் – அவுஸ். அபி.அன்னதானம்- 22,000 ரூபா
06-04- சே.ரவிச்சந்திரன் – நாகர்.மேற்கு – அபிஷேகம்  –              12,000 ரூபா
06-04- ஆ.மயில்வாகனம் – அவுஸ். – அன்னதானம்  –                 10,000 ரூபா
07-04- சு.பார்த்திபராசா -லண்டன் – பிறந்தநாள் பூஜை –               1,000 ரூபா
07-04- சு.பார்த்திபராசா – லண்டன் – நன்கொடை  –                       1,000 ரூபா
09-04- யாழினி தனேசன் – நோர்வே – பிறந்தநாள் பூஜை –          3,000 ரூபா
10-04- சங்கீத் – அஜந்தா – இத்தாலி – காளி செவ்வாய் பூஜை –    2,000 ரூபா
10-04- சு.கிருபாகரன் – லண்டன் – பிறந்த நாள்  பூஜை –                2,000 ரூபா
13-04- ந.செல்வநாதன் லண்டன் – அபி.அன்னதானம்  –             22,000 ரூபா
14-04- மா.சாம்பசிவம் – நாகர்.கிழ. சித்திரை வருடப் பிறப்பு –    6,000 ரூபா
14-04- ஏ.கணேசபிள்ளை – நாகர்.கிழக்கு – பிரசாத பூஜை  –         1,000 ரூபா
17-04- சு.சக்திவேல் – லண்டன் – காளி செவ்வாய் பூஜை –           2,000 ரூபா
17-04- சு.சக்திவேல் – லண்டன் – நன்கொடை  –                             1,000 ரூபா
17-04- ந.நகுலேஸ்வரன் – லண்டன் – பிரசாத பூஜை –                  2,000 ரூபா
18-04- த.சுபேந்திரன் – நாகர்.கிழக்கு – கார்த்திகை உற்சவம் –   22,000 ரூபா
20-04- த.சோதிசிவம் – கனடா – அபி.அன்னதானம்  –                  22,000 ரூபா
20-04- த.சுகிர்தன் – நாகர்.கிழக்கு – பிரசாத பூஜை  –                      5,000 ரூபா
24-04- த.தனுஜா – சுவிஸ் – காளி செவ்வாய் பூஜை –                   2,000 ரூபா
27-04- நா.சுந்தரலிங்கம் – அவுஸ். அபி.அன்னதானம் –             22,000 ரூபா
27-04- ச.அசலிகா – லண்டன் – பிறந்தநாள் பூஜை –                      1,000 ரூபா
27-04- இ.சண்முகப்பிரியா – லண்டன் – பிறந்தநாள் பூஜை –      1,000 ரூபா
30-04- த.தனுஜா- சுவிஸ் – அபி.அன்னதானம்   –                        22,000 ரூபா
30-04- த.தனுஜா – சுவிஸ் – பிறந்தநாள் பூஜை –                           1,000 ரூபா
30-04- த.தனுஜா – சுவிஸ் – நன்கொடை –                                     1,000 ரூபா
30-04- ந.செல்வநாதன் – ந.செல்வராசா-நா.கிழ.நித்.பூஜை-    25,000 ரூபா
மொத்த வரவு                                                                                 382,123 ரூபா

செலவு
02-04-2018 – அனார்த்தன் பிறந்த நாள் பிரசாதம் –              900 ரூபா
03-04-  செவ்வாய் – காளி  பூஜை –                                        1,500 ரூபா
03-04-  கணேசபிள்ளை – பிரசாதம்   –                                     900 ரூபா
03-04- கௌரிகா அபிஷேகம். குருக்கள் தெட்சணை –   2,000 ரூபா
03-04- அபிஷேக பிரசாதம்   –                                                1,800 ரூபா
03-04- அபிஷேக பழவகை சாமான்  –                                    855 ரூபா
03-04- அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர் –                                 1,380 ரூபா
03-04-  கௌரிகா – அன்னதானம்   –                                     9,754 ரூபா
06-04- வெள்ளி – அபிஷேகம் குருக்கள் தெட்சணை –     2,000 ரூபா
06-04- அபிஷேக பிரசாதம் –                                                  2,000 ரூபா
06-04- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                                  1,270 ரூபா
06-04- அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர் –                                 1,600 ரூபா
06-04-  வெள்ளி – அன்னதானம்  –                                      10,300 ரூபா
07-04- பார்த்திபராசா பிறந்தநாள் பிரசாதம் –                       900 ரூபா
09-04- யாழினி தனேசன் பிறந்த நாள் பிரசாதம் –            2,700 ரூபா
10-04- செவ்வாய் – காளி பூஜை   –                                       1,500 ரூபா
10-04- கிருபாகரன் பிறந்தநாள் பிரசாதம் –                       1,800 ரூபா
13-04- வெள்ளி அபிஷேகம் குருக்கள் தெட்சணை –      2,000 ரூபா
13-04- அபிஷேக பிரசாதம் –                                                 1,800 ரூபா
13-04- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                                 1,320 ரூபா
13-04- அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர் –                                1,250 ரூபா
13-04- வெள்ளி – அன்னதானம் –                                        10,200 ரூபா
13-04- அபிஷேக சாமான்கள் – மருந்துக்கடை –              7,440 ரூபா
14-04- சித்திரை வருடப் பிறப்பு பொங்கல் சாமான் –     1,710 ரூபா
14-04- வருடப் பிறப்பு அபிஷேக பழவகை  –                   1,000 ரூபா
14-04- வருடப்பிறப்பு பிரசாதம் –                                         1,800 ரூபா
14-04- கணேசபிள்ளை பிரசாத பூஜை –                                900 ரூபா
17-04- செவ்வாய் காளி பூஜை   –                                         1,500 ரூபா
17-04- நகுலேஸ்வரன் – பிரசாத பூஜை –                           1,800 ரூபா
18-04- கார்த்திகை உற்சவம் குருக்கள் தெட்சணை –     3,000 ரூபா
18-04- கார்த்திகை அபிஷேக பிரசாதம் –                           1,800 ரூபா
18-04- கார்த்திகை அபிஷேக பழவகை –                           1,320 ரூபா
18-04- கார்த்திகை அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர் –          2,100 ரூபா
18-04- கார்த்திகை சாத்துப்படி  –                                          3,000 ரூபா
18-04- கார்த்திகை படிப்புச் செலவு –                                   1,250 ரூபா
20-04- வெள்ளி அபிஷேகம் குருக்கள் தெட்சணை –      2,000 ரூபா
20-04- அபிஷேக பிரசாதம் –                                                 1,800 ரூபா
20-04- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                                 1,200 ரூபா
20-04- அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர் –                                1,800 ரூபா
20-04- வெள்ளி  அன்னதானம் –                                           9,200 ரூபா
20-04- த.சுகிர்தன் பிரசாத பூஜை –                                       4,500 ரூபா
24-04- செவ்வாய் காளி பூஜை –                                           1,500 ரூபா
27-04- வெள்ளி அபிஷேகம் குருக்கள் தெட்சணை –      2,000 ரூபா
27-04- அபிஷேக பிரசாதம்  –                                                1,800 ரூபா
27-04- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                                 1,290 ரூபா
27-04- அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர் –                                 2,340 ரூபா
27-04- வெள்ளி – அன்னதானம் –                                          9,560 ரூபா
27-04- ச.அசலிகா – பிறந்தநாள் பிரசாதம் –                          900 ரூபா
27-04- இ.சண்முகப்பிரியா பிறந்தநாள் பிரசாதம் –            900 ரூபா
30-04- தனுஜா பிறந்தநாள் அபி குரு.தெட்சணை-           2,000 ரூபா
30-04- அபிஷேக பிரசாதம் –                                                  1,800 ரூபா
30-04- அபிஷேக பழவகை சாமான் –                                  1,340 ரூபா
30-04- அபிஷேக தேங்காய்- இளநீர் –                                  1,740 ரூபா
30-04- தனுஜா பிறந்தநாள் அன்னதானம் –                        9,180 ரூபா
30-04- தனுஜா பிறந்த நாள் பிரசாதம் –                                  900 ரூபா
30-04- மாலை                                                                           4,900 ரூபா
30-04- பால்                                                                                   560 ரூபா
30-04- மின்சாரக் கட்டணம்                                                   3,450 ரூபா
30-04- கிணறு இறைத்தது –                                                   3,000 ரூபா
30-04- விளக்குமாறு வாங்கியது  –                                          250 ரூபா
30-04- கோயில் ஐயர் சம்பளம் –                                         16,000 ரூபா
30-04- பிள்ளையார் ஐயர் சம்பளம் –                                  13,500 ரூபா
30-04- கருமபீட அலுவலர் சம்பளம் –                                20,000 ரூபா
30-04- காவலாளி சம்பளம் –                                                  5,000 ரூபா
மொத்தச் செலவு                                                               212,759 ரூபா

2018 – ஏப்ரல் மாத மொத்த வரவு       –      382,123 ரூபா
2018 – ஏப்ரல் மாத மொத்தச் செலவு –      212,759 ரூபா
கையிருப்பு        –                                              169,364 ரூபா

முருகையா மெய்யடியார்களே!
 2018ம் ஆண்டிற்குரிய ஏப்ரல் மாதக் கணக்கறிக்கையை தற்போது வெளியிட்டுள்ளோம். இக்கணக்கறிக்கையில் ஏதும் தவறுகள் மற்றும் சந்தேகங்கள் காணப்படுமிடத்து உடனடியாக நிர்வாக சபையினருடன் தொடர்பு கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

குறிப்பு
எம்பெருமான் ஆலயத்தில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும்  இராஜகோபுரத் திருப்பணிக்கு நிதி நன்கொடைகளை வழங்க விரும்பும் அடியார்கள் கீழ் குறிப்பிடும் ஆலய வங்கிக் கணக்கிற்கு அனுப்பி வைக்குமாறு எம்பெருமான் அடியார் பெருமக்களிடம் பணிவன்புடன் வேண்டிக்கொள்கின்றோம்..

வங்கிக் கணக்கு விபரம்
கொமர்சல் வங்கி (COMMERCIAL BANK)
பருத்தித்துறை கிளை.
கணக்கின் பெயர் – NAGARKOVIL NORTH  ARULMIGU MURUGAIYA THEVASTHANAM- (RAJAGOPURA THIRUPANY FUND)
சேமிப்பு கணக்கு இலக்கம் –   8274000780

தொடர்புகளுக்கு
1. நா– குமரேசு – தலைவர் –  தொ. இல. –            0094 77 670 1175
2. சி – சிவாயநம – பொருளாளர் – தொ. இல. –  0094 77 668 5054
3. சி.கலீபன் –  செயலாளர்  – தொ.இல –              0094 76 765 9415
4. ஆ– நவரத்தினசாமி – போஷகர் – தொ.இல–  0094 77 354 8525

நிர்வாக சபையினர்
அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானம்
நாகர்கோவில் வடக்கு: