டிசம்பர் மாத வரவு செலவு அறிக்கை – 2017

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தின் 2017 டிசம்பர் மாதத்திற்குரிய வரவு – செலவு அறிக்கையை வெளியிடுகின்றோம் என்பதனை எம்பெருமான் அடியார் பெருமக்களுக்கு அறியத் தருகின்றோம்.

வரவு
நவம்பர் மாத கையிருப்பு  –                                                              62,069 ரூபா
01-12-2017  சே.ரவிச்சந்திரன் – நா.மேற்கு  அபிஷேகம் –           12,000 ரூபா
01-12- மா.அருமைலிங்கம் – நா.கிழக்கு அன்னதானம்  –           12,000 ரூபா
01-12- மா.அருமைலிங்கம் – நா.கிழக்கு – பிரசாதபூஜை –            4,000 ரூபா
01-12- ம.கெங்காசுதன் – அவுஸ். பிரசாதபூஜை –                           2,000 ரூபா
01-12- அ.முருகவேள் – லண்டன் – பிரசாத பூஜை –                       1,000 ரூபா
02-12- ஆ.அழகராசா குடும்பம் நா.மேற்கு – கார்த்திகை –          40,000 ரூபா
02-12- ந.செல்வராசா – நா.கிழக்கு பிரசாத பூஜை –                        2,000 ரூபா
02-12- மு.கதிர்காமு குடும்பம் – நா.கிழக்கு நித்திய பூஜை –     25,000 ரூபா
05-12- ஆ.சுந்தரலிங்கம் – நா.கிழக்கு – காளி பூஜை –                     2,000 ரூபா
05-12- க.அரியரத்தினம் – நா.கிழக்கு- பிரசாத பூஜை –                  1,000 ரூபா
06-12- க.அரியரத்தினம் – நா.கிழக்கு – பிரசாத பூஜை –                 1,000 ரூபா
06-12- சு.சக்திவேல் – லண்டன் – நன்கொடை –                              1,000 ரூபா
08-12- வெள்ளி அபிஷேகம் பணம் வரவில்லை
08-12- ஆ.மயில்வாகனம் அன்னதானம்                                        11,100 ரூபா
09-12- க.அருணாசலபவன் – லண்டன் – பிரசாத பூஜை –              2,000 ரூபா
12-12- செவ்வாய் காளி பூஜை     –                                                      2,000 ரூபா
14-12- த.வதனராசா – நா.கிழக்கு – பிரசாத பூஜை –                        2,000 ரூபா
15-12- இ.ரமேஸ் – அவுஸ். அபி.அன்னதானம் –                           22,000 ரூபா
15-12- ஆ.சுந்தரலிங்கம் நா.கிழக்கு பிரசாத பூஜை –                      2,000 ரூபா
18-12- இராஜசிங்கம் – அனித்தா – நோர்வே – விக்கிரக நிதி –     16,500 ரூபா
19-12. இ.ஜெயக்குமார் – நா.மேற்கு – பிரசாத பூஜை –                    2,000 ரூபா
19-12- ந.நாராயணன் – லண்டன் – காளி பூஜை –                             2,000 ரூபா
20-12- பா.பிரதீபன் – நா.கிழக்கு – பிரசாத பூஜை –                           2,000 ரூபா
22-12- முருகேசு-பிறேமா – லண்டன் – அபி.அன்னதானம் –      22,000 ரூபா
24-12- ஆ.அழகராசா குடும்பம் – நா.மே. பெருங்கதை பூஜை – 10,000 ரூபா
24-12- பொ.நாகமுத்து -லண்டன் – திருவெம்பாவை –                 5,000 ரூபா
25-12- வே.மயில்வாகனம் – நா.கிழக்கு – திருவெம்பாவை –      5,000 ரூபா
26-12- ஏ.கணேசபிள்ளை – நா.கிழக்கு – திருவெம்பாவை –          5,000 ரூபா
26-12- ம.ஈழதாசன் – அவுஸ். – காளி பூஜை –                                  2,000 ரூபா
27-12- அ.கண்ணையா – நா.மேற்கு – திருவெம்பாவை –              5,000 ரூபா
28-12- ந.செல்வராசா – நா.கிழக்கு – திருவெம்பாவை –                5,000 ரூபா
29-12- க.சிவபாதசுந்தரம் – பரு.துறை – திருவெம்பாவை –         5,000 ரூபா
29-12- பொ.பழனியாண்டி – லண்டன் – திருவெம்பாவை –          5,000 ரூபா
29-12- வ.நல்லையா – வெற்.கேணி – அபி.அன்னதானம் –        22,000 ரூபா
30-12- ந.சபாரத்தினம் – நா.மேற்கு – திருவெம்பாவை –               5,000 ரூபா
30-12- செ.கமலேந்திரன் – லண்டன் – கார்த்திகை –                     22,000 ரூபா
31-12- கு.நாகதம்பி – நா.மேற்கு – திருவெம்பாவை –                    5,000 ரூபா
01-01-2018 – கி.குணசீலன் – பரு.துறை – திருவெம்பாவை –        5,000 ரூபா
02-01-2018 – க.சிவப்பிரகாசம் குடு.- நா.கி. திருவாதிரை           35,000 ரூபா
01-01-2018- அர்ச்சனை சிட்டை வரவு  –                                             620 ரூபா
மொத்தம்                                                                                        3,92,289 ரூபா

செலவு
01-12- வெள்ளி – குருக்கள் தெட்சணை  –         2,000 ரூபா
01-12- அபிஷேக பிரசாதம் –                                1,800 ரூபா
01-12- அபிஷேக பழவகை –                                   920 ரூபா
01-12- அபிஷேக தேங்காய் –  இளநீர் –               1,600 ரூபா
01-12- வெள்ளி அன்னதானம் –                          10,900 ரூபா
01-12- பிரசாதம் -அருமைலிங்கம் –                    3,600 ரூபா
01-12- பிரசாதம் – கெங்காசுதன் –                         1,800 ரூபா
01-12- பிரசாதம் – முருகவேள் –                              900 ரூபா
02-12- கார்த்திகை – குருக்கள் தெட்சணை –      3,000 ரூபா
02-12- கார்த்திகை பிரசாதம் –                               3,600 ரூபா
02-12- கார்த்திகை அபி.பழவகை –                      1,870 ரூபா
02-12- கார்த்திகை தேங்காய் – இளநீர் –              2,150 ரூபா
02-12- கார்த்திகை சாத்துப்படி –                          10,000 ரூபா
02-12- கார்த்திகை – மேளம் –                               15,000 ரூபா
02-12- கார்த்திகை படிப்பு செலவு –                       2,200 ரூபா
02-12- பிரசாதம் – செல்வராசா  –                           1,800 ரூபா
05-12- காளி பூஜை – சுந்தரலிங்கம் –                     1,500 ரூபா
07-12- பிரசாதம் – அரியரத்தினம் –                           900 ரூபா
07-12- பிரசாதம்  – அரியரத்தினம் –                          900 ரூபா
08-12- வெள்ளி – குருக்கள் தெட்சணை –             2,000 ரூபா
08-12- அபிஷேக பிரசாதம் –                                   1,800 ரூபா
08-12- அபிஷேக பழவகை –                                      980 ரூபா
08-12- அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர் –                  1,500 ரூபா
08-12- வெள்ளி – அன்னதானம் –                          11,100 ரூபா
08-12 – உண்டியல் பூட்டு –                                          200 ரூபா
08-12-  புளி வாங்கிய வகையில் –                            250 ரூபா
08-12- பிரசாதம் – அருணாசலபவன் –                   1,800 ரூபா
12-12- காளி பூஜை   –                                                 1,500 ரூபா
14-12- பிரசாதம் – வதனராசா  –                               1,800 ரூபா
15-12- அபிஷேக சாமான்கள் – 5 வாரம் –              6,515 ரூபா
15-12- மேலதிக தேங்காய் எண்ணெய்  –              1,450 ரூபா
15-12- வெள்ளி – குருக்கள் தெட்சணை –              2,000 ரூபா
15-12- அபிஷேக பிரசாதம் –                                    1,800 ரூபா
15-12- அபிஷேக பழவகை  –                                   1,400 ரூபா
15-12 – அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர் –                  1,800 ரூபா
15-12- வெள்ளி – அன்னதானம் –                           11,600 ரூபா
15-12- பிரசாதம் – சுந்தரலிங்கம்  –                          1,800 ரூபா
19-12- பிரசாதம் – ஜெயக்குமார் –                            1,800 ரூபா
19-12- காளி பூஜை – நாராயணன் –                         1,500 ரூபா
22-12- வெள்ளி – குருக்கள் தெட்சணை –               2,000 ரூபா
22-12- அபிஷேக பிரசாதம் –                                     1,800 ரூபா
22-12- அபிஷேக பழவகை  –                                    1,360 ரூபா
22-12- அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர் –                    1,750 ரூபா
22-12- வெள்ளி – அன்னதானம் –                            11,200 ரூபா
24-12- பிரசாதம் – பெருங்கதை –                             3,600 ரூபா
24-12- பெருங்கதை அபிஷேக பழவகை –            2,860 ரூபா
24-12- பெருங்கதை தேங்காய் – இளநீர் –                 460 ரூபா
24-12- பிரசாதம் –  திருவெம்பாவை  –                   1,800 ரூபா
24-12-  அபிஷேகம் வெற்.- பாக்கு –                           200 ரூபா
25-12- பிரசாதம் – திருவெம்பாவை –                     1,800 ரூபா
25-12- அபிஷேக பழவகை – வெற்.பாக்கு –             250 ரூபா
26-12- பிரசாதம் – திருவெம்பாவை  –                    1,800 ரூபா
26-12 – அபிஷேக பழவகை – வெற்.பாக்கு –            250 ரூபா
26-12- காளி பூஜை – ஈழதாசன்  –                            1,500 ரூபா
27-12- பிரசாதம் – திருவெம்பாவை –                     1,800 ரூபா
27-12- அபிஷேக பழவகை – வெற்.பாக்கு  –            120 ரூபா
28-12- பிரசாதம் – திருவெம்பாவை –                     1,800 ரூபா
28-12- அபிஷேக பழவகை – வெற்.பாக்கு  –            260 ரூபா
29-12- பிரசாதம் – திருவெம்பாவை –                     1,800 ரூபா
29-12- பிரசாதம் – திருவெம்பாவை  –                    1,800 ரூபா
29-12- அபிஷேக பழவகை – வெற்.பாக்கு –             240 ரூபா
29-12- வெள்ளி – குருக்கள் தெட்சணை –              2,000 ரூபா
29-12- அபிஷேக பிரசாதம் –                                    1,800 ரூபா
29-12- அபிஷேக பழவகை  –                                   1,315 ரூபா
29-12- அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர் –                   1,750 ரூபா
29-12- வெள்ளி – அன்னதானம்  –                          10,700 ரூபா
30-12- பிரசாதம் – திருவெம்பாவை  –                    1,800 ரூபா
30-12- அபிஷேக பழவகை – வெற்.பாக்கு –             230 ரூபா
30-12- கார்த்திகை குருக்கள் தெட்சணை  –          3,000 ரூபா
30-12- கார்த்திகை பிரசாதம்  –                                 1,800 ரூபா
30-12- கார்த்திகை அபி.பழவகை –                         1,200 ரூபா
30-12- கார்த்திகை தேங்காய் – இளநீர் –                 2,100 ரூபா
30-12- கார்த்திகை அன்னதானம் –                          1,615 ரூபா
30-12- கார்த்திகை படிப்பு செலவு –                         1,500 ரூபா
30-12- கார்த்திகை சாத்துப்படி –                               3,500 ரூபா
31-12- பிரசாதம் திருவெம்பாவை –                        1,800 ரூபா
31-12- அபிஷேக பழவகை – வெற்.பாக்கு –              240 ரூபா
31-12- பால் வாங்கிய வகையில்                            1,440 ரூபா
31-12- மாலை வாங்கிய வகையில்                       8,000 ரூபா
31-12- வெள்ளை கட்டிய வகையில்  –                   1,500 ரூபா
31-12- பாகசாலை – காஸ் அடுப்பு சிலிண்டர் –     9,640 ரூபா
31-12- ஐயர் சம்பளம்  –                                             25,000 ரூபா
31-12- காவலாளி சம்பளம் –                                      5,000 ரூபா
31-12- கருமபீட அலுவலர் சம்பளம் –                   15,000 ரூபா
31-12- விறகு – கோம்பை ஏற்றிய வாகன கூலி – 1,250 ரூபா
01-01-2018 – பிரசாதம் திருவெம்பாவை –               1,800 ரூபா
02-01- திருவாதிரை குருக்கள் தெட்சணை –         3,000 ரூபா
02-01- திருவாதிரை பிரசாதம் –                                 3,600 ரூபா
02-01- திருவாதிரை அபி.பழவகை –                       1,700 ரூபா
02-01- திருவாதிரை அபி.தேங்காய் – இளநீர் –      2,250 ரூபா
02-01- திருவாதிரை சாத்துப்படி –                            5,000 ரூபா
02-01- திருவாதிரை மேளம் –                                 14,000 ரூபா
02-01- திருவெம்பாவை குருக்கள் தெட்சணை – 4,500 ரூபா
மொத்தம்                                                               3,00,515 ரூபா 

 

 

2017 – டிசம்பர் மாத மொத்த வரவு       –      3,92,289 ரூபா
2017 – டிசம்பர் மாத மொத்தச் செலவு –      3,00,515 ரூபா
கையிருப்பு        –                                                    91,774 ரூபா

முருகையா மெய்யடியார்களே!
 2017ம் ஆண்டிற்குரிய டிசம்பர் மாத கணக்கறிக்கையை தற்போது வெளியிட்டுள்ளோம். இக்கணக்கறிக்கையில் ஏதும் தவறுகள் மற்றும் சந்தேகங்கள் காணப்படுமிடத்து உடனடியாக நிர்வாக சபையினருடன் தொடர்பு கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

குறிப்பு
எம்பெருமான் ஆலயத்தில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் சுற்றுக் கொட்டகை திருப்பணிக்கு உதவ விரும்பும் அடியார்கள் பணமாகவோ அல்லது பொருட்களாகவோ தந்துதவலாம் என்பதையும் அறியத்தருகின்றோம்.

ஆகவே நிதி நன்கொடைகளை வழங்க விரும்பும் அடியார்கள் கீழ் குறிப்பிடும் ஆலய வங்கிக் கணக்குகளுக்கு அனுப்பி வைக்குமாறு எம்பெருமான் அடியார் பெருமக்களிடம் பணிவன்புடன் வேண்டிக்கொள்கின்றோம்..

ஆலய வங்கிக் கணக்குகள் விபரம்.

இலங்கை வங்கி.
பருத்தித்துறை கிளை –
கணக்கின் பெயர் – ARULMIGU MURUGAIYA THEVASTHANAM
01. சேமிப்புக் கணக்கு இலக்கம்  – 73515574
02. நடைமுறைக் கணக்கு இல. –   79059813

தொடர்புகளுக்கு
1. நா– குமரேசு – தலைவர் –  தொ. இல. –            0094 77 670 1175
2. சி – சிவாயநம – பொருளாளர் – தொ. இல. –  0094 77 668 5054
3. சி.கலீபன் –  செயலாளர்  – தொ.இல –              0094 76 765 9415
4. ஆ– நவரத்தினசாமி – போஷகர் – தொ.இல–  0094 77 354 8525

நிர்வாக சபையினர்
அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானம்
நாகர்கோவில் வடக்கு: