அக்டோபர் மாத வரவு செலவு அறிக்கை – 2017

நாகர்கோவில் வடக்கு அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானத்தின் 2017 –அக்டோபர் மாதத்திற்குரிய வரவு – செலவு அறிக்கையை வெளியிடுகின்றோம் என்பதனை எம்பெருமான் அடியார் பெருமக்களுக்கு அறியத் தருகின்றோம்.

வரவு
செப்டெம்பர் மாதக் கையிருப்பு     –                                              71,997 ரூபா
01-10-2017 ம.கணநாதன் – நா.மேற்கு அபி.அன்னதானம் –      22,000 ரூபா
02-10- பா.யோகநாதன்  – நா.மேற்கு –  பிரசாத பூஜை  –              2,000 ரூபா
03-10- கெ.பிரியங்கா – அவுஸ். – செவ்வாய் – காளி பூஜை –       2,000 ரூபா
04-10- க.முருகையா – குடாரப்பு – பிரசாத பூஜை  –                      2,000 ரூபா
05-10- கெ.பிரியங்கா – அவுஸ். பிரசாத பூஜை  –                           2,000 ரூபா
06-10- சி.சிவஞானசுந்தரம் – அவுஸ்.- அபி.அன்னதானம் –     22,000 ரூபா
06-10- முருக பக்தர் – பிரசாத பூஜை                                                2,000 ரூபா
09-10- கி.ஆறுமுகம் – லண்டன் – கார்த்திகை  –                          22,000 ரூபா
10-10- சி.சுதர்சனன் – லண்டன் – செவ்வாய் – காளி பூஜை –       2,000 ரூபா
10-10- நாகதம்பிரான் தீர்த்த பிரசாத பூஜை  –                                3,000 ரூபா
13-10- ஏ.சின்னமணி – நா.கிழக்கு – அபி.அன்னதானம் –           22,000 ரூபா
13.10- ம.நாகராசா – நா.தெற்கு – பிரசாத பூஜை –                          1,000 ரூபா
14-10- சு.சக்திவேல் – லண்டன்  – பிரசாத பூஜை  –                        2,500 ரூபா
17-10- ம.கெங்காசுதன் – அவுஸ். செவ்வாய் – காளி பூஜை –      2,000 ரூபா
24-10- சி.அகலிகா – பரு.துறை – செவ்வாய் – காளி பூஜை –        2,000 ரூபா
27-10- வ.சுந்தரலிங்கம் – நா.கிழக்கு – அபிஷேகம்  –                  12,000 ரூபா
27-10- ஆ.மயில்வாகனம் – அவுஸ். அன்னதானம் –                  11,000 ரூபா
29-10- ம.பரிவன், ம.பவிர்னா – அவுஸ் – பிரசாத பூஜை –            2,000 ரூபா
30-10- ச.தாஸ்குமார் – நா.மேற்கு – பிரசாத பூஜை  –                     2,000 ரூபா
31-10- சு.சக்திவேல் – லண்டன் –  நன்கொடை      –                       1,000 ரூபா
31-10- ம.பரிவன், ம.பவிர்னா – அவுஸ் – செவ். – காளி பூஜை –  2,000 ரூபா
31-10- கு.நாகதம்பி – நா.மேற்கு – நித்திய பூஜை  –                      25,000 ரூபா
31-10- ஆர்ச்சனை சிட்டை வரவு  –                                                   3,400 ரூபா
31-10- ஆலய உண்டியல் வரவு   –                                                  14,867 ரூபா
மொத்த வரவு                                                                                  255,764 ரூபா

செலவு
01-10-2017  – அபி. குருக்கள் தெட்சணை  –        2,000 ரூபா
01-10-  அபிஷேக் பிரசாதம்   –                               1,800 ரூபா
01-10-  அபிஷேக பழவகை சாமான்கள் –             705 ரூபா
01-10-  அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர் –                1,500 ரூபா
01-10-  அன்னதானம்   –                                        11,200 ரூபா
02-10- க.யோகநாதன் பிரசாத பூஜை  –               1,800 ரூபா
03-10- காளி பிரசாத பூஜை  –                                 1,500 ரூபா
04-10- க.முருகையா – பிரசாத பூஜை  –              1,800 ரூபா
06-10- அபிஷேக – குருக்கள் தெட்சணை –         2,000 ரூபா
06-10- அபிஷேக பிரசாதம்  –                                 1,800 ரூபா
06-10- அபிஷேக பழவகை சாமான்கள் –               890 ரூபா
06-10- அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர் –                 1,500 ரூபா
06-10- வெள்ளி – அன்னதானம் –                         11,200 ரூபா
06.10- கெ.பிரியங்கா – பிரசாத பூஜை –                1,800 ரூபா
06-10- முருக பக்தர் – பிரசாத பூஜை  –                 1,800 ரூபா
08-10- நான்கு கிணறுகள் இறைத்த கூலி –         3,500 ரூபா
09-10-  கார்த்திகை – குருக்கள் தெட்சணை –      3,000 ரூபா
09-10- கார்த்திகை – பிரசாதம்  –                             1,800 ரூபா
09-10- கார்த்திகை பழவகை சாமான்கள் –          1,100 ரூபா
09-10- கார்த்திகை தேங்காய் – இளநீர்  –              1,240 ரூபா
09-10- கார்த்திகை சாத்துப்படி அலங்காரம்  –     3,500 ரூபா
10-10- நாகதம்பிரான் தீரத்தோற்சவ பிரசாதம் -3,000 ரூபா
10-10- காளி பிரசாத பூஜை  –                                   1,500 ரூபா
13-10- வெள்ளி- அபி. குருக்கள் தெட்சணை –     2,000 ரூபா
13-10- அபிஷேக பிரசாதம்  –                                   1,800 ரூபா
13-10- அபிஷேக பழவகை சாமான்கள்  –            1,150 ரூபா
13-10- அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர்  –                  1,300 ரூபா
13-10- வெள்ளி – அன்னதானம்  –                          11,200 ரூபா
13-10- ம.நாகராசா – பிரசாத பூஜை   –                       900 ரூபா
14-10- சு.சக்திவேல் – பிரசாத பூஜை  –                   2,250 ரூபா
17-10- காளி – பிரசாத பூஜை  –                                 1,500 ரூபா
24-10- காளி – பிரசாத பூஜை  –                                 1,500 ரூபா
27-10- வெள்ளி அபி. குருக்கள் தெட்சணை –      2,000 ரூபா
27-10- அபிஷேக பிரசாதம்  –                                   1,800 ரூபா
27-10- அபிஷேக பழவகை சாமான்கள் –             1,150 ரூபா
27-10- அபிஷேக தேங்காய் – இளநீர்  –                  1,300 ரூபா
27-10- வெள்ளி – அன்னதானம்                       –     11,300 ரூபா
29-10- பரிவன், பவிர்னா –  பிரசாத பூஜை  –         1,800 ரூபா
30-10- தாஸ்குமார் – பிரசாத பூஜை  –                    1,800 ரூபா
31-10- காளி – பிரசாத பூஜை  –                                 1,500 ரூபா
31-10- மடப்பள்ளி – விறகு –                                     1,000 ரூபா
31-10-   பால் வகையில்  –                                           350 ரூபா
31-10-   மாலை வாங்கிய வகையில்   –                2,500 ரூபா
31-10-  ஐயர் சம்பளம்   –                                          25,000 ரூபா
31-10- காவலாளி சம்பளம்  –                                   5,000 ரூபா
31-10- முகாமையாளர் சம்பளம்  –                       15,000 ரூபா
31-10- மின்சாரக் கட்டணம்  –                                  5,000 ரூபா
31-10- குளிர்சாதனப் பெட்டி  –                               34,500 ரூபா
மொத்தச் செலவு                                                196,535 ரூபா

2017 – அக்டோபர் மாத மொத்த வரவு       –      255,764 ரூபா
2017 – அக்டோபர் மாத மொத்தச் செலவு –      196,535 ரூபா
கையிருப்பு        –                                                         59,229 ரூபா

முருகையா மெய்யடியார்களே!
 2017ம் ஆண்டிற்குரிய அக்டோபர் மாத கணக்கறிக்கையை தற்போது வெளியிட்டுள்ளோம். இக்கணக்கறிக்கையில் ஏதும் தவறுகள் மற்றும் சந்தேகங்கள் காணப்படுமிடத்து உடனடியாக நிர்வாக சபையினருடன் தொடர்பு கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

அக்டோபர் மாதம் நடைபெற்ற கந்தஷஷ்டி விரத உற்சவ வரவு செலவு அறிக்கை முன்னர் வெளியிட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

குறிப்பு
எம்பெருமான் ஆலயத்தில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் சுற்றுக் கொட்டகை திருப்பணிக்கு உதவ விரும்பும் அடியார்கள் பணமாகவோ அல்லது பொருட்களாகவோ தந்துதவலாம் என்பதையும் அறியத்தருகின்றோம்.

ஆகவே நிதி நன்கொடைகளை வழங்க விரும்பும் அடியார்கள் கீழ் குறிப்பிடும் ஆலய வங்கிக் கணக்குகளுக்கு அனுப்பி வைக்குமாறு எம்பெருமான் அடியார் பெருமக்களிடம் பணிவன்புடன் வேண்டிக்கொள்கின்றோம்..

ஆலய வங்கிக் கணக்குகள் விபரம்.

இலங்கை வங்கி.
பருத்தித்துறை கிளை –
கணக்கின் பெயர் – ARULMIGU MURUGAIYA THEVASTHANAM
01. சேமிப்புக் கணக்கு இலக்கம்  – 73515574
02. நடைமுறைக் கணக்கு இல. –   79059813

தொடர்புகளுக்கு
1. நா– குமரேசு – தலைவர் –  தொ. இல. –            0094 77 670 1175
2. சி – சிவாயநம – பொருளாளர் – தொ. இல. –  0094 77 668 5054
3. சி.கலீபன் –  செயலாளர்  – தொலை.இல –    0094 76 765 9415
4. ஆ– நவரத்தினசாமி – போஷகர் – தொ.இல– 0094 77 354 8525

நிர்வாக சபையினர்
அருள்மிகு முருகையா தேவஸ்தானம்
நாகர்கோவில் வடக்கு: